01 Eylül 2023, 12:08
murat
Yönetici

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık


6. Ünite Etkin Ve Sorumluyum: Bizi Biz Yapan Semboller Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 153-154-155-156-157 Cevapları Ata Yayıncılık


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 153. Sayfa Cevapları Ata Yayınları

“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım! ” Mehmet Âkif Ersoy tarafından yazılan İstiklâl Marşı’mızın bu dizesinde vurgulanmak istenen düşünce nedir? Yorumlayınız.

Cevap:

Milletimiz geçmişte birçok savaşa katılmıştır. Bu savaşlardaki amacı bağımsızlığını, özgürlüğünü kazanmak olmuştur. Geçmişinde bağımsızlık için bu kadar savaşan bir ulus gelecekte de bu özgürlüğünü bırakamaz. Çünkü artık bağımsızlık onun karakteri haline gelmiştir. Mehmet Akif de bu dizelerde milletimizin her zaman özgürlük arayışında olacağını vurgulamıştır.
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 154. Sayfa Cevapları Ata Yayınları

Anayasa’mızın 7. maddesinde yer alan “Türk Bayrağı Kanunu”nu araştırarak ulaştığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Kanun içeriği; bayrağın şekli ve yapımı, bayrağın çekilmesi ve indirilmesi, yarıya çekilmesi, bayrağın selamlanması, örtülebileceği yerler ve yasaklar ile ilgili konulardan oluşmaktadır.
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 155. Sayfa Cevapları Ata Yayınları

Öğrendiklerimi Uyguluyorum

Bayrağımız ya da İstiklâl Marşı’mızın sizde uyandırdığı duyguları aşağıdaki alana şiir ya da düzyazı şeklinde ifade ediniz.

Cevap:

İstiklal Marşı, ulusumuzun bağımsızlık ve demokrasi mücadelesini anlatmaktadır. Bu mücadele türlü zorluklarla doludur. Marşımızı her okuduğumda bu zorluklar aklıma gelir. Vatanımız için mücadele eden herkesle gurur duyarım. Marşımız oldukça coşkulu ve anlamlıdır. Her okuduğumda daha fazla anlam çıkartırım. Bu marşı bu kadar güzel yazdığı için Mehmet Akif’e sonsuz teşekkürler.


6. Ünite Etkin Ve Sorumluyum: Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 156. Sayfa Cevapları Ata Yayınları

6. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.1. Merhaba arkadaşlar. Ben Kayseri ilinin Yahyalı ilçesinde belediye başkanlığı görevini üstlendim. Halkın yol, su kanalizasyon hizmetlerinin aksamamasını sağlarım. Çöplerin zamanında toplanmasını sağlar, cadde ve sokakların temizliğini yaptırırım. Halkın nikâh, cenaze işlerinin görülmesi ve toplu taşıma hizmetinin verilmesini sağlarım.

Buna göre belediye başkanının;

I. altyapı,
II. adalet,
III. ulaşım,
IV. temizlik

alanlarından hangileriyle ilgili görevler yaptığı söylenebilir?A) I ve II.
B) II ve IV.
C) I, III ve IV.
D) I, II, III ve IV.

Cevap: C


2. Törenlerde, millî bayramlarda ve spor müsabakalarında millî marşımız okunur. Uluslararası spor müsabakalarında sporcularımız dereceye girdiklerinde bayrağımız göndere çekilir. Millet olarak bu tabloyu gördüğümüzde gurur duyarız.

Buna göre İstiklal Marşı ve bayrağımızla ilgili olarakI. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirir.
II. Başarı sağlandığında bayrağımız göndere çekilir.
III. Uluslararası alanda millî gurur kaynağımız olmaktadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) I, II ve III.

Cevap: D
3. Belediye Başkanı Fırat Bey, halka ve gençlere dönük kurslarda yüzlerce kişiye ahşap teknolojisi, yağlı boya resim, ney ve bağlama kursları verdiklerini söyledi. Fırat Bey bundan sonraki yıllarda ise yüzme, basketbol ve okçuluk kurslarının da açılacağını söyleyerek gençlere müjdeyi verdi.

Belediye başkanının bu faaliyetleri aşağıdaki görevlerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Kültür, spor ve sanat alanlarında vatandaşlarına hizmet etmek
B) Toplu taşıma araçlarıyla halkın ulaşım imkânlarını sağlamak ve geliştirmek
C) Kanalizasyon, yolların bakım ve onarımı, doğal gaz, su dağıtımı gibi altyapı hizmetlerini sunmak
D) Toplumun sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması için çalışmak, parkları bahçeleri düzenlemek

Cevap: A
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 157. Sayfa Cevapları Ata Yayınları

4. Bireyler fikirlerini ve inançlarını hiçbir baskıya uğramadan özgürce ifade edebilmelidir.

Bu cümlede aşağıdaki haklardan hangisi vurgulanmıştır?

A) Düşünce özgürlüğü
B) Katılım hakkı
C) Haberleşme özgürlüğü
D) Seyahat özgürlüğü

Cevap: A
B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanı ile tamamlayınız.

sağlık – Anayasa – gönüllülük – TEMA – yerel – seçme ve seçilme – maaş – merkezî

Cevap:

1. Hastaneler ve aile sağlık merkezleri toplumun sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılar.
2. 18 yaşını dolduran Türk vatandaşları seçme ve seçilme hakkını kullanabilir.
3. Temel hak ve özgürlüklerimiz Anayasa ile güvence altına alınmıştır.
4. Muhtarlar ve belediye başkanları yerel yönetim içerisinde yer alırlar.
5. TEMA doğal varlıkların ve çevrenin korunması için mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur.
6. Sivil toplum örgütleri gönüllülük esasına göre çalışır.
7. Vali ve kaymakamlar merkezi yönetim içerisinde yer alır.
C. Aşağıdaki toplumsal ihtiyaçların altına, bu ihtiyaçları karşılamak için faaliyet gösteren kurumlardan ikişer örnek yazınız.

Cevap:

Eğitim

 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
 • Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Sağlık

 • T.C. Sağlık Bakanlığı
 • Türk Kalp Vakfı

Güvenlik

 • Emniyet Müdürlüğü
 • T. C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı

Adalet

 • Anayasa Mahkemesi
 • Hakimler ve Savcılar Kurulu

Ulaşım

 • T.C. Devlet Demiryolları
 • Karayolları Genel Müdürlüğü

Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Millî egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz, geleceğimiz için neden önemlidir?

Cevap:

Milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz geleceğimiz hakkındaki kararları bizim alacağımızın göstergesidir. Yani bağımsız olan milletler kendi geleceklerini belirleyebilir. Bu durumda bu sembollere sahip olmamız toplumumuza yön verirken baskı altında kalmayacağımız anlamına gelmektedir.

2. Günlük yaşamınızda katılım hakkı ve düşünce özgürlüğünü nasıl kullanıyorsunuz? Örneklerle açıklayınız.

Cevap:

Günlük yaşamda fikirlerimi evde, okulda ve diğer sosyal ortamlarda ifade ediyorum. Örneğin, öğretmenim bir kitabı okumamızı önerdiğinde o kitap yerine başka kitap okumak istediğimi söylüyorum. Evde erken uyumak istemediğimde bunu belirtiyorum. Beni ilgilendiren her konuda düşüncemi dile getiriyorum.

3. Yaşadığınız yerde faaliyet gösteren resmî kurumlar hangileridir? Bunlar hangi alandaki ihtiyaçların giderilmesi için faaliyet göstermektedir?

Cevap:

Yaşadığım yerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim alanında hizmet vermektedir. Şehir Hastanesi ve Sağlık Ocakları sağlık alanında hizmet vermektedir. İlçemizdeki karakollar güvenlik alanında çalışmaktadır.

4. Sivil toplum örgütleri ve resmî kurumların benzer ve farklı yönlerini içeren bir şema hazırlayınız.

Cevap:

Benzer Yönler

 • Her ikisi de toplumsal sorunlar ve bireyin sorunları ile ilgilenirler.
 • Yasalara uygun bir biçimde çalışırlar.
 • Dayanışma ve işbirliği içindedirler.
 • İkisi de yasal kuruluştur.
 • İkisinin de amacı topluma hizmet etmektir.

Farklı Yönler

 • Resmi kurumlarda rolleri kurumlar belirler; sivil toplum örgütlerinde ise roller gönüllüler tarafından üstlenilir.
 • Resmi kurumlarda kurumun amacı için çalışılır; sivil toplum örgütlerinde tüm sosyal konular için çalışılabilir.
 • Resmi kurumlarda çalışmanın karşılığında ücret alınır, sivil toplum örgütlerinde kazanç elde edilmez.
 • Resmi kurumlarda çalışma saatleri bellidir, sivil toplum örgütlerinde saat zorunluluğu yoktur.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 145-146-148-149-150-152. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.