11 Ağustos 2021, 20:38
necla
Yönetici

4. Sınıf Fen Bilimleri 226-227-228-229. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226-227-228-229 Cevapları MEB Yayınları

5. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları 


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları

A) Aşağıdaki görselin içinde işlediğimiz ünite ile ilgili kavramlar bulunmaktadır. Sözcükler harflerin içine soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve çapraz olarak yerleştirilmiştir. En altta verilen sözcükleri karışık olarak verilmiş harfler içerisinden bulunuz. Bulduğunuz sözcükleri renkli kalemler ile çiziniz.

Cevap:

Sayfa 226


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y”yazınız.Cevap:

1. (Y) Meşale günümüzde kullanılan bir aydınlatma aracıdır.
2. (Y) Işık yayarak çevresini aydınlatan varlıklara ses kaynağı denir.
3. (D) Floresan lamba ampulden daha tasarruflu bir lambadır.
4. (Y) Meşale kandilden daha sonra bulunmuştur.
5. (D) Aydınlatma teknolojileri sayesinde iş yerleri gece de üretim yapabilmektedir.
6. (D) Güneşe doğrudan bakmak göz sağlığımız için çok tehlikelidir.
7. (Y) Aydınlatma araçlarını tasarruflu kullanmak, ülke ekonomisine katkı sağlamaz.
8. (D) Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliği denir.
9. (Y) Göçmen kuşlar, deniz kaplumbağaları, mercanlar ışık kirliliğinden olumsuz etkilenmez.
10. (D) Işık kirliliğini ışığın gökyüzüne yönelmesini engelleyerek azaltabiliriz.
11. (D) Alexander Graham Bell, sesin tellerde iletimini başararak telefonu icat etmiştir.
12. (D) Plaklar üzerine kaydedilen ses fonografta dinlenebiliyordu.
13. (D) Megafon, mikrofon, işitme cihazı, stetoskop, sesin şiddetini yükselten cihazlardır.
14. (D) Yüksek ses insanlarda korku, yorgunluk, kaygı gibi birçok olumsuzluğa sebep olur.
15. (D) İnsanı rahatsız eden düzensiz ve yüksek şiddetteki seslere ses kirliliği denir.
16. (Y) Motorlu taşıtların korna ve motor sesleri ses kirliliğine sebep olmaz.

C) Aşağıdaki soruların cevaplarını kutucukların içinden bularak altlarına yazınız.Cevap:

Sayfa 227

1. Geçmişte kullandığımız aydınlatma araçlarını yazınız.

Cevap: ( Meşale, Gaz Lambası, Mum, Kandil )2. Işık kirliliğinden etkilenen varlıkları yazınız.

Cevap: ( Carette caretta, Göçmen Kuşlar )

3. Doğru renkte ve özellikte seçilmiş ışık kaynağı kullanılarak yapılan aydınlatmaya verilen isimdir.

Cevap: ( Uygun Aydınlatma )4. Aydınlatma teknolojilerinin gelişmesi hangi alanlardaki çalışmayı kolaylaştırmıştır?

Cevap: ( Hastaneler, Stadyum )

5. Geçmişte kullandığımız ses teknolojilerini yazınız.

Cevap: ( Gramofon)6. Ses şiddetini değiştiren araçları yazınız.

Cevap: (Megafon )

7. Rahatsız edici, şiddeti yüksek her türlü varlığın çıkardığı düzensiz seslerin yaptığı etkiye verilen isim nedir?

Cevap: (Ses Kirliliği)8. Ses kirliliğinin insan üzerindeki etkilerini yazınız.

Cevap: ( Korku, Kaygı )


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 228 Cevapları

D) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki öğrencilerden hangileri yanlış bilgi vermiştir?Elif : Ses kaynakları da ışık kaynakları gibi kirliliğe sebep olabilir.

Zeynep : Işık ve ses kirliliği sadece insanlara zarar verir.

Hakan: Yüksek şiddetli seslerden korunmak için kulaklık kullanabiliriz.

A) Elif ve Hakan B) Elif C) Zeynep ve Hakan D) ZeynepCevap: D

2. Aşağıdaki kutularda yer alan rahatsızlıklardan kaç tanesi gürültü sebebiyle oluşur?

Uyuma isteği – Heyecan – Mutluluk – Korku – Tedirginlik – Yorgunluk – Konsantrasyon bozukluğu – Baş dönmesi

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7Cevap: C

3. Gök bilimciler, gözlem evlerini şehirden uzakta ve yüksek yerlere kurarlar. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şehirlerde gürültü kirliliğinin olması
B) Şehirlerde aşırı trafik yoğunluğunun olması
C) Şehirlerde aşırı ışık kirliliğinin olması
D) Şehirlerde nüfusun daha fazla olması

Cevap: C

4. Yandaki bazı ses kaynaklarının sütun grafiği verilmiştir. Bu ses kaynaklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Mavi renkli ses kaynağının şiddeti en azdır.
B) Kırmızı renkli ses kaynağı araba sesi, mavi renkli ses kaynağı uçak sesi olabilir.
C) Yeşil renkli ses kaynağı matkap sesi, mavi renkli ses kaynağı konuşma sesi olabilir.
D) Ses şiddeti en fazla olan ses kaynağı kırmızı renkli olandır.

Cevap: D


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 229 Cevapları

I. Hızlı nüfus artışı
II. İş makinelerinin sesleri
III. Trafik yoğunluğunun artması
IV. Sanayi ve konut alanlarının yakınlaşması

5. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ses kirliliğinin nedenlerindendir?

A) I, II, III, IV B) I, II, III C) I, II D) I

Cevap: A

I. Taşıtlarla gece yolculuğunun yapılabilmesi
II. Geceleri daha güvenli bir şekilde sokakta yürünebilmesi
III. Bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlerin gece de yapılabilmesi
6. Yukarıdakilerden hangisi aydınlatma araçlarının olumlu katkılarındandır?

A) I B) I, II, III C) I, II D) III

Cevap: B

7. Göz sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A) Güneşe çıplak gözle bakmalıyız.
B) Yetersiz aydınlatılmış ortamlarda kitap okumalıyız.
C) Aşırı aydınlatılmış ortamlarda bulunmamalıyız.
D) Televizyonu odamızın ışığını kapatarak izlemeliyiz.

Cevap: C

8. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından birisi değildir?

A) Caretta cerettaların üreme faaliyetlerinin etkilenmesi
B) Göçmen kuşlarının yönlerini bulmasının kolaylaşması
C) Gök bilimcilerinin gözlemlerinin olumsuz etkilenmesi
D) Mercanların strese girerek beyazlaşması

Cevap:B

I. Yol kenarlarına sesi emen paneller yapılmalıdır.
II. Gereksiz yere korna çalınmamalıdır.
III. Gürültülü işlerde kulaklık takılmalıdır.

9. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ses kirliliğini karşı alınabilecek önlemlerdendir.

A) I B) I, II C) II, III D) I, II, III

Cevap: D

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Fen Bilimleri 123-124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


09 Ocak 2023, 21:06

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2771

Bu dersin sorularını yapmak çok zor benim için ben de mecburen bakıyorum ama sizin konularınız sayesinde daha kolay anlıyorum teşekkür ederim

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.