18 Eylül 2022, 08:07
Mehmet Akif
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları


5. Sınıf MEB yayınları Türkçe çalışma kitabı sayfa 153

İstanbul’un Fethinden Viyana Kapılarına

2. Etkinlik: Ne Nedir Kimdir
Metne göre, aşağıdaki tabloda yer alan sayılar ve isimlerin ne anlama geldiğini yazın.

1432: Şehzade Mehmed’in doğum tarihi.
Sultan Murad : Şehzade Mehmed’in babası.
1451: Şehzade Mehmet bu tarihe kadar Manisa’da sancak beyliği yaptı.
Molla Gürani: Şehzade Mehmet’in öğretmeni, hocası
1444 – 1451: Büyük fethin hazırlık zamanı.
53 gün: İstanbul’un kuşatmada kaldığı gün.
Haliç: Osmanlı donanmasının karadan yürütülerek denize indirildiği yer.

3. Etkinlik: Şehzade MehmetŞehzade Mehmet’in tablodaki kişisel özelliklerine delil olabilecek bilgileri metinden bularak yazın. Belirlediğiniz farklı özellikleri ekleyin.

İyi Eğitimli: Pozitif bilimleri ve dini eğitimi çok iyiydi.Zamanın en iyi hocalarından ders aldı.

Yaratıcı: Büyük toplar döktürdü.İnançlı: Peygamber efendimizin müjdesine nail olmak için mücadele etti.

İdealist: İstanbul’u almanın ülkeyi çok büyüteceğini biliyordu.

Azimli: 53 gün kuşatma yaptı.

Sabırlı: Hızlı hareket etmeden planlama yaparak ilerledi.
Cesur: İstanbul gibi imkansız görülen bir yeri almak için çok çaba sarf etti.5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 154

İstanbul’un Fethinden Viyana Kapılarına

4. Etkinlik: Sorularla Fatih

Aşağıdaki sorulan metne göre cevaplayın.

Şehzade Mehmet’in 5 yabancı dil öğrenmesinin sebebi ne olabilir? Açıklayın.– Başka ülke temsilcilerinin anlattıklarını kendisinin duymak istemesi,farklı kültürleri tanımak istemesi.

Şehzade Mehmet mühendislik ve mimarlık bilgisini nasıl kullanıyor?

– Rumeli hisarını yaptırması, Büyük topların dökülmesi, gemileri karadan yürütmesi bunların hepsi İstanbul’un fethini sağlamıştır.

Şehzade Mehmet FATİH unvanını nasıl kazanır?-Şehzade Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra bu unvanı kazanmıştır.

Fatih büyük idealine ulaşmasında kimlerden, nasıl destek almıştır? Açıklayın.

– Hocalarından, askerlerinden, komutanlarından destek almıştır.Onlar manevi desteğin yanında görüşlerini ve tavsiyelerini de bildirmişlerdir.

5. Etkinlik: Bir GünŞehzade Mehmet’in Manisa’daki bir gününün nasıl geçtiğini yazın. Kendinizin bir günü nasıl geçirdiğinizi yazın. Şehzade Mehmet’in bir günü ile karşılaştırın.

Şehzade Mehmet at binmek, kılıç kullanmak, savaş taktikleri öğrenmenin yanında her türlü eğitim alıyor, gelenek ve görenekleri de öğreniyor.
Benim bir günüm ise sabahları uyanmak kahvaltı yapmak, okula gitmek okuldan sonra evde derslerimi yapmak, dinlenmek ve spor yapmak ile geçiyor.
Şehzade Mehmet ileride bir Osmanlı Padişahı olarak yetiştiriliyor ve o amaca uygun eğitimler alıyor.Ben ise ilerideki mesleğim için çalışıp eğitim alıyorum.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 155 Etkinlik Cevapları

İstanbul’un Fethinden Viyana Kapılarına

6. Etkinlik: Yorum Yapıyoruma) “Ya İstanbul beni alacak ya da ben İstanbul’u cümlesiyle ifade edilmek istenen nedir?

– Her ne pahasına olursa olsun , ne kadar zor bile olsa mutlaka İstanbul alınacaktır azim ve kararlığını göstermektedir.

b) Siz Şehzade Mehmet’in yerinde olsaydınız nasıl bir plan yapardınız?

– Mühendislerden ve komutanlarımdan fikirler alırdım.c) İstanbul fethi gerçekleşmeseydi şu an ne olurdu?

-Osmanlı devleti büyük bir devlet olmaz,bugünkü yaşadığımız topraklara bile sahip olamazdık.

ç) Fatih bugün yaşasaydı sizce hangi yabancı dilleri öğrenmek isterdi? Açıklayın.

-İngilizce, Korece, Çince çünkü günümüzde en geçerli diller bunlar.d) Fatih’in eğitimini ve yeteneklerini okuduğunuz metinden öğrendiniz. Sizce Fatih günümüzdeki hangi meslek dallarında başarılı olurdu? Açıklayın.
-Mühendislik ve mimarlık ve güzel sanatlarda başarılı olurdu.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 156 Etkinlikleri

İstanbul’un Fethinden Viyana Kapılarına

7. Etkinlik : Fatih’in Öz Geçmişi (CV)

Okuduğunuz metinden hareketle Fatih’in öz geçmişini oluşturun.

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı: Fatih Sultan Mehmet
Doğum Yeri ve Tarihi: Uyruğu: Osmanlı İmparatorluğu
Adresi: Topkapı Sarayı/ Fatih/İstanbul

EĞİTİM BİLGİLERİ

Bildiği Yabancı diller: Arapça, Farsça, Latince, Yunanca, Sırpça
Aldığı Dersler ve Hoca Alan: Yabancı Diller, Dini ve pozitif ilimler, Molla Akşemseddin, Molla Hüsrev, Molla Gürani.
Referansları: Manisa sancak beyliği,Molla Akşemseddin, Molla Hüsrev, Molla Gürani.
Hedefleri: İstanbul’u Fethetmek ve Cihan imparatoru olmak
İlgi Alanları ve Hobileri: Edebiyat, sanat, müzik, spor
Bir paragrafta Fatih’i nasıl anlatırsınız? Çok iyi eğitim görmüş, bir çok yabancı dil bilen, güzel sanatlara meraklı,cesur, zeki, bilgili.

5. sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 158 Etkinlikleri

Sanatın En Kırılgan Hali: Yumurta Oyma Sanatı

1. Etkinlik: Yeni Kelimeler Öğreniyorum

Bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını basamakları izleyerek çözün.

Bilmediğim kelime ne:Hat
Hangi cümlede :Hat motifleri
Tahmin ediyorum: Resim
Sözlükteki anlamı: Yazı, çizgi, çığır, yol manalarına gelen ‘hat’ kelimesi, “güzel yazma, estetik kurallara bağlı kalarak ölçülü yazma sanatı” şeklinde tanımlanmaktadır.

Bilmediğim kelime ne:Fanus
Hangi cümlede :Cam fanuslar
Tahmin ediyorum: kavanoz
Sözlükteki anlamı: mikroskop, saat gibi araçları tozdan korumak için üzerlerine kapatılan yarım küre biçiminde cam kap.

Bilmediğim kelime ne:Cerrah
Hangi cümlede :Cerrah titizliğinde
Tahmin ediyorum: Ameliyat doktoru
Sözlükteki anlamı: Yaralarla uğraşan hekimlere (cerrah) adı verilmiştir.

Bilmediğim kelime ne:Şevk
Hangi cümlede :Şevkle ve titizlikle
Tahmin ediyorum: özen
Sözlükteki anlamı: İstek heves

Bilmediğim kelime ne:Obje
Hangi cümlede :Aydınlatma objesi
Tahmin ediyorum: nesne
Sözlükteki anlamı: Nesne

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 161

Sanatın En Kırılgan Hali: Yumurta Oyma Sanatı

7. Etkinlik: Posterimi Tasarlıyorum

a) Geleneksel bir el sanatını tanıtmak için poster hazırlayacaksınız. Aşağıdaki sorulan ya­nıtlayarak bir taslak oluşturun. Bu bilgilerden hangileri için görsel malzeme kullanaca­ğınızı, hangi bilgileri metin olarak vereceğinizi ve bunları postere nasıl yerleştireceğini­zi kararlaştırın.

1. Geleneksel el sanatının adı nedir?

– Ebru Sanatı

2. Tarihçesi hakkında kısa bilgi verin.

Geleneksel İslam-Türk sanatlarının en önemlilerinden birisidir.Tarihi tam olarak bilinmemektedir.15. yüzyıldan beri yapılmaktadır.

3. Ürünün özelliği ve işlevleri nelerdir?

Süsleme sanatıdır.Özellikle bu sanatı yapanların stresten uzaklaştıkları tespit edilmiştir.

4. El sanatının üretim aşamaları nelerdir?

Tekne kitreli su ile doldurulur ilk olarak,uygun kıvam yakalanır. Hazırladığımız sıvı ince bir tülbent ile süzülür ve bu şekilde temizlenmesi sağlanır. Değişik renklerdeki toprak boyalarımız ezilerek uygun hale getirilir. Bu işlemden sonra meydana gelen çamur benzeri boyamıza sığır ödü katılarak 15 gün dinlendirme işlemi yapılır. Bekleme işleminden sonra mamül sulandırma işlemiyle kullanıma hazırdır.

Bir ebru tek seferde yapılabilir bu yüzden dikkat çok önemlidir. Hazırladığımız boya, fırça yardımıyla suyun üzerine damlatılır, şekiller oluşmaya başlayacaktır, sonrasında kağıt teknenin üzerine örtülür ve bundan sonra oluşacak şeklimizi beklemek kalır.

5. Ürünün ortaya çıkması ne kadar zaman alır?

Yaklaşık 5 dakika

6. Mesleğin eğitimi nasıl gerçekleştirilir?

Eğitim kurslarına gidilir, ustalardan öğrenilir.

b) Bu taslaktan hareketle bir karton üzerinde posterinizi tasarlayınız.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 119

4. TEMA: BİLİM VE TEKNOLOJİ
Perseid Göktaşı Yağmuru

1. Etkinlik: Tahmin Ediyorum

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayın.

a. Perseid Göktaşı Yağmuru’nu izlemek için en uygun zaman hangisidir?

– 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece.

b. Bir gecede görülebilecek göktaşı sayısı hangi sebeplerle değişiklik gösterir?

– Havanın ve ışık kirliliğinin durumuna göre.

c. Gökyüzünde, göktaşlarını neden hareket eden ışıklar olarak görürüz?

– Bir kum tanesi büyüklüğünde göktaşları atmosfere girer ve çok hızlı hareket eder. Bu yüzden ısınır ve yanar.

ç. Perseid Göktaşı Yağmuru olayına başka hangi adlar verilir?

-Akan yıldız ya da yıldız kayması.

d. Göktaşı yağmurunu gözlemede Ay’ın etkisi nedir?

– Ay gökyüzündeyken daha az göktaşı görülür.

e. Göktaşı yağmurunu gözlemlerken Ay, doğu ufkunda ise yönümüzü hangi tarafa dönerek gözlem yapmalıyız? Neden?

– Batıya dönerek.Ay gözümüzü almasın diye.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 120

2. Etkinlik : Karışık Cevaplar

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Aşağıdaki ‘Perseid Göktaşı Yağmuru ve yıldız kayması nasıl oluşur?’ sorusunun ceva­bı karışık olarak verilmiştir. Cümleleri (1, 2, 3, 4, 5) şeklinde göktaşı yağmurunun oluş sı­rasına göre numaralandırarak doğru cevabı bulun.

(4) Bu sayede gökyüzünde hızla hareket eden ışıklar görülür.

(3) Bu sırada ortaya ışık çıkar.

(1) Kum tanesi kadar küçük göktaşları atmosfere girer.

(5) Göktaşı yağmurları oluşur.

(6) Bu olay yıldız kayması ya da akan yıldız adıyla bilinir.

(2) Bu göktaşları atmosferde ısınır ve yanar.

(7) Hava ne kadar temizse. ışık kirliliği ne kadar azsa o kadar çok göktaşı görülebilir.

b) Aşağıdaki metni okuyun ve sorunun cevabını yazın.

Bir yaz gecesi köyde yaşayan iki kardeş evlerinin balkonunda yatmak istediler. Geceleyin gökyüzü masmaviydi. Ay görünmüyordu ama yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Efe ile Mete gökyüzüne bakıyorlardı.

Mete: Bak! Orada bir yıldız kayıyor Efe.

Efe: Gördüm! Bak! Bak! Burada da var.

İki kardeş hemen şehirde yaşayan dayılarının oğlu Ali’yi aradılar.

Efe: Alo. Ali hemen gökyüzüne bak. Yıldız kayıyor.

Ali: Hemen çıkıyorum balkona.

AH uzun süre baktı ama kayan bir yıldız göremedi.

Mete ve Efe ile aynı anda, aynı gökyüzüne bakan Ali neden hiç kuyruklu yıldız görememiştir?

-Mete ve Efe köyde yaşadığı için gökyüzünü görmeyi engelleyecek ışıklar yok. Ali ise şehirde yaşadığı için çevredeki ışıklar çok kuvvetli ve fazla.Bu da şehirde yaşayanların gökyüzündeki yıldızları görmesini engellemektedir.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 121

3. Etkinlik: Başlık Tutmaya

Metni ve metnin başlığını tekrar düşünerek tablodaki soruları cevaplayın.

Metnin başlığı nedir?

– Perseid Göktaşı Yağmuru

Neden bu başlık verilmiş olabilir?

– Perseus Takımyıldızı yakınlarında olduğu için.

Bu başlık metinle uyumlu mu?

– Evet

Ben olsaydım hangi başlığı verirdim?

– Yıldız Yağmuru

4. Etkinlik: Önceden Okudum

Okuduğunuz metinde ” Bir gecede görülebilecek göktaşı sayısı havanın ve ışık kirliliğinin durumuna bağlı olarak değişir.” açıklaması yer almaktadır. Işık kirliliğinin zararları ve bu sorunun çözümü konusunda bir araştırma yapın. Araştırmanızın sonucunu aşağıdaki bölüme yazın.

– Işık kirliliği insanların göz sağlıklarını bozmaktadır.Işık kirliliğini önlemek için gereksiz aydınlatmaların, gereksiz ışıkların kapatılması ve eğlence mekanlarındaki aydınlatmaların sınırlandırılması gerekir.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 163 Etkinlikleri

6. Tema:Sanat Ve Toplum
3. Etkinlik. Bence
Aşağıdaki soruyu cevaplayarak sebebini açıklayın.
Çalışmadan, emek vermeden, sadece yetenekle sanatçı olunur mu? Neden?
Bence: Hayır
Çünkü: Çünkü insanların var olan yetenekleri ancak çalışarak ortaya çıkar.

4. Etkinlik: Sebepler Sonuçlar
Aşağıda hikayenin kahramanı Sude’nin durumunu anlatan bazı cümleler verilmiştir. Dinlediğiniz hikayeyi düşünerek oluşan bu durumların sebeplerini yazın.
Sude, babasının mesleğini söyleyince arkadaşları onu soru yağmuruna tutuyor.

– Çünkü pandomimcilik yaygın bir meslek değil.
Pazar günleri Sude ve ailesi dip dibe oturup çene çalıyor.
-Çünkü hafta içi pek görüşme imkanı bulamıyorlar.

Sude, babasının mesleği ile ilgili bazı soruların cevaplarını bilmiyordu.

-Çünkü Sude bu mesleğin detaylarını araştırmamıştı.

Sude, babası için “Karnından mı konuşuyor?’ sorusuna kızıyordu.

– Çünkü babasının pandomim yatığını biliyordu.
5. Etkinlik: Sessiz Film Yıldızı

Aşağıda dünyaca ünlü sessiz film sanatçısı Charlie Chaplin’in (Çarli Çaplin) sözleri karışık verilmiştir. Kelimeleri anlamlı bir cümle oluşturacak şekilde sıralayarak yazın.

Konuşursam Beni sadece İngilizce bilenler anlayacak.

Oysa Sessiz bir filmi herkes anlayabilir.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 165 Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Kitabı Osman Cemal Bey’in Nar Hakkı Cevapları
6. Tema: Sanat Ve Toplum
Osman Cemal Bey’in Nar Hakkı
3. Etkinlik: Kim Ne Düşünüyor
Hikayede işlenen sorunu ve sorunun çözümü için kahramanların düşüncelerini yazın.
Hikayede ele alınan olay veya sorun nedir?
– Nar ağacını karıncaların basması.
Dedenin düşünceleri
– İlaçlama taraftarı. Doğal çözümü Osman Cemal Bey’in kitaplarında arıyor.
Babaannenin Düşünceleri
-İlaçlamaya karşı. Doğal bir çözüm istiyor.
Ahmet’in Düşünceleri
– Tarafsız.
Sorun nasıl çözülmektedir
– Babaanne nar ağacının dallarını keser. Dallara pekmez, ağacın gövdesine kahve döker. Karıncalar ağaçtan pekmezli dallara gelir.
Sorunun çözüm yolunu kim bulmuştur?
-Babaanne bulmuştur. Osman Cemal Bey’in söylediğini belirtir.

4. Etkinlik: Gerçek Mi Değil Mi
Hikayeden alınan aşağıdaki cümleleri metinde bulun. Cümlede aktarılan durumu, hangisinin gerçek olabileceğini, hangisinin olamayacağını belirleyerek kısaca açıklayın.
Gerçektir – Gerçek Olamaz / Çünkü

Ağacın beli gıdıklanıyor.

-Gerçek Olamaz: Çünkü ağaçlar gıdıklanmaz.

Elleriyle yüzünü kapattı.

– Gerçektir: Çünkü ellerle yüz kapanabilir.

Koşarak ağacı terk ettiler.

-Gerçek Olamaz: Çünkü karıncalar koşamaz.

Gülmekten meyveler açılıyor.

– Gerçek Olamaz: Meyveler gülmez.

Belki nar da şikayetçi bundan

-Gerçek Olamaz: Çünkü ağaç konuşamaz ve şikayetçi olamaz.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Kitabı Osman Cemal Bey’in Nar Hakkı Cevapları

5. Etkinlik:Oluş Sırası
Tablodaki cümleleri hikayedeki oluş sırasına göre sıralayın.

Dede çare için Osman Cemal Bey’in bir yazısını arar ama bulamaz.(3)
Babaanne, çözümü Osman Cemal Bey’in verdiğini açıklar.(6)
Babaanne nar ağacı ve karıncalar için doğal bir çözüm uygular.( 5 )
Nar ağacını karıncalar basar.(1)
Dede karıncalardan kurtulma konusunda ümitsizliğe düşer.( 4 )
Babaanne ve dede ağacı karıncalardan kurtarma konusunda tartışırlar.( 2 )
Dede, o yılki narların bir kısmını Osman Cemal Bey için ayırır.( 7 )

6. Etkinlik: Söz Varlığım Genişliyor
Aşağıda verilen sözlerin yer aldığı cümleleri metinden bulup ilk satıra yazın. Sözlerin ne anlama geldiğini ikinci satırda açıklayın.
…karıncalar basar…

1. Satır: Dallarını karıncalar basar güzün
2. Satır: kaplamak

…midesi şehvetli

1. Satır: Dedem midesi şehvetli adamdı.
2. Satır: İştahlı ve yemeyi seven

Katline ferman

1. Satır: Katline ferman mı verdin karıncaların sen de?
2. Satır: Ölüm emri

…gülme aldı.

1. Satır: Beni bir gülme aldı.
2. Satır:İstemeden de olsa gülmek kendini engelleyememek

İki büklüm…

1. Satır: İki büklüm oldu.

2. Satır: Öne doğru eğilmek.

…gırla gitti.

1. Satır: Bir eğlence bir temaşa gırla gitti.
2. Satır: Çok fazla sürüp gitmek

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Kitabı Osman Cemal Bey’in Nar Hakkı Cevapları

7. Etkinlik: Posterimizi Değerlendiriyoruz

El sanatlarıyla ilgili posterinizi aşağıdaki maddelere göre değerlendirin.

1. Posterde olması gereken bilgiler (Geleneksel el sanatının adı, tarihçesi hakkında çok kısa bilgi, ürünün özelliği ve işlevleri, el sanatının üretim aşamaları, ürünün ortaya çıkmasının ne kadar zaman aldığı, mesleğin eğitimi hakkında bilgi) yer almış mı?

– Evet

2. Görselle aktarılan bilgiler yeterince açıklayıcı olmuş mu?,

– Evet

3. Görsellerin ebatları iyi planlanmış mı?

– Evet

4. Yazıyla aktarılan bilgiler anlaşılır mı?

– Evet

5. Yazılar okunaklı mı, imla ve noktalamaya uygun mu?

– Evet

6. Yazı ve görsel dengesi sağlanmış mı?

– Evet

7. Yaratıcı/özgün (çizimlerde, kullanılan yazıda ya da görsellerin sunumunda) buluşlar var mı?

– Evet

8. Etkinlik: Poster Arkası

Aşağıdaki soruları cevaplayarak konuşmanızı tasarlayın.

1. Posterini hazırladığınız el sanatına nasıl karar verdiniz?

– İnternetten araştırdım

2. Poster için niçin bu el sanatını seçtiniz?

– Yapımı eğlenceli olduğu için.

3. Grup olarak nasıl bir iş bölümü yaptınız?

– Ben fikirlerimi söyledim arkadaşlarım yazıları yazdı.

4. Poster için görsel malzemeleri nasıl topladınız, oluşturdunuz?

– Çarşıdan aldım

5. Poster için gerekli bilgileri nereden, nasıl edindiniz?

– İnternetten aldım.

6. Posteri hazırlarken ne gibi zorluklar yaşadınız?

– Deneme yanılma yapmak zorunda kaldık.

7. Posteri hazırlarken grup dışından yardım aldınız mı, aldınızsa ne tür bir yardım ya da destek aldınız?

– Almadım

8. Poster hazırlamanın en zevkli tarafı neydi?

– Eserin ortaya çıkması.

5. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları 7. Tema Sağlık, Spor ve Oyun Sayfa 182, 183, 184, 185 Oyun Tasarımı Metni Cevapları

Oyun Tasarımı
1. Etkinlik : Oyunlarım

a) Dinlediğiniz metinde geçen oyunları ilk sütuna ve bu oyunlardan bilip oynadıklarınızı ikinci sütuna yazın.
b) Bahçede veya oyun alanlarında arkadaşlarınızla oynadığınız diğer oyunları yazın. Sevdiğiniz bir oyunun nasıl oynandığını kısaca anlatın.
Oyun Tasarımı

2. Etkinlik: Bilmediğim Kelimeler

Metinde altını çizdiğiniz kelimeleri aşağıya yazın. Anlamını araştırarak karşısına yazın.
Lens: Mercek – İnternetten

3. Etkinlik: Hangi Anlamda
Aşağıdaki kelimelerin metindeki anlamını seçeneklerden bularak “X” ile işaretleyin.
Oyun Tasarımı
4. Etkinlik: Gelecekte Bilgisayar Oyunları

Gelecekte bilgisayar oyunlarının nasıl olacağına ilişkin metinde yapılan tahminleri bularak aşağıya yazın.

Belki de-Bilgisayar oyunları kontak lensin içinde görüntülenebilecek kadar küçülecek.

Belki de- Geleceğin bilgisayar oyunları ekrana hiç ihtiyaç duymayacak.

Belki de- Hemen önümüzde boşlukta dönebilen üç boyutlu bir görüntüyü tutup kaldırabileceksiniz.

Veyahut-Bilgisayar oyununu bilim adamları beynimize yerleştirecek.

5. Etkinlik: Adım Adım Oyun

a) Metinden hareketle bilgisayar oyununun yapım aşamalarını doğru şekilde sıralayın.
Oyun Tasarımı
b) Siz bilgisayar oyunu tasarlayan bu ekipte olsaydınız hangi aşamada görev almak ister­diniz? Sebebini açıklayın.
Yazarlar kısmında görev almak isterdim.Hayal dünyamı genişleteceğini düşünüyorum.

6. Etkinlik: Gerçek Sanal Karşı Karşıya

Bahçede veya oyun alanlarında oynadığınız oyunlarla, bilgisayar oyunlarının özelliklerini yazarak karşılaştırın.

Geleneksel Oyunların Özellikleri
Arkadaşlar ile oynanır.İster evde ister bahçede sokakta oynanır.Sosyal ortamın oluşmasını sağlar.Bilgi ve becerimiz arttırır.Sporsal faaliyetleri de vardır.Sağlıklıdır.
Bilgisayar Oyunlarının Özellikleri
Evde masa başında oynanır.Hareketsiz bir şekilde oynanır.Bu da sağlık sorunlarını getirebilir.Arkadaşlarımız sanaldır.
Benzer yönleri: Arkadaşlarla oynanır.Eğlencelidir.Becerilerimizin artmasına yardım eder.
Farklı yönleri: Bedensel hareketleri farklıdır.Biri gerçek diğeri sanal arkadaşlarımız vardır.Bilgisayar oyunları bağımlılık yapar.
7. Etkinlik: Yazımı Tasarlıyorum
Yazınızın taslak biçimini aşağıdaki alanda oluşturun.
Spor ve oyunlar insanların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlar.Bunları yaparken istemeden de olsa bilgi ve becerilerimiz artar.Bilgisayar oyunları da geleneksel oyunları da birlikte yapmakta fayda vardır.Her ikisinden de öğreneceklerimiz var.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Etkinlikleri Cevapları

Sanatın En Kırılgan Hali : Yumurta Oyma Sanatı

2. Etkinlik: Var mı Yok mu

Aşağıdaki cümleleri okuyun. Metinde yer alan ve yer almayan cümleleri “X” ile işaretle­yin.

159.sayfa

3. Etkinlik. Metinden Tamamlıyorum

Aşağıda boş bırakılan yerleri metinden hareketle doldurun.

159-2.sayfa

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 162 Etkinlikleri

6. TEMA: SANAT VE TOPLUM
1. Etkinlik: Hikayede ne var
Sude’nin Babası Pantomimci (Dinleme Metni)

Dinlediğiniz metinle ilgili soruları cevaplayarak tabloyu doldurun.

162.sayfa

2. Etkinlik: Karşılaştırıyorum

a) Hikayedeki Sude ile Fikret’in ailelerini karşılaştırın.

Sude ‘nin Annesi: Babasının ilginç bir mesleği var. Babası pantomimci Annesi avukat.
Fikret ‘in Annesi: Babası memur, annesi ev hanımı.
b) Sude’nin babası ve Fikret arasındaki benzer ve farklı özellikleri aşağıdaki tabloya yazın.

Benzer özellikleri: İkisi de insanları gözlemlerler.
Farklı özellikleri: Fikret gördüklerini fotoğrafta gösteriyor. Sude’nin babası gördüklerini hareketleriyle gösteriyor.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 168,169,170,171 Etkinlik Cevapları

1. Etkinlik: Cevabı Şiirde

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayın.

a) Şair çocuk, harflerin arasına karışınca neler olmuştur?

– Kendi boyalarıyla hayatın resmini yapmışlar.

b) Şair çocuk, harflere neden “yaramaz” demektedir?

– Alfabenin içinden kaçtıkları için.

c) Harfler, alfabeden neden kaçıyorlar?

– Canları sıkıldığı, oyun oynamak için.

ç) Harfler, alfabeden kaçıp ne yapıyorlar?

– Yollara dökülüp rüzgarla, karla, suyla uçuşup duruyorlar.

d) Harfler, hayatın resmini nasıl yapmışlar?

– Yan yana alt alta sayfalarında zıplayarak .

2. Etkinlik: Doğru mu Değil mi

Şiire göre aşağıdaki cümlelerin Doğru veya Yanlış olduğunu belirleyerek “X” ile işaretleyin. (Cümlelerin karşısına doğru ve yanlış yazılacaktır.)
2.etkinlik

3. Etkinlik: Cümle Cümle Bölüm Bölüm

Aşağıdaki cümleleri okuyun. Şiirin hangi bölümüyle ilişkili olduğunu belirleyerek o bölümün ilk dizesini karşısına yazın.

Ressamlar aynı olsa da resim hep değişir.

Şiirin bölümleri: Şiirin “Her okuyuşta başka başka” dizesiyle başlayan dördüncü bölümü ile ilişkilidir.

Başkaları harflerin yaptıklarına sihir, kendileri şiir der.

Şiirin bölümleri: Şiirin, “Sihir gibi bir şey bu” demiş alfabe dizesiyle başlayan dördüncü bölümü ilişkilidir.

Harfler kendi boyalarıyla hayalin resmini yapar.

Şiirin bölümleri:
Şiirin, “İşte o gün bugündür” demiş alfabe dizesiyle başlayan üçüncü bölümü ilişkilidir.

Harflerin yolculuğuna şiir yazan bir çocuk katılır.

Şiirin bölümleri:
Şiirin, “Rüzgarla, karla, suyla” demiş alfabe dizesiyle başlayan ikinci bölümü ilişkilidir.

4. Etkinlik: Gerçek Hayatta Yok

Okuduğunuz şiirde geçen, gerçek hayatta olamayacak 4 farklı durumu örnekteki gibi ya­zın.

Gerçek Hayatta Yok

Gerçek hayatta harflerin canı sıkılmaz.
Çünkü: çünkü harflerin canı sıkılmaz.

Gerçek Hayatta Yok

Gerçek hayatta Harfler yollara dökülmez.
Çünkü: Harflerin hareket kabiliyeti yoktur.

Gerçek Hayatta Yok

Gerçek hayatta Harfler resim yapmaz.
Çünkü: İnsanlar resim yapar.

Gerçek Hayatta Yok

Gerçek hayatta Harfler konuşmaz.
Çünkü: İnsanlar konuşur.

Gerçek Hayatta Yok

Gerçek hayatta Harfler uçmaz.
Çünkü: Harfler sadece yazısal ifadelerdir.

5. Etkinlik: Başlık Sorguda

Okuduğunuz şiirin başlığını sorgulamak için aşağıdaki soruları cevaplayın.

a) Şiirin başlığındaki kelimeler şiirin içinde yer alıyor mu?

– Evet

b) Şiirde çok beğendiğiniz ve başlıkta yer alması gerektiğini düşündüğünüz kelime ve­ ya ifade var mı?

– Hayatın resmini yapmışlar.

c) Aşağıdaki seçeneklerden biri şiire uygun yeni bir başlık olabilir mi? Neden?

Bir Şiir Doğuyor – Harfler Firarda – Sihirli Harfler – Harflerin Şiir Yolculuğu – Şair Çocuk

-Harfler Firarda. Bu başlık daha komik.

d) Bu şiire uygun bir başlık yazın.

-Kaçak harflerin mutluluğu

e) Aşağıdaki dörtlüklerin her birine bir başlık verin.

Altında mavi deniz,

Üstünde mavi gök.

Ardında kuğu gibi,

Beyaz beyaz köpükler.

– Doğa ve Mavi

Uzak bir hayal olur yaz

Rüzgar acı acı eser.

Bir ustura gibi ayaz

Dokunduğu yeri keser.

– Kış Mevsimi

Düşler denize doğru

Mutluluk bir yelken açar.

Her yürek bir altın pınar

Çocuklar kardeş oldu mu

– Barış ve Kardeşlik

Sen aziz milletimin

Şerefisin, şanısın.

O mübarek hilalin

Yaşayan destanısın.

– Şanlı Bayrak

6. Etkinlik: Sanat Dostları

ÇILGIN DOSTLAR

a) Aşağıdaki metni okuyun.

Kalem: Bu çocuklar matematiği çok seviyor. Baksana hepsinin gözleri pırıl pırıl .

Silgi: Bence de. Çok şanslıyım. İlker, beni çok kullanmıyor. Sürekli silmiyor benimle. Biraz sağ tarafım azalmış. Çirkin mi görünüyorum dostum?

Kalem: Çirkin mi? Sen bana bak. Kalemtıraşla aça aça boyumu kısalttı. Ulu bir çınar gibiydi boyum. Çiçek bahçesi gibi desenlerim vardı. Hani? Nerede? Benim gibi akıllı bir kalem nasıl bu hale gelir?

Silgi: Aaa! Benim kokum da kalmamış. Papatya gibi kokuyordum. Çok üzüldüm.

Defter: Çocuk ne yapsın? Yazacak, silecek ki öğrenecek. Bizim görevimiz bu. Bakın, benim kar gibi tertemiz yapraklarım yazılarla doldu, işte yine yazacak. Kalem kardeş, gıdıklamasan beni yazarken.

Kalem: Hiç olur mu öyle şey? Gıdı gıdı gıdı…

b) Yukarıdaki metinde cansız varlıklar kişileştirilmiştir. Siz de grup olarak benzer bir kişileştir­meyi “tual, boya, fırça’ ya da “iplik, dokuma tezgahı, makas” arasında oluşturarak aşağıya yazın. Sınıfta canlandırın.

Tual: Bu günde boş boş oturuyorum canım sıkılıyor.
Boya: Beni aldıkları günden beri fırçanın beni gıdıklamasını bekliyorum.
Fırça: Ben de bu durumdan memnun değilim ama ressamın gelmesini bekliyorum.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 172, 173, 174, 175 Etkinlik Cevapları

SAHİBİNİ ARAYAN KEMAN

1. Etkinlik: metne Göre

Aşağıdaki tablonun ilk sütununda yer alan kelimelerin metne göre kim oldukları ya da ne anlama geldiğini ilk satıra, metinde kullanıldığı cümleyi ikinci satıra yazın.

Eyüp Usta

Satır: Keman Ustası.
Satır: Eyüp Usta bu ağaçtan çok güzel bir keman yaptı.

Ladin

Satır: Bir ağaç türü.
Satır: Marangoz Ali Usta ağaçları incelerken ladin ağacını gördü.

Tın tın tın

Satır: Sürekli aynı telden çıkan rahatsız edici ses.
Satır: Tın tın tın sürekli aynı tele basıp bir notayı çalışmak çok sıkıcıydı.

Münire Teyze

Satır: Keman sanatçısı.
Satır: Münire Teyze kemanı konuşturmakla kalmıyor.

Ali Usta

Satır: Marangoz.
Satır: Marangoz Ali Usta, ağaçları incelerken Ladin ağacını gördü.

Kumbara

Satır: Para biriktirme kutusu.
Satır: Kumbaradaki tüm parayı tezgaha boşalttı.

2. Etkinlik Kemanın İki sahibi

Tabloda verilen özellikleri inceleyin. Bu özelliklerin hikayedeki hangi kahramana ait olduğunu yazarak kısaca açıklayın.

türkçe

3. Etkinlik: Keman Kimi İstiyor

Keman, vitrinden izlediği insanlar hakkında neler düşünür? Uygun olmayan ifadenin üstünü çizip yanına nedenini yazın.

keman

4. Etkinlik: Sanatçı Özellikleri

Aşağıdaki tabloda sanatçı özelliklerini tanımlayan cümleler verilmiştir. Okuduğunuz metinden bu cümleleri doğrulayacak bilgileri bularak altına yazın.

Sanatçı için sanatı geçici bir heves değil, ömür boyu süren bir tutku, karşılıksız bir aşktır.

– Münire teyze çocukluğundan beri keman çalıyor.

Bir kişi yeteneği kadar sabrı, gayreti, disiplini ve çalışma azmiyle sanatçı olur.

– Kemanın ilk sahibi olan çocuğa öğretmeni önce notaları öğrenmesini sabretmesini sürekli egzersiz yapması gerektiğini söylüyor.

Hangi sanatla uğraşırsa uğraşsın sanatçı seçici ve güzel olanı görebilendir.

– Sarı saçlı küçük kız kemanı görünce güzel olduğunu hemen anladı.

Sanatçı, sanatıyla topluma etki eden kişidir.

– Münire teyzenin keman çalması herkesi etkiledi.

5. Etkinlik: Kitabımda Sanat

Aşağıda verilen sanat türleriyle, hangi metinlerde karşılaştığınızı yazın. Bu sanat dallarından ikisini karşılaştırın.

sahibini arayan keman

6. Etkinlik: Doğru mu Değil mi

Aşağıda metnin dil ve anlatım özelliklerini değerlendiren cümleler yer almaktadır. Bu cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazın.

Yazar başından geçen olayları anlatmıştır.( Y )
Hikayede karşılıklı konuşmalara yer verilmiştir.( D )
Hikayeyi kemanın sahibi Münire teyzenin komşusu anlatmaktadır.( D )
Hikayede keman sesinin taklidi olan yansıma kelimeler vardır.( D )
Hikayede cansız bir varlık konuşturularak kişileştirme yapılmıştır.( D )
Metinde anlamı bilinmeyen çok sayıda kelime vardır.( Y )
Metinde hiç ikileme kullanılmamıştır.( Y )

7. Etkinlik: Çare Köşesi

Başarılı bir psikolog olmuşsunuz. Bir gazetede “Çare” takma adıyla ailelerin sorunlarına çözümler öneriyorsunuz. Sahibini Arayan Keman adlı hikayeden size mektup yazan bir kahraman var. Kahramana yazacağınız cevap için bir taslak oluşturun.

-Sizlere tavsiyem ilk önce sorunların farkına varmaktır.İnsanlar sorunlarını bilir ise aslında çarelerini de biliyor demektir.Önemli olan çareyi uygulamakta kararlı olmaktır.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sinema Düşlerimizi Gerçekleştiriyor Cevapları
5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 176,177 Etkinlikleri ve Cevapları
6. TEMA: SANAT VE TOPLUM
Sinema Düşlerimiz Gerçekleştiriyor
1. Etkinlik: Sinema Terimlerini Öğreniyorum

Tablodaki kelimelerin anlamını metinden bularak yazın.
Efekt: Gerçek yaşamda zor ve imkansız gibi olan şeylerin filmlerde kullanılmasını sağlayan teknik sistem.
Görsel efekt: Görüntüler üzerinde oynanarak bizlerin gerçekmiş gibi algıladıkları teknik sistem.
Özel efekt: Gerçekte olmayan görüntülerin gerçekmiş gibi gösterilmesini sağlayan film hileleri.
Ham film: Filmin ilk çekilen hali.
Kurgu uzmanı: Ham filimin laboratuvarda hazırlanarak son halini almasını sağlayan uzman kişiler.
Sanal varlık: Gerçekte olmayan fakat bilgisayar yazılımları ile gerçekmiş gibi objelerin yerlerin yapılması.
Animatör: Sanal varlıkları yapan uzmanlar.
Görsel süreklilik: Bir noktaya baktıktan sonra başka yere baksak bile beynimizde o yerin görüntüsünün devam etmesi.
Stop motion: Görsel süreklilikten faydalanan uzmanların karelerin devam ettirilmesini sağladıkları sistem.
Kare: 24-25 fotoğrafın hızla oynatılması ile oluşan film birimi.
Animatronik: Film karelerini oynatan ve tasarlayan hesaplayan uzman kişi.

2. Etkinlik: Var Yok

Okuduğunuz metinde aşağıdaki bilgilerden hangilerine yer verilmiştir? Bilgi, metinde sa karşısına “VAR”yoksa “YOK” yazın.

Düşleri gerçekleştiren bir başka sanat dalı da tiyatrodur. YOK
Sinemadaki dinozorlar aslında mekanik bir kukla olabiliyor. VAR
Bir filmde büyük bir patlama sonucunda yıkılan binalar sinema filmi çekmenin maliyetini artırıyor. YOK
Film için yapay yağmur ya da rüzgâr oluşturulabiliyor. VAR
Stop motion denilen bir teknikle bir nesne kare kare hareket ettirilip fotoğraftan çekiliyor ve sonra bu fotoğraflar arka arkaya hızla oynatılıyor. VAR
Sinema ile uğraşabilmek için mutlaka üniversitelerin görsel iletişim fakültelerinde sinema eğitimi almak gerekir. YOK
3.Etkinlik: Sinema Soruları

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayın.
a) Sinema hangi düşleri gerçekleştiriyor?

– Sinema insanların hayallerini yada hayal edemedikleri olayları düşleri gerçekleştiriyor.

b) Sinemanın düşleri gerçekleştirme gücü nereden geliyor?

– Teknik imkanlar ve teknoloji sayesinde gerçekleştiriyor.

c) Sinemada efekt kullanılarak neler yapılabilir? Metinden örnekler verin.

– Dinozorlar, volkan patlamaları, konuşan tavuk

ç) Yukarıdaki gibi resimleri arka arkaya gördüğümüzde gözümüz onları ‘hareket ediyor’ olarak algılar. Bunun nedenini okuduğunuz metinden bularak aşağıya yazın.

– Gözümüzün görsel süreklilik özelliği vardır.

d) Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlenin ancak’tan sonraki bölümünü farklı bir biçimde tamamlayın.

“Belki bir gün siz de sinema ile uğraşmak isteyebilirsiniz bunun için üniversitelerin görsel iletişim fakültelerinde sinema eğitimi almak gerekiyor ancak sinemacılar bu işi sevmek ve gönül vermek gerektiğini de söylüyorlar.”

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Kitabı Fotoğraf Metni Cevapları
5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 178,179,180 Etkinlik Cevapları

6. TEMA: Sanat ve Toplum

Fotoğraf
1. Etkinlik: Şiirde Kesin Olan

Dinlediğiniz şiire göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin kesin olarak söylenebileceğini belirleyin. Örnek satırdaki gibi kısaca sebebini açıklayın.

Durakta üç kişi bulunmaktadır.

Kısaca Sebebi: Kesin olarak söylenebilir. Üç kişi olduğu belirtilmiş.

Çocuk erkektir.

Kısaca Sebebi: Kesin olarak söylenemez. Belirtilmemiş.

Kadın çocuğun elinden tutmaktadır.

Kısaca Sebebi: Söylenebilir. Şiirde kesin olarak belirtilmiş.

Adam çocuğun babasıdır.

Kısaca Sebebi: Kesin olarak söylenemez. Belirtilmemiş.

Fotoğraftaki kişiler yan yana durmaktadır.

Kısaca Sebebi: Kesin söylenemez. Üç kişi olduğu belirtilmiş ama yan yana oldukları belirtilmemiş.

Adam ve çocuk hüzünlüdür.

Kısaca Sebebi: Kesin Söylenebilir. Şiirde her ikisinin de hüzünlü olduğu belirtilmiş.

2. Etkinlik: Kahramanların Yolculuğu

Aşağıdaki alana dinlediğiniz şiirdeki üç kişinin hangi araçla, nereye yolculuk edeceklerini açıklayan bir paragraf yazın.
– Otobüs durağında bekleyen üç kişiden anne ve çocuk evlerine gidecekler.Bir belediye otobüsü beklemektedir.Diğer adam ise otogara gitmek üzere bineceği belediye otobüsünü beklemektedir.

3. Etkinlik: Kim Neye Benziyor

a) Dinlediğiniz şiirdeki adam, kadın ve çocuğun neye benzetildiğini aşağıya yazın.

Adam: Hüzünlü şarkılar gibi hüzünlü.

Kadın: Güzel anılar gibi güzel.

Çocuk: Güzel anılar gibi hüzünlü. Hüzünlü şarkılar gibi güzel.
b) “Güzel anılar gibi güzel” ve “Hüzünlü şarkılar gibi hüzünlü” dizelerinde tekrarlanan sözcüklerin altlarını çizin. Şairin neden aynı sözcükleri tekrarladığını yazın.

Şair benzetme yaparak bu sözcüklerin anlamlarını daha etkili kılmak istemiştir.
4. Etkinlik: Kelimelerden Resim

Dinlediğiniz şiirden hareketle aşağıdaki sorulan cevaplayın.

a) Dinlediğiniz şiirde adam, kadın ve çocuğun durakta nasıl durduklarını kısaca yazın.

– Adam elleri ceplerinde, kadın çocuğunun ellerinden tutmuş, çocuk annesinin ellerinden tutmuş.

b) Aşağıdaki tabloda yer alan tamlamaların türlerini belirleyin.

Sıfat ve İsim Tamlaması

Tamlamalar

üç kişi

– Üç (sayı sıfatı ); kişi (isim) (İsim tamlaması)

adamın elleri

– İsim tamlaması –
çocuğun eli

– İsim tamlaması-

hüzünlü şarkı

– Sıfat tamlaması –

güzel anı

-Sıfat tamlaması-

5. Sınıf MEB yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 152

İstanbul’un Fethinden Viyana Kapılarına

1. Etkinlik: Kelime Öğreniyorum
Bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını basamakları izleyerek çözün.

Bilmediğim kelime ne:Şehzade
Hangi cümlede:Şehzade Mehmed
Tahmin ediyorum:Çocuk
Sözlükteki anlamı:Padişahların erkek çocukları

Bilmediğim kelime ne:Manevi
Hangi cümlede:Manevi alametleri
Tahmin ediyorum:Düşünce
Sözlükteki anlamı:Duyularla sezilebilen

Bilmediğim kelime ne:Sancak
Hangi cümlede:Sancağa çıkma dönemi
Tahmin ediyorum:Bayrak
Sözlükteki anlamı:Osmanlı yönetim teşkilatında illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü

Bilmediğim kelime ne:Haliç
Hangi cümlede: Haliç’e indirildi
Tahmin ediyorum: İstanbul’da deniz
Sözlükteki anlamı:Denizin kara içine uzanan bölümü, koy, körfez.

Bilmediğim kelime ne:Fetih
Hangi cümlede:İnşallah fetih nasip olacak
Tahmin ediyorum:Kazanmak
Sözlükteki anlamı:Bir ülkeyi ya da bir kenti savaşarak ele geçirme, savaşarak alma

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma Kitabı Sayfa 160

6. TEMA: SANAT VE TOPLUM
4. ETKİNLİK ADIM ADIM YUMURTA OYMA SANATI
Sanatın En Kırılgan Hali: Yumurta Oyma Sanatı
Aşağıda verilen yumurta oyma sanatının aşamalarını doğru olarak sıralayın.
160.sayfa

5. Etkinlik: Sanatçı Özellikleri

Yumurta oyma sanatını yapmak isteyen kişide bulunması gereken özellikleri yazın.

1. Sanatla uğraşmaya istekli olmalıdır.
2. Sabırlı olmalıdır
3. Bu işi severek yapmalıdır.
4. Parasal beklenti içinde olmamalıdır.
5. Bu iş için titiz olmalıdır.

6. Etkinlik: Konu ve Ana Fikir

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazın.

Konusu:Yumurta Oyma Sanatı
Ana Fikri: Yumurta oyma sanatının zorlukları ve güzellikleri.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 122

5. Etkinlik: İsimler İsimlerle Tamlanır

Aşağıdaki örneği inceleyin. Karışık olarak verilen kelimeleri anlamca ilişkilendirin. Oluştur­duğunuz tamlamaları tabloya yazın.

122.sayfa

6. Etkinlik: Tamlamalar Ayrılır

Aşağıda Perseid Göktaşı Yağmuru adlı metinden alınmış kelime grupları yer almaktadır. Bu kelime gruplarından isim tamlaması olanları seçerek aşağıdaki alana yazın.

büyük göktaşı
parlak olmayan göktaşı
kum tanesi
parlak iz

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 164 Etkinlikleri

6. Tema: Sanat ve Toplum Osman Cemal Bey’in Nar Hakkı
1. Etkinlik: Doğru mu Değil mi
Aşağıda, Osman Cemal Bey’in Nar Hakkı adlı hikaye ile ilgili cümleler yer almaktadır. Bu cümlelerden doğru olanın yanına “D” yanlış olanın yanına “Y” yazın.
164.sayfa

2. Ekinlik: Metinde Tanıdım

Okuduğunuz metindeki kahramanlarla, metinde kendisinden söz edilen kişileri ve özelliklerini aşağıdaki alana yazın.
Dede: Yaşlı adam, midesine düşkün iyi niyetli ve sevecen.
Babaanne: Bilgili, hayvan ve doğa dostu, merhametli bir kadın.
Ahmet: Evdeki küçük torun.Dedesi ve Babaannesini üzmekten çekinen bir yavru.
Osman Cemal Bey: Karıncalar ile ilgili yazı yazan bir yazar.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 241-242-243. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.