28 Kasım 2021, 14:54
Mehmet Akif
Yönetici

4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 68-69-70-71-72. Sayfa Cevapları Anka Yayınları


4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Sayfa 68-69-70-71-72 Cevapları Anka Yayınları

 Hz. Muhammed’in (S.A.V) Doğduğu Çevre 


4. Sınıf Anka Yayınları Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 68. Sayfa Cevapları

Mekke hakkında neler biliyorsunuz? Bu şehir, Müslümanlar için neden önemlidir?

Cevap: Peygamber efendimizin doğduğu, yaşadığı, ve peygamber olduğu yerdir. Müslümanlar burada Hacı olurlar. Her sene Hacca gidenler Kabe’yi ziyaret ederler. Mekke Müslümanlar için kutsal topraklardandır.

4. Sınıf Anka Yayınları Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 69. Sayfa Cevapları

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde Araplar arasında en yaygın inanç, putperestlikti. Arapların çoğu kendi elleriyle taş, ağaç, maden vb. şeylerden yaptığı putlara tapıyordu. Putperest Araplar, yeryüzündeki ilk ibadethane olan Kâbe’nin içini putlarla doldurmuşlardı. Kâbe’deki putların sayısı 360’a ulaşıyordu. Ayrıca Arapların çoğunun evinde de put vardı.Mekkeli putperestler, aslında Yüce Allah’ın (c.c.) varlığını kabul ediyorlardı. Ancak putların, kendilerini Allah’a (c.c.) yaklaştıracağına inanıyorlardı. Böylece Allah’ın (c.c.) birliği anlamına gelen tevhit inancından saparak Yüce Yaratıcı’ ya ortak koşuyorlardı. Bu sebeple puta tapanlara, “Allah’a ortak koşan” anlamına gelen müşrik de denilmiştir. Mekke’de, Hz. İbrahim Peygamber’in (a.s.) açıklayıp öğrettiği tevhit inancına sahip kişiler de bulunuyor ve bunlara Hanif deniliyordu. Hanifler putlara tapmıyor, Allah’ın (c.c.) var ve bir olduğuna; eşinin ve benzerinin bulunmadığına inanıyorlardı. Arap Ya- rımadası’nda puta tapanlar ve Hanifler dışında Musevilik, Hristiyanlık, Mecusilik (ateşe tapıcılık) gibi dinlere mensup olanlar ve gök cisimlerine tapanlar da yaşamaktaydı.

4. Sınıf Anka Yayınları Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 70. Sayfa Cevapları

İnsanların kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu anlayış doğru mudur? Niçin?

Cevap: Bu anlayış yanlış bir anlayıştır. Kendine bile faydası olmayan putların insanlara nasıl fayda vermesi belenebilir ki ? Ayrıca putları elleriyle yapan insanlar ticaret amacı ile kullanmışlardır.4. Sınıf Anka Yayınları Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 71. Sayfa Cevapları

FİL OLAYI

Habeşistan Krallığı’nın Yemen Valisi Ebrehe, Hristiyanlığı Araplar arasında yaymak ve Arapları Kâbe ziyaretinden vazgeçirmek için San’a’da muhteşem bir kilise yaptırmıştı. Fakat Araplardan bu kiliseye ilgi gösteren olmadı. Bunun üzerine Ebrehe, büyük bir ordu ile Kâbe’yi yıkmak için Mekke’ye doğru yola çıktı. Arapların bu orduya karşı koyabilecek güçleri yoktu. Mekkeliler şehri boşaltarak etraftaki dağlara çekildiler. Ebrehe, Mekke yakınlarında karargâhını kurdu. Kureyş kabilesinin başkanı olan Abdülmuttalip’e elçi göndererek kan dökmek üzere değil, sadece Kâbe’yi yıkmak için geldiğini bildirdi. Bu sırada Ebrehe’nin öncü kuvvetleri, Mekkelilerin sürülerine el koymuşlardı. Bunlar arasında Abdülmuttalip’in iki yüz devesi de vardı. Abdülmuttalip, Ebrehe’ye giderek el konulan develerinin geri verilmesini istedi. Ebrehe:
– Ben, Kâbe’yi yıkmamam için ricaya geldiğini sanmıştım. Görüyorum ki sen, develerinin derdindesin. Bunu sana yakıştıramadım, deyince Abdülmuttalip büyük bir olgunlukla şu cevabı verdi:
– Ben develerin sahibiyim, onları istiyorum. Kâbe’nin de sahibi var. Onu, sahibi koruyacaktır.
Bu cevap karşısında Ebrehe, Abdülmuttalip’in develerini geri verdi.
Kur’an-ı Kerim’de de açıklandığı üzere Ebrehe, amacına ulaşamadı. Kâbe’yi
yıkmak üzere hücuma geçileceği sırada, Ebrehe’nin her seferinde beraberinde bulundurduğu Mahmut adlı büyük fil ile diğer filler her türlü çabaya rağmen diz çöküp oldukları yerde kaldılar; Kâbe yönüne yürümediler. Bu sırada gökyüzünde beliren sürü sürü kuşlar, ağızlarında ve pençelerinde taşıdıkları küçük taşları, Kâbe’ye hücuma hazırlanan askerlerin üzerine bıraktı. Ebrehe’nin ordusu bir anda perişan oldu. Ordunun büyük bir kısmı orada öldü. Kaçıp kurtulabilen askerlerin bir kısmı ile Ebrehe,
San’a şehrine döndü. Ancak Ebrehe, aldığı yaraların da etkisiyle çok geçmeden öldü. Ordunun önünde yürüyen filler sebebiyle, tarihte bu hadiseye “Fil Olayı”, bu olayın meydana geldiği seneye de “Fil Yılı” denilmiştir. Fil Olayı, Peygamberimizin (s.a.v.) doğumuna yakın bir zamanda meydana gelmiştir

4. Sınıf Anka Yayınları Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 72. Sayfa Cevapları

“Aile büyükleri” ifadesiyle kastedilen sizce kimlerdir?

Cevap: Anne, baba, amca, dayı, hala, abla, ağabey gibi kimseler aile büyükleri olarak değerlendirilir. Ayrıca bazı kültürlerde sözü geçen, ağırlığı olan akrabalardan bir kişi ya da kişilere de aile büyüğü denmektedir.Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 67. Sayfa Cevapları Anka Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


27 Şubat 2022, 21:05

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Bence bütün soruların hepsi de doğru.

08 Mart 2022, 17:15

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Fazla sürem olmadığı için ödevimi sizden bakıyorum.Ayrıca sitenizi çok seviyorum.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.