05 Ekim 2021, 17:49
Donatello
Yönetici

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 43-44-45-46-47. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları


 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 43-44-45-46-47 Cevapları Özgün Yayınları

 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ye Kürküm Ye Metni Cevapları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 43. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Hazırlık yaptığınız Nasrettin Hoca fıkrasını arkadaşlarınıza anlatınız.

Cevap:

Aynı YaştayızArkadaşları zaman zaman Nasreddin Hoca’ya takılırlarmış, çünkü onun cevaplarından hisse çıkarırlarmış. Gene böyle bir günde Hoca’ya;

“Hoca Efendi, sen mi büyüksün, yoksa kardeşin mi?” diye sorarlar.

Hoca arkadaşlarının yine kendisine takıldıklarını anlayınca şöyle bir düşündükten sonra gülümseyerek şu cevabı verir:“Geçen yıl anneme bu soruyu sormuştum, o da; ‘Kardeşin senden bir yaş küçük.’ demişti. O zamandan bu yana bir yıl geçtiğine göre şimdi aynı yaştayız.

2. Anlatılan fıkralara göre Nasrettin Hoca’nın kişilik özellikleri hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

Cevap:

Nasrettin hoca, zeki, şakacı, toplumdaki aksaklıkları kendine has üslubu ile eleştiren, eleştirilerini ders niteliğinde yapan, toplumla iç içe olan, saygın, dürüst, toplum tarafından saygı duyulan, iyi ve doğru yolu kendine göre yollarla gösteren, bilgili ve alim yönü olan bir kişidir.3. Nasrettin Hoca hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Nasreddin Hoca 1208 senesinde Sivrihisar’ın Hortu köyünde dünyaya geldi. Sivrihisar’da medrese eğitimi gören Nasreddin, babasının vefatı üzerine Hortu’ya döndü ve köy imamı oldu .Bir söylentiye göre medresede ders okuttu ve kadılık görevinde bulundu.

Hazırcevap olma yönü ile herkesi hem şaşırtmayı hem de güldürmeyi başarmıştır. Toplumsal hayatta karşılaşılan sosyal problemlere mizahi bir üslup ile yaklaşmış, fıkralarında Anadolu insanlarının yapısını, düşüncesini ve olaylara bakışını anlatmıştır. Fıkralarının özünde insanları iyiye ve doğruya yöneltme, kusurları ve hataları espriler ile birleştirerek gözler önüne serme anlayışı hakimdir.1284 senesinde Akşehir’de hayatını kaybeden Nasreddin Hoca, mizahı ile insanların yüzünü güldürmüştür. Heykeli ve kendi adına yapılmış Nasreddin Hoca Türbesi, Akşehir’de ziyaretçi akınına uğramaktadır.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 44. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

a. Aşağıda, metinde geçen bazı kelimelerin sözlük anlamları verilmiştir. Anlamından hareketle bu kelimeleri noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

……..Yokluk………: Bulunmama durumu.
……..Davet………: Yemekli toplantı.
……….İkram……….: Konuğa saygı göstererek onun rahatını, gereksinimlerini karşılamak.
……….İnsafsızca………: Vicdansız bir biçimde, acımasızca.b. “Buyur etmek” deyiminin anlamını metinden hareketle yazınız.

Cevap: Konuğu “lütfen buyurun” diyerek, saygı ile karşılayıp içeriye almak ya da sofraya çağırmak.

c. Metinde geçen aşağıdaki kelimeleri gerçek anlamlarına uygun olarak kullanacağınız birer cümle yazınız.

Cevap:davet – yoksul – ikram – kürk

  • Akşam misafir davet edeceğiz.
  • Oldukça yoksul bir aileye yardım yapacaklarmış.
  • Arkadaşlarıma çikolata ikram ettim.
  • Bu çok güzel beyaz bir kaplanın kürkü.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Hoca davete önce nasıl gitmiş, nasıl karşılanmış?

Cevap: Davete üzerindekilerle gitmiş, buyur eden olmamış.2. Hoca üstünü başını değiştirerek davete gittiğinde nasıl karşılanmış?

Cevap: Hoca’yı nereye oturtacaklarını, nasıl ağırlayacaklarını şaşırmışlar. Sofrada, “buyur” üstüne “buyur” edilmiş.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 45. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK

Metin ile ilgili iki soru da siz yazınız. Yazdığınız soruları cevaplayınız.

Cevap:1. Nasreddin Hoca neden davete üzerindekilerle gitmiş?
Cevap: Çünkü eli değiştirmeye gitmemiş.

2. Nasreddin Hoca’nın yemeği kürküne yedirmesinin nedeni nedir?
Cevap: Çünkü insanlar ona değil kürküne hürmet etmişler.

4. ETKİNLİK

a. Metinde anlatılmak istenen ana düşünce nedir? Aşağıya yazınız.

Cevap:Metnin ana düşüncesi: Toplumda bazen insanlara değil, onların sosyal statüsüne saygı gösterilir.

b. Metnin ana düşüncesi, metindeki hangi cümle veya cümlelerle ifade edilmiştir? Aşağıya yazınız.

Cevap: “Ye kürküm ye!.. Bu ikram sana, demiş.” cümlesiyle ifade edilmiş.

5. ETKİNLİK

Aşağıya, metnin içeriğine uygun farklı bir başlık yazınız. Neden bu başlığı yazdığınızı açıklayınız.

Cevap:

………..KÜRKE HÜRMET………… metnin içeriğine uygun bir başlıktır. Çünkü ……….insanlar Nasreddin Hoca’ya değil, giydiği kürke saygı göstermişlerdir……….


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 46. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Metnin türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğu işaretleyiniz.

Cevap:

[     ] Metin dörtlükler hâlinde yazılmıştır.
[     ] Metinde bilgilendirici ifadeler vardır.
[ X ] Metin hem eğlendirici hem de öğreticidir.
[     ] Metnin ana duygusu vardır.
[ X ] Metinde kahramanlar, olay, mekân ve zaman gibi hikâye unsurları bulunmaktadır.

7. ETKİNLİK

a. Metnin üstünde verilen görseli inceleyiniz. Bu görselin metni anlamamıza nasıl yardımcı olduğunu açıklayınız.

Cevap: Görsel metinde anlatılanları yansıttığı için olayları zihnimizde canlandırmamıza yardımcı olmaktadır.

b. Aşağıdaki görselin, metnin hangi bölümüyle ilişkili olduğunu, yansıttığı duyguları, mekânın özelliklerini açıklayınız.

Cevap: Görsel Nasredin Hoca’nın kürkünü yemeğe doğru tuttuğu bölümle ilgilidir. Sofrada Hoca ve bir davetli oturmaktadır.

8. ETKİNLİK

Nasrettin Hoca’nın hayatı ile ilgili edindiğiniz bilgileri kısaca aşağıya yazınız.

Cevap:

Nasreddin Hoca 1208 senesinde Sivrihisar’ın Hortu köyünde dünyaya geldi. Sivrihisar’da medrese eğitimi gören Nasreddin, babasının vefatı üzerine Hortu’ya döndü ve köy imamı oldu .Bir söylentiye göre medresede ders okuttu ve kadılık görevinde bulundu. 1284 senesinde Akşehir’de hayatını kaybeden Nasreddin Hoca, mizahı ile insanların yüzünü güldürmüştür. Heykeli ve kendi adına yapılmış Nasreddin Hoca Türbesi, Akşehir’de ziyaretçi akınına uğramaktadır.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 47. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

a. Nasrettin Hoca’nın beğendiğiniz fıkralarından birini kişi, olay ve mekân unsurlarını dikkate alarak kendi cümlelerinizle aşağıya yazınız. Yazdığınız fıkrayı türün özelliklerine uygun biçimde arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap:

KAZAN DOĞURDU

Nasreddin Hoca komşusundan kazan istemiş. İşi bittikten sonra da bir tencereyle birlikte kazanı komşusuna götürmüş. Komşu tencereyi göstrerek “Bu ne?” demiş. Hoca da
– Senin kazan doğurdu, bu da yavrusu! demiş.

Komşunun canına minnet, fırsatı kaçırır mı tencereyi aldığı gibi mutfağa yerleştirmiş. Bir süre sonra Hoca komşudan tekrar kazan istemiş. İlkinde gönülsüz veren komşu be sefer seve seve getirmiş kazanı. Günler geçse de Hoca kazanı getirmemiş.

Dayanamayıp Hoca’ya:
– Hocam, demiş, işin bittiyse şu kazanı getirsen.
– Başın sağ olsun, demiş, Hoca, senin kazan öldü.
– Allah aşkına Hoca, demiş komşusu, kazan bu, ölür mü hiç?
Hoca yapıştırmış cevabı,
– Doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyorsun?

b. Aşağıdaki ölçütlere göre uygun kutucukları işaretleyerek yazı çalışmanızı değerlendiriniz.

Cevap:


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Genel ağdan, Türk Dil Kurumu ile ilgili araştırma yapınız.

Cevap:  Türk Dil Kurumu, 12 Temmuz 1932’de Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur.

Görevi: Türkçenin yazılı ve sözlü kaynakları üzerine bilime dayalı araştırmalar yapmak; Türkçenin bilim, sanat, edebiyat ve öğretim dili olarak  gelişmesini ve her alanda doğru  kullanılmasını sağlamaktır.

Hedefi: Türk dilinin zenginliğini meydana çıkarıp onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek ve Türk dünyasında ortak anlaşma dili, dünyada ise yaygın ve geçerli bir dil konumuna getirmektir

Türk Dil Kurumu kuruluşundan bugüne içinde bilim sanat terimleri sözlükleri, ağız araştırmaları, Türk dünyası destanları ve edebi metinlerinin bulunduğu geniş bir yelpazede 1163’ü geçen eseri yayımlayarak bilim de kültür dünyasına sunmuştur. Günümüzde Türkiye’nin önde gelen araştırma ve kültür kurumu olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 38-39-40-41-42. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


01 Kasım 2022, 19:26

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Nasreddin Hoca fıkraları çok güzel bence bu konuyu da çok sevdim yardım dersimiz var hazırlık yapıyorum çok teşekkürler

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.