23 Temmuz 2021, 22:41
necla
Yönetici

4. Sınıf Fen Bilimleri 46-47-48-49. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 46-47-48-49 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite Değerlendirme Soruları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları

A) Aşağıda tanımı verilmiş kavramlar ve sözcükler karışık olarak yazılmıştır. Doğru yazılışlarını bulunuz ve yanlarındaki kutulara yerleştiriniz.

Cevap:

Gün doğumundan gün batımına kadar olan, günün aydınlık kısmı.

DNGÜZÜ  GÜNDÜZMilyonlarca yıl önceki canlılara ait taşlaşmış kalıntılardır.

LOFİS  FOSİL

Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi sonucu oluşan, senenin dört bölümünden her biri.SVELMEİMR  MEVSİMLER

Çeşitli araç gereçlerin üretimi için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu.

ADMDHMAE  HAM MADDE

B) Aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği kavramları kutucukların içinden bularak noktalı
alanlara yazınız.Cevap:

1. Dünya’nın Güneş etrafında yaptığı harekettir. (…Mevsimler.…)

2. Dünya’nın kendi ekseni etrafında yaptığı harekettir. (..Dönme..… )

3. Yer kabuğunun yapısında bulunur. (…..Kayaç…)4. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerinin yönüdür. (..Batıdan doğuya..…..)

5. Dünya’nın dolanma hareketinin tamamlanma süresidir. (..365 gün 6 saat …..)

6. Dünya’nın dönme hareketinin tamamlanma süresidir. (…24 saat.…..)

7. Dünya’nın Güneş gören kısmının zaman dilimidir. (...Gündüz…..)8. Ekonomik değere sahip kayaçlara denir. (…Maden……)

9. Dünya’nın Güneş görmeyen kısmının zaman dilimidir. (.…Gece…)

10. Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntılarıdır.(..Fosil....)

11. Dünya’nın dönme hareketi sonucu oluşur. (..Gece ve Gündüz….)12. Dünya’nın dolanma hareketi sonucu oluşur. (…Yıl.….)


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları

C) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla
doldurunuz.

Cevap:

1. Yer kabuğunu oluşturan büyük ve sert kaya kütlelerine…Kayaç.…denir.2. .Fosiller…nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.

3. Yer kabuğunun derinliklerinden çıkarılan, ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere Maden…denir.

4. Canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya..Yer kabuğu…..denir.

5. Kayaçların içinde uzun yıllar boyunca kalmış, taşlaşmış her türlü canlı kalıntısına Fosil..denir.6. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketinin yönü ..Batıdan doğuya …. doğrudur.

7. Dünya, Güneş’in etrafındaki dolanım hareketini yapmasaydı…Mevsimler.…oluşmazdı.

8. Dünya kendi etrafındaki dönüşünü ..24 saatte.... tamamlar.

D) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.Cevap:

1. (..D..) Dünya’nın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır.
2. (..Y...) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur.
3. (..D...) Dünya’nın Güneş etrafında dolanma yönü, batıdan doğuya doğrudur.
4. (..D...) Milyonlarca yıl önce ölen canlıların günümüze kadar gelen taşlaşmış kalıntılarına fosil denir.
5. (..Y…) Fosilleşmenin olabilmesi için ölen canlının havayla temasının hemen kesilmesi gerekir.
6. (..Y…) Fosiller Dünya’nın geçmişi hakkında bilgi vermez.
7. (..Y...) Ekonomik değeri olan kayaçlara fosil adı verilir.
8. (..D...) Madencilik birçok sanayi koluna ham madde sağladığı için ülkelerin teknolojilerinin gelişmesinde büyük öneme sahiptir.

E) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

I. Dünya’mızın dış katmanına yer kabuğu denir.
II. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.

1. Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap: D Her ikisi de doğrudur.

I. Bütün madenlerin ekonomik değeri vardır.
II. Bütün madenler sanayide ham madde olarak kullanılır.
III. Bor ülkemizde çıkarılan bir maden değildir.

2. Madenlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları

Cevap: C I. ve II. ifade doğrudur.

I. Kayaçlar, volkanik aktiviteler ile yeryüzüne ulaşan magmanın katılaşmasıyla oluşur.
II. Bütün kayaçların fiziksel özellikleri aynıdır.
III. Kayaçlar minerallerden oluşur.

3. Kayaçlarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap: D I. ve III. ifade doğrudur.

I. Madenler, ülkelerin teknolojisinin gelişmesini sağlar.
II. Ülkemiz madenler açısından zengindir.
III. Madenleri çıkarabilmek için maden ocakları kurulur.

4. Madenlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap: A İfadelerin hepsi doğrudur.

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bakır madeni elektrikli aletlerde kullanılır.
B) Bor madeni temizlik ürünlerinde kullanılır.
C) Altın madeni telefon ve bilgisayarların içinde kullanılır.
D) Kömür madeni plastik yapımında ham madde olarak kullanılır.

Cevap: D

6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

Cevap:

Yer kabuğunun kara tabakası ….Kayaçlardan …. oluşmuştur. Ekonomik değeri olan
kayaçlara ..Maden… denir.

Cevap: C 

7. Iğdır’da Güneş’in Bursa’dan önce doğmasının nedeni nedir?

A) Dünya’nın Güneş’in çevresinde dolanması
B) Dünya’nın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi
C) Güneş’in ısı ve ışık kaynağımız olması
D) Güneş’in Dünya’nın çevresinde dolanması

Cevap: B

8. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu
değildir?

A) Mevsimlerin oluşması
B) Gece ve gündüzün oluşması
C) Bir günün oluşması
D) Türkiye’de sabah yaşanırken Japonya’da öğlen vakti olması

Cevap: A

9. Aşağıda fosiller ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Fosiller kayaç tabakasının içinde oluşur.
B) Fosiller milyonlarca yıl içinde oluşur.
C) Bitki ve hayvan kalıntıları uygun şartlar oluşursa fosilleşir.
D) Ölen her canlı fosilleşir.

Cevap: D


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları

F) Aşağıdaki yıldızın içerisinde ünite boyunca işlediğimiz konularla ilgili kavramlar bulunmaktadır. Sözcükler; soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve çapraz olarak harflerin içine karıştırılmıştır. Aşağıdaki sözcükleri karışık olarak verilmiş harfler içerisinden bulunuz. Bulduğunuz sözcükleri renkli kalemler ile çiziniz.

Cevap:

49.sayfa

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Fen Bilimleri 44. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


04 Ekim 2022, 17:17

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

Fen bilimleri dersinde konuyu iyice anlamak için öğretmeni dikkatli dinlemek gerekir. Ben eve gelinde tekrar da yapıyorum.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.