03 Ağustos 2021, 19:08
necla
Yönetici

4. Sınıf Fen Bilimleri 268-269-270. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 268-269-270 Cevapları MEB Yayınları

7. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 268 Cevapları

A) Aşağıdaki soruların cevaplarını kutucuklarda bularak kutucuk numarasını ilgili boşluklara yazınız.
Kutucuklardaki sözcükler bir ya da birden fazla sorunun cevabı olabilir.

1. Basit elektrik devresinde elektrik kaynağı olan devre elemanı hangisidir?(Pil)

2. Basit elektrik devresinde elektrik akımının geçişini kontrol eden devre elemanı hangisidir?

(Anahtar)

3. Elektrik enerjisini taşıyan devre elemanı hangisidir?

(Kablo)

4. Basit elektrik devresinde ampulün ışık verebilmesi için anahtarın hangi konumda olması gerekir?

(Kapalı)

5. Basit elektrik devresinde bulunması zorunlu olmayan devre elemanı hangisidir?

(Pil Yatağı)

6. Akıllı tahta, bilgisayar gibi cihazların açma ve kapama düğmesinin yaptığı görevi, basit elektrik devrelerinde hangi eleman yapar?

(Anahtar)

7. Elektrik kaynağından başlayıp tekrar elektrik kaynağında son bulan yolun adı nedir?

(Devre)

8. Basit elektrik devresinde hangi elemanların bulunması zorunludur?

(Ampul, Kablo, Pil, Anahtar)

9. Evimizde elektrikli aletlerin çalışabilmesi için fişi nereye takmamız gerekir?

(Prize)

B) Aşağıdaki basit elektrik devrelerinde pilin dolu olduğunu varsayarsak hangi devrelerdeki ampuller ışık verir? Işık veren ampulleri sarıya boyayınız.

Cevap:
1. ve 4. Devreler ışık verir
Sayfa 268


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 269 Cevapları

C) Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Cevap:

1. (D) Evimizin veya sınıfımızın duvarındaki elektrik düğmesi ile basit elektrik devresindeki anahtar aynı görevi yapar.
2. (Y) Basit bir elektrik devresinde elektrik kaynağı anahtardır.
3. (D) Basit bir elektrik devresinde pil, ampul, anahtar ve kablo bulunur.
4. (Y) Pillerin yerleştirildiği yere duy denir.

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi basit devre elemanı değildir?

A) Anahtar B) Pil C) Ampul D) Priz

Cevap: D

2. Aşağıdaki devre elemanlarından hangisi elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşır?

A) Ampul B) Kablo C) Pil D) Anahtar

Cevap: B

I. Bir elektrik devresinde anahtar kapalı ise devreden akım geçer ve ampul yanar.
II. Bir elektrik devresinde anahtar açık ise devreden akım geçmez ve ışık vermez.
III. Duy ve pil yatağı olmadan da basit elektrik devresi kurulabilir.
IV. Pillerde artı ve eksi olmak üzere iki kutup vardır.

3. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I B) I, II C) I, II, III D) I, II, III, IV

Cevap: D

I. Basit elektrik devresi için pil, ampul, kablo ve anahtar gereklidir.
II. Devre anahtar kapalı konumda iken çalışır.
III. Duvardaki düğmeler basit elektrik devresindeki anahtar görevi yapar.
IV. Evimize döşenen elektrik kabloları, sıva ve harç ile kapatıldığı için görünmez.

4. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I, II, III, IV B) I, II, III C) I, II D) I

Cevap: A

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Elektrik kablosunda herhangi bir kopukluk varsa devre çalışmaz.
B) Anahtar açık konumda iken devre çalışmaz.
C) Kablonun her iki ucu da ampulün yan kısmına bağlanırsa devre çalışır.
D) Piller pil yatağına doğru bir şekilde yerleştirilmemişse devre çalışmaz.

Cevap: C


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 270 Cevapları

E) Aşağıdaki görselin içinde işlediğimiz konuyla ilgili kavramlar bulunmaktadır. Sözcükler harflerin içine soldan sağa, aşağıdan yukarıya ve çapraz olarak yerleştirilmiştir. En altta verilen sözcükleri karışık olarak verilmiş harfler içerisinden bulunuz. Bulduğunuz sözcükleri renkli kalemler ile çiziniz.

Cevap:

Sayfa 270

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Fen Bilimleri 226-227-228-229. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


09 Ocak 2023, 21:11

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2756

Cevaplarınız için çok teşekkür ederim benim için anlaması zor bir ders ancak sizin konularınız benim anlamamı kolaylaştırdı

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.