16 Eylül 2022, 17:12
Yuri
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bu Nehir Bizim Metni Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 68. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Aşağıda adları verilen vakıf ve dernekler hakkında bildiklerinizi kısaca söyleyiniz.

Cevap:

TEMA: Ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek, doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak gibi çalışmalar yapmaktadır.

TÜÇEV: Amacı,çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihi zenginliklerinin korunması için maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar temin etmektir.ÇEVKO: Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

2. Etrafınızda çevreyi kirleten kişiler ya da kuruluşlar var mı? Varsa bunların çevreyi nasıl kirlettiklerini kısaca anlatınız.

Cevap: Etrafımda bazen insanların çöplerini yere attıklarına şahit oluyorum. Ayrıca sanayi kuruluşlarından devamlı çıkan dumanlar ve atıklar da çevreyi kirletmektedir.
3. Çevre kirliliğini önlemeye yönelik neler yapılabilir?

Cevap: Çevre kirliliğini önlemek için insanların bu konuda bilgilendirilmesi şarttır. İnsanların çöplerini doğru ayırması ve çöp kutularına atması gerekmektedir. Çöpler için bir geri dönüşüm sistemi oluşturulabilir. Böylece doğaya daha az atık bırakmış oluruz.

4. Sınıfa getirdiğiniz gazete haberlerini arkadaşlarınıza gösteriniz. Haber üzerine tartışınız.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 68. Sayfa Cevapları
DİKKAT EDELİM

  • Metni sessiz okuyunuz.
  • Metni okurken aşağıdaki soruların cevabını arayınız.

1. Metinde geçen şahıslar kimlerdir, varlıklar nelerdir?

Cevap: Furkan, Ömer, Furkan’ın arkadaşları, Sinan Bey, güvenlik görevlisi, fabrika sahibi, mahalle sakinleri, nehir suyunu inceleyen kişi, kaymakam, basın çalışanları.

2. Metindeki olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir?Cevap: Olaylar nehir kenarında, fabrika sahibinin evinin önünde ve Furkan’ın imza toplamaya çalıştığı mahallede geçmektedir. Olaylar günümüze yakın bir zamanda geçmektedir.

3. Olaylar nasıl başlamıştır?

Cevap: Olaylar Furkan ve arkadaşlarının atık sularının döküldüğü nehir için imza toplama çalışmalarıyla başlamıştır.

4. Olaylar nasıl sonuçlanmıştır?Cevap: Olaylar Sinan Bey’in yardımları sayesinde imza toplanması, basına haber verilmesi ve kaymakamlığa dilekçe verilmesiyle sonlanmıştır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 73. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamı aşağıda verilmiştir. Kelime ve kelime gruplarını anlamları ile eşleştiriniz.
a. göz yummak    b. duyarsız    c. atık    ç. şok olmak    d. tetkik    e. imza

Cevap:

1. Görmezlikten gelmek, hoş görmek. (…a…)
2. Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işaret. (…e….)
3. Duyarlı olmayan. (….b…)
4. İnceleme. (…d….)
5. Birdenbire şaşırmak, hoşa gitmeyecek bir şeyle karşılaşmak. (…ç….)
6. Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış; artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde. (…c….)
2. ETKİNLİK

Metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Furkan ve arkadaşları, düşüncelerini gerçekleştirmek için hangi girişimlerde bulunuyorlar?

Cevap: Furkan ve arkadaşları mahalle sakinlerinden imza toplamaya çalışıyor.

2. Furkan ve arkadaşları, amaçlarına ulaşmak için nasıl bir planlama yapıyorlar? Bu planlama, herkes tarafından kabul edilebilir, güzel bir uygulama mıdır? Neden?Cevap: Furkan ve arkadaşları her biri bir mahalleyi gezip, orada oturanlara bilgi veriyor ve imza istiyor. Bu güzel ve kabul edilebilir bir uygulamadır. Çünkü imza toplamak, bir konuda çoğunluğun görüşünü yansıtmak demektir.

3. Furkan ve arkadaşlarının girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: Bu girişimleri doğru ve mantıklı buluyorum. Her insan çevreyi korumalıdır ve çevrenin korunmadığını gördüğünde buna duyarsız kalmamalıdır.

4. Sinan Bey, Furkan ve arkadaşlarının güvenini nasıl sağlıyor?Cevap: Sinan Bey, öncelikle onları dinliyor. Nehir için tetkikler yapılmasını sağlıyor. Onlara planından bahsediyor. İmza toplamalarına yardım ediyor ve basını bilgilendiriyor. Ayrıca kaymakam ile görüşüyor ve televizyonda haberlerinin yayınlanmasını sağlıyor.

5. Sinan Bey, fabrikanın sahibinin oğlu olmasına rağmen çocuklara neden yardımcı olmuştur?

Cevap: Sinan Bey yüzmeyi bu nehirde öğrenmiştir. Ayrıca doğanın korunması gerektiğinin bilincindedir. Bu nedenle çocukları dinleyip onlara hak vermiştir.


3. ETKİNLİK

Çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Konu ile ilgili görüşlerinizi açıklayınız. Konuşmanızda aşağıdaki uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanmaya dikkat ediniz.
yalnız – ama – fakat – lakin – ancakCevap:

Çevre kirliliğini önlemenin pek çok yolu vardır. Bu yollardan bazılarını günlük yaşamımızda uygulayabiliriz. Evimizde su ve elektrik tüketimini bilinçli bir biçimde yapmalıyız. Ancak bu şekilde doğanın imkanlarını doğru kullanmış oluruz. Çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız, lakin yaşadığımız yerde geri dönüşüm kutuları varsa onları kullanmamız daha doğru olacaktır. Cam, plastik, kağıt ürünlerini ayırarak atmalıyız. Yalnız bunları yapmamız yeterli değildir. Ozon tabakasına sadece iklim değişikliğinin zarar verdiğini düşünürüz ama yanılıyoruz. Evimizde kullandığımız kimyasal içerikli ürünler de buna sebep olmaktadır. Bu nedenle bu ürünleri kullanmaktan kaçınmalıyız. Aynı zamanda bahçemizi ve balkonumuzu yeşillendirmeliyiz. Doğadan yararlanmalı fakat onu korumayı bilmeliyiz.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki kahramanların benzer ve farklı yönlerini yazarak kahramanları karşılaştırınız.

Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 73. Sayfa Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 74. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak metnin türünü belirleyiniz.

a) Okuduğunuz metinde bir olay mı anlatılıyor yoksa bilgi mi veriliyor?

Cevap: Metinde bir olay anlatılmaktadır.

b) Okuduğunuz metinde anlatılanlar gerçekte olabilir mi?

Cevap: Metinde anlatılanlar gerçekte olabilir.

c) Okuduğunuz metinde anlatılanlar, yazarın kendi kurguladığı bir olay mıdır?

Cevap: Metinde anlatılanlar yazarın tanık olduğu bir olay da olabilir, kendi kurguladığı bir olay da olabilir.

• Okuduğum metnin türü: Hikaye


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerden hangileri okuduğunuz metinle ilgilidir? İşaretleyiniz.

Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 74. Sayfa Cevapları


7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni değerlendiriniz. Metindeki beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yerleri sebebiyle açıklayınız.

Cevap: Metin doğanın nasıl korunabileceği hakkında bilgiler içerdiği için güzel bir metindir. Metinde Furkan ve arkadaşlarının düşünce ve çalışmalarını çok beğendim. Beğenmediğim yer olmadı, ancak fabrika sahibinin metinde daha sonra karşımıza çıkmasını isterdim. Çünkü onun sonradan yaptıklarını ve düşündüklerini öğrenemedik.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 75. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

Aşağıda verilenleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

a) İnternetten alınan yukarıdaki bilgiye güvenebilir miyiz? Niçin?

Cevap: Güvenebiliriz. Çünkü bu bilgi TEMA Vakfının İnternet sitesinde alınmıştır. TEMA Vakfı, yıllardır devlet ile el ele ağaçlandırma çalışmaları yapan saygın bir vakıftır.

b) Siz İnternet’te araştırma yaparken hangi sitelerden yararlanıyorsunuz?

Cevap: Ben genellikle devlet kurum ve kuruluşlarına ait olan veya bilgiyi seçerek yayınlayan, kaynak gösteren İnternet sitelerinden yararlanıyorum. Https olmasına dikkat ediyorum

c) Yararlandığınız internet sitelerinin güvenirliğini nasıl anlarsınız?

Cevap: İnternet sitelerinin adreslerindeki uzantı, sitenin güvenli olup olmadığını gösterir. Uzantıları “edu, org, gov” olan siteler güvenlidir.


9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

1) Elindeki kâğıda baktı, toplam beş imza alabilmişti.
2) Sonuçları fotokopiyle çoğalttılar.
3) Fabrika on yıldır buradaydı.
4) Bizim nehrin suyu bir başka akar.
5) Herkes, yeşil ve temiz bir yerde yaşamak ister.

a) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin doğruluğu ya da yanlışlığı araştırılabilir?

Cevap: 1, 2 ve 3. cümlenin doğruluğu ya da yanlışlığı araştırılabilir.

b) Bu cümlelerden hangileri kişisel görüş içerir?

Cevap: 4 ve 5. cümleler kişisel görüş içermektedir.

c) “Bu Nehir Bizim” metninden kişisel görüş içermeyen iki cümle bulup yazınız.

Cevap:

Hem ilçemizde çok kişi onun yanında çalışıyor.

Adam dökülen sudan ve nehrin birkaç yerinden ayrı ayrı su aldı.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 76. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri altı çizili kelimelere dikkat ederek okuyunuz.

Galiba haklı çıkacak.
Boruları fabrikaya kadar takip ettik, güvenlikle görüştük.
Onlar sadece bir gazeteci gelir diye düşünüyorlardı.

a) Altı çizili kelimelerin anlamlı en küçük parçaları nelerdir? Yazınız.

Cevap: Hak, güven ve gazete anlamlı en küçük parçalardır.

b) Bu anlamlı parçalarla kelimenin tamamı arasında anlamca bir ilişki var mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Anlamlı bir ilişki vardır. Haklı kelimesi hak elde etmiş kişidir. Güvenlik, güven sağlayan kişidir. Gazeteci de gazetede yayınlanan haberi yapan kişidir. Eksiz hali o işi belirtirken ekli hali o işi yapanı belirtmiştir.


11. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleyi okuyarak soruları cevaplayınız.

O da “Artık güvenebiliriz.” dedi. Birlikte güldüler…

a) Bu cümlede neden üç nokta kullanılmıştır? Yazınız.

Cevap: Bu cümle bitirilmemiş bir cümledir. Olayın devamı okurun hayal gücüne bırakılmıştır.

b) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerdeki üç noktaları, kullanım özelliği ile eşleştiriniz.

a) Hoca Ali… Nereye böyle?

b) Çok zaman sonra…

c) Onunla S…’de bir daha görüşmeyelim.

ç) …ve birden kar, fırtına…

1) Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

2) Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur.

3) Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur.

4) Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur.

Cevap: 1-b | 2-c | 3-ç | 4-a


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 77. Sayfa Cevapları

12. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki parçada ÇEVKO hakkında bilgi verilmiştir. Parçayı okuyunuz.

b) Siz de arkadaşlarınızla doğayı korumaya yönelik bir kulüp kurduğunuzu düşününüz ve bu kulüple yaptığınız çalışmaları anlatan bir hikâye yazınız.

Hikâyenizi yazarken TDK Yazım Kılavuzu’ndan yararlanınız. Yukarıdaki metinde geçen yeni öğrendiğiniz kelimeleri kendi hikâyenizde de kullanabilirsiniz.


Cevap:

AĞACIN ÖNEMİ

Bir gün babama neden çiftçi olmayı bıraktığını sordum. O da bana erozyon yüzünden tarlaların işlenmez duruma geldiğini söyledi. Akşam araştırma yaptım ve erozyonun toprak kayması olduğunu öğrendim. Yüksek yerlerde toprağı tutan bir ağaç olmadığında bu toprak kayarak verimli tarlaları örtüyormuş. Bu durum beni üzdü, çünkü babamın bu yüzden işsiz kalıp zor zamanlar geçirdiğini biliyordum. Bu yüzden her yeri ağaçlandırmak istiyordum. Bunun için işe önce okulda bir kulüp kurmakla başladım. İnsanlara ağaç dikmenin, onları korumanın önemi anlatan broşürler dağıttım ve birlikte ağaç dikilecek yerler belirleyip ağaçlar diktik. Doğayı koruma konusunda herkesin üzerine düşen bir görev vardır ve ben üzerime düşeni yaptığım için çok mutluyum.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 78. Sayfa Cevapları

c) Kurduğunuz kulübe üye olmak için gerekli form aşağıda verilmiştir. Sınıf arkadaşlarınızdan birini, kurduğunuz kulübe üye yapınız. Arkadaşınızdan bu formu doldurmasını isteyiniz. Kulübe bir isim veriniz.

Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 78. Sayfa Cevapları


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Gezip gördüğünüz bir yeri tanıtan bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı grafik, tablo, görseller ile destekleyiniz.

Cevap: AYASOFYA

ayasofya

En çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Ayasofya; sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen anıtlardan biri olup, dünyanın 8. harikası olarak gösterilmektedir. Bugünkü Ayasofya aynı yerde fakat öncekilerinden farklı bir mimari anlayışla yapılmış olan üçüncü yapıdır. 916 yıl kilise olan yapı, 1453 Yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’un fethiyle camiye çevrilerek, 482 yıl cami olarak kullanılmıştır. Atatürk’ün emri ve Bakanlar Kurulu’nun Kararı ile 1935 yılında Ayasofya müze olarak kapılarını ziyarete açmıştır.


2. Evliya Çelebi ve Seyahatname hakkında bilgi toplayınız.

Cevap:

Evliya Çelelebi, Türk ve dünya tarihinin en büyük gezgini ve en büyük seyahat kitabının yazarıdır. Gezmeye düşkünlüğü dolayısıyla, gezmek için her sebepten yararlanmış ve bütün ömrü boyunca gezmiştir. 51 yıl boyunca gezmiş, gezdiği yerleri 10 ciltten oluşan “Seyahatname” kitabında anlatmıştır. 17. yüzyılda yazmış olduğu eserini gerçekçi bir gözle, zaman zaman fantastik bir üslupla kaleme almıştır. Gezmiş olduğu memleketler hakkında oldukça önemli bilgiler içermektedir. Eser bu yönden Türk kültür tarihi ve gezi edebiyatı açısından önemli bir yere sahiptir.


5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

 

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 36-37-38. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


18 Nisan 2022, 23:14

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

Bence güzel bişe bunu sevdim bu uygulamayı yapanların elerinden öpüyorum çok güzel bir uygulama

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.