18 Ekim 2023, 11:27
Mehmet Akif
Yönetici

3. Sınıf Fen Bilimleri 137-138-139-140-141. Sayfa Cevapları Tuna Yayınları


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137-138-139-140-141 Cevapları Tuna Yayınları

5. Ünite Çevremizdeki Işık Ve Sesler: 5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları

5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A-Aşağıda görselleri verilen varlıkları “doğal ışık kaynağı”, “yapay ışık kaynağı” ve “ışık kaynağı olmayanlar” olarak gruplandırınız. Bunun için varlıkların isimlerini ilgili başlıkların altına yazınız.

Cevap:doğal ve yapay ışık kaynakları


3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları

Ayşe, ders çalışırken elektrikler kesildi, bir an etrafındaki hiçbir şeyi göremediğini fark etti. Ayşe’nin annesi, hemen cep telefonunun fenerini açtı ve böylece etraf aydınlandı. Ayşe ödevini tamamlayabildi.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlarınkine “Y” yazınız.Cevap:

(D) 1. Cep telefonu yapay ışık kaynağıdır,
(D) 2. Güneş doğal ışık kaynağıdır.
(Y) 3. Ayşe, kitabını cep telefonunun ışığında lambaya göre daha rahat okuyabilmektedir.
(D) 4. Görme olayının gerçekleşebilmesi için ışık gereklidir.

Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” okları takip edildiğinde kaçıncı çıkışa ulaşılır? İlgili çıkışı işaretleyiniz.

Cevap:3. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları sayfa 138 tuna yayın


3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları

Ç. Aşağıda verilen soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Yukarıdaki ışık kaynaklarıyla ilgili olarak;

I. Hepsi doğal ışık kaynağıdır,
II. Yıldızlar ve Güneş doğal ışık kaynağıdır,
III. Meşale ve mum yapay ışık kaynağıdır.ifadelerinden hangisi / hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) II ve III
C) I, II ve III

Cevap: B


2. Zübeyde, Halime ve Mustafa tiyatroya gidiyor. Zübeyde A sırasının 3. koltuğuna, Halime, B sırasının 3. koltuğuna, Mustafa ise C sırasının 3. koltuğuna oturuyor.Buna göre, Zübeyde, Halime ve Mustafa’nın sahnedeki sesleri duyma şiddetleri arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Zübeyde > Halime > Mustafa
B) Halime > Zübeyde > Mustafa
C) Mustafa = Halime = Zübeyde

Cevap: A


3. Aşağıda bazı ses kaynakları numaralanarak verilmiştir. Verilenlerden hangileri doğal ses kaynağıdır?Cevap: C


3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları

4. Elif, aynı radyonun sesini aşağıda gösterildiği gibi 1 ,2 ve 3. durumlarda dinliyor.

Buna göre Elif’in 1, 2 ve 3. durumlarda duyduğu sesin şiddetleri arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap: B
5. Aşağıdaki ifadelerin başındaki kutucuklara ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazılacaktır.

İnsan kulağı her sesi duyabilir.
Sesin şiddeti azaldıkça duyulması kolaylaşır.
Ses kaynağından uzaklaşıldıkça sesin duyulması zorlaşır.

Buna göre kutucuklara sıra ile hangi harfler yazılmalıdır?

CevapB
3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları

6. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin çıkardığı sesin şiddeti, işitme duyusunun zarar görmesine neden olabilir?

Cevap: C


7. Yukarıda görselleri verilen varlıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

A) Gitar, bağlama ve keman birer ses kaynağıdır.
B) Bağlama doğal ses kaynağıdır.
C) Keman doğal ses kaynağıdır.Cevap: A


Öğretmen: Havada uçan kuşun kanat sesini neden duyamayız?

8. Yukarıda öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerden hangisinin verdiği cevap doğrudur?

A) Ahmet: Kulağımıza gelen kanat sesi şiddetli olduğu için duyamayız.
B) Ali: Kuş uzakta olduğu için duyulan sesin şiddeti azalmıştır.
C) Ayşe: İnsan kulağı her sesi duyabilir.

Cevap: B


9. Yapılan bir deneyde üç öğrenci, bir ses kaynağının etrafına ikişer metre arayla yanda verilen görseldeki gibi diziliyor.

Buna göre deneyle ilgili olarak;
I. Ses kaynağından çıkan ses her yöne yayılır.
II. Tüm öğrencilerin duyduğu ses şiddeti eşittir.
III. Ses kaynağına yaklaşıldıkça duyulan sesin şiddeti artar.
çıkarımlarından hangisi / hangileri yapılabilir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I, II ve III

Cevap: B

Bir önceki yazımız olan 3. Sınıf Fen Bilimleri 135-136. Sayfa Cevapları Tuna Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.