23 Eylül 2023, 18:14
Mehmet Akif
Yönetici

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 16-17-18-21. Sayfa Cevapları Özgün Yayıncılık


1. Ünite Doğal Sayılar: Yedi, Sekiz Ve Dokuz Basamaklı Doğal Sayılar Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16-17-18-19-20-21 Cevapları Özgün Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları ÖZGÜN Yayıncılık

1. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

Cevap:

4 375 986: Dört milyon üç yüz yetmiş beş bin dokuz yüz seksen altı.
5 032 009: Beş milyon otuz iki bin dokuz.
18 000 018: On sekiz milyon sekiz.
204 300 687: İki yüz dört milyon üç yüz bin altı yüz seksen yedi.
2. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız.

Yedi milyon on iki bin iki yüz on altı:
Yirmi sekiz milyon yüz on dokuz bin iki yüz kırk dokuz:
Elli milyon on dört bin altı yüz elli iki:
Dokuz yüz on iki milyon yedi bin üç yüz beş:

Cevap:7 012 216

28 119 249

50 014 652

912 007 3053. 984 747 123 doğal sayısının basamaklarındaki rakamları tablodaki noktalı yerlere yazınız.

4. Aşağıdaki doğal sayıların bölüklerindeki sayıları ilgili tablolara yazınız.

Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 16. Sayfa Cevapları Özgün yayınları
5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları ÖZGÜN Yayıncılık

5. Aşağıda, bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları ve bu sayıların okunuşlarını yazınız.

a. Birler bölüğü: 349 Milyonlar bölüğü: 7 Binler bölüğü: 084
b. Binler bölüğü: 309 Birler bölüğü: 678 Milyonlar bölüğü: 136
c. Binler bölüğü: 009 Birler bölüğü: 810 Milyonlar bölüğü: 6

6. Aşağıdaki doğal sayının basamak adlarını ve basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini yazınız.

7. Aşağıdaki doğal sayılarda koyu yazılmış rakamların basamak değerlerini altlarına yazınız.a. 124 376 436
b. 743 198 643
c. 902 495 392

8. On milyonlar basamağında 4, milyonlar basamağında 0 (sıfır), binler basamağında 8, onlar basamağında 3 ve diğer basamaklarında 0 (sıfır) bulunan doğal sayıyı yazıp okuyunuz.

Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 17. Sayfa Cevapları Özgün yayınları
5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları ÖZGÜN Yayıncılık

Hazırlanalım

Yukarıdaki balonların üzerinde bulunan sayılar bir kurala göre yazılmıştır. Oluşturulan örüntünün kuralından yararlanarak en sağdaki balonun üzerine hangi sayının yazılması gerektiğini söyleyiniz.

Etkinlik Yapalım

Araç gereç: kareli kâğıt.
• Dörder kişilik gruplar oluşturunuz.
• Grup olarak, kareli kâğıtta birim karelerle oluşturacağınız örüntünün kuralını belirleyiniz.
Örneğin; bir birim kare ile başlanmışsa her adımda bir birim kare üste ve bir birim kare sağ tarafa koymak gibi. Bu kurala göre örüntünün ilk dört adımı aşağıdaki gibidir (Oluşturulan örüntü: 1, 3, 5, 7, … biçiminde olur.).
• Grup olarak oluşturduğunuz örüntüyü sınıfa açıklayınız ve herhangi bir adımda kaç tane birim kare kullanılması gerektiğini diğer gruplara sorunuz.
• Etkinliği, her grubun sorusu cevaplanana kadar tekrarlayınız.Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 18. Sayfa Cevapları Özgün yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları ÖZGÜN Yayıncılık

Öğrendiklerinizi Uygulayınız

1. Aşağıdaki örüntünün kuralı, 7’den başlayarak sayıların her adımda beşer beşer artmasıdır. Örüntünün kuralından yararlanarak 5 ve 6. adımlardaki sayıları bulup yazınız.2. Aşağıdaki örüntünün kuralı, 2’den başlayarak sayıların her adımda on ikişer on ikişer artmasıdır. Buna göre örüntünün 3 ve 5. adımlarındaki sayıları bulup yazınız.

3. Aşağıdaki örüntünün kuralı, bir dairenin her adımda adım sayısının 2 katı kadar eş parçaya ayrılmasıdır. Buna göre 5. adımdaki dairenin kaç eş parçaya ayrılması gerektiğini bulunuz.

4. Emine’nin pul defterinde 32 pulu vardır. Emine, her ay 12 pul alarak pul defterine koymaktadır. Buna göre;

a. 6 ay sonunda Emine’nin defterinde kaç pul olur?
b. Kaç ay sonunda Emine’nin defterinde 128 pul olur?5. Aşağıdaki şekil örüntüsünün 6. adımında kaçar tane kare ve daire olacağını bulunuz.

Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 21. Sayfa Cevapları Özgün yayınları

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.