09 Kasım 2021, 13:59
Donatello
Yönetici

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 125-126-127-128-129-130-131. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 125-126-127-128-129-130-131 Cevapları Özgün Yayınları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Padişahın Ebrusu Cevapları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 125. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Ebru sanatına ait derlediğiniz, öğretmeninizin uygun gördüğü görselleri sınıf panosuna asıp arkadaşlarınızla inceleyiniz. Ebru sanatı hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Ebru sanatı bence çok akıllıca bir sanat. Suya resim çizmek ve bunu kağıda aktarmak bana çok etkileyici geliyor. Ayrıca kültürümüzü yansıtan resimler yapılması hoşuma gidiyor.

2. Başlığından ve görsellerinden hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.Cevap: Metinde ebru sanatını öğrenmek isteyen bir padişah anlatılıyor olabilir.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 127. Sayfa Cevaplar

1. ETKİNLİK

Metinden geçen ve aşağıda anlamları verilen kelimeleri noktalı yerlere yazınız.

Cevap:……….Ebru…….: Kitre, kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs.
……Şehzade…..: Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san.
……..Valide…….: Çocuğu olan kadın, anne.
……Ferman……: Padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk.

2. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Padişah neden dertliymiş?

Cevap: Çünkü, fermanlarının sahtelerini yapıp halkını dolandıranlar olduğunu öğrenmiş.2. Padişah köşkte ne görmüş?

Cevap: Küçük şehzade, valide sultan ve ebru ustasını görmüş.

3. Padişaha aynı ebrudan tekrar yapılamayacağını kimler söylemiş?

Cevap: Ebru ustası, küçük şehzade ve valide sultan söylemiş.4. Aynı ebrudan tekrar neden yapılamazmış?

Cevap: Bu ebrunun doğasına aykırıymış; her seferinde tekneden farklı bir ebru çıkarmış.

5. Padişah, fermanlarının taklit edilmemesi için nasıl bir çözüm bulmuş?

Cevap: Fermanlarını kendi yaptığı işaretli ebrulara yazdıracakmış.6. Padişahın fermanlarını taklit etmeye çalışan sahtekârlara ne olmuş?

Cevap: Ebrunun büyüsüne kapılıp kötülüklerden uzaklaşmışlar.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 128. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK

Metin ile ilgili üç soru ve bu soruların cevaplarını aşağıya yazınız.

Cevap:1. Soru: Padişah köşkü görünce neden şaşırmış?
Cevap: Bahçesinde bir köşk olduğunu bilmiyormuş.

2. Soru: Köşk neden yapılmış?
Cevap: Ebru ustası rahat rahat çalışsın diye yapılmış.

3. Soru: Padişah ebru yapanları görünce ne düşünmüş?
Cevap: Kolay göründüğünü, kendinini de ebru yapabileceğini düşünmüş.

4. ETKİNLİK

Metnin türünü; serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatılanları kendi cümlelerinizle aşağıya yazınız.Cevap:

Metnin türü: Masal

Serim bölümü: Sahtekarların padişahın fermanlarını kopyalaması

Düğüm bölümü: Padişahın ebru ustası ve ailesinini ebru yaptığını öğrenmesi, kendisinin de yapmak istemesiÇözüm bölümü: Padişahın fermanlarını yaptığı ebrularla işaretli kağıtlara yazdırması.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 129. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Aşağıya, metnin içeriğine uygun iki farklı başlık yazınız.

Cevap:

EBRUNUN BÜYÜSÜ, FERMANA İMZA6. ETKİNLİK

Metnin ana düşüncesini ve konusunu aşağıya yazınız.

Cevap:

Metnin ana düşüncesi: Sanat, pek çok kötülüğün sona ermesine katkı sağlar.

Metnin konusu: Ebru sanatının güzelliği

7. ETKİNLİK

İkili gruplar oluşturunuz. “Padişah’ın Ebrusu” başlıklı metni noktalama işaretlerine dikkat ederek; vurgu, tonlama ve telaffuza özen göstererek birbirinize okuyunuz. Aşağıdaki ölçütlere göre grup arkadaşınızın okumasını değerlendiriniz.

Cevap:

Okuma Ölçütlerine Göre Değerlendirme

8. ETKİNLİK

a. Defterinize ebru sanatıyla ilgili bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinize de yer veriniz. Yazınızın içeriğine uygun bir başlık yazmayı unutmayınız.

Cevap:

EBRU SANATININ GÜZELLİĞİ

Ebru sanatı, en eski Türk kağıt süsleme sanatlarındandır. Ebru sanatının tam olarak kökeni bilinmemektedir. İran’da ortaya çıkıp, İpek Yolu ile birlikte İran yolu üzeri ile Anadolu’ya geldiği söylenmektedir.

Ebru sanatı kitre ile yoğunlaştırılmış suyun üzerine boyalar ile desenler yapılması ve bu desenlerin kâğıt üzerine aktarılmasıdır. Ebru sanatının güzelliği farklı teknikler kullanılmasından ve hayal gücünü zorlamasından gelmektedir. Bu sanat geleneksel ve modern tekniklerle yapılabilmektedir.

Bu ebru sanat dalı eskilerde ana bir sanat olarak değil de yan sanat olarak hat çalışmalarında kullanılmıştır. Zamanla içerisinde ebru süsleme sanatı usta-çırak ilişkisiyle İstanbul’da büyüleyici bir sanat haline gelmeyi başarmıştır. Yüzyıllardır sürdürdüğümüz bu sanatı kuşaktan kuşağa aktarmaya ve güzelliklerini korumaya devam etmeliyiz.

b. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra yazınızı okul panosunda sergileyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 130. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden gerçek anlamlı olanların başına “G”, mecaz anlamlı olanların başına “M”, terim anlamlı olanların başına “T” yazınız.

Cevap:

( T ) Resim dersi için palet aldık.
( G ) Uyanınca perdeleri açtım.
( M ) Bu olayda onun parmağı olabilir.
( G ) Gösteri için kostümlerimizi giyinelim.
( M ) Cesaretini kırmadan konuşmalısın.

10. ETKİNLİK

a. Günlük tutma ve tutmama nedenlerinizle ilgili arkadaşlarınızla konuşunuz.

Cevap: Günlük tutma nedenim yaşadıklarımı yazdığımda yok olmayacaklarını bilmem. Yıllar sonra bile günlüğümü açtığımda anılarımı canlandırabilirim. Ayrıca yazma becerim gelişir.

b. Dün yaşadıklarınızı tarih belirterek ve olayların oluş sırasına göre aşağıya yazınız.

Cevap:

Sevgili Günlük,
Sabah kalktığımda güneş doğmamıştı. Bu nedenle kahvaltı hazırlamak için vaktim oldu. Kahvaltıyı hazırladığımda annem uyandı. Birlikte kahvaltı yaptık. Ben giyindim ve okula gittim. En sevdiğim ders olan resim dersinde severek çizim yaptım. Eve geldiğimde yorgun değildim. Hemen kitap okumaya başladım. Çünkü uzun zamandır okumuyordum. Akşam yemeğinden sonra ödevlerimi yaptım ve bilgisayar oyunu oynadım. Uykum gelene kadar oynadıktan sonra pijamalarımı giyip uykuya daldım.

c. Yazdıklarınızı yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımı yönünden kontrol edip gerekli düzeltmeleri yapınız ve arkadaşlarınıza okuyunuz.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 131. Sayfa Cevapları

11. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını yazınız.

Cevap:

Kelimelerin Eş ve Zıt Anlamları

12. ETKİNLİK

Aşağıda verilen bir kuru boya takımına ait ürün etiketini inceleyiniz. Bu takımdaki boya kalemlerinin özellikleri hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

Cevap: Boya kalemleri tüm yüzeylerde kullanmaya uygun değildir. Farklı hava koşullarına dayanıklı değildir. Serin yerlerde saklamak gerekmektedir.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

1. Farklı oyun ve masal tekerlemeleri hakkında dergilerden, kitaplardan ve internetten araştırma yapınız.

2. Araştırma yaptığınız bu oyun ve masal tekerlemelerini defterinize yazınız.

Cevap:

Bir varmış; bir yokmuş
Evvel zaman içinde
Kalbur saman içinde
Develer tellal iken
Pireler berber iken
Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallarken…

3. En sevdiğiniz masalı ana hatlarıyla arkadaşlarınıza anlatmak üzere prova yapınız.

Cevap:

KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ

Küçük ve şirin bir köyde ailesiyle beraber yaşamakta olan ve her zaman kırmızı bir pelerin takan küçük kıza, bir gün annesi hazırladığı yiyecekleri hasta olan ninesine götürmesini teklif eder.

Kızda hemen sevinçle hazırlanıp anneannesinin evine gitmek için yola koyulur.

Ormanda anneannesi için çiçekler toplarken önüne bir kurt çıkar ve kıza nereye gittiğini sorar. Kızda her şeyi kurda anlatır. Kurt ise kıza acele etmemesini, ninesini tanıdığını ona geç geleceğini bildireceğini söyler.

Kırmızı başlıklı kız anneannesinin evine gidene kadar kurnaz kurt hızla giderek anneanneyi odaya kilitler.

Kız ninesinin evine vardığı zaman anneannesinin görüntüsünün farklı olduğunu fark eder ve sorular sorar. En sonunda kurt kızın üstüne atlar ancak kızın bağırışlarını duyan bir avcı kurdu yakalayarak etkisiz hale getirir. Kız ve ninesi avcıya teşekkür ederler.

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 120-121-122-123-124. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


04 Mart 2022, 16:26

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3645

Harika bir yer yazıların hepsi de çok güzel doğru bilgiler için teşekkür

25 Mart 2023, 14:10

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3645

Çok teşekkür ederim yazdığınız için sayenizde dersini bitirebildim

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.