5. Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 187-188. Sayfa Cevapları2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 5. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 7. Ünite Küresel Etkileşim “Kendimi Değerlendiriyorum” Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 187. Sayfa Cevapları

A. Aşağıda verilen cümleleri okuyunuz. Doğru olan cümlelerin başına “D”, yanlış olan cümlelerin
başına “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

Cevap:

(Y ) 1. Kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde üretilmiştir.

Tüm ürünler ülkemizde üretilmemiştir.Bazı ürünleri ithal etmekteyiz.

(D ) 2. Turizm sayesinde değişik kültürlerden insanlar, birbirlerini yakından tanıyarak ön yargılarını
değiştirirler.

(Y ) 3. Doğal varlıklar insanlığın ortak mirası arasında yer almaz.

Doğal varlıklar insanların ortak mirasıdır.

(Y ) 4. Günümüzde ülkeler arası ticarette kullanılan en hızlı ulaşım aracı trendir.

En hızlı ulaşım aracı uçaktır.

(D ) 5. Doğal gaz ve petrol, boru hatları ile taşınır.

( Y) 6. Dış ticaret ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan doğar.

Ülkeler arasındaki üretim çeşitliliğinden doğar.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

ithalat- UNESCO -ihracat -turizm- UNİCEF- ortak miras
1. Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ……ithalat…………. adı verilir.
2. İnsanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yaptığı gezilere turizm….. denir.
3. UNESCO  dünyadaki ortak miras eserlerini korumayı amaçlayan uluslararası kuruluşlardan biridir.
4.  Ortak Miras geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlerdir.
5. Ülkemizde üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına ……ihracat ….denir.

5. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 188. Sayfa Cevapları

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.1) ‘’ Ulaşımın gelişmesinin ülkeler arası ilişkilerde önemi büyüktür. Çünkü ulaşım,……….‘’ Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilemez?
A. Ticaretin kolaylaşmasını sağlar
B. malların kolay taşınmasını sağlar
C. üretimin yavaşlamasını sağlar
D. kültürel ilişkilerin gelişmesini sağlar

Cevap: A

2) Yaşar Kemal İnce Memed Maksim Gorki Ana Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi Eserleri verilen yazarlar hangi alanda ortak mirasa katkıda bulunmuşlardır?
A. Bilim
B. Sanat
C. Edebiyat
D. Müzik

Cevap: C

3) Günümüzde üretilen ürünlerin bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması çok daha hızlı ve güvenli hale gelmiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ticaretle uğraşanların artması
B. Ulaşım araçlarının artması
C. Ülkeler arası dostluğun gelişmesi
D. Ülkelerin ihtiyaçlarının azalması

Cevap: B

4) İletişim araçları ülkeler arası ekonomik ilişkileri attırmış ve kolaylaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ekonomide sağladığı kolaylıklardan biridir?
A. Cep telefonu sayesinde istediğimiz bir yakınımızı kolaylıkla arayabiliriz.
B. Genel Ağ’dan istediğimiz oyunlara ulaşıp oynayabiliriz.
C. Genel Ağ ve cep telefonu sayesinde ürünlerimizi farklı ülkelere tanıtabiliriz.

D. Genel Ağ üzerinden istediğimiz bilgiye ulaşabiliriz.

Cevap: C

5) Bir turist gezerken o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanır. Turizm sayesinde insanlar birbirini tanır, karşılıklı olarak birbirlerine sevgi ve saygı duyarlar. Buna göre turizmin yararları arasında;
I. Ülkeler arası dostluk köprülerinin kurulması
II. Ön yargıların ortadan kalkması
III. Devletler arası yakınlaşma ve işbirliğinin gelişmesi durumlarından hangileri gösterilebilir?
A. I ve II
B. II ve III
C. I ve III
D. I,II ve III

Cevap: D

6) Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak mirası için söylendiğinde yanlış olur?
A. İnsanlığın ortak mirası çok uzun zamanda oluşur.
B. İnsanlığın ortak mirasında sadece bir ulusun payı vardır.
C. İnsanlığın ortak mirası korunmalıdır.
D. İnsanlığın ortak mirası gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.

Cevap: B

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkeler neden birbiriyle alışveriş yapmak zorundadır? Açıklayınız.

Cevap: Her ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünler farklıdır.Bunu başka ülkelerden alır veya satar. Coğrafi, tarımsal sanayi gibi farklılıklar vardır.

2. Ailenizde ya da çevrenizde yaşlı insanların ne gibi ihtiyaçları var? Bu ihtiyaçları karşılamak için neler yapabilirsiniz?

Cevap: Sevgi, saygı, hoşgörü, yardım.Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 180-181-182-183-184-185. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiketler

Mehmet Akif