2. Sınıf Türkçe ADA Yayınları 3. Tema Değerlendirme Cevapları2. Sınıf Ada Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları 3. Tema Milli Mücadele Ve Atatürk (Tema Değerlendirme Çalışmaları) Metni Sayfa 100, 101, 102 Etkinlikleri

100. Sayfa Cevapları

1. Noktalı yerleri, yandaki kelime ve kelime gruplarından uygun olanıyla tamamlayınız.

Ankara Millî Mücadele Atatürk Selanik işgal subay cumhuriyet 10 Kasım vatan

Cevap:

Atatürk, bin sekiz yüz seksen bir yılında Selanik’te doğdu.
Harp Akademisini bitirip subay oldu.
O yıllarda yurdumuz işgal edilmişti.
Milletimiz, Atatürk’ün önderliğinde Millî Mücadele’yi başlattı.
Savaş kazanıldıktan sonra cumhuriyet ilan edildi.
Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi.
Atatürk,10 Kasım bin dokuz yüz otuz sekiz yılında öldü.
Şimdi Ankara’daki Anıtkabirde yatmaktadır,

2. Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayırarak yazınız, Hece sayısı en çok olan kelimeyi renkli kalemle çizerek belirtiniz.

Cevap:

Çanakkale: Ça-nak-ka-le
fedakârlık: fe-da-kar-lık
kentli: kent-li
vatanseverlik: va-tan-se-ver-lik 101. Sayfa Cevapları

3. Aşağıdaki kelimelerle bu kelimelerin zıt anlamlarını eşleştiriniz. Açıkta kalan kelimenin karşıtını da siz bulunuz.

Cevap:

zıt anlamlı kelimeler

4. Soruları, aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Biraz sonra millî sporcumuz birincilik kürsüsüne çıktı ve İstiklâl Marşımız çalınmaya başladı. Babamla birlikte televizyonun önünde ayağa kalkıp saygıyla millî marşımızı dinledik.

Birincilik kürsüsüne kim çıkmış?

Cevap: Milli Sporcumuz.

İstiklâl Marşımız nerede çalmaya başlamış?

Cevap: Spor müsabakasında.(Televizyonda)

Çocukla babası istiklâl Marsını nasıl dinlemişler?

Cevap: Televizyon önünde ayağa kalkıp saygıyla dinlemişler.

102. Sayfa Cevapları

5. “15 Temmuz” tarihi size neyi hatırlatıyor? Yazınız.

Cevap: Demokrasinin ne kadar önemli olduğunu, halkımızın hep birlikte büyük bir kahramanlık gösterdiğini.

6. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarıyla cümleler kurunuz.

Cevap:

Seyit Onbaşı: Seyit Onbaşı Çanakkale kahramanıdır.
cumhuriyet: Cumhuriyet’i Atatürk ilan etti.
kahraman: Kahraman olmak herkese nasip olmaz.
vatansever: Vatansever olmak hepimizin ortak duygusudur.Bir önceki yazımız olan 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları ADA Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiketler

Mehmet Akif