27 Kasım 2023, 21:08
Mehmet Akif
Yönetici

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 147-148-149-150-151-152. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


5. Ünite Ekonomik Faaliyetler: 5. Ünite Değerlendirme Cevapları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147-148-149-150-151-152 Cevapları Ferman Yayınları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Ferman Yayınları

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını, altlarında verilen boşluklara yazınız.

Cevap:

1. Alışverişe çıkılmadan önce liste oluşturulması gereksiz harcamaları önler. (D)2. İstek ve ihtiyaçlarımız arasında sıralama yaparken isteklerimize öncelik veririz. (Y)

3. Her istediğini satın almak bilinçli tüketici davranışlarından biridir. (Y)

4. Her birey kendi bütçesini oluşturmaktan sorumludur. (D)5. Sahip olduğumuz kaynakları kullanma konusunda tasarruflu olmalıyız. (D)


B. Aşağıda kutucuklar içerisinde verilen sözcüklerden uygun olanları cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız.

bütçe-meslekler-tasarruflu-sınırlı-kullanma kılavuzuna

Cevap:1. Doğal kaynaklar sınırlı ancak insanların istekleri sonsuz olduğundan ikisi arasında bir denge kurmak gerekir.

2. İnsanlar geçmişten günümüze farklı iş kollarında uzmanlaşmış ve meslekler ortaya çıkmıştır.

3. Satın aldığı bir ürünü kullanma kılavuzuna uygun kullanan bir birey bilinçli tüketicidir.

4. Bütçe bir bireyin gelir ve giderlerini gösterir.
C. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Gıda israfının en çok olduğu mekânlar hangileridir? Buralarda gıda israfının önüne geçebilmek için neler yapılmalıdır? Araştırarak yazınız.

Cevap: En çok gıda israfı oteller, lokantalar, evlerdir. Buradaki gıda israfını önlemek için personel bilinçlendirilmeli, atıklar hayvan yemi ve gübre olarak değerlendirilmelidir.

2. Tüketiciyi Koruma Kanunu’nu araştırınız. Ulaştığınız sonuçları özetleyiniz.Cevap: Tüketiciyi Koruma Kanunu, tüketicileri bilinçlendirerek haklarını korur. 


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Ferman Yayınları

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin özelliklerinden biri değildir?

A) Haklarını bilen bir bireydir.
B) Her çeşit israfa karşı duran biridir.
C) Tüketici örgütlerini bilir.
D) Ucuz ürünleri tercih eder.Cevap: D


2. Yeni aldığı bilgisayarda sorunlar yaşayan Neslihan Hanım öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Tüketici Mahkemesine başvurmalıdır.
B) Faturasıyla birlikte satın aldığı yere başvurmalıdır.
C) Durumu belediyeye bildirmelidir.
D) Yeni bir bilgisayar almalıdır.

Cevap: B
3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim kavramlarıyla ilgili doğru bir ifadedir?

A) Ürünlerin satın alınıp kullanılmasına üretim denir.
B) Ürünler tüketicilere farklı ulaşım araçlarıyla ulaştırılır.
C) Tüketim, kullanılmayan ürünlerin imha edilmesidir.
B) Bir telefon tasarım uzmanı o ürünün dağıtıcısıdır.

Cevap: B


4. Selim’in annesi Zonguldak’ta kömür çıkarma işiyle uğraşmaktadır.
Defne’nin babası Ordu’da fındık işçisi olarak çalışmaktadır.
Mehmet’in dayısı Erzurum’da inek yetiştiriciliği yapmaktadır.Yukarıda verilen öğrencilerin yakınları sırasıyla aşağıdaki hangi ekonomik faaliyetlerle uğraşmaktadır?

A) Tarım-sanayi-hayvancılık
B) Madencilik-tarım-hayvancılık
C) Hayvancılık-sanayi-madencilik
D) Sanayi-hayvancılık-madencilik

Cevap: B


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları Ferman Yayınları

5. Barış ailesiyle bayram alışverişi yapmıştır. Aldıkları pantolonun eve geldiğinde yırtık olduğunu görmüştür. Barış, pantolonu aldığı mağazaya götürmüştür. Yetkililer pantolonu geri alamayacağını söylemişlerdir.Bu durumda Barış aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Pantolonunu dikmelidir.
B) Pantolonu çöpe atmalıdır.
C) Yeni bir pantolon almalıdır.
D) Tüketici haklarını kullanmalıdır.

Cevap: D


6. Veli’nin aylık harçlığı 150 liradır Ailesi bu harçlığı dikkatli kullanmasını söylemiştir. Fakat Veli harçlığını kullanarak çok istediği saati almıştır ve parası kalmamıştır. Ailesinden tekrar para istemek zorunda kalmıştır.

Veli, aşağıdakilerden hangisini yapsaydı ailesinden para istemek zorunda kalmazdı?

A) Kendine ait örnek bir bütçe oluşturarak
B) Harcamalarını hızlıca yaparak
C) Sadece isteklerine önem vererek
D) Parasının tamamına farklı bir ürün alarak

Cevap: A


7. Kaynakların ürünlerin emeğin ve zamanın boş yere harcanmasıdır.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretim
B) Tüketim
C) İsraf
D) İstek

Cevap: C


8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumlu olmakla ilgili değildir?

A) Sakla samanı gelir zamanı.
B) Damlaya damlaya göl olur.
C) Ak akçe kara gün içindir.
D) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

Cevap: D


9. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmanın bir yolu değildir?

A) Enerji tasarruflu ampuller kullanmak
B) Sızıntıları gidererek su israfını azaltmak
C) Duşta uzun bir süre kalmak
D) Kâğıt yerine e-posta kullanmak

Cevap: C


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları Ferman Yayınları

D. Aşağıda verilen metinden hareketle soruları yanıtlayınız.

BİR PİRİNÇ TANESİ

10 yaşındayken bir yaz günü öğleden sonra canım sütlaç çekmişti. Anneannemden rica ettim, “Canım çok çekiyor.” dedim. 0 zamanlar rahmetli anneannem bizimle yaşıyordu. Örgüsünü bıraktı ve “Peki, oğlum.” dedi. Mutfağa yöneldi. On dakika sonra yanına gittim ve pirinç ayıkladığını gördüm. Uykumun geldiğini söyledim. Sütlaç hazır olunca beni uyandırmasını istedim. Bu arada, üstüne mutlaka tarçın ilave etmesini söyledim. O sırada benim yüzüme baktı ve dikkati dağıldı. Bir tane pirinç tanesi, parmaklarının arasından kayarak yere düştü. Anneannem sandalyeden kalktı, yere eğildi, diz çöktü ve pirinç tanesini aramaya başladı. Yüzü bir anda asıldı. Eli ile halıyı yokluyor ama o pirinç tanesini bir türlü bulamıyordu. Bana “Selim oğlum, bir pirinç tanesi düştü, gözlerim görmüyor, bir bakıver nereye gitti bu?” dedi. Anneanneme “Anneanne bir pirinç tanesinin ne önemi var ki? Niçin vakit kaybediyorsun? Haydi sütlacı yap bir an önce.” dedim. Sabırsızlanıyordum. Anneannem bana çok kızdı. “Oğlum sen hiç pirinç tarlası gördün mü? İnsanlar pirinç tarımını dizlerine kadar gelen su içinde yapıyorlar. Her bir pirinç tanesinde onca emek ve alın teri var. Hiçbiri asla israf olmamalı. Yazıktır, günahtır. Dünyada çok fazla aç insan var. Bir pirinç tanesine, bir ekmeğe muhtaç insanlar var. Elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz.” dedi. Çok utanmıştım. Hemen ben de yere eğildim ve o pirinç tanesini bulana kadar aradım. Akşam yaşadığım bu olayla ilgili bir afiş hazırladım ve ertesi gün okula götürdüm. Öğretmenimden izin alarak afişimi sınıfımıza astım. Arkadaşlarıma, israfa karşı herkesin bilinçlenmesi gerektiğini anlattım.

1. Selim, anneannesinin niçin acele etmesini istiyor? Söyleyiniz.

Cevap: Sütlaç yemek istiyordu ve uykusu gelmişti bu nedenle hemen sütlacı yemek istiyordu.

2. Selim’in anneannesi, pirinç tanesinin üretimi ile ilgili neler anlatıyor? Söyleyiniz.

Cevap: Pirinç tanesinin çok zor şartlarda üretildiğini, insanların dizlerine kadar suyun içinde çalıştığını anlatıyordu.

3. Gıda israfı konusunda Selim’in anneannesi ne gibi uyarılar yapıyor? Söyleyiniz.

Cevap: Dünyada bir çok insanın ekmeğe ve bir lokma yemeğe muhtaç olduğunu, bu nedenle elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz diyordu.

4. Aynı olay sizin başınıza gelseydi siz de o pirinç tanesini arar mıydınız? Neden? Açıklayınız.

Cevap: Bu hikayeyi dinlemeden önce aramazdım. Ama bu hikaye beni çok etkiledi. Artık ararım.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları Ferman Yayınları

E. Aşağıdaki tabloda verilen işlerin hangi ekonomik faaliyet grubunda olduğunu belirleyerek işaretleyiniz.

Cevap:

 

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 151. Sayfa Cevapları Ferman yayın


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları Ferman Yayınları

F. Aşağıda verilen zihin haritasını uygun şekilde doldurarak bu ünitede öğrendiklerimizi gösterelim.

Cevap:

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 152. Sayfa Cevapları Ferman yayın

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 144-145-146. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.