17 Eylül 2022, 15:22
Yuri
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 136-137-138-139-140-141-142. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 136-137-138-139-140-141-142. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 136. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Gözlemlerinizden hareketle açıklayınız.

Cevap:

Toplumun sorunsuz biçimde ilerlemesi için yapılması gereken çeşitli işler vardır. Toplumun her bireyinin bu işlerden bir kısmını yapması gerekir. Çünkü kimse bütün görevleri tek başına yapamaz. Bu durumda herkes üstüne düşen görevi yapar ve sonuçta toplum rahat ve doğru biçimde ilerleme yaşar.

2. Üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapabilmek için nelere dikkat edersiniz?Cevap: Görevimin önemini kavramım. Bu görevi neden yapmam gerektiğini anlayıp görevimi özenli bir şekilde yaparım. Bazen başkalarından yardım alırım. Görevim bittiğinde kontrol yapmayı ihmal etmem.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 139. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Metnin başlığından ve metindeki görsellerden hareketle metnin içeriğini tahmin ediniz. Metni okuduktan sonra tahmininizi, metnin içeriği ile karşılaştırınız.

Cevap: Metinde parkta oynayan çocukların yaşadığı bir durum anlatılmış olabilir. Metni okuduktan sonra benzer olayların anlatıldığını anladım.2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ederek kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

İHATA
Tahminim: Etrafı saran bir duvar.
Sözlük Anlamı: Kuşatma.
Cümlem: Bahçeyi çeviren ihata duvarını aşmamız gerekiyordu.

KİREMİT
Tahminim: Çatıların üstünü örten taş.
Sözlük Anlamı: Çatıları örtmekte kullanılan, yan yana dizilerek suyu aşağıya geçirmeden dışarı akıtacak biçimde yapılmış, kızıl toprağın renginde, pişmiş balçık levha.
Cümlem: Kiremitleri dökülen çatıyı yıkmak için harekete geçtiler.TAHTEREVALLİ
Tahminim: Parkta iki kişiyle binilen araç.
Sözlük Anlamı: İki ucuna birer kişi oturup karşılıklı olarak havada yükselip inerek eğlenmeyi sağlayan, ortasından bir yere dayalı tahta veya metal araç.
Cümlem: Kardeşim tahterevalliden inemeyince yardım ettim.

POTİN
Tahminim: Ayağa giyilen bir ayakkabı türü.
Sözlük Anlamı: Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lastikli ayakkabı.
Cümlem: Potinlerini çıkarmadan salona geçti.

TEMBİH ETMEK
Tahminim: Birine bir şeyi yapmasını hatırlatmak.
Sözlük Anlamı: Bir şeyin belli biçimde ve yolla yapılmasını istemek, söylemek, uyarmak.
Cümlem: Ablam eve erken gelmemi tembih etti.

PAZU
Tahminim: Kol kası.
Sözlük Anlamı: Kolun omuz ile dirsek arasındaki bölümünde bulunan, şişkince kas kitlesi.
Cümlem: Kardeşim pazularını sararak dövüşe hazırlandı.
3. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen deyimler ile anlamlarını metinden yola çıkarak eşleştiriniz.

Cevap:

deyimler ve anlamları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 140. Sayfa Cevapları

b) Bu deyimleri birer cümlede kullanınız.Cevap:

 • Ne yapacağını kara kara düşünüyor.
 • Korkup gitmesiyle elinden kurtuldum.
 • Bir anda karşıma çıkınca ödüm patladı.
 • Adımı duyunca gözden kaybolmanın yolunu aradım.
 • Olanları duyunca kanım dondu.

c) Bu deyimlerin metnin anlatımına nasıl bir katkısı vardır? Açıklayınız.

Cevap: Bu deyimler metne zenginlik katmış ve daha estetik hale gelmesini sağlamıştır.


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.1) Yazar, çocuk parkını nasıl betimlemiştir?

Cevap: Beyaz badanalı ihata duvarı olan, yine beyaza boyanmış demir parmaklıklarla çevreli ve parkın köşesinde, üzeri kırmızı kiremitlerle örtülü şirin bir bekçi kulübesi olan bir yer olarak betimlemiştir.

2) Çocuk parkındaki bekçi, çocuklara nasıl davranıyor? Bu davranışının nedeni ne olabilir? Açıklayınız.

Cevap: Bekçi, çocuklara devamlı uyarılarda bulunuyor. Bu davranışının nedeni çocukların yaralanmasını ve kavga etmelerini önlemek olabilir.3) Yazar, neden bekçinin olmadığı saatlerde parka gitmektedir?

Cevap: Çünkü yazar, bekçinin bağırmasından hoşlanmıyormuş.

4) Parktaki büyük çocukların hareketlerini doğru buluyor musunuz? Neden?

Cevap: Doğru bulmuyorum. Çünkü parklar küçük yaştaki çocuklar güzel zaman geçirmesi ve birlikte oyun oynamayı öğrenmeleri içindir. Büyük çocukların orada bulunup çocuklara ve park oyuncaklarına zarar vermesi çok yanlıştır.5) Yazar, bekçiye neden hak vermiştir?

Cevap: Çünkü yazar, bekçinin düdük çalıp bağırmasının nedeninin kötülüğe engel olmak amacı taşıdığını anlamıştır.


5. ETKİNLİK

Aşağıda verilen hikâye haritası yöntemine göre metni çözümleyiniz.

 • 1) Sahne ve zaman (Olay nerede, ne zaman geçiyor?) → Zaman belirsiz. Yer çocuk parkı
 • 2) Ana ve yardımcı karakterler (Hikâyedeki insanlar) →  Yazar, yazarın kardeşi, bekçi, iki büyük çocuk
 • 3) Başlangıç olayı (Olayın başlangıcı) → Çocukların parkta oynarken bekçinin onlara bağırıp düdük çalması
 • 4) Problem ( Hakkında hikâyenin yazıldığı olay) →  Büyük çocukların yazara kaba davranması
 • 5) Problem çözme teşebbüsleri → Yazarın bekçiden yardım istemesi
 • 6) Sonuç → Yazarın bekçinin neden bağırıp düdük çaldığını anlaması
 • 7) Ana fikir → Bazı şeyler hoşuma gitmese de bize fayda sağlar.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 141. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki bölümleri metinden hareketle doldurunuz.Cevap:

Çocukların parkta yaşadıkları sorun: Parkta oyun haklarının ellerinden alınması.

Nedeni: Büyük çocukların parka girmesi.

Çözüm önerim: Çocukların parka kayıtlarının yaptırılıp park kimliği ile girmeleri.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız.

Cevap:

İlk günlerde bekçi amcaya çok kızıyordum çünkü sürekli düdük çalıp duruyordu.
Parka gitmek zorunda kaldım çünkü ………annem çok ısrar etmişti……………..
Kardeşimi zor zapt ettim çünkü ……….sabırsızlıkla içeriye dalmak istiyordu………………
Tahterevalli kuyruğunda bize bir türlü sıra gelmiyordu çünkü …….iki erkek çocuğu, tahterevalliyi yarım saatten beri işgal ediyordu………

Bekçi amcayı artık sevmeye başladım çünkü ……..bağırıp çağırmaları boşuna değilmiş…………..
Bekçi amca sürekli düdük çalıyordu çünkü ……..bir kötülüğe engel olmaya çalışıyordu…………..


8. ETKİNLİK

Parktaki bekçi görevini en iyi şekilde yapmasaydı sizce parkta neler yaşanırdı? Bu konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Konuşmanız sırasında arkadaşlarınızın sorularına, konu hakkındaki duygu ve düşüncelerine de yer veriniz. Siz de arkadaşlarınıza sorular sorarak onların konu hakkında düşünmelerini sağlayınız.

Cevap:

Parktaki bekçi görevini iyi şekilde yapmasaydı çocuklar bu durumda olumsuz olarak etkilenirdi. Salıncaktan birbirini atmaya çalışanlar, kaydıraktan düşenler, kavgaya tutuşanların sonu gelmezdi. Bekçi çocuklara uyarıda bulunarak onların oyuncakları düzgün kullanmasını ve birbirlerini incitmemesini sağlamaktadır. Parklar eğlenceli bir yerdir. Ancak çocukları kendi haline bırakmak onların yaralanmasına neden olabilir. Bu nedenle bekçinin orada olması çok önemlidir. Böylece herkes gönül rahatlığıyla oynayabilir.


9. ETKİNLİK

a) Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Sizce bu cümlede tırnak işareti hangi amaçla kullanılmış olabilir? Açıklayınız.

“Dikkatli olun, üstünüzü başınızı kirletmeyin!” diye sıkı sıkıya tembih etmişti.

Cevap: Başka kişiden aktarılan sözü belirtmek için kullanılmıştır.

b) Aşağıdaki cümlelerde tırnak işaretinin kullanım amacını işaretleyiniz.

Cevap:

tırnak işaretinin kullanımı


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 142. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK

Atatürk’ün “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.” sözünden yola çıkarak görev bilinci hakkındaki düşüncelerinizi sınıf ortamında tartışıp değerlendiriniz. Bu bilgiler ışığında konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

Cevap:

Vatanımızın gelişmesi ve ilerlemesi hepimiz isteğidir. Bu isteğin yerine gelmesi için çok çalışmamız gerekir. Ancak bir kişinin çabası yetmez. Toplum olarak çalışmamız lazımdır. Bu nedenle toplumun her bireyinin kendi görevi vardır. Herkes kendi görevini en iyi biçimde yaptığı sürece toplum olarak başarıya ulaşırız. Hepimiz sorumluluk almalı ve sorumluluğumuzu yerine getirecek bilince sahip olmalıyız. Görevimizi benimsemeli ve bu görevi layığıyla yerine getirmeliyiz. Görev bilincine sahip olmak hem bizi başarılı yapar, hem de vatanın kalkınmasına katkı sağlar.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Bilinçli tüketici nasıl olunur? Konu hakkında aile büyüklerinizden bilgi alınız. Kitap, gazete ve internetten araştırmalar yapınız.

Cevap:

Bilinçli tüketici haklarını bilen, bir mal satın alırken nelere dikkat etmesi gerektiğinden haberi olan, sorunları için doğru yerlere başvuran kişidir. Bilinçli tüketici bir mal satın alırken bütçesine uygun olanını seçer, malın sağlamlığını kontrol eder ve malın kullanımı ve iadesi ile ilgili tarihleri öğrenir. Satıcı ile ilgili bir sorun yaşadığında tüketici sorunlarına bakmakla görevli mahkemelere başvurur. Aldığı ürünün Garanti Belgesi olmasına dikkat eder. Ailesini ve arkadaşlarını bilinçli olmak konusunda bilgilendirir.


5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı 136-137-138-139-140-141-142. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 118-119-120-121-122-123-124-125-126. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


11 Mart 2022, 21:07

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

çok teşekkür ederim ben burayı sevdim ve beğendim

18 Ocak 2023, 18:59

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

Öğrencilerim için çok iyi bir kaynak ödev verdiğimde bilmedikleri soruların cevaplarını kolayca öğreniyorlar

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.