Cevap Yaz
01 Ağustos 2021, 11:14
Yuri
Yönetici

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 78-79-80-81-82-83-84. Sayfa Cevapları Koza Yayınları2021-2022 Öğretim Yılı 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları 3. Tema ERDEMLER Sayfa 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 “Leylek İle Tilki” Metni Etkinlik Cevapları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları 78. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK

1. Size göre ön yargı nedir? Ön yargılı olmak çevremizdeki insanlara hangi yönden zarar vermemize neden olabilir?

CEVAP: Bana göre ön yargı, insanın tanımadığı bir kişi ya da bilmediği bir konu hakkında olumsuz fikirlere sahip olmasıdır. Ön yargılı olmak insanları tanımak istemememize ve onları istemeden kırmamıza neden olabilir.
2. Sınıfınıza yeni gelen bir öğrencinin yanınıza oturmasını ister miydiniz? Neden?

CEVAP: İsterdim. Çünkü sınıfa yeni gelmenin ne demek olduğunu biliyorum. O kişinin sorduğu sorulara cevap verebilmek, okulumuzu tanıtmak ve ona yardımcı olmak isterdim. Yoksa kendini çok yalnız hissedebilir.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları 81. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Aşağıda anlamları verilen kelimeler metinde geçmektedir. Bu kelimeler bulmacada gizlenmiştir. Kelimeleri bulunuz ve anlamlarının yanlarındaki alana yazınız.

Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse). —–> GEZGİN
Türlü üflemeli ve vurgulu çalgılardan oluşan ve genellikle geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı. —–> BANDO

Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek. —–> ZİYAFET

Bir iş için bilgi veya yol sormak, görüş almak, istişare etmek, müracaat etmek. —–> DANIŞMAK

Kendini büyük gören, büyüklenen, gururlu. —–> KİBİRLİ

Eni boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş. —–> YAYVAN
Dedelerden ve büyükbabalardan her biri, baba. —–> ATA

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları 81. Sayfa

Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içerisinde kullanıp yazınız.

  • Evliya Çelebi çok önemli bir gezgindi.
  • Bu sene bando takımında ben de varım.
  • Padişah bu sevinci ziyafet vererek paylaştı.
  • Bu konuyu öğretmenine danışmalısın.
  • Ne yazık ki o çok kibirli birisi.
  • Yemeği şu yayvan tabağa koyacağım.
  • Bu geleneği atalarımızdan öğrendik.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları 82. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

“Leylek ile Tilki’’ metninin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Metnin konusu: Ön yargı

Metnin ana fikri: Ön yargılı olmak insanlarla ilişkimizi olumsuz etkileyebilir.

3. ETKİNLİK

Metindeki olayların oluş sırasını dikkatle düşününüz. Aşağıdaki görselleri oluş sırasına göre numaralar vererek sıralayınız.
4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları 82. Sayfa

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

Tilki, leyleği neden yemeğe davet ediyor?

CEVAP: Tilki leylekle arkadaş olmayı, ona dünyayı anlatmasını istediği için yemeğe davet ediyor.

Leyleğin annesi, neden leyleğin yemeğe gitmesini istemiyor?

CEVAP: Eski öyküye göre kurnaz ve cimri tilki, konuğuna bir şey yedirmek istemediği için geniş ve yayvan bir tabağa çorba koyarmış. Kendisi çorbayı güzelce yer, tilki yiyemezmiş. Leyleğin annesi de bunu bildiği için leyleğin yemeğe gitmesini istemiyor.
Tilkinin annesi, tilkiye, leylekle ilgili neler söylüyor?

CEVAP: Tilkinin kibirli olduğunu, hep kendisini izlediğini söylüyor. Bu yüzden ona ders vermek için yayvan tabakta çorba vermek gerektiğini anlatıyor.

Leylek, tilkiye hediye olarak ne götürüyor?

CEVAP: Leylek tilkiye vazo götürüyor.Tilki, leyleği nasıl karşılıyor?
CEVAP: Tilki leyleği bando takımı ve şiir okuyan bir karga eşliğinde güzel giyinmiş bir şekilde karşılıyor.

Leylek ve tilki neler konuşuyorlar?

CEVAP: Leyleklerin yaşamını, onların yolculuklarını, sazlıkları, dağları, leylek yuvasındaki şarkıları ve çocukların onlara olan sevgisini konuşuyorlar.

Tilki, leyleğe hediye olarak ne götürüyor?

CEVAP: Tilki leyleğe hediye olarak ayna götürüyor.

Leyleğin, tilkinin kendisine yaklaşımını görünce utanmasının nedeni nedir?

CEVAP: Tilkinin eski öyküdeki gibi kendisine yayvan kapta çorba vereceğini sanmıştı, ancak hazırladığı ziyafeti görünce utandı. Çünkü düşünceleri yanlış çıkmıştı.
4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları 83. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

a. “Leylek ile Tilki” metninde geçen gerçek, mecaz ve terim anlamlı kelimeleri aşağıdaki tabloda uygun yerlere yazınız.

Gerçek anlamlı kelimeler: tatmak, ısınmak, dünya, yemek, soğuk, sıcak

Mecaz anlamlı kelimeler: bozulmak, yalayıp yutmak, el sürmemek, diz çökmek

Terim anlamlı kelimeler: öykü, şiir, masal, yeryüzü, bulut, bando
b. “Bozulmak” kelimesinin sözlükteki anlamlarını inceleyiniz. Kelimenin gerçek veya mecaz anlamlarını yanlarına yazınız.

1. Bozma işine konu olmak. ———————————————-> GERÇEK
2. Yiyeceğin kokması, yenilemeyecek duruma gelmesi, ekşimesi. —> GERÇEK
3. Dağılmak, bozguna uğramak. —————————————–> GERÇEK
4. Bir aracın arızalanması. ————————————————> GERÇEK
5. İyi ve değerli niteliğini yitirmek. ————————————–> MECAZ
6. Bir şeye kızmak, içerlemek. ——————————————–> MECAZ
7. Sağlığını yitirip zayıflamak. ——————————————–> MECAZ
– Metinden “bozulmak” kelimesini bulunuz. Kelimenin, metinde kaçıncı anlamıyla kullanıldığını açıklayınız.

CEVAP: “Leylek bozulsa da belli etmedi.” —> Kelime 6. anlamı ile kullanılmıştır.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları 84. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

“Tilki ile Leylek’’ metninden alınan aşağıdaki paragrafı okuyunuz.

a. Tilkinin sözlerinden hareketle yiyecekleri israf etmemenin önemi konusunda bir konuşma yapınız. Konuşmanızı yaparken kurallara uygun hareket etmeyi unutmayınız. Ayrıca konuşmanızı destekleyecek örnekleri doğru yerde kullanınız. Arkadaşlarınızı dinlerken nezaket kurallarına uyunuz.
CEVAP: Dünya çapında üretilen yiyeceklerin yaklaşık üçte biri tüketilmiyor ve atılarak yiyecek israfına yol açıyor. Bu durumun günümüzde olduğu gibi gelecekte de sorun olmaya devam edeceği düşünülüyor.

Yiyecek israfının ekonomik etkileri dışında çevresel etkileri de vardır. Bunlardan biri de küresel ısınmadır. Küresel ısınma sera gazlarının etkisiyle meydana gelmektedir. Tarımsal faaliyetler sera gazının oluşmasında etkilidir. Sera gazı iklim değişikliğine yol açar. Yiyecek israfı önlendiğinde sera gazı oluşumu azalır ve iklim değişikliğinin önüne geçilebilir. Bu durumda küresel ısınma yavaşlayacaktır. Pek çok ülkede yiyecek israfının oranı artmışken bazı ülkelerde insanların açlık sınırında yaşaması da düşündürücü bir durumdur. Yiyecek israfını önlemek ile sadece israfı önlememiş, aynı zamanda yiyecekten yoksun ülkelere yiyecek yardımında bulunma imkanını da elde etmiş oluruz. Bu hem insanlık görevimiz hem de toplumsal sorumluluğumuzdur.

Kısacası hem ekonomik açıdan hem de çevresel açıdan, yiyecek israfını azaltmaya mecburuz. Yiyecek israfı konusunda tüketici bilinci arttırılmalı ve gerekli hassasiyet oluşturulmalıdır.
b. Yiyeceklerinizi israf etmemek için evinizde neler yaptığınızı aşağıdaki yazma alanına yazınız.

CEVAP: Yiyeceklerimizi israf etmemek için hepsinin son kullanma tarihini gözden geçirir ve bir liste yaparız. Sonra bu listeyi mutfağa asarız. Son kullanma tarihi en erken olan yiyecekleri diğerlerinden önce tüketmeye özen gösteririz. Eğer artık yemek istemediğimiz bir yemek varsa bunu sokak hayvanlarıyla paylaşırız. Bozulmak üzere olan meyveleri reçel, sebzeleri turşu yaparız. Böylece bu ürünleri yeniden tüketilmeye hazır hale getiririz.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Dürüstlük ve doğrulukla ilgili karikatürler araştırınız. Bulduğunuz karikatürlerden birkaçını sınıfa getiriniz.

dürüstlük ile ilgili karikatürBir önceki yazımız olan 4. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 60-61-62-63-64-65. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiket: Dördüncü sınıf Türkçe sayfa 79 78 81 sayfayı yap, sayfa türkçe 4 sınıf ders kitabı 79 80 81 82 83 84 85 cevapları
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
Forum DirilişYasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.