06 Ekim 2023, 20:40
murat
Yönetici

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 59-60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


2. Ünite Geçmişte “Biz”: 2. Ünite Değerlendirme Cevapları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59-60-61-62-63-64 Cevapları Ferman Yayınları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları Ferman Yayınları

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını, altlarında verilen boşluklara yazınız.

Cevap:

4. sınıf sosyal bilgiler sayfa 59 cevapları fermanB. Aşağıda kutucuklar içerisinde verilen sözcüklerden uygun olanları cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız.

mendil kapmaca-yerel tarih-eşyalar-millî kültürümüzü-müzeler

Cevap:1. Aile tarihi çalışmaları yaşanılan yerin tarihine odaklanarak biraz daha genişletildiğinde yerel tarih çalışmalarına dönüştürülebilir.
2. Osmanlı döneminden kalma tarihî bir köprü millî kültürümüzü yansıtan bir öğedir.
3. Mendil kapmaca geleneksel çocuk oyunları arasında yer alır.
4. Müzeler toplumsal hafızamızın ve millî kültürümüzün sergilendiği bilgi depolarıdır.

C. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Ailenizin soyadı nasıl belirlenmiştir? Bununla ilgili olarak aile büyüklerinizle bir görüşme gerçekleştiriniz. Görüşmede elde ettiğiniz bilgileri yazınız.

Cevap: Köye memurlar gelmiş ve soyadı kanunu çıktığını bu nedenle herkese soyadı verileceği söylenmiş. Büyük dedemin de bir kolu çolak olduğu için Çolak soyadını vermişler.2. Geleneksel çocuk oyunlarıyla günümüzde çocukların tercih ettiği bilgisayar oyunları arasında ne gibi farklılıklar vardır? Yazınız.

Cevap: Arkadaşlarla birlikte oynanması, daha hareketli olması, daha eğlenceli olması geleneksel çocuk oyunlarının bazı farklarıdır.

3. Millî Kültürümüzün temeli olan dilimiz Türkçenin gelişim dönemlerini genel ağdan araştırınız. Ulaştıklarınızı yazınız.

CevapTürkçe Ural Altay dil ailesinden olup zaman içinde farklılaşmıştır. Türklerin Anadolu’ya girmesi, içinde Arapça ve Farsça kelimelerin olması dilimizi zenginleştirmiştir. Osmanlı döneminde Osmanlı Türkçesi adı verilen dil hakim olmuştur. Fransızca kelimelerin girmesi ise daha sonra olmuştur. Dünyanın bir çok yerinde Türkçe dili konuşulmaktadır.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları Ferman Yayınları

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi aile tarihimizi oluştururken yararlanabileceğimiz eski eşyalar arasında yer almaz?

A) Siyah beyaz fotoğraflar
B) Etkileşimli tahta
C) Şalvar ve bindallı gibi giysiler
D) MektuplarCevap: B

2. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel çocuk oyunları arasında gösterilemez?

A) Seksek oyunu
B) Çinçan oyunu
C) Mendil kapmaca
D) Tablet oyunu

Cevap: D3. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Millî Mücadele ilk olarak düzenli ordu kurulduktan sonra başlamıştır.
B) Mustafa Kemal Paşa’ya gazi unvanı I. İnönü Savaşı’ndan sonra verilmiştir.
C) Millî Mücadele’nin kazanılmasında tüm milletimizin emeği vardır.
D) Sevr Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan önce imzalanmıştır.

Cevap: C

4.
I. Sakarya Meydan Savaşı
II. Cumhuriyet’in ilanı
III. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkması
Yukarıda verilen tarihsel olayların kronolojik olarak doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?A) I, II, III
B) II, I, III
C) III, I II
D) II, III, I

Cevap: C

5. Buket, sosyal bilgiler dersi için aile tarihi çalışması yapacaktır. Bu çalışmayı yapmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanması uygun olur?

A) Görüşmeler yapma
B) Sınıf gazetesi oluşturma
C) Deneyler yapma
D) Hikâye yazmaCevap: A

6. Millî Mücadele döneminde İzmir’de Yunan işgaline karşı bölgesel direnişin öncüsü olan kahramanımız kimdir?

A) Hasan Tahsin
B) Tayyar Rahmiye Hanım
C) Şahin Bey
D) Şerife Bacı

Cevap: A
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları Ferman Yayınları

7. Mehmetçik İlkokulu, milli kültürümüzü tanıtmak için bir sergi düzenlemek istemektedir. Bunun için öğrencilerden evlerindeki millî kültürü yansıtan öğeleri getirmeleri istenir. Sosyal Bilgiler öğretmeni Burcu öğretmen de bunu öğrencilerine iletir. Öğrencilerden:
– Asya → yöresel kıyafet,
– Cem → bakır cezve,
– Mehmet akıllı saat,
– Fadime ise dokuma kilim getirmiştir.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi milli kültürü yansıtan öğeler konusunu anlamamıştır?

A) Asya
B) Cem
C) Mehmet
D) Fadime

Cevap: C

8. Güneş Mahallesindeki çocuklar parktaki oyuncaklarla oynamaktan sıkılmıştı. Farklı oyunlar oynamak istiyor ama bir türlü oyun bulamıyorlardı. Ayşe’nin aklına mahallenin büyükleri ile konuşmak geldi. Onlarla konuşup çocukluklarında hangi oyunları oynadıklarını öğrendiler. Sonra hep birlikte bu oyunları oynadılar.

Aşağıdaki oyunlardan hangisi çocukların mahallenin büyüklerinden öğrendiği oyunlar arasında yer almaz?

A) Yakan top
B) Genel ağ oyunu
C) Çuval yarışı
D) Mendil kapmaca

Cevap: B

9. Yurdumuz düşmanların işgallerine uğramaya başlayınca başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere birçok vatansever buna karşı çıkmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın çağrısına uyarak vatanın kurtuluşu için emek veren ismi bilinen ve bilinmeyen milyonlarca kahramanımız vardır.

Buna göre Millî Mücadele kahramanlarının ortak özellikleri hangileridir?

I. Sabırlı olmak
II. Azimli olmak
III. Çalışkan olmak

A) I-II
B) II-III
C) I-III
D) I-II-III

Cevap: D


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları Ferman Yayınları

10. Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde başlayan Millî Mücadele’nin kazanılmasında yurdumuzun her yerinden destek olan kahramanlarımızın fedakârlıkları oldukça önemlidir. Yurdumuzu işgalden kurtarmak için bölgesel direnişi başlatan bu kahramanlardan biri de Trablusgarp’ta ve Balkan Savaşlarında bulunmuş, Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale, Yemen ve Sina cephelerinde savaşarak subaylığa yükselmiştir. Son görevi Fransız işgalinde olan Antep’i savunmak olmuş, üç gün boyunca direndikten sonra şehit düşmüştür.

Bu metinde bahsedilen Millî Mücadele kahramanımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şahin Bey
B) Haşan Tahsin
C) Yörük Ali Efe
D) Ali Saip Bey

Cevap: A

11. Millî kültürümüzü yansıtan öğelerin bir kısmı obje (çeşitli eşyalar, tarihsel kanıt ve belgeler gibi) bir kısmı ise birer yapıdır (köprü, devlet binaları vb.).

Buna göre aşağıdakilerden hangisi millî kültürümüzü yansıtan bir objedir?

A) Safranbolu Evleri
B) Çifte Minareli Medrese
C) Malabadi Köprüsü
D) Avanos çömlek

Cevap: D

12. Aile tarihi çalışmaları yapılırken dikkat edilmesi gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A) Görüşme yapılan kişilere yönlendirici sorular sorulmalıdır.
B) Aile tarihini yansıtan her öge ve bilgi değerlendirilmelidir.
C) Aile üyelerine geçmişteki davranışlarıyla ilgili eleştiri yapılmalıdır.
D) Aile tarihi araştırılırken yerel tarihe ilişkin öğeler göz ardı edilir.

Cevap: B

13. Bu oyunda bir tane ebe olur. Ebe bir duvara ya da ağaca gözünü koluyla kapatarak başını yaslar. Oyuncular hep birlikte bir sayıya kadar sayar. Sayma işi bittikten sonra oyuncuları aramaya koyulur.

Yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen geleneksel çocuk oyunu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tombik
B) Seksek
C) Kovalamaca
D) Saklambaç

Cevap: D

14. Aşağıdakilerden hangisi millî kültür öğelerimiz arasında gösterilemez?

A) Sanat ve edebiyat ürünlerimiz
B) Sosyal kurallar ve değerlerimiz
C) Geleneksel giyim ve modamız
D) Son teknolojik cihazlar

Cevap: D


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Ferman Yayınları

D. Aşağıda verilen haritayı inceleyiniz. Haritada renklerle boş bırakılan yerlere cephelerin ismini yazınız. Genel ağdan ve öğretmeninizin önereceği kaynaklardan araştırma yaparak verilen soruları cevaplayınız.

Cevap:

4. sınıf sosyal bilgiler sayfa 63 cevapları ferman


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları Ferman Yayınları

D. Aşağıda verilen zihin haritasını uygun şekilde doldurarak bu ünitede öğrendiklerimizi gösterelim.

Cevap:

4. sınıf sosyal bilgiler sayfa 64 cevapları ferman

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 52-56-57-58. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


19 Kasım 2023, 13:48

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok güzel bu siteyi size öneririm ödevlerimde yardımcı oldu

29 Kasım 2023, 13:52

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok iyiydi.

04 Aralık 2023, 15:34

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok güzel yazmışsın zorlandığım yeri tık diye yaptım sayende teşekkürler

06 Aralık 2023, 19:29

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Gerçekten çok yardımcı oldu teşekkürler

19 Aralık 2023, 18:20

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok teşekkür ediyoruz ailecek bize yardım ettiğiniz için

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.