06 Haziran 2021, 18:40
Mehmet Akif
Yönetici

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 175-176-177-178. Sayfa Cevapları2021-2022 Eğitim Yılı Anadol Yayıncılık 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 175, 176, 177, 178 “Ünite Değerlendirme Çalışmaları” Etkinlik Cevap Anahtarı

175. Sayfa

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
1. (D) Toplumu oluşturan bireylerin mutlu ve huzurlu olabilmesi için ihtiyaçlarının karşılanması
gerekir.
2. (D) Temel hakların sınırlandırmadığı bir toplumda insanların mutlu ve huzurlu yaşaması
mümkündür.
3. (Y) İlde; su dağıtımı, kanalizasyon, yolların bakım onarımı, doğal gaz dağıtımı gibi alt
yapı hizmetlerini sağlamak kaymakamın görevidir.
4. (Y) Belediye başkanları merkezî yönetim tarafından atanır.
5. (D) Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
6. (Y) TEMA Vakfı, ülkemizde ulaşım alanında hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur.
7. (D) Türk bayrağını temiz bir şekilde ve özenli olarak kullanmalıyız.
8. (D) Bir devletin kendine ait bir bayrağı olması o devletin bağımsız ve egemen olduğunu gösterir.

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.kaymakam temel hak millî bağımsızlık sağlık on sekiz merkezî yönetim mahkeme Millî Eğitim Bakanlığı vali

Cevap:

1. Eczaneler ve hastaneler toplumun SAĞLIK ihtiyacını karşılamak için hizmet verirler.
2. Adliyelerde bulunan MAHKEME toplumun adalet ihtiyacının karşılanmasında etkilidir.
3. Yaşadığımız yerleşim birimlerindeki vali ve kaymakam gibi yetkililer,MERKEZİ YÖNETİM karşı sorumludurlar.
4. Ülkemizde ili VALİ, ilçeyi KAYMAKAM yönetir.
5. Bir insanın doğuştan sahip olduğu ve insanca yaşayabilmesi için gerekli olan haklara TEMEL HAK denir.
6. ON SEKİZ yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
7. Bir devletin bağımsız ve hür şekilde yaşamasına, başka bir devlete bağımlı olmadan karar verebilmesine MİLLİ BAĞIMSIZLIK denir.
8. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI merkezî yönetim birimlerinden biridir.

176. SayfaTemel hak ve özgürlüklerimizle ilgili eşleştirmeleri, aşağıda verilen kutucuklara yazınız.

Sağlık hakkı – Konut dokunulmazlığı hakkı – Düşünce ve kanaat özgürlüğü – Eğitim ve öğretim hakkı – Yaşama hakkı – Din ve vicdan özgürlüğü – Haberleşme özgürlüğü

Cevap:

Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bı­rakılamaz. (Eğitim ve öğretim hakkı)Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. (Özel hayatın gizliliği hakkı)

Kimsenin konutuna dokunulamaz. (Konut dokunulmazlığı hakkı)

Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını ko­ruma hakkına sahiptir. (Yaşama hakkı)

Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. (Sağlık hakkı)Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. (Düşünce ve kanaat özgürlüğü)

Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haber­leşmenin gizliliği esastır. (Haberleşme özgürlüğü)

Kimse ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. (Din ve vicdan özgürlüğü)

177. SayfaAşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Gece rahatsızlanan Hasan Bey’in midesi ağrımaktadır. Aynı zamanda ateşi yükselmiş, gün boyunca bir şey yiyememiştir.
Bu durumda Hasan Bey aşağıdaki kurumlardan hangisine giderek ihtiyacını giderebilir?
A) Adliye
B) Hastane
C) Karakol
D) Okul

Cevap: B

2. • Emniyet Genel Müdürlüğü • Jandarma Genel Komutanlığı Yukarıda verilen kurumlar hangi ihtiyacımıza hizmet etmektedir?
A) Adalet
B) Eğitim
C) Güvenlik
D) UlaşımCevap: C

3. Aşağıda verilenlerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?
A) Gönüllülük esasına göre çalışırlar.
B) Masrafları üyelerinin bağışlarıyla karşılanır.
C) Topluma hizmet etme amacıyla kurulmuşlardır.
D) Maddi kazanç sağlama amacı taşırlar.

Cevap: D

4. • İlçedeki resmî törenlere başkanlık etmek
• İlçedeki vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak
• İlçe sınırları içinde kanunların uygulanmasını sağlamak
Yukarıda bahsedilen görevler aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?
A) Belediye başkanı
B) Kaymakam
C) Muhtar
D) ValiCevap: B

5. Eğitim görmek herkesin en temel hakkıdır. Ülkemizde eğitim alanında hizmet veren kurumlar bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan birisi değildir?
A) Anaokulu
B) Lise
C) Mahkeme
D) Sürücü kursu

Cevap: C

6. Köy ve mahallenin yönetiminden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Milletvekili
C) Muhtar
D) Vali
Cevap: C178. Sayfa

7. Temel hak ve özgürlüklerimiz ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Güvenlik görevlileri insanların konutlarına istediği zaman girebilir.
B) Düşünce özgürlüğü kısıtlanamaz.
C) Herkes yaşama hakkına sahiptir.
D) 18 yaşını dolduranlar seçimlerde oy kullanabilir.

Cevap: A

8. Oniki yaşındaki Gökçe anne, baba, büyükanne ve dedesiyle yaşamaktadır. Gökçe, kendi hayatını ilgilendiren konularda ailesine fikrini söyleyebilmektedir. Aşağıda verilen haklardan hangisi Gökçe’nin kendisini ilgilendiren konularda karar alma sürecine dâhil olmasını sağlar?
A) Sağlık hakkı
B) Katılım hakkı
C) Seyahat hakkı
D) Konut dokunulmazlığı hakkıCevap: B

9. Temel hak ve özgürlüklerin korunduğu ve kullanıldığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
A) Huzur ve güven ortamı vardır.
B) İnsanlar arasında eşitlik bulunur.
C) Bireyler kendi yeteneklerini ön plana çıkarır.
D) Devlete olan güven duygusu zayıflar.

Cevap: D

10. Aşağıda verilenlerden hangisi seçim yoluyla iş başına gelmez?
A) Belediye başkanı
B) Cumhurbaşkanı
C) Muhtar
D) Vali

Cevap: D

11. İstiklâl Marşımızın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kemal Atatürk
B) Hamdullah Suphi Tanrıöver
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Mehmet Âkif Ersoy

Cevap: D

D- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkemizde yaşayan insanların güvenlik ihtiyacı nasıl karşılanmaktadır?

Cevap: Emniyet ve Jandarma tarafından sağlanmaktadır.

2. Belediyelerin görevlerini yerine getirmesi bizler için neden önemlidir?

Cevap: Yaşadığımız yerin hizmetlerini alabilmemiz ve sağlıklı olmamız için önemlidir.

3. Yaşama hakkı, diğer hak ve özgürlüklerin kullanımı açısından nasıl bir öneme sahiptir?

Cevap: İnsanların yaşama hakları önce gelir.Bu hakkı kullanmak diğer hakların kullanılmasını sağlar.

4. Bayrağımızın ve İstiklâl Marşımızın bizler için değeri ve önemi nedir?

Cevap: Bağımsızlık ve özgürlük sembolümüzdür.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 172-173-174. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.