15 Eylül 2022, 18:22
murat
Yönetici

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayınları 57-58-59-60-61-62. Sayfa


5. Sınıf E Kare Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 57-58-59-60-61-62 Cevapları

Dünya Değişirken Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler E Kare Yayınları Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları

Anahtar Sözcükler

Kültürel uygulama, aile, giyim, değişim ve süreklilik, üretim, ölçü ve zaman ayarları

Başlarken

Yan taraftaki tanımları okuyunuz ve kavramları birer cümle içinde kullanınız. Bilinmeyen kelimeleri bulmak için sözlük genel ağ adresinden yararlanabilirsiniz.değişim: Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü, değişme.

süreklilik: Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık.

Cevap:değişim: Değişim her zaman gereklidir.
süreklilik: Süreklilik bazen güven verir.


KÜLTÜREL UYGULAMALAR

Bayram eğlenceleri: Bayram ve ramazan eğlenceleri, evlenme ve sünnet düğünleri, Cambaz, Karagöz Hacivat, orta oyunu gibi seyirlik oyunlar eğlenceyi sürekli kılan ögelerdendi.

Müzik: Kanto, 1930’lu yılların ortalarına kadar toplumda önemli bir yer tuttu. Daha sonra farklı müzik türlerinin ortaya çıkmasıyla önemini yitirdi.Radyo, sinema: Radyonun yaygınlaşmasından önce gramofon ve plaklar, eğlence kültüründe önemli bir yer tutuyordu. Sinema da günlük hayatın içinde yerini aldı.

Yanda verilen tablodaki kültürel unsurların, günümüzde de devam edip etmediği veya değişime uğrayıp uğramadığı konusunda görüşlerinizi belirtiniz.

Cevap: Bayram eğlenceleri devam ederken değişikliklere uğramıştır. Artık Karagöz ya da orta oyunu gibi etkinler pek yapılmamaktadır.Günümüzde kanto yerini başka müzikler almış ve değişikliğe uğramıştır. Sinema ve radyo devam etmektedir.


Orta oyunu ile ilgili verilenleri inceleyiniz ve soruları cevaplayınız.Seyircilerin ortasında oynanan ve geleneksel halk tiyatrosunun bir türü olan orta oyununun Cumhuriyet’in ilk dönemlerine kadar yaşamasında, Kavuklu Hamdi gibi sanatçıların önemli rolü vardır (Görsel: 2.46).

Sizce orta oyunu nasıl bir oyundur? Günümüzdeki hangi oyunlar orta oyununa benzemektedir?

Cevap: Bence oldukça eğlenceli bir oyundur. Günümüzde ise tiyatroya benzemektedir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler E Kare Yayınları Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları

Türk kültüründe aile çok önemli bir yere sahiptir . Aile bireyleri sevgi, saygı, şefkat, merhamet, iş birliği gibi kavramların en güzel örneklerini ve inceliklerini ailesi içinde yaşayarak öğrenir. Bu konuda İsveç’in Osmanlı elçiliğinde görev yapan Mouradgea D’Ohsson (Muradci Dö Ohson), Türk kültür tarihine dair önemli bilgilere yer vermiştir.Türkler evde ve yakınları arasında olduğu gibi toplum içinde de kendilerinden yaşça büyük olanlara terbiyeli davranırlar. Büyükler çocuklarını yaşı ve işi ne olursa olsun sadece adıyla çağırır. Bütün bunlar aile içindeki samimiyeti, birliği ve terbiyeyi korur. Çocuklar ana babaya karşı hürmette kusur etmez. Baba, evden çıkacağı zaman çocuklar onu kapıya kadar uğurlar, dönüşte de karşılar. Bayramlarda çocuklar aile büyüklerinin ellerini öper, onların hayır dualarını alır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında, aile ve kadın hakları konularında önemli yenilikler yapıldı. Kadınların günlük hayatta, devlet yönetiminde kısacası hayatın hemen hemen her yerinde görev alması veya bulunması yasal ve kültürel bir durum hâline geldi .

Yukarıdaki gazete haberini ve kronolojiyi incelediğinizde kadın hakları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Gazete haberinde kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi yazıyor. Tüm insanların rengi, cinsiyeti, dini ne olursa olsun eşit haklardan faydalanması gerekir. Çünkü insan olmak bunu gerektirir. Türk kadınına da seçme ve seçilme hakkı Cumhuriyetin ilanından sonra verilmesi bizim kazanımlarımızdan biridir.
5. Sınıf Sosyal Bilgiler E Kare Yayınları Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları

Günlük hayatımızda işlerimizi planlarken veya yaparken ölçü ve zaman ayarlarına ihtiyaç duyarız. Peki, bugünkü ölçü ve zaman ayarlarını ne zamandan beri kullanmaktayız? Bunlar, zaman içerisinde değişim göstermiş midir yoksa ilk kullanılmaya başlandığı şekliyle mi devam etmektedir?

Cevap: Zaman içinde değişime uğramıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan değişikler ile bugünkü ölçü ve takvimi kullanmaktayız.


Aşağıda verilen tablonun sağ tarafındaki ilgili kutucuğa, eğer söz konusu uygulamalar günümüzde de devam ediyorsa (+), etmiyorsa (–) işareti koyunuz. Uygulamaları, değişim ve süreklilik açısından değerlendiriniz.

5. sınıf e kare yayınları sosyal bilgiler sayfa 59
Yukarıdaki tabloya göre soruları cevaplayınız.

Tabloda belirtilen konular zaman içinde niçin değişime uğramış olabilir?

Cevap: Dünya ile aynı ölçü ve takvimi kullanmak, karışıklıkların önüne geçmek için değişime uğramıştır.

Bu konuların zaman içerisinde yeniden değişikliğe uğrayacağını düşünüyor musunuz? Neden?Cevap: Zannetmiyorum. Çünkü modern bilimin öngördüğü güneş takvimini, ölçüleri tüm dünya kullanmaktadır.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler E Kare Yayınları Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları

Yediden yetmişe her yaştan insanın eğitime katılımı hakkında neler düşünüyorsunuz?

Cevap: Her insan eğitim almalıdır. Eğitimin yaşı yoktur.Okumayı bilmek, insanların hayatta karşılaşacakları zorlukları yenmelerine sebep olacaktır.

Sizce hiç okula gitmeyen bir kişi, günlük hayatında hangi zorluklarla karşılaşabilir?Cevap: Okuma yazma bilmeyeceği için başkalarına sorarak işlerini yapmaya kalkacaktır. Nereye gideceğini, hangi otobüse bineceğini, kamu kurumlarına gittiği zaman zorlanacağı bir durum ortaya çıkar. Başkaları da kendisini kandırabilir, dolandırabilir.

Geçmişten günümüze eğitim alanında kullanılan araç gereçlerden isimlerini bildiklerinizi belirtiniz. Zaman içerisinde eğitim araç gereçlerindeki değişim ve süreklilik hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap: Kara tahta, tebeşir, silgi, akıllı tablet, akıllı tahta.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler E Kare Yayınları Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları

İçerisinde farklı haberler ve kültürel bilgiler yer alan gazeteler hakkındaki açıklamaları okuyunuz ve soruları cevaplayınız (Görseller: 2.61, 2.62, 2.63).
1. gazete: Gazete kâğıdına, Arap alfabesi ile Osmanlı Türkçesi olarak hazırlanmış.

2. gazete: Gazete kâğıdına, Latin alfabesi ile Türkçe olarak hazırlanmış.

3. gazete: Bilgisayar ortamında, Latin alfabesi ile Türkçe olarak hazırlanmış.

1. Gazetelerdeki hangi unsurlarda değişiklik olmuş, hangilerinde olmamıştır?

Cevap: Alfabede değişikler olmuş, resimlerde değişiklik olmuş.

2. Zaman içerisinde meydana gelen bu değişim ve sürekliliği neye bağlıyorsunuz?

Cevap: Okur sayısının artması, gelişen teknoloji, alfabenin daha kolay şekilde öğrenilmesinden, okur yazar sayısının artmasından dolayı.


NELER ÖĞRENDİK?

GÖZDEN GEÇİRME

Kültürel unsurların değişime uğramasının veya süreklilik göstermesinin sebepleri neler olabilir?

Cevap: Daha kolay olması, teknolojinin gelişmesi, insanların ihtiyaç şekillerinin değişmesi, hayatı daha kolay kılması.

Günlük hayatınızda yerleşik hâle gelen kültürel unsurlara en az iki örnek veriniz. Bu örneklerin zaman içerisinde değişime uğradığını veya süreklilik gösterdiğini içeren bir kompozisyon yazınız. Çalışmanızı sınıfa getirerek arkadaşlarınıza okuyunuz. Ürün dosyanızda saklayınız.

Cevap: Bayramlaşma ve asker uğurlamaya örnek olarak verebiliriz.

Bayramlaşma

Bayram gelmeden önce bayram hazırlıkları yapılır. Baklavalar açılır, temizlik yapılır, alış verişler yapılır, yeni kıyafetler alınır.

Bayram sabahı bayram namazına gidilir. Dönüşte kahvaltı yapılır ve aile bireyleri kendi aralarında bayramlaşır. Büyüklerin elleri öpülür küçüklere harçlıklar verilir.Sonra evimize gelen misafirlere ikramlarda bulunulur. Biz de dedemlere ve büyüklerin yanına gideriz ve bayramlaşırız. Böylece herkes bayramlaşır ve güzel günler geçer. Çocuklar biriktirdiği harçlıklar ile kendilerinin ihtiyaç ve isteklerini alır.


ÖZ DEĞERLENDİRME

5. sınıf sosyal e kare yayınları sayfa 62 cevapları


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı E Kare Yayınları 57-58-59-60-61-62. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayınları 54-55-56. Sayfa başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


30 Aralık 2022, 23:41

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

O kadar çok ödevim var ki ne yapacağımı şaşırdım ama siteniz bana faydalı oldu bu konuda çok teşekkür ederim hemen yazarım böylece

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.