10 Kasım 2021, 11:43
Donatello
Yönetici

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 132-133-134-135-136-137-138. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132-133-134-135-136-137-138 Cevapları Özgün Yayınları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Cevapları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 132. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Görsellerinden ve başlığından hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.

Cevap: Metinde köylere araştırma yapmaya giden bir adamı anlatıyor olabilir.

2. Metnin ikinci görselinde yer alan masal kahramanları kimlerdir? Tanıdıklarınızın adlarını söyleyiniz.Cevap: Dede Korkut, Nasrettin Hoca ve Keloğlan’ı tanıdım.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 134. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin ve kelime grubunun anlamını önce tahmin ediniz. Sonra bunların anlamını sözlükten bulup yazınız.

Cevap:HALK BİLİMİ
Tahminim: Halkı ilgilendiren olayları inceleyen bilim.
Anlamı: Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten, kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı.

KÜLTÜR
Tahminim: Toplumu yansıtan değerlerin tamamı.
Anlamı: Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü.

EDEBİYAT
Tahminim: Sözlü ve yazılı eserler bütünü.
Anlamı: Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı.

ARŞİV
Tahminim: Belgelerin toplandığı yer.
Anlamı: Belgelik.b. Aşağıda, metinde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Bunları uygun kelimelerle eşleştiriniz.

Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 134. Sayfa Cevapları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 135. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.1. Pertev Naili Boratav’ın önemli başarıları nelermiş?

Cevap: İlk büyük başarısı, Anadolu halkının kültür zenginliğini kaybolmaktan kurtarmasıydı. En az bunun kadar önemli bir diğer başarısı da bu konuda son derece önemli çalışmalar yapan birçok öğrenci yetiştirmesiydi.

2. Pertev Naili Boratav neden gece gündüz çalışırmış?

Cevap: Pertev Naili Boratav halkın masallarının, türkülerinin, efsanelerinin kaybolmasından korktuğu için gece gündüz çalıştı.3. Pertev Naili Boratav ne gibi çalışmalar yapmış?

Cevap: Köy köy dolaşıp masallar, destanlar toplamış. Dinlediği masalları, destanları, şiirleri, halk türkülerini tek bir kelime atlamadan defterlerine yazmış. Türk halk edebiyatı konusunda ülkemizin en büyük arşivlerinden birini yapmış.

4. Pertev Naili Boratav hangi halk edebiyatı eserlerini yok olmaktan kurtarmış?

Cevap: Nasrettin Hoca fıkralarını, Köroğlu destanlarını yok olmaktan kurtardı.5. Pertev Naili Boratav’ın arşivi bugün nerede bulunuyormuş?

Cevap: Bu toplu arşiv, bugün İstanbul’daki Tarih Vakfında yer almaktadır.

3. ETKİNLİK

Metne göre yazarın halk edebiyatı ürünlerini korumaya yönelik bakış açısını açıklayınız.

Cevap: Yazar halk edebiyatı ürünlerini korumanın tek yolunun onları saklamak olmadığını düşünmektedir. Onları korumak için okumak gerekir. Ancak bu şekilde onları yaşatmaya, canlı tutmaya devam edebiliriz.4. ETKİNLİK

Halk edebiyatı ürünlerinin neden korunması gerektiğini sınıfça tartışınız. Tartışma sırasında masal, destan, türkü, fıkra kelimelerini anlamına uygun kullanınız.

Cevap:

Halk edebiyatı ürünleri kültürümüzün unsurları arasında yer alır. Geçmişten günümüze kadar gelen masal, destan ve türkülerimiz vardır. Neredeyse hepsinin yazarı belli değildir. Bunun nedeni çok eski olmaları ve halka ait olmasıdır. Bu eserler geçmiş zamanların yaşam biçimi hakkında bize bilgi verir. Bunları korumak demek geleceğe ışık tutmak, edebiyatımızı canlı tutmak demektir.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 136. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

a. “Masalcı Dede Pertev Naili Boratav” başlıklı metin, bilgilendirici metin midir, hikâye edici metin midir? Metinden örnekler vererek açıklayınız.Cevap:

Bilgilendirici metindir. Metinde Pertev Naili Boratav’ın çalışmaları anlatılmaktadır. “Üç farklı yerde bulunan
bu arşiv, 1998 yılında bir araya getirildi. Bu toplu arşiv, bugün İstanbul’daki Tarih Vakfında yer almaktadır.” bilgisi bu metnin bilgilendirici metin olduğunu kanıtlamaktadır.

b. Türüne göre bu metnin bölümlerini adlandırınız. Bu bölümlerin hangi cümlelerle başlayıp hangi cümlelerle sona erdiğini ilgili kutucuklara yazınız.

Cevap:1. Giriş Bölümü: Pertev Naili Boratav’ın ilk büyük başarısı, Anadolu halkının kültür zenginliğini
kaybolmaktan kurtarmasıydı.

2. Gelişme Bölümü: Pertev Naili Boratav halkın masallarının, türkülerinin, efsanelerinin kaybolmasından
korktuğu için gece gündüz çalıştı.

3. Sonuç Bölümü: Pertev Naili Boratav, yaşamı boyunca sayısız kitap yayımladı.

6. ETKİNLİK

a. Defterinize yazdığınız masal ve oyun tekerlemelerini arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap:

Bir varmış; bir yokmuş
Evvel zaman içinde
Kalbur saman içinde
Develer tellal iken
Pireler berber iken
Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallarken…

b. Aşağıdaki masal tekerlemelerinden hangisinin masalların başında, hangisinin masalların ortasında, hangisinin masalların sonunda kullanıldığı hakkında arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap:

“Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken… Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken…” ⟶ Masal Başında 

“Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.” ⟶ Masal Sonunda

“Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Altı ay, bir güz gittik. Bir de ne görelim? Bir arpa boyu yol gitmemişiz.” ⟶ Masal Ortasında


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 137. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

a. En sevdiğiniz masalı ana hatlarıyla arkadaşlarınıza anlatınız.

Cevap:

KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ

Küçük ve şirin bir köyde ailesiyle beraber yaşamakta olan ve her zaman kırmızı bir pelerin takan küçük kıza, bir gün annesi hazırladığı yiyecekleri hasta olan ninesine götürmesini teklif eder.

Kızda hemen sevinçle hazırlanıp anneannesinin evine gitmek için yola koyulur.

Ormanda anneannesi için çiçekler toplarken önüne bir kurt çıkar ve kıza nereye gittiğini sorar. Kızda her şeyi kurda anlatır. Kurt ise kıza acele etmemesini, ninesini tanıdığını ona geç geleceğini bildireceğini söyler.

Kırmızı başlıklı kız anneannesinin evine gidene kadar kurnaz kurt hızla giderek anneanneyi odaya kilitler.

Kız ninesinin evine vardığı zaman anneannesinin görüntüsünün farklı olduğunu fark eder ve sorular sorar. En sonunda kurt kızın üstüne atlar ancak kızın bağırışlarını duyan bir avcı kurdu yakalayarak etkisiz hale getirir. Kız ve ninesi avcıya teşekkür ederler.

b. Aşağıdaki açıklamalardan anlattığınız masalın içeriğine uygun olanları belirleyip başındaki kutucuğu işaretleyiniz.

Cevap:

[  ] Kısa ve özlü anlatımı olan güldürücü bir metindir.
[ X ] Hayale dayalı olayları içermektedir.
[ X ] İnsanların başından geçen olayları anlatmaktadır.
[ X ] Hayvanların başından geçen olayları anlatmaktadır.
[  ] Kahramanları; cadı, dev, peri gibi varlıklardır.
[ X ] Konusu olağanüstü olaylardan oluşmaktadır.
[  ] Gerçek ve tasarlanmış olayları anlatmaktadır.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız.

Cevap:

acı ⟶ tatlı

aşağı ⟶ yukarı

barış ⟶ savaş

bayat ⟶ taze

dağınık ⟶ toplu

özgür ⟶ tutsak

parlak ⟶ mat

pahalı ⟶ ucuz

uzak ⟶ yakın

tenha ⟶ kalabalık

şişman ⟶ zayıf

fakir ⟶ zengin

ıslak ⟶ kuru

zararlı ⟶ faydalı

zor ⟶ kolay

yumuşak ⟶ sert

derin ⟶ sığ

hafif ⟶ ağır


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 138. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümleleri, verilen sayılardan uygun olanı yazarak tamamlayınız.

(iki) – (3.) – (altıncı) – (7) – (yüz) – (üç yüz altmış beş) – (11.00) 
(dokuzu beş geçe) – (10) – (II.) – (25) – (1.204) – (V.)

Cevap:

Haftanın …….altıncı……. günü cumartesidir.
Bir yıl …………üç yüz altmış beş………….. gündür.
Sınavda ….yüz….. sorunun 97’sini doğru yanıtlamış.
….7… hafta sonra ocak ayı sona erecek.
Kardeşim bu yıl ….3.… sınıfa gidiyor.
Saat ….11.00…..’de uyumayı alışkanlık hâline getirmiş.
Pazardan …iki…. kilogram patates aldık.
10…. Kasım’da saat ……..dokuzu beş geçe………. sirenler çalar.
Okulumuzda binden fazla (….1.204…) öğrenci öğrenim görüyor.
II.… Dünya Savaşı’yla ilgili bilgileri ansiklopedinin ….V... cildinde buldum.

b. Sayıların yazımıyla ilgili aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başındaki kutucuğu işaretleyiniz.

Cevap:

[ X ] Sayılar harflerle de yazılabilir.
[  ] Birden fazla kelimeden oluşan sayılar harflerle yazılırken kelimeler bitişik yazılır.
[  ] Dört veya daha çok basamaklı sayılar rakamlarla yazılırken sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına iki nokta konur.
[  ] Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir.
[ X ] Romen rakamları savaş adlarında, kitap ve ansiklopedi ciltlerinin sıralandırılmasında kullanılabilir.
[ X ] Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü dinleyiniz.

Cevap:

Uzun, ince bir yoldayımGediyorum gündüz geceBilmiyorum ne hâldeyimGediyorum gündüz gece
Uzun, ince bir yoldayımGediyorum gündüz geceBilmiyorum ne hâldeyimGediyorum gündüz gece
Gündüz geceGündüz geceGündüz gece, hey
Dünyaya geldiğim andaYörüdüm aynı zemandaİki gapılı bir handaGediyorum gündüz gece
Gündüz geceGündüz geceGündüz gece, hey
Düşünülürse derinceUzak gözükür görünceYol bir dak’ka, mıktarıncaGediyorum gündüz gece
Gündüz geceGündüz geceGündüz gece

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 125-126-127-128-129-130-131. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


01 Kasım 2022, 19:47

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Bu yazarın kitaplarını okumuştum ve önceden tanıyordum bu konuyu hazırlamanız güzel olmuş teşekkür ederim

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.