10 Şubat 2020, 17:43
necla
Yönetici

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 100-101-102. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 100-101-102 Cevapları MEB Yayınları

4. Ünite Değerlendirme Cevapları


4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 100. Sayfa Cevapları

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde Mekke’deki dinî ve sosyal hayat nasıldı? Açıklayınız.Cevap: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde Mekke’de putlara taparlardı, büyücülük ve falcılık yaygındı. Kabile hayatı yaşarlardı. Mekke’de bir kısım halk göçebe hayatı yaşarken bir kısmında yerleşik hayat sürmektedir. Ticaret ve hayvancılık yaparlardı.

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir? Yazınız.

Cevap: 571 yılında Mekke’de Dünyaya gelmiştir.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) eşinin ve çocuklarının isimleri nelerdir? Yazınız.

Cevap:

Eşinin adı Hz. Hatice Çocuklarını isimleri, Kasım, Zeynep, Rukiye,
Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah.

4. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) niçin “el-Emin” lakabı verilmiştir?Cevap: Güvenilir ve dürüst olduğu için

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını kısaca özetleyiniz.

Cevap:

Mekke dönemi: Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’de dünyaya gelmiştir. Çocukluk ve gençlik yılları orada geçmiştir. İlk vahiy de Mekke’nin Nur Dağı’nın Hira mağarasında gelmiştir. Daha sonra Medine’ye hicret ederek Mekke dönemi bitmiştir.Medine dönemi: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve diğer Müslümanlar topluca 622 yılında ise Medine’ye hicret ettiler.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum gününü ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

A) Salavat
B) Haniflik
C) el-Emin
D) MevlitCevap: D


4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 101. Sayfa Cevapları

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) güvenilir biriydi. Asla yalan söylemez, kimseyi kandırmaya çalışmazdı. İnsanlar gönül rahatlığıyla eşyalarını ona emanet ederlerdi. Çünkü o emanetleri en iyi şekilde korurdu.

Yukarıdaki paragrafta anlatılan özellikler nedeniyle Hz. Peygambere verilen sıfat hangisidir?

A) Cömert
B) Merhametli
C) el-Emin
D) KararlıCevap: C

3. Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 571 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.
B) Gençlik yıllarında tarım yaparak geçimini sağlamıştır.
C) Annesinin adı Âmine, babasının adı Abdullah’tır.
D) 632 yılında Medine’de vefat etmiştir.

Cevap: B4. I- Ehl-i Beyt, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesini tanımlamak için kullanılan bir kavramdır.

II- Medine’ye hicret İslam tarihinin en önemli olaylarındandır.
III- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyu Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’e (a.s.) dayanır.
IV- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hutbesi bütün insanlığı ilgilendiren temel ilkeler
içerir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) HepsiB) II- III

C) Sadece IV

D) II-IV

Cevap: A5. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde “…Bana salavat getirin. Çünkü nerede
olursanız olun, salavatınız bana ulaşır.” diye buyurmuştur. (Ebu Davûd, Menâsık, 96-97.)

Yukarıdaki hadiste belirtilen salavat kavramını aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tanımlamaktadır?

A) Salavat insanlara iyilik yapmaktır.
B) Salavat doğru sözlü olmaktır.
C) Salavat Hz. Muhammed (s.a.v.) için yaptığımız duadır.
D) Salavat namaza yapılan çağrıdır.

Cevap: C


4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 102. Sayfa Cevapları

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.

(Kâbe, ensar, Mescid-i Nebi, hanif, cahiliye, muhacir, Mekke)

1. Mekke’de İslam gelmeden önce yaşanan bilgisizlik ve adaletsizlik dönemine CAHİLİYE dönemi denir.

2. Mekke’de Hz. İbrahim’in (a.s.) yolundan giderek putlara tapmayan insanlara HANİF denirdi.

3. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara MUHACİR, Medine’deki Müslümanlara  ise ENSAR ismi verilmiştir.

4. Yeryüzünde Allah’a (c.c.) ibadet amacıyla inşa edilen ilk mabet KABE‘ dir.

5. Hz. Peygamberin Medine’de inşa ettiği mescide MESCİD-İ NEBİ denir.

D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.

Cevap: 

1. (D ) Hz. Muhammed (s.a.v.) Kureyş kabilesinden, Haşimoğulları sülalesindendir.
2. (D) Mekke’de artan zulüm nedeniyle bazı Müslümanların hicret ettikleri ilk yer Habeşistan’dır.
3. (Y ) İlk Müslüman olan kişi Hz. Peygamberin yakın arkadaşı Hz. Ömer’dir (r.a.).
4. (D ) Hz. Muhammed (s.a.v.) gençliğinde ticaretle uğraşmıştır.
5. (Y ) Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’ye hicret edince Kâbe’yi inşa etti.
6. (Y ) Yemen valisi Ebrehe Kâbe’yi yıkınca Mekkeliler onu yeniden inşa ettiler.
7. ( D) Mekkeli müşrikler Müslümanlarla Hudeybiye barış anlaşmasını imzaladılar.
8. ( Y) Mekkeliler cahiliye döneminde tek Allah’a (c.c.) ibadet ederlerdi.
9. (D ) Müslümanlar Hz. Peygamberin doğduğu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlar.
10. (Y) Hz. Peygamberin Allah’ın (c.c.) huzuruna yükseltilmesi mucizesine İsra denir.

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 48-49-50. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


11 Mayıs 2022, 19:19

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Çok seviyorum derslerimde çok yardım ediyor.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.