02 Temmuz 2021, 19:04
murat
Yönetici

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi 56-57-58-59. Sayfa Cevapları Meb Yayınları


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 56-57-58-59 Cevapları Meb Yayınları


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi 56. Sayfa Cevapları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevap:

1.(D) Adalet, insani değerlerden biridir.
2.(Y) Adalet ve eşitlik aynı anlama gelmektedir.
3.(D) Toplumda güven duygusunu geliştiren en önemli unsurlardan biri o toplumda adaleti sağlamaktır.
4. (Y) Toplumda adaletin sağlanması huzursuzluk getirir.
5. (D) Eşitliğin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar azalır.
6. (D) Yasaların önünde herkes eşittir.
7. (Y) Yasak ve kurallar uygulanırken herkese eşit davranılmayabilir.
8. (D) Fiziksel özelliklerimiz birbirine benzer.
9. (D) Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.
10.(Y) Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymamıza gerek yoktur.B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.

adaletin – yasa – eşit – saygı – güven – haksızlıklar – ayrımcılık – farklılık

Cevap:1. Hiç kimseye sahip olduğu özelliklerinden dolayı AYRIMCILIK yapılamaz.

2. Düşünce biçimimiz, inançlarımız, yaşam şeklimiz gibi özeliklerimizle birbirimizden FARKLILIK gösteririz.

3. Herkes; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde EŞİT haklara sahiptir.

4. Eşitlik ADALETİN en önemli ölçütlerinden biridir.5. YASA ile sahip olunan hakların kullanılmasının sağlanmasına eşitlik denir.

6. Birbirimizin farklı özelliklerine SAYGI göstermeliyiz.

7. Adalet ve eşitliğin sağlandığı toplumlarda GÜVEN duygusu artar.

8. Eşitlik ve adaletin sağlandığı toplumlarda HAKSIZLIKLAR engellenir.
4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi 57. Sayfa Cevapları

C. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir?

A) Huzursuzluk
B) Güven
C) Korku
D) Öfke

Cevap: B2. Ailesiyle birlikte uzak bir ülkeye giden Bora, bu ülkede kuralların biraz farklı olduğunu görünce çok şaşırır. Öyle ki ismi “N” ve “K” harfleri ile başlayanlar haftanın her günü parklarda serbestçe oynayabiliyorken diğerleri belirli günlerde oynayabilmektedir. Bu ülkede kurallarla ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

A) Kurallar herkes için eşit bir şekilde uygulanmaktadır.
B) Adaletli bir uygulama söz konusudur.
C) İnsanlar arısında ayrım yapılmaktadır.
D) İnsanlar arısında farklılıklara saygı gösterilmektedir.

Cevap: C

3. Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özelliklerden biri değildir?A) Tercihleri
B) Düşünüyor olması
C) Duyguları
D) Fikirleri

Cevap: A

4. Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur?

A) Mehmet Bey kendisi ile aynı işi yapan kişiler arasında daha fazla çalıştırılmaktadır.
B) Çetin Bey aynı işi yapan diğer arkadaşlarıyla aynı ücreti almaktadır.
C) Bahar Hanım gerekli şartları taşıdığı için başvurduğu işe alınmıştır.
D) Handan Hanım hastalandığı için hastanede sağlık hizmetinden yararlanmıştır.Cevap: A

5. Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir?

A) İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak.
B) İnsanların haklarına saygı göstermek.
C) Haksızlığa uğradığında gerekli yerlere başvurarak hakkını aramak.
D) İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duymak.

Cevap: A
4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi 58. Sayfa Cevapları

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarına yazınız.

1. Adaletin olmadığı bir toplumda ne gibi sorunlar ortaya çıkar?

Cevap: Devlete olan güven olmaz, insanlar kendi adaletini kendisi sağlamak ister, adam kayırma, rüşvet, yolsuzluk, güçlünün haklı olduğu durumlar ortaya çıkar.

2. Adalet ve eşitlik kavramlarını açıklayınız.Cevap: Toplumda yaşayan insanların her türlü haktan aynı ölçüde yararlanmasına eşitlik denir.Adalet ise o toplumdaki eşitliği sağlamak için yasalar düzenlemek, hukuka uygun hale getirmek ve uygulamaktır.

3. Eşitliğin yasalarla güvence altına alınması niçin önemlidir? Açıklayınız

Cevap: Eğer böyle olmaz ise o toplum içinde huzur, güven, ve saygı kalmaz.

4. İnsanların ortak ve farklı yönlerini yazınız.

Cevap:

Ortak yönler: Düşünüyor olmaları, aynı temel ihtiyaçlara gereksinim duymaları.
Farklı yönler: İnsanların düşünce biçimleri, dinleri ırkları, mezhepleri, dilleri, yaşam biçimleri.


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi 59. Sayfa Cevapları

E. Adaletin önemini vurgulayan bir slogan yazınız. Yazdığınız sloganla ilgili bir resim yapınız.

Cevap: Adalet sadece ben için değil, biz için gereklidir.

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi 47. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


12 Ocak 2023, 20:14

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Tüm cevaplar doğru gerçekten ödevlerimi yaparken en büyük yardımcım oldu bu site size çok teşekkür ederim bunun için

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.