01 Eylül 2023, 09:56
murat
Yönetici

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 104-105-106-107. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık


4. Ünite Yaşamımızda Bilim Ve Teknoloji: Araştırmacı Çocuklar Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 104-105-106-107 Cevapları Ata Yayıncılık


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 104. Sayfa Cevapları Ata Yayınları

Öğretmenlerinizin verdiği araştırma görevlerini hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap:

Araştırma görevlerimi hazırlarken birkaç kaynağı araştırmaya, kullandığım kaynakların güncel olmasına, bilgilerin bilimsel ve doğru içerikli olmasına, araştırma sonuçlarımı doğru sıraya koymaya ve özenli şekilde sunmaya dikkat ediyorum.
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 105. Sayfa Cevapları Ata Yayınları

Öğrendiklerimi Uyguluyorum

Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız.

Cevap:

Bir konuyu araştırırken birden fazla kaynaktan yararlanırım çünkü bilginin eksik kalmaması ve en doğru, bilimsel bilgiye ulaşmanın yolu birkaç kaynak kullanmaktır.Araştırdığım konularda yararlandığım eserleri mutlaka kaynakça bölümünde gösteririm. Çünkü bunu yapmadığımda bilginin doğruluğunu ve güvenirliğini kanıtlamamış olurum.


4. Ünite Yaşamımızda Bilim Ve Teknoloji: Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 106. Sayfa Cevapları Ata Yayınları

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Teknolojinin birçok alanda faydalarının yanı sıra toplumda olumsuz etkileri de vardır. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkisine örnek verilebilir?

A) Hastalıkların kısa sürede teşhis ve tedavi edilmesi
B) Teknoloji düşkünlüğü nedeniyle bireyler arasındaki iletişimin zayıflaması
C) Uzaktaki insanlarla tek tuşla görüntülü konuşma imkânının olması
D) Yazı, kâğıt ve matbaanın yaygınlaşmasıyla bilgi birikiminin artmasıCevap: B


2. Ülkemizde son on yılda genel ağ kullanımı artmıştır. Buna bağlı olarak siber suçlarda da artış yaşanmıştır.

Genel ağ kullanıcılarının bu tür sorunlar yaşamamaları için;
I. bilgisayarlara antivirüs programları yükleme,
II. güvenli olmayan site ve sayfalara girmeme,
III. güvenilir şifre ve parolalar kullanma
unsurlarından hangilerine dikkat etmeleri gerekir?

A) I ve II.      B) I ve III.      C) II ve III.      D) I, II ve III.Cevap: D


3. Elvin’e, öğretmeni “Doğru ve güvenilir bilgi nasıl elde edilir?” konusunu genel ağdan araştırıp gelmesini söyler. Araştırma sonucunda öğretmeni ödevde “bilgi hatalarının çok fazla olduğunu” söyler.

Buna göre Elvin’in yaptığı hata aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanal ortamda karşılaştığı bilgileri sorgulamamıştır.
B) Araştırmasında ansiklopediden yararlanmıştır.
C) Ödevini zamanında teslim etmemiştir.
D) Medya konusunda yeterli bilgiye sahiptir.Cevap: A


4. Bilimsel bilgiye ulaşmak için sistematik olarak çalışan kişilere “bilim insanı” denir. Bilim insanlarında olması gereken bazı özellikler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarında olması gereken özelliklerden değildir?

A) İsim yapma gayreti göstermek
B) Yeniliklere açık olmak
C) Risk almaktan korkmamak
D) Araştırmacı olmakCevap: A


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 107. Sayfa Cevapları Ata Yayınları

5. Ebru, öğretmenin verdiği ödevi araştırırken yararlandığı tüm kaynakları ödevinin son bölümünde belirtmiştir.

Buna göre, Ebru için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

A) Sınıfta en iyi ödevi hazırlamıştır.
B) Ödevini önemsemeden hazırlamıştır.
C) Kaynakça gösterdiği için yazarın emeğine saygı göstermiştir.
D) Yapılan araştırmadaki bilgilerin güvenilir olduğu söylenemez.Cevap: C


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen kavramlardan uygun olanı yazınız.

kişisel – sosyalleşme – merak – kaynakça – güvenilir – içindekiler

Cevap:

1. Genel ağ üzerinden bilgiye ulaşılırken güvenilir sayfalar tercih edilmelidir.
2. Olası bir kimlik hırsızlığına karşı kişisel bilgiler sanal ortam üzerinde paylaşılmamalıdır.
3. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi teknolojik araçların bilinçsizce kullanımı özellikle çocukların sosyalleşme sürecini olumsuz yönde etkiler.
4. Bilim insanlarını araştırmaya yönelten en önemli unsurlardan biri merak. duygusudur.
5. Bilimsel araştırmalarda yararlanılan eserler, çalışmanın sonunda yer alan kaynakça bölümünde gösterilir.
C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Araştırmalarda yararlanılan eserlerin kaynakça bölümünde gösterilme nedenleri nelerdir?

Cevap: Kaynakça gösterildiğinde bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu anlaşılır. Ayrıca kaynakçalar kontrol edilerek bilimsel etik sağlanmış olur.

2. Bilim insanlarını araştırma ve icat yapmaya iten nedenler nelerdir?Cevap: Bilim insanlarının meraklı, araştırmacı ve çalışkan olmaları başlıca nedenlerdir. Ayrıca insanlığa faydalı olma arzusu onları motive eder.

3. Teknolojik gelişmelerin sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerine örnekler veriniz.

Cevap: Arkadaşlıkların yüz yüze konuşmak yerine kısa mesajlarla sürdürülmesi, insanların sosyalleşmek için dışarı çıkmaması, ekran karşısında çok zaman geçirmek ve kolaya alışmak olumsuz etkilerinden bazılarıdır.

4. Genel ağdan yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

Cevap: Alışveriş yapılan uzantıların güvenilir olması, ürün hakkında detaylı açıklama içermesi, kişisel bilgilerimizi doğru kullanmaları ve korumaları, ürünlerin fiyatlandırılmasının doğru yapılması dikkat edilmesi gereken unsurlardır.

5. Genel ağda ulaştığınız bir bilginin güvenilirliğini nasıl test edersiniz?

Cevap: Bu bilginin yer aldığı ağın eğitim veya devlet uzantısına sahip olması, edindiği bilgilerin kaynağını belirtmesi ve bilimsel içerikli olması güvenilir olduğunu gösterir.


Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna “D” yanlış olanların sonuna “Y” yazınız.

Cevap:

1. Günümüzde bilgiye ulaşmak daha kolay hâle gelmiştir. [ D
2. Genel ağ, bilinçli kullanılmazsa sosyal ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilir. [ D
3. Bilimsel çalışmalarda yararlanılan her eseri kaynakçada göstermeye gerek yoktur. [ Y ]
4. Bilim insanları yaptıkları çalışmalar ile insanların yaşamlarını farklı alanlarda kolaylaştırır. [ D ]

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 97-100-101-103. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.