01 Eylül 2023, 13:01
murat
Yönetici

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 178-179. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık


7. Ünite Bu Dünya Hepimizin: Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 178-179 Cevapları Ata Yayıncılık


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 178. Sayfa Cevapları Ata Yayınları

7. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Turizm, iç ve dış turizm olarak ikiye ayrılır. Bireylerin kendi ülkesi içerisinde yaptığı gezilere iç turizm, başka ülkelere yaptığı gezilere ise dış turizm adı verilir.

Buna göre, aşağıdaki faaliyetlerden hangisi dış turizmdir?A) Kanada’da yaşayan Sarah’ın Adıyaman’daki Nemrut Dağı’nı gezmesi
B) Mardin’de yaşayan Mehmet’in Çanakkale Şehitleri Abidesi’ni görmeye gitmesi
C) İzmir’de yaşayan Sezen’in Kars’taki Ani Harabelerini gezmesi
D) Çorum’da yaşayan Rafet’in Kapadokya’yı gezmesi

Cevap: A


2. • Ülkemizde üretilen ticaret malları İstanbul, İzmir ve İskenderun gibi limanlardan diğer ülkelere gönderilir.
• Her yıl milyonlarca turist Antalya Havalimanı’ndan ülkemize giriş yapmaktadır.
• İstanbul Boğazı’nda yer alan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlar.Buna göre ülkemizin;
I. Kara yolu II. Hava yolu III. Demir yolu IV. Deniz yolu
ulaşım imkânlarından hangilerinin uluslararası ekonomik ilişkilere katkısı vurgulanmıştır?

A) I ve II.
B) II ve III.
C) I, II ve IV.
D) I, II, III ve IV.

Cevap: C


3. Turizm sayesinde farklı ülke toplumları birbirlerini daha yakından tanır. Farklı kültürler arasındaki etkileşimler ekonomik ilişkileri de olumlu etkiler.Buna göre,
I. Yurt dışından gelen insanların ilk kez tadına baktıkları Maraş dondurmasının dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmesi
II. Ülkemize gelen yabancı turistlerin konaklama, beslenme, ulaşım gibi hizmetleri almak için harcama yapmaları
III. Yabancı turistlerden onların dillerinin, yaşam biçimlerinin ve dünyaya bakış açılarının öğrenilmeye çalışılması faaliyetlerinden hangileri turizmin ekonomiye olan katkısına örnek verilebilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: A


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 179. Sayfa Cevapları Ata Yayınları

4. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), dünyadaki ortak miras eserlerini belirler ve koruma altına alır. UNESCO insanlığın ortak mirası olan kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, insanlarda ortak mirasa sahip çıkma bilinci oluşturmak ve ortak mirasın yaşatılması için çalışmalar yapar.Bu bilgilere göre,
I. Ortak miras tek bir millete değil, tüm insanlığa aittir.
II. Ortak mirası korumak ve yaşatmak tüm insanlığın görevidir.
III. Dünyadaki tüm insanlar ortak miras değerlerini gezme, görme ve tanıma hakkına sahiptir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

Cevap: D


B. Yandaki tabloda bazı şehirlerimizin 2018 yılına ait ihracat ve ithalat rakamları verilmiştir.Aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplayınız.

1. Verilen şehirlerin ihracat oranlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralaması nasıldır?

Cevap: Yozgat, Sivas, Kayseri

2. Hangi şehirlerimizin ihracat rakamı ithalat rakamından fazladır?Cevap: Kayseri, Sivas

3. Verilen bu bilgilere göre şehirlerimizden ihraç edilen ürünleri öğrenebilir miyiz? Neden?

Cevap: Hayır. Tabloda sadece ihracat ve ithalat oranları verilmiştir.

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.1. Ülkeler arası ticaretin gelişmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?

Cevap:

Ham maddelerin üretim merkezlerine, orada üretilen ürünlerin de tüketiciye teslimi için ulaştırmaya gereksinim duyulmaktadır. Bazı ham maddeler bazı ülkelerde bulunurken, bu maddelere ihtiyaç duyan insanlar başka ülkelerde bulunabilir. Dolayısıyla ülkeler birbirleriyle ticaret yaparak ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Kısaca ihtiyaçlar ve iletişim ülkeler arası ticaretin gelişmesinde önemlidir.

2. Ortak mirasa ait değerlerin korunması neden önemlidir?Cevap:

Bu eserler tüm insanlığın ortak mirası kabul edilmektedir. Doğal ve kültürel mirasın korunması; toplumlara tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından çok önemlidir. Bu eserler pek çok medeniyet hakkında pek çok bilgiyi içerir ve onları korumak hepimizin görevidir.

3. “İcat ve buluşların temelinde ihtiyaçlar vardır.” sözünü örnek vererek açıklayınız.

Cevap:İcat ve buluşlar insanların ihtiyaçları neticesinde ortaya çıkmıştır. İhtiyaçlar insanları düşünmeye ve sorun çözmeye itmiştir. Örneğin,  bilgiler yazının keşfedilmediği dönemlerde kayda geçmemiş, söz ile aktarılmıştır. Bu durum bilgilerin unutulmasına ve yanlış aktarılmasına neden olmuştur. Yazının icadıyla birlikte kayıt sistemi gelişmiştir. Çok eski kitaplar ve belgeler de bu sayede okunmaktadır.


4. UNESCO hangi alanlarda faaliyet gösterir?

Cevap:

UNESCO, faaliyetlerini 5 program alanı üzerinden gerçekleştirir: Eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, kültür ve iletişim.

5. Turizmin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerini örnek vererek açıklayınız.

Cevap:

Turizm faaliyetleri, ülkemizin kültür mirasını korumak, yaşatmak ve tanıtmak için önemli fırsatlar barındırır. Özellikle küçük tarihî kentler için yeni yatırım ve iş olanaklarını beraberinde getirir. Örneğin, Hatay’a dini turizm amacıyla gelen bir turist sadece bu mekanları ziyaret etmekle kalmaz. Bu kişinin bir otelde kalması, bir restoranda yemek yemesi ve ulaşım araçlarını kullanması da gerekmektedir. Böylece turizm sayesinde birden çok alanda ekonomi canlanmış olur.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 167-169-170-172-175-177. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.