20 Eylül 2022, 20:39
murat
Yönetici

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayınları 63-64-65. Sayfa


5. Sınıf E Kare Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 63-64-65 Cevapları

Neler Öğrendik Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler E Kare Yayınları Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları

Görsel özetleyicide verilen boşlukları uygun ifadelerle dolduralım.

TARİHÎ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

ANKARA, ANKARA GÜZEL ANKARAYaşadığımız yerlerde dağ, deniz, göl, ırmak gibi doğal varlıklar ile hamam, kervansaray, kale, cami gibi tarihî zenginlikler bulunur. İstiklal Madalyası, tarihî çini ve kıyafetler de çevremizdeki kültürel nesneler arasındadır.

Cevap: Ankara hem kültürel, hem doğal varlıklar açısından oldukça zengindir.

UYGARLIKLAR BEŞİĞİ: MEZOPOTAMYA VE ANADOLU Sümerler: Yazıyı ve dört işlemi buldular. Güneş saati ve tekerleği icat ettiler. Ay yılını esas alan takvimi buldular. Tapınak, okul ve depo olarak kullanılan zigguratlar yaptılar.

 Babiller: Babil Kulesi ve Babil’in Asma Bahçeleri önemli mimari eserleridir. Hammurabi Kanunları olarak bilinen ilk anayasayı yapmışlardır.

 Asurlar: Yazıyı Anadolu’ya getirdiler. Karum adı verilen pazar yerleri kurdular.

 Hititler: Pankuş adında tarihteki ilk meclisi kurdular. Mısır’la tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmayı yaptılar. Anal adı verilen yıllıklar oluşturdular. Anal adı verilen yıllıklar yazdılar. Firigler: Madencilik, mobilyacılık ve kabartma sanatında ustalaştılar. Tümülüsler ve kaya mezarları yaptılar.

 İyonlar: Akdeniz ve Karadeniz çevresinde yerleşim yerleri kurdular. Bilime önem verdiler ve birçok bilim insanı yetiştirdiler.

 Urartular: Sulama kanalları ve kale yapımına önem vererek şehirleştiler. Maden işlemeciliği ve mobilyacılıkta ustalaştılar.

 Lidyalılar: Parayı icat ederek değiş tokuş sistemini kaldırdılar. Kral Yolu ile zenginleştiler.Cevap: Anadolu’daki tüm medeniyetler insanlığa bir çok katkıda bulunmuştur.

KÜLTÜREL MİRAS

Kültürel ögeler, milletimizin bir arada yaşamasını sağlayan en önemli etkenlerdendir. Bayram, düğün, misafirperverlik, imece usulü ve asker uğurlama gibi uygulamalarla geleneklerimiz yaşatılır. Gelenekler toplumun bir arada yaşamasında önemli rol oynar.

Cevap: Toplumun birlik içimde yaşamasında kültürel ögeler çok önemlidir.DÜNYA DEĞİŞİRKEN

Kültürel unsurların bir kısmı uzun süre varlığını korur. Bazı kültürel unsurlar zaman değişikliğe uğrayabilir. Kültürel unsurlarımızdan; kıyafetler, bayram eğlenceleri, ölçü ve tartı birimleri, alfabe, gazeteler ve tarım aletleri zaman içinde değişime uğramıştır.

Cevap: Gelenek ve göreneklerde değişimler olsa da bizler onları yaşatarak devam etmesini sağlayabiliriz.

KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİKYaşadığımız yerin kültürel özellikleri diğer yerlerle benzerlikler ve farklılıklar gösterebilir. Düğün, doğum, ölüm, nevruz ve oyunla ilgili kültürel uygulamalarımız vardır.

Cevap: Kültürel özellikler bölge ve coğrafyaya göre benzerlik ve farklılıklar gösterebilir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler E Kare Yayınları Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları

2. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.Cevap:

1. (Y) Mezopotamya uygarlıkları parayı bularak insanlık tarihine katkı yapmıştır.
2. (D) Tarihî eserleri temiz tutmak kültürel mirasa duyarlılıktır.
3. (Y) Nevruz, ülkemizin her yerinde mayıs ayında kutlanmaktadır.
4. (D) Millî ve dinî bayramlarımız toplumumuzun güçlenmesini sağlamaktadır.
5. (D) Kültürel unsurlar zaman içinde değişiklik gösterebilir.


Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.

Babiller, Hititler, kültürel canlılık, doğal varlık, kültürel öge, kültürel mirasCevap:

1. Kültürel miras duyarlı vatandaşlar yetiştirmek için bilinçlendirme çalışmaları yapmalıyız.
2. Doğal varlık deyince aklıma köyümüzdeki küçük göl geliyor.
3. Dünyada bilinen ilk anayasa olan Hammurabi Kanunları Babiller tarafından yapılmıştır.
4. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması, Mısırlılar ve Hititler arasında yapılmıştır.
5. Kültürel unsurların zaman içerisinde değişiklik göstermesi Kültürel canlılık göstergesidir.


Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri yapınız. Bunu yaparken cümlelerin başındaki sayıları kullanınız.

estetik, Mezopotamya, devamlılık, kültürel öge, karşılaştırma, seferberlikCevap:

1. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özellikler, benzerlikler ve farklılıklar gösteriyor. (Karşılaştırma)
2. İnsanların birlikte yaşamasında ortak paydalar önemli rol oynuyor. (Kültürel öge)
3. Kültürel unsurların, aile büyüklerinden küçüklere aktarılması toplumumuz için çok önemlidir. (Devamlılık)
4. Tarihî eserlerin birçoğu, mimari yönden çok güzel eserlerdir. (Estetik)
5. Yazılı hukuk kuralları insanlığın toplumsal gelişimine katkı sağlamıştır. (Mezopotamya)


5. Sınıf Sosyal Bilgiler E Kare Yayınları Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları

Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Ülkemizde atalarımızdan kalan kale, medrese, türbe, heykel, çeşme, köprü, hamam, kervansaray ve camiler bulunmaktadır. Verilen bilgiye göre tarihî eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur?

A) Geçmiş dönemde inşa edildikleri
B) İnsan emeği sonucu ortaya çıktıkları
C) Günümüzde kullanımlarının yasak olduğu
D) İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapıldıkları

Cevap: A


2. Anadolu’da dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Çatalhöyük (Konya’da) ve en eski tapınaklarından olan Göbeklitepe (Şanlıurfa’da) bulunmaktadır. Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Anadolu’da şehir yaşamının ilk izlerine rastlandığına
B) Anadolu’da dinî mimarinin ilk örneklerinden birinin bulunduğuna
C) Anadolu’nun en eski medeniyetlere ev sahipliği yaptığına
D) Anadolu uygarlıklarının bilimsel faaliyetlere öncülük ettiğine

Cevap: B


3. “Erzurum, Kahramanmaraş, Uşak ve daha birçok şehrimizdeki düğünlerde, kına gecesi geleneğinin olması, aynı kültürün birçok yerde yaşadığını göstermektedir.” Yukarıdaki ifadeyi destekleyen açıklama hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Kültürlerin yurt dışında da temsil edildiği
B) Her şehrin kendine özgü geleneklerinin olduğu
C) Kültürel özellikler açısından uygulamaların benzerlik gösterdiği
D) Kültürel özelliklerin uygulandığı

Cevap: C


4. Sümerlerin bu icadı sayesinde tarihî çağlar başlamış ve bilgiler kalıcı hâle gelmiştir. Aynı zamanda tarih, daha iyi bir şekilde aydınlatılma imkânı bulmuştur. Parçada verilen bilgiler aşağıdaki icatlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Yazı
B) Takvim
C) Tekerlek
D) Mürekkep

Cevap: D


5. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Peribacaları – Tarihî eser
B) Topkapı Sarayı – Tarihî eser
C) Manavgat Şelalesi – Doğal varlık
D) Pamukkale – Doğal varlık

Cevap: A


6. Bayramlar, düğünler, şenlikler gibi kültürel ögelerimiz toplumsal birlik ve beraberliğimize katkı sağlamaktadır. Bu bilgide kültürel ögelerimizin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Birleştiriciliği
B) Tarihî geçmişi
C) Taklitçi olmadığı
D) Maddi özellikleri

Cevap: A


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin insanlığa yaptığı katkılara örnekler veriniz.

Cevap: Sümerlerin yazıyı bulması, Lidyalıların parayı bulması, Urartuların su kanallarını yapması.

2. Çevrenizdeki doğal varlıklar, tarihî eser ve nesnelere örnekler veriniz.

Cevap: Saray, kale, köprü gibi tarihi eserler var. Şelale, göl, deniz, dağ doğal varlıklara örnektir.

3. Ülkemizin çeşitli yerlerinde farklı kültürel özellikler görülmesinin nedenleri nelerdir?

Cevap: Orada yaşayan insanların gelenek ve göreneklerinin farklı olması, coğrafi şartlar gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır.

4. Kültürel özelliklerin toplumun birlik ve beraberliği için önemini açıklayınız.

Cevap: Kültürel özellikler toplumu bir arada tutan en büyük etmenlerden biridir. Sevinçte hüzünde bir olmak beraber olmak insanların dayanışma içinde olmalarına neden olmaktadır.

5. Kültürel unsurların zaman içinde değişiklik göstermesinin nedenleri nelerdir?

Cevap: Yaşayış tarzları değişmekte, teknoloji gelişmekte, ihtiyaçlar farklılaşmaktadır. Bu nedenlerden dolayı kültürel unsurlar değişim göstermektedir.


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı E Kare Yayınları 63-64-65. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayınları 57-58-59-60-61-62. Sayfa başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


07 Kasım 2022, 21:00

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3390

Çok güzel olmuş ellerine emeğine yüreğine sağlık çok teşekkürlerimi sunuyorum

01 Aralık 2022, 09:28

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3390

Çok güzel olmus ellerine emeğine yüreğine sağlık çok teşekkürler sunuyorum sizin sayenizde ödevi kolayca bitirdim

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.