16 Temmuz 2021, 20:05
murat
Yönetici

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı 20-21-22-23. Sayfa Cevapları4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 20, 21, 22, 23 Yapalım Öğrenelim Etkinlik Cevapları Meb Yayınları

20. Sayfa
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. (.Y.) İnsanların on sekiz yaşına kadar herhangi bir hakları yoktur.
2. (.D.) Çocukların oyun oynama hakları vardır.
3. (.D.) Çocukların ücretsiz eğitim hakkı vardır.
4. (.Y.) Çocuklar ücret karşılığında işçi olarak çalıştırılabilir.
5. (.D.) Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır.
6. (.Y.) Zengin insanların hakları daha fazladır.
7. (.Y.) Çocukların eğitim hakları büyükler tarafından engellenebilir.
8. (.D.) Katılmadığımız öneriye “hayır” deme hakkımız vardır.
9. (.D.) İnsanlar haklarını başkalarına devredemezler.
10.(.Y.) Öğrencilerin söz almadan konuşma hakkı vardır.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız. (ifade özgürlüğü,çocuk,dayanışma,temel haklar,eşit,anayasa)

Cevap: 
1. Açık fikirlilik, duyarlılık, paylaşımcılık ve dayanışma insanı insan yapan ayırt edici niteliklerdendir.
2. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.
3. Her insan on sekiz yaşına kadar  çocuk olarak kabul edilir.
4. Görüş ve düşüncelerimizi özgürce dile getirmemiz  ifade özgürlüğü hakkımızdır.
5. Devletin anayasa ile güvence altına aldığı hak ve özgürlükler temel haklar olarak adlandırılır.
6. Temel haklarımız anayasa ile güvence altına alınmıştır.
21. Sayfa
C. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir?
A) Sevgi ve saygı
B) Dayanışma
C) Beslenme
D) DuyarlılıkCevap: C

2. İnsanın temel haklara sahip olabilmesinin koşulu hangisidir?
A) Çalışkan olmak
B) Özgür olmak
C) Zengin olmak
D) İnsan olmak

Cevap: D

3. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir?
A) Odasını düzenli tutmak
B) Okula zamanında gitmek
C) Bir işte çalışmak
D) Okul eşyalarını özenli kullanmakCevap: C

4. Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir?
A) Kişi dokunulmazlığı
B) Özel hayatın gizliliği
C) Konut dokunulmazlığı
D) Haberleşme özgürlüğü

Cevap: B

5. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir?
A) Vazgeçilmez olması
B) Devredilmez olması
C) Dokunulmaz olması
D) Sınırlı olmasıCevap: D
22. Sayfa
D. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarına yazınız.
1. Çocukluk ile yetişkinlik dönemlerinde sorumluluklarımız nasıl değişmektedir? Örnek vererek açıklayınız.
Cevap: Çocukluk dönemlerinde okula gitmek,odamızı düzenli tutmak ödev yapmak gibi sorumluluklarımız varken yetişkin olunca askere gitmek, çalışmak, vergi vermek oy kullanmak gibi haklarımız olmaktadır.
2. Aşağıda verilen temel haklarımız ile temel haklarımızı anlatan resimleri eşleştiriniz. Bu temel haklardan birini seçip önemini açıklayınız.

Cevap:

22.sayfa cevapları

 23. Sayfa
E. Aşağıdaki kelimeleri bulmacadan bularak boyayınız. Boyamadan kalan harfleri sırasıyla yazarak şifreyi bulunuz.

Cevap:

23.sayfa cevapları

İnsan doğduğu andan itibaren temel haklara sahiptir.İnsanın temel hakları dokunulamaz devredilemez ertelenemez bir bütündür ve evrenseldir.Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı 47. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

26 Eylül 2022, 19:30

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2700

İnsan hakları her zaman bize gereken bilgiler içermektedir.

27 Eylül 2022, 19:35

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2700

Her zaman derslerimi yaparım ve düzenli çalışırım. Bazı zamanlarda anlamadığım zaman buraya bakarım.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.