Cevap Yaz
02 Ocak 2022, 12:46
Mehmet Akif
Yönetici

5. Sınıf Din Kültürü 87-88. Sayfa Cevapları Anka Yayınları5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “4. Ünite Hz. Muhammed (S.A.V) Ve Aile Hayatı” 87, 88. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 87. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evliliği nasıl gerçekleşmiştir? Anlatınız.

Cevap: Peygamber efendimiz Hz. Hatice’nin hayvanları ve mallarını yönetip, ticaret işeri ile uğraşıyordu. Peygamber efendimizin dürüstlüğü, güzel ahlakı ve kişiliği Hz. Hatice’yi çok etkilemişti. Bu nedenle peygamber efendimizle evlenmek istediğini bildirdi. Peygamber efendimiz de bunu olumlu karşıladı ve aile büyükleri evlenmelerini sağladı.

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.), eşlerine karşı tutum ve davranışları nasıldı? Örnekler veriniz.

Cevap: Anlayışlı, nazik, iletişimi olumlu, saygılı ve hoşgörülü tutum ve davranışları vardı. İlk vahiy geldiği zaman bunu ilk olarak eşi Hz. Hatice ile paylaşmıştır.

3. Peygamberimizin (s.a.v.), torunlarına olan sevgisi ve merhameti hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Peygamber efendimiz torunlarını çok sever, onlarla oyunlar oynar ve şakalaşırdı. Onları güzel ahlak üzerine yetiştirdi. Torunlarını sırtına alıp gezdirirdi.

4. Peygamberimizin (s.a.v.) ailesinin komşuluk ilişkilerine verdiği önemi anlatınız.

Cevap: Komşu haklarını gözetirlerdi. Fakir ve zor durumda olanlara yardım ederlerdi. Onların dertlerini dinler yardımcı olurlardı. Misafirlerine ikram eder, çocukları ile ilgilenirlerdi.

5. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocuklarından biri değildir?
A. Kâsım B. Zeynep
C. Abdullah D. Ali

Cevap: D

6. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklarına karşı tutum ve davranışları arasında gösterilemez?
A. Çocuklarına sevgi ve merhametle yaklaşmak
B. Çocukları arasında ayrım yapmak
C. Çocuklarına değer vermek
D. Önemli konularda çocuklarının görüşünü almak

Cevap:B7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Kevser sözcüğünün anlamları doğru verilmiştir?
A. Bolluk, bereket, hayır, neslin çoğalması
B. İnanç, ibadet ve ahlak
C. Sevgi, saygı, dayanışma
D. Aile, akraba, komşu

Cevap: A

8. I. Oruç tutmak
II. Kurban kesmek
III. Allah’a (c.c.) kulluk etmek
IV. Sadaka vermek
Kevser suresinde, yukarıdakilerden kaç tanesinden söz edilir?
A.1 B. 2 C. 3 D. 4

Cevap: B

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 88. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

9. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.

Cevap:

• Kevser suresi, …Mekke’de………………. indirilmiştir.
• Hz. Hasan’ın (r.a.) soyundan gelenlere ……Şerif……………………… denir.
• Hz. Hüseyin’in (r.a.) soyundan gelenlere…Seyyid…………………….. denir.
• Peygamberimizin (s.a.v.) soyu, ……Hz. Hasan……….. ve …Hz. Hüseyin…….. ile devam etmiştir.
• …Ümame…, Peygamberimizin (s.a.v.) çok sevdiği ve kızı Zeynep’in çocuğu olan torunudur.
• Peygamberimiz (s.a.v.), torunlarını………………….. sırtına ve omzuna alıp gezdirir, onlarla oyun oynardı.

10. Aşağıda verilen Kevser suresinde boş bırakılan bölümleri tamamlayınız.

Cevap:

Bismillâhirrahmânirrahîm
İnnâ a’taynâke’l-kevser.
Fe …salli lirabbike venhar
İnne …şanieke hüvel ebter…

11. Aşağıdaki şemaya, Peygamberimizin (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler yazınız.

Cevap:

Peygamberimiz aile fertlerine karşı anlayışlı ve kibardı.
Ailece alınan kararlarda herkesin fikrini alırdı.
Kendi işlerini kendisi yapar, eşlerini yormak istemezdi.
Ev işlerinde onlara yardımcı olurdu.
Torunlarını sırtında gezdirir ve onlarla oynardı.
Çocuklar namazda sırtına çıksa bile onların inmesini bekler ve hiç rahatsız olmazdı.
Eve girerken selam verirdi.
Aile bireyleri ile sohbet eder, hatırlarını alırdı.Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Din Kültürü 84-85. Sayfa Cevapları Anka Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
Forum DirilişYasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.