17 Eylül 2022, 20:44
Yuri
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 118-119-120-121-122-123-124-125-126. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 118-119-120-121-122-123-124-125-126. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Boğaç Han Metni Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 118. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İsminizin size nasıl verildiği hakkında öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Annem ve babam ismimin “Tuğçe” olmasını istiyormuş. Ancak, annem bana hamileyken bir rüya görmüş. Rüyasında bir bebek taşıyormuş ve onu “Ayşe” diye seviyormuş. Bu nedenle ben doğduğumda ismimi “Ayşe” koymanın daha uygun olacağını düşünmüş ve öyle yapmış.

2. Türk kültüründe isim verme geleneği ve Dede Korkut Hikâyeleri hakkında neler öğrendiniz? Anlatınız.

Cevap:Türk Kültüründe İsim Verme → Türklerde çocuklara ad koymak, çok önemli bir olay olarak kabul edilir. Çocuğun adı ile alın yazısı arasında bir bağ vardır. Çocuğa ölü akrabalarının; güzel, bilgin ve güzel sesli kimselerin; saygınlık kazanmış bir kimsenin; ad verme sırasında eve gelen ilk kişinin; peygamberler, peygamber eş ve çocukları, dört halife, tarikat kurucusu ve üyesinin isimleri verilebilir. Türk kültürünün değişik bölgelerinde ezan ile isim verme geleneği yaygındır. Güneş doğduktan sonra, ailenin erkeği başı sağda, yüzü kıbleye dönük olan bebeği kucağına alır, yavaş sesle ezan okur. Sonra bebeğin kulağına üç kez adını söyler.
Dede Korkut Öykülerinde İsim Koyma → Kişilere adını veren Korkut Atadır. Ana ve babanın verdiği isim gerçek ad değildir, geçici addır. Çocuk, gerçek ismini avda veya savaşta bir yararlık, bir kahramanlık gösterdikten sonra alır. Dirse Han oğlu, karşısına çıkan bir boğa ile dövüşüp onu öldürdükten sonra “Boğaç” adını almıştır. Bamsı Beyrek’e, bezirgânların malını soygunculardan kurtarması üzerine bu ad verilmiştir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 123. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları

1. ETKİNLİK

Okuma sırasında aşağıdaki soruların cevaplarını tahmin ediniz.

Cevap:Soru: Sizce boğayı neden meydana getirmiş olabilirler?
Tahminim: Boğayı insanlara göstermek için getirmiş olabilirler.

Soru: Dirse Han’ın oğlu boğadan kurtulmak için ne yapmış olabilir?
Tahminim: Bir taşın arkasına saklanıp boğanın taşa çarpmasını sağlamış olabilir.


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını metinden yola çıkarak tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak tahmininizi kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:GÜZÜN
Tahminim: Kış mevsimi.
Sözlük Anlamı: Sonbaharda.
Cümlem: Konserveleri güzün yapmaya başlarız.

KUDRETLİ
Tahminim: Büyük.
Sözlük Anlamı: Gücü olan, güçlü.
Cümlem: O çok kudretli bir sporcuydu.

OĞUZ
Tahminim: Bir kabile veya soy.
Sözlük Anlamı: 11. yüzyılda Harezm bölgesinde toplu olarak yaşayan ve daha sonra batıya doğru göç ederek bugünkü Türkmen, Azeri, Gagavuz ve Türkiye Türklerinin aslını oluşturan büyük bir Türk boyu.
Cümlem: Oğuz boylarının beyleri bir araya geldi.

OĞLANCIK
Tahminim: Küçük erkek çocuk.
Sözlük Anlamı: Oğullara sevgiyle yaklaşıldığını belirten bir söz.
Cümlem: Oğlancığım gelmeden yemek istemiyorum.HELAK
Tahminim: Kötü hale getirme.
Sözlük Anlamı: Ölme, öldürme, yok etme, yok olma.
Cümlem: Kurtlar onu helak edecekti ki bir araba geldi.


3. ETKİNLİK

“Boğaç Han” adlı metni olay, yer, şahıs kadrosu ve zaman bakımından inceleyiniz.

Cevap:

Yer: MeydanZaman: Yaz mevsimi

Şahıs ve varlık kadrosu: Bayındır Han’ın boğası, Boğaç Han, üç kabile çocuğu, Oğuz beyleri, Direse Han, Dede Korkut.

Olay: Bayındır Han’ın boğasının meydana getirilmesi, çocukların kaçıp Dirse Han’ın oğlunun kaçmaması ve boğa ile mücadele ederek onu yıkması, Dede Korkut’un oğlana Boğaç ismini vermesi.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 124. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.1) Dirse Han’ın oğlu ve arkadaşları meydanda hangi oyunu oynuyorlardı?

Cevap: Meydanda aşık oynuyorlardı.

2) Dirse Han’ın oğlu, boğayı yenmek için ne yapmıştır?

Cevap: Boğanın alnına bastırdığı elini çekmiştir. Böylece boğa dengesini kaybedip yıkılmıştır.3) Dirse Han’ın oğluna kim isim vermiştir? Verdiği isim nedir?

Cevap: Dede korkut Boğaç ismini vermiştir.

4) Dede Korkut, Dirse Han’dan oğluna neler vermesini istemiştir?

Cevap: Beylik, taht, boynu uzun büyük cins at, on bin koyun, kızıl deve, altın başlı otağ, omuzu kuşlu cübbe elbise vermesini istemiştir.5) Okuduğunuz metinde Türklerin hangi gelenekleri yer almaktadır?

Cevap: Metinde Türklerin isim koyma, beylik verme, hayvanları güreştirme, oyun oynama gelenekleri yer almaktadır.


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki olayı siz anlatsaydınız nasıl kurgulardınız?

Cevap:Benim Kahramanlarım: Boğaç, boğa, bir çocuk

Olayın Geçtiği Yer: Bayındır Han’ın çadırı

Olay: Bayındır Han’ın çadırında ziyafet verilmektedir. Bu sırada boğa çadıra girer. Boynuzunu bir çocuğun cübbesine takarak onu sürükler. Boğa. boğaya yumruk atar. Boğa bayılır. Herkes Boğaç’ı kutlar.


6. ETKİNLİK

Bir gazeteci olduğunuzu düşününüz. Dede Korkut ile röportaj yapmak için sorular oluşturunuz. Dede Korkut’un vermiş olabileceği cevapları araştırma sonuçlarınızdan yararlanarak arkadaşlarınıza sununuz.

Cevap:

Soru: Oğuzlar her konuda size danışır mı? Neden
Cevap: Bu boy içinde yaşı en büyük ve en tecrübeli olan benim. Bu yüzden bana saygı duyarlar ve bilgime güvenirler. Ben de onlara doğru yolu göstermeye çalışırım.

Soru: Çocukların ismini neye göre veriyorsunuz?
Cevap: Çocukların özelliğine göre isim veriyorum. Bir kahramanlık gösterdiklerinde onlara isim veririz. İsim verirken onlara güzel dualar ederim.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 125. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları

7. ETKİNLİK

Kırgız Türklerinin Manas Destanı’ndan alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz.

a) Bu paragrafta Kırgız Türklerinin hangi geleneğinden bahsedilmiştir?

Cevap: İsim verme geleneğinden bahsedilmiştir.

b) Boğaç Han’a isim verilme yöntemiyle Manas’a isim verilme yöntemi aynı mıdır?

Cevap: Aynı değildir. Boğaç Han’a kahramanlık gösterdikten sonra, Manas’a ise ziyafet sofrasında toplanılıp isim verilmiştir.

c) Kültürel farkındalık oluşturma amacıyla farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmak neden önemlidir?

Cevap: Farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olduğumuzda hangi kültürün neye değer verdiğini anlarız. Böylece kültürlerin farklı olmasının bir zenginlik olduğunu kavrarız.


8. ETKİNLİK

Kısa çizginin kullanım alanları ve bunlara örnek cümleler verilmiştir. Kısa çizginin kullanım alanlarıyla örnek cümleleri eşleştiriniz.

Cevap:

1 → b

2 → a

3 → e

4 → d

5 → ç

6 → c


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 126. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları

9. ETKİNLİK

Türklerde isim verme geleneklerini dikkate alarak kendinize bir isim veriniz. Bu ismin size verilmesine neden olan olayı kurgulayarak bir hikâye yazınız.

Cevap:

MADENSU

Ben doğduğumda annem beni emzirmeye çalışmış ama ben hiç süt emmemişim. Bir gün annem yemek yerken beni kucağında tutuyormuş. Ben bir anda annemin çatalını kapıp yemişim. Sonra kaşığını da yemişim. Bir süre sonra evdeki tüm tencereleri yemişim. Ardından balkon demirlerini yemeye başlamışım. Tüm çelik, demir, gümüş eşyaları, annemin altın bileziklerini yemişim. Tüm madenleri yediğim için babam bana “Madensu” ismini koymuş.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Aşağıdaki tarihî şahsiyetlerden birini seçiniz. Seçtiğiniz kişiyi tanıtan bir konuşma hazırlayınız.
Tarihî şahsiyetler: Fatih Sultan Mehmet, Uluğ Bey, Nasrettin Hoca, Pirî Reis, Mimar Sinan, Yunus Emre, Kâtip Çelebi.

Cevap:

YUNUS EMRE

Yunus Emre, hayatını Anadolu yöresinde sürdürmüş en büyük Türk ozanlarından biridir. Kendisi, 13. ve 14. yüzyıllarda yaşamış olsa da, günümüzde şiirleri hemen hemen herkes tarafından bilinmekte ve sevilmektedir.  Yunus Emre, bulunduğu dönemin en başarılı şairlerinden biridir. Yunus Emre, hayatı boyunca pek çok şiir yazmış olsa da yalnızca iki adet eser ortaya koymuştur. Eserleri kapsamlı olup, derlemeler şeklinde oluşturulmuştur. Yunus Emre’nin en önemli özelliği, şiirlerini halk dili ile yazmış olmasıdır.  Şiirlerinde daha çok konuların öne çıkmasını tercih eden başarılı bir tasavvuf şairi olan Yunus Emre, günümüzde hala en çok okunan şairler arasındadır. Tasavvuf düşüncelerini yaymak amacıyla; İran, Azerbaycan, Şam, Tebriz, Şiraz, Sivas ve Maraş gibi yerleri gezmiştir.


5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı 118-119-120-121-122-123-124-125-126. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 110-111-112-113-114-115-116-117. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


01 Mart 2022, 19:23

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

Türkçe dersinde herkes aynı cevabı veriyor. Burada farklı ve güzel bilgiler varmış yapanın eline sağlık.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.