Cevap Yaz
02 Ağustos 2021, 19:09
Mehmet Akif
Yönetici

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 113-114-115-116. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık2021-2022 Eğitim yılı Anadol Yayıncılık 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 113, 114, 115, 116 “Ünite Değerlendirme Çalışmaları” Etkinlik Cevapları

113. Sayfa

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Cevap:

1. (Y) Genel Ağ ve sosyal medyaya aktarılan bilgilerin denetim altına alınması oldukça kolaydır.
2. (D) Medya okuryazarlığı bilincine ulaşmış birey her türlü medya aracını kullanarak doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilir.
3. (Y) Genel Ağ’a bağlanırken adres çubuğu kısmında http:// yazması sayfanın güvenli olduğu anlamına gelir.
4. (D) Kredi kartı üzerinde yer alan bilgileri tanımadığımız kişilerle paylaşmamalıyız.
5. (D) Ülkemizde yardım kampanyaları teknoloji kullanımı ile daha rahat şekilde yapılabilmektedir.
6. (D) İnsanların karşılaştıkları problemi çözme gayreti ve merak duygusu beraberinde yeni buluşlar getirmiştir.
7. (Y) Yapılan araştırmaların kaynakçasında yalnızca süreli yayınlar yazılmalıdır.

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

teknoloji Genel Ağ güvenilirlik MHRS şüpheci mucit bilimsel etik doğruluk

Cevap:

1. Ülkemizde yaşayan insanlar bilgiye ulaşmak için en çok GENEL AĞ tercih etmektedir.
2. Sanal ortam önemli bir bilgi kaynağı olduğu için buraya yüklenen bilgilerin DOĞRULUK ve GÜVENİLİRLİĞİ önemli hâle gelmiştir.
3. MHRS üzerinden randevu alarak sağlık kuruluşlarında muayene olabilirsiniz.
4. Yeni bir buluş ortaya koyan kişiye MUCİT adı verilir.
5. Buluş yapan kişiler ve bilim insanları hata yapmaktan korkmadığı gibi olaylara ŞÜPHECİ yaklaşır.
6. Araştırmalarımızda yararlandığımız kaynakları, kaynakçaya yazarak BİLİSEL ETİĞE uygun davranırız.
7. TEKNOLOJİNİN gelişmesi ile birlikte insanlar istedikleri yerden alışveriş yapabilme imkanına kavuşmuştur.

114. Sayfa

C. Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu aşağıdaki tabloda belirtiniz. (olumlu – olumsuz)

Cevap:

Teknolojiyi kontrollü kullanmayan insanlar teknoloji bağımlısı hâline gelebilmektedir. OLUMSUZ
Sağlık alanında kullanılan teknolojik cihazlar sayesinde hastalıklar kısa sürede teşhis ve tedavi edilebilmektedir. OLUMLU
Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar insanlarda şiddet ve saldırganlık duyguları uyandırabilmektedir.OLUMSUZ
Cep telefonları sayesinde uzakta olan kişilerle konuşabilmekteyiz. OLUMLU
İnsanlar yaşadıkları sıkıntıları yetkili mercilere rahatça iletebilmektedir.OLUMLU
Bilinçsiz teknoloji kullanımı yüzünden insanlar arasında yüz yüze iletişim azalmaktadır.OLUMSUZ
Veliler okula gitmeden öğrenci notları hakkında bilgi sahibi olabilmektedir.OLUMLU
Sosyal medya hesaplarını sık sık kontrol eden bir öğrencinin ders çalışma verimi azalmaktadır.OLUMSUZ
Yardım kampanyalarına insanlar medya aracılığıyla daha rahat katılmaktadır.OLUMLU
Günümüzde insanlar bilgiye daha kolay ulaşmaktadır.OLUMLU

115. Sayfa

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.1. Aşağıdakilerden hangisi insanların buluş yapmasını sağlayan temel sebeplerden biri değildir?
A) İhtiyaç ve istekler
B) Merak duygusu
C) Karşılaştıkları problemleri çözme gayreti
D) Para kazanma isteği

Cevap: D

2. Buluş yapan kişilerde ve bilim insanlarında bulunması gereken bazı özellikler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?
A) Eleştiriye kapalı olma
B) Sabırlı ve kararlı olma
C) Yeniliklere açık olma
D) Çalışkan olma

Cevap: A

3. Yaptığımız çalışmalarda yararlandığımız kaynakları göstermek ve kaynakların asıllarını korumak önemlidir. Bunu yapmaktaki asıl amacımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalışmayı yapan kişiye para kazandırmak
B) Bilimsel etiğe uygun davranmak
C) Eser sahibinin bize kızmasını engellemek
D) Öğretmenimizin takdirini kazanmak

Cevap: B

4. Aşağıdakilerden hangisi güvenli Genel Ağ kullanımı için dikkat etmemiz gerekenler arasında yer almaz?
A) Adres çubuğunda https:// ibaresinin olup olmadığına dikkat etmek
B) Genel Ağ tarayıcısının güncel olmasına özen göstermek
C) Bilgisayar virüslerine karşı lisanslı anti-virüs programı edinmek
D) e-posta hesabımıza gelen her gönderiyi açmak

Cevap: D

5. Sosyal ağları kullanırken güvenliğimiz açısından başkalarıyla paylaşmamamız gereken kişisel bilgiler vardır.
I. Anne kızlık soyadımız
II. Doğum yerimiz
III. T.C. kimlik numaramız
IV. Ev adresimiz
Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I ve III C) I, III ve IV D) I, II, III ve IV

Cevap: D

6. Aşağıda verilenlerden hangisi teknoloji kullanımının toplumsal ilişkiler üzerindeki olumlu etkisine örnektir?
A) İnsanların olaylar karşısında duyarsız kalması
B) İnsanların sadece kendini düşünmesi
C) İnsanlar arasındaki yardımlaşma duygusunun artırması
D) İnsanlar arasında sürekli gerginlik yaşanması

Cevap: C

116. Sayfa

7. Sanal ortamdaki bilgilerin doğru ve güvenilir olduğunu aşağıdakilerden hangisini yaparak anlayabiliriz?
A) Bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla sorgulayarak
B) Bilgisayarımıza lisanslı anti-virüs programları yükleyerek
C) Sosyal ağlar üzerinden bilgileri doğrulatarak
D) Bütün bilgilerin doğru ve güvenilir olduğunu kabul ederek

Cevap: C

8. Aşağıdakilerden hangisi Genel Ağ üzerinden mesafeli alışveriş yaparken dikkat etmemiz gereken durumlardan biri değildir?
A) Güvenilir ve herkesin bildiği sitelerden alışveriş yapmak
B) Kredi kartının kaybolması durumunda bankaya bilgi vermek
C) Kredi kartı bilgilerimizi tanımadıklarımızla paylaşmak
D) Güvenli ödeme sistemlerini kullanmak

Cevap: C

9. I. Süreli yayınlar
II. Mektup
III. Ansiklopediler
IV. Kişisel görüşlerimiz
Verilenlerden hangileri bilimsel bir çalışma yaparken kullanılabilecek bilgi kaynaklarındandır?
A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) I, II ve IV

Cevap: A

10. Sosyal Bilgiler dersinde öğretmen öğrencilerine, “Kimlik hırsızlığı konusunda uymamız gereken güvenlik kuralları nelerdir?” diye sormuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin vermesi gereken doğru cevaplardan biri olamaz?
A) Sanal ortamda bedava teklif edilen değerli ürünleri kazanmak için çaba göstermeliyiz.
B) Telefonla bizi arayan tanımadığımız kişilere kimlik bilgilerimizi söylememeliyiz.
C) Kolay tahmin edilemeyen şifreler kullanmalıyız.
D) Kredi kartımızı kaybettiğimizde hemen yetkilileri arayıp bilgi vermeliyiz.

Cevap: A

D- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sanal ortamda yer alan bilgilerin her zaman doğru olduğunun düşünülmesi bizleri nasıl etkiler?

Cevap: Yanlış bilgiler edinmemize neden olur.

2. Sanal ortamı kullanan kişiler doğru ve güvenilir olmayan bilgilerden kendilerini nasıl koruyabilirler?

Cevap: Başka yerlerden bilgilerini doğrulatarak.

3. Sosyal ağları kullanırken başkalarıyla paylaşmamamız gereken bilgiler nelerdir?

Cevap: T.C no, anne kızlık soyadı, doğum yeri, ev adresi.

4. Güvenli Genel Ağ kullanımı için uyulması gereken kurallar nelerdir?

Cevap: https:// olması, kaynakça gösteren yerler olmalı, gov.tr uzantılar olmalı

5. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi buluş yapanlara ve bilim insanlarına hangi kolaylıkları sağlamaktadır?

Cevap: Daha kolay çalışma ve bilgiye erişim imkanı sunmaktadır.

6. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir?

Cevap: Meraklı olmaları, çalışkan olmaları, zeki olmaları.

7. Yaptığınız çalışmalarda kaynakça göstermenin önemi nedir?

Cevap: Bilimsel etik açısından önemlidir.Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 110-111-112. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
Forum DirilişYasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.