09 Eylül 2023, 22:58
murat
Yönetici

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 31-32-33-34-35-36. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


1. Ünite Farklıyız, Arkadaşız: 1. Ünite Değerlendirme Cevapları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 31-32-33-34-35-36 Cevapları Ferman Yayınları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları Ferman Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını, altlarında verilen boşluklara yazınız.

Cevap:

1. Kimliğimiz, kişisel bilgilerimizi içeren resmî bir belgedir. (D)2. Bireylerin ilgi ve yetenekleri aynıdır. (Y)

Bireylerin ilgi ve yetenekleri farklıdır.

3. Yaşadığımız olayları geçmişten günümüze doğru sıralıyorsak, kronolojik sıralama yapmış oluruz. (D)4. Toplumdaki dezavantajlı bireylere bazı destekler sunularak toplum yaşamına katılmaları sağlanabilir. (D)

5. Arkadaşlarımızı, özelliklerini bizim istediğimiz şekilde değiştirme konusunda ikna etmeliyiz. (Y)

Herkesin kendi özelikleri vardır. Onları o şekilde kabullenmeliyiz.


B. Aşağıda kutucuklar içerisinde verilen sözcüklerden uygun olanları cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız.eğitsel ve sosyal-empati becerisi-kimlik-doğum günümüz

Cevap:

1. Kimlik bir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan bireylerin sahip oldukları resmî belgedir.
2. Yaşamımızdaki önemli olayların başında doğum günümüz gelmektedir.
3. İlgi ve isteklerimiz doğrultusunda okulumuzda ve yakın çevremizde gerçekleştirilen eğitsel ve sosyal etkinliklere katılmalıyız.


C. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız.1. Toplumdaki dezavantajlı bireylere yönelik proje önerileri yazınız.

Cevap: Dezavantajlı bireyler için spor müsabakaları düzenlenmeli, onların toplu taşımadan ücretsiz faydalanması gerekir.

2. Bireyler arası farklılıklara saygı duymakla ilgili bir şiir, öykü ya da gazete haberi bularak yazınız.

Cevap:Farklılıklarımız

Farklılıklardır güzelleştiren her şeyi
Sevmemizi sağlayan birbirimizi
Aslında bir arada tutan bizi
Öğreten bize farklı görmeyi.

Hiçbirimiz daha iyi değilizdir
Ne kadar farklı olsak da.
Sevmeyi, saymayı öğreniriz
Biz birlikte yaşadıkça.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları Ferman Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Kimlik kartınızı incelediğinizde aşağıdaki bilgilerden hangisinin kartınızda olmadığını görürsünüz?A) Adınız
B) Annenizin adı
C) Doğum tarihiniz
D) Kardeş sayınız

Cevap: D

2.
I. 2018’de Adana’ya taşındık.
II. 2012’de Sivas’ta doğdum.
III. 2019’da piyano kursuna gitmeye başladım.
IV. 2013’te konuşmayı öğrendim.
Yukarıda Hatice arkadaşımızın yaşam öyküsündeki önemli olaylar verilmiştir.

Bu olayları kronolojik olarak sıraladığımızda hangi seçenek doğru olur?A) I, II, III, IV
B) II, IV, I, III
C) III, IV, I, II
D) II, I, IV, III

Cevap: B

3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) Okul korosunda şarkı söylemek – Yetenek
B) Yıldızların oluşumunu öğrenmek – Yetenek
C) Hikâyeler anlatarak arkadaşlarını güldürmek – İhtiyaç
D) Bir tiyatroda başrolü oynamak – İhtiyaçCevap: A

4. Kişisel ve fiziksel özelliklerimiz farklıdır. Kişisel özelliklerimiz bireyden bireye farklılaşan ve karakterimizi yansıtan özelliklerimizdir. Fiziksel özelliklerimiz ise dış görünümümüzle ilgilidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir kişilik özelliğidir?

A) Uzun boylu olmak
B) Mavi gözlü olmak
C) Açık sözlü olmak
D) Kıvırcık saçlı olmak

Cevap: C
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Ferman Yayıncılık

5. Trafikte aracıyla seyrederken acil bir durum gören Doktor Melahat Hanım, aracını durdurarak rahatsızlanmış vatandaşın yanına gelmiştir. Kalabalığın arasından geçtikten sonra hastaya ilk müdahaleyi yapmaya niyetlenmiştir. Bu esnada hastanın başında duran bir vatandaş “Durun, rahatsızlanan bir kimseye acil durum ekipleri gelene kadar müdahale edilmez. Durum kötüye gidebilir. Bizler doktor değiliz.” demiştir. Melahat Hanım ise kendisinin doktor olduğunu söyleyerek meslek tanıtım kartını göstermiştir.

Yukarıdaki durumda Melahat Hanım’ın meslek tanıtım kartı hangi işlevi görmüştür?

A) Kişisel ve mesleki açıdan kimliğine ilişkin tanıtıcı bilgi sunmuştur.
B) Acil durum ekiplerinden daha iyi bilgiye sahip olduğunu kanıtlamıştır.
C) Kendisinin de hastanın yakınlarından biri olduğunu göstermiştir.
D) Çalıştığı kurumun tanıtımını ve reklamını yapmıştır.

Cevap: A

6. Defne, Sosyal Bilgiler Dersi için “Benim Hikâyem” adlı bir ödev hazırlamıştır. Ödevini hayatındaki A önemli olaya ilişkin fotoğraflardan oluşturmuş ve bunları kronolojik olarak sıralamıştır. Ancak sınıfına giderken ödevini yere düşürmüş ve başlıkların sırası karışmıştır.

kronoloji

Defne’nin ödevinin kronolojik olarak doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) I-II-III-IV
B) II-III-IV-I
C) III-II-I-IV
D) IV-III-II-I

Cevap: B


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Ferman Yayıncılık

7. Arkadaşları ile bir araya gelen Teoman, yaz tatilini nasıl geçirdiğini onlarla paylaşmaktadır. Bir süre sonra arkadaşları Teoman’a “Anlattıklarından dolayı aklımız karıştı, neyi ne zaman yaşadın anlayamadık.” demiştir.

Teoman anlatımında aşağıda verilenlerden hangisine dikkat etmemiş olabilir?

A) Gezdiği yerlerden ve deneyimlerinden bahsetmemiştir.
B) Arkadaşlarının bilmediği kelimeleri kullanmıştır.
C) Özellikle anlamasınlar diye arkadaşlarına şaka yapmıştır.
D) Olayları kronolojik sıraya dikkat etmeden anlatmıştır.

Cevap: D

8. Harun küçüklüğünden beri müzik dinlemeyi ve şarkı söylemeyi çok seviyordu. Ailesiyle bir gün İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasını dinlemeye gittiler. Müzik başladığında ilgisini çeken tek şey keman oldu. Harun, konser bitiminde ailesine keman çalmak istediğini söyledi. Ertesi gün ailesi Harun’u bir keman kursuna kaydettirdi.

Harun’un ailesi Harun’un bu isteğini gerçekleştirerek aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

A) Harun’un ilgi, istek ve yeteneklerini fark etmişlerdir.
B) Harun’a farklı alanlarda kendisini geliştirmesini öğütlemişlerdir.
C) Harun’un kardeşi ve arkadaşlarına örnek olmasını istemişlerdir.
D) Harun’a müzik aleti çalmak yerine şarkı söylemesini önermişlerdir.

Cevap: A

9. Defne, arkadaşı Sefa ile birlikte okulunda açılan resim kursuna gitmeye başlamıştır. Birkaç gün kursa gittikten sonra resim çizmenin aslında ilgi alanı olmadığını fark etmiş, Sefa’nın ise resim çizerken çok ilgili olduğunu görmüştür.

Defne’nin resim yapmaya ilgi duymaması ama Sefa’nın ilgi duymasının sebebi nedir?

A) Sefa’nın sorumluluk sahibi olması
B) Defne ile Sefa’nın bireysel farklıkları
C) Defne’nin resme yeteneğinin olmaması
D) Sefa’nın resim konusunda bilgi sahibi olması

Cevap: B


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları Ferman Yayıncılık

10. Merve hafif görme yetersizliği olan ama aynı zamanda da çok güzel resim çizebilen bir öğrencidir. Sosyal Bilgiler öğretmeni Hakan Bey, Merve’nin durumunu daha iyi anlamaları için sınıftaki öğrencilerle bir etkinlik yapmak ister Etkinlik, farklılıklara saygıyla ilgili bir resim çizilmesini kapsamaktadır. Herkese kalın camlı gözlükler dağıtır ve herkesin bu şekilde resim yapmasını ister. Resimler bitince herkes bu işin ne kadar zor olduğunu anlar. Tüm öğrenciler Merve’yi alkışlar ve onu tebrik eder.

Hakan öğretmen, bu etkinliği yaparak sınıftaki diğer öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini öğrenmelerine katkı sağlamıştır?

A) Hoşgörülü davranmak
B) Sorumluluk sahibi olmak
C) Yardımsever olmak
D) Empati kurmak

Cevap: D

11. Farklı özelliklere sahip insanların birbirleri ile uyumlu bir şekilde yaşaması için nasıl davranmaları gerekmektedir?

A) Sorumluluk sahibi olmalıdırlar.
B) Birbirlerine güvenmelidirler.
C) Duygusal olmalıdırlar.
D) Farklılıklara saygılı olmalıdırlar.

Cevap: D

12. Aşağıda verilen durumlardan hangisinde toplumdaki dezavantajlı bireylerle yardımlaşma yoktur?

A) Ayşe’nin görme engelli arkadaşı Süha’ya okulda yardımcı olması.
B) Fulya Hanım’ın müze görevlisinden müzedeki eserlerle ilgili bilgi alması.
C) Mehmet Bey’in 75 yaşındaki Hulusi amcanın faturalarını ödemesine yardımcı olması.
D) Niyazi Beyin ağır hasta olan komşusuna yemek götürmesi.

Cevap: B

13. Ayşe Sosyal Bilgiler dersinde kimlik kartlarının kullanım alanlarıyla ilgili sunum yapmaya karar vermiş ve bir hafta boyunca ailesi ve yakın çevresinin kimlik kartlarını kullandığı alanları gözlemlemiştir.

Ayşe’nin sunumunda aşağıdaki durumlardan hangisi yer almaz?

A) Anne ve babam seçimde oy kullanırken kimlik kartlarını kullandı.
B) Ablam araba kiralarken kimlik kartını kullandı.
C) Kuzenim spor salonuna kayıt olurken kimlik kartını kullandı.
D) Dayım market alışverişi yaparken kimlik kartını kullandı.

Cevap: D


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları Ferman Yayıncılık

D. Aşağıda verilen zihin haritasını uygun şekilde doldurarak bu ünitede öğrendiklerimizi gösterelim.

Cevap

1. ünite kavram haritası

 

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 28-29-30. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


02 Ekim 2023, 15:27

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3645

Merhaba çooooook güzel olmuş çok sağol

02 Ekim 2023, 21:56

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3645

On numara!!!!!!!!

09 Ekim 2023, 14:44

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3645

Çok sağ olun çok iyi cevaplar var.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.