16 Eylül 2022, 15:15
Yuri
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 79-80-81-82-83-84. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 79-80-81-82-83-84. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Okland Adası Metni Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 79. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Gezip gördüğünüz yerle ilgili hazırladığınız konuşmanızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

AYASOFYA

En çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Ayasofya; sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen anıtlardan biri olup, dünyanın 8. harikası olarak gösterilmektedir. Bugünkü Ayasofya aynı yerde fakat öncekilerinden farklı bir mimari anlayışla yapılmış olan üçüncü yapıdır. 916 yıl kilise olan yapı, 1453 Yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’un fethiyle camiye çevrilerek, 482 yıl cami olarak kullanılmıştır. Atatürk’ün emri ve Bakanlar Kurulu’nun Kararı ile 1935 yılında Ayasofya müze olarak kapılarını ziyarete açmıştır.2. Evliya Çelebi ve Seyahatname hakkında neler öğrendiniz? Arkadaşlarınıza anlatınız.

Cevap:

Evliya Çelelebi, Türk ve dünya tarihinin en büyük gezgini ve en büyük seyahat kitabının yazarıdır. Gezmeye düşkünlüğü dolayısıyla, gezmek için her sebepten yararlanmış ve bütün ömrü boyunca gezmiştir. 51 yıl boyunca gezmiş, gezdiği yerleri 10 ciltten oluşan “Seyahatname” kitabında anlatmıştır. 17. yüzyılda yazmış olduğu eserini gerçekçi bir gözle, zaman zaman fantastik bir üslupla kaleme almıştır. Gezmiş olduğu memleketler hakkında oldukça önemli bilgiler içermektedir. Eser bu yönden Türk kültür tarihi ve gezi edebiyatı açısından önemli bir yere sahiptir.
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 81. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

a) Metin okunurken aklınıza gelen soruları not ediniz.

Cevap:

Okland Adası eskiden nasıl bir yerdi?

İngilizler Okland Adası’nı neden satın almış olabilir?Okland Adası’nın doğal güzellikleri neler?

Okland Adası’nda tatil yapılabilir mi?

b) Hazırladığınız soruları arkadaşlarınıza sorunuz.


2. ETKİNLİK

a) Metinde geçen bazı kelime ve kelime grupları ile anlamları verilmiştir. Kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.Cevap:

[ 4 ] ada
[ 3 ] koy
[ 7 ] düşkün
[ 5 ] baş başa kalmak
[ 2 ] yerli
[ 1 ] endüstri
[ 6 ] dillere destan

1) Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim.

2) Oturduğu bölgede doğup büyüyen, ataları da orada yaşamış olan.3) Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu bölümü.

4) Dört tarafı suyla çevrili kara parçası.

5) Biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak.

6) Herkes tarafından bilinen, dilden dile gezen.7) Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, tutkun.

b) Yukarıdaki kelimeleri öğrendiğiniz anlamıyla birer cümlede kullanınız.

Cevap:

ada ——————–> Bu adada sadece bisiklet ile yolculuk yapılır.koy ——————–> Karşıdaki koya yüzerek ilk varan kazanır!

düşkün —————> Fantastik kitaplara hep düşkün biriydi.

baş başa kalmak —> Hepsi gidince bu sıkıntılarla baş başa kaldım.

yerli ——————-> Köyün yerlileri bizi misafir etmek için adeta yarıştı.endüstri ————–> Endüstri alanında gelişmemiz için daha çok çalışmalıyız.

dillere destan ——-> Buranın baklavası dillere destandır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 82. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni kendi cümlelerinizle özetleyiniz. Özetleme yaparken ayrıntılardan kaçınınız.

Cevap:Okland, Yeni Zelanda’nın güzel ve önemli bir adasıdır. Adada yüksek binalar bulunur ve binaların arasında yeşil parklar yer alır. İngilizler, Okland’ı yerli halkı olan Maorilerden satın almıştır. İnsanlar iş ve eğitim için buraya gelmeye devam ediyor. Okland’da sanatsal faaliyetler de son derece aktif biçimde sürüyor. Pazarlarda yerli halkın el işleri satılıyor. Buradaki madenler de oldukça değerli ama pahalıdır.


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1) Okland kentinde yaşayan insanların genel özellikleri nelerdir?

Cevap: Genellikle kent dışına çıkmaya gerek duymayan, evlerinin balkonunda ızgara yaparak zaman geçiren insanlardır.

2) Yazar, insanların doğadan uzak kalmamalarını neye bağlıyor? Siz, yazarın bu düşüncesine katılıyor musunuz? Neden?

Cevap: Yazar bunu adım başı park olmasına bağlıyor. Bu düşünceye katılmıyorum. Çünkü bu parklar yapay bir şekilde yapılıyor. Ancak gerçek doğa şehirden uzakta, temiz havanın ve gürültünün az olduğu yerdir.

3) Okland’da sanat yaşamının çok etkin olmasının nedeni neler olabilir? Açıklayınız.

Cevap: Dünyanın dört bir yanından insanlar gelmekte ve farklı tarzlarda sanat eserleri ortaya çıkmaktadır. Bu durum sanat yaşamının etkin olmasına neden olmuş olabilir.

4) Kendi çevrenizdeki alışveriş merkezlerini ve pazar yerlerini metindeki yerlerle karşılaştırınız. Bu yerlerin benzer ve farklı yönlerini belirtiniz.

Cevap: Kendi çevremde alışveriş merkezlerinde ve pazar yerlerinde benzer, standart ürünler satılmaktadır. Ancak Okland’da yerli halkın el işi ürünleri de pazarlarda satılmaktadır.

5) Başka ülkelerdeki insanların yaşantılarını ve dillerini merak ediyor musunuz? Neden?

Cevap: Merak ediyorum. Çünkü yaşantı insanların özelliklerini belirlemede çok etkilidir. Başka insanların başka yaşantıları onları nasıl biri haline getirmiştir, bunu merak ediyorum.

6) Kültürler arası iletişimin sağlanmasında yabancı dil bilmenin önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Dil kültürün taşıyıcısıdır. Yani kültürel birikimler dil sayesinde başka insanlara ve milletlere aktarılır. Dil bilen biri, yabancı bir insanla konuşup ona kültürünü anlatabilir. Bu yüzden yabancı dil bilmek önemlidir.


5. ETKİNLİK

Kent içinde adım başı park bulunuyor. Ada zaten başlı başına park. Ama yine de beton binaların soğukluğunu kırmak için yerleşim alanlarının çevresi, hep park olarak düzenlenmiş.”

a) Okuduğunuz metinden alınan yukarıdaki bölümde altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir?

Cevap: İnsanın baktığı her yerde bina olursa manevi olarak bunalır. Bu cümle, binaların bu soğuk havasının azalması anlamında kullanılmıştır.

b) Buna benzer sözlerin anlatıma olan katkılarını açıklayınız.

Cevap: Bu sözler ile kelimeler kendi anlamları dışında kullanılmaktadır. Böylece anlatım kuvvetlenir ve renklenir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 83. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafı koyu renkle yazılan kelimelere dikkat ederek okuyunuz.

“Rehber, bu kadar derin bir koy görüp görmediğimizi soruyor. Ben hemen Haliç’i anımsıyorum. Ancak bu koyun karaya sokuluşu Haliç’ten çok farklı. Hem daha derin hem de kıyılar dantel gibi oyulmuş. Öyle ki kimi yerde şaşırtıcı kıvrımlar yaparak daralıyor.”

Koyu renkle yazılan kelimeler, cümleler arası geçişte cümleye nasıl bir özellik katmıştır? Anlamda ne gibi farklılıklar oluşturmuştur? Açıklayınız.

Cevap: Ancak kelimesi cümleye karşıtlık anlamı katmıştır. Karşıt bir fikir belirtilmeden önce kullanılmıştır. “Öyle ki” kelimesi ise cümleye sonuç anlamı katmıştır.


7. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerden kişisel görüş bildirenlerin başına “X” işareti koyunuz.

Cevap:

( X ) Anlaşılan, insanlar bir an bile doğadan uzak kalamıyor.
( ) Her bahçede ızgara için ocak bulunuyor.
( X ) Her birinde sanki demirden çiçekler açmış.
( ) Burada kişi başına düşen tekne, dünya ortalamasının çok üstünde.
( X ) Çok güzel bir ada.
( ) Okland, 1842 ile 1865 yılları arasında, İngiliz kolonisinin başkentiydi.

b) Okuduğunuz metinden kişisel görüş bildiren (öznel) üç cümle yazınız.

Cevap:

Denizin temizliği, koyların güzelliği dillere destan.

Yapıları süsleyen demir korumalar, parmaklıklar, balkon korkulukları, pencerelerdeki çıkmalar öylesine ustalıkla yapılmış ki!

Devan Port (Divın Port) kıyısındaki kafeler, deniz ürünleri satılan restoranlar görülmeye değer.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin köklerini bulup yazınız.

Cevap:

huzurlu ———> huzur

tepelerinin —–> tepe

kurulmuş ——> kur-

çeşitliliği ——-> çeşit

zenginlikte —–> zengin

yerli ————-> yer

gezginler ——-> gez-

adada ———–> ada


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 84. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kelimeleri kullanarak bir konuşma yapınız.
gezi – kültürel – farkındalık – yabancı dil – iletişim

Cevap:

Başka bir ülkeye geziye gittiğimizde oradaki insanların kültürünü doğru anlamamız ve yorumlamamız gerekmektedir. Ancak bu şekilde kültürel bir farkındalık oluşturabiliriz. Başkalarının kültürünü anlamak ve kendi kültürümüzü anlatmak için ortak bir iletişim yolu kullanmamız gerekir. Bu yol dildir. Yabancı dil aracılığıyla farklı ülkelerin insanlarıyla kültür alışverişi yapabiliriz. Bu durum hem onların kültürünü öğrenip analiz etmemizi, hem de kendi kültürümüzü onlara ifade etmemizi sağlar. Dolayısıyla yanlış anlamalar ortadan kalkar ve kültürlerimizin benzer ve farklı yönleri konusunda farkındalık oluşur. Kısacası yabancı dil öğrenmek iletişimi kolaylaştırdığı gibi medeniyetleri kavramamızı da kolaylaştırır.


b) Yaptığınız konuşmayı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 84. Sayfa Cevapları


10. ETKİNLİK

Gezip gördüğünüz yeri tanıtan bir yazı yazınız. Bu yazınız için nasıl bir sıra izleyeceğiniz aşağıda verilmiştir. Bu bölümleri doldurarak yazınızın taslağını da oluşturmuş olursunuz.

Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 84. Sayfa Cevapları

Nereyi tanıtacağım? Nemrut Dağı
Tanıtacağım yerin hangi özelliklerini vereceğim? Tarihçesi, önemi ve özellikleri
Giriş bölümümde neler anlatacağım? Önemi, yeri ve yüksekliği
Gelişme bölümümde neler anlatacağım? Tarihçesi, kimin hangi amaçla yaptırdığı
Sonuç bölümümde neler anlatacağım? Başarısı ve önemi
Başlığım ne olabilir? Nemrut’a Gizemli Yolculuk


NEMRUT’A GİZEMLİ YOLCULUK

Nemrut Dağı, çok eski zamanlardan beri efsanelere konu olmuş, günümüzde ise dağcılık, tarih turizmi ve doğa keşfi ile ilgilenen gezginleri kendine çeken bir yerdir. Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Kayadibi Köyü’ne yakın bir konumda bulunmaktadır. Yüksekliği 2150 metredir.
MÖ 1. yy civarlarında burada hüküm süren Kommagene Krallığı, günümüzde hala gizemlerini koruyan devasa heykellerle Nemrut Dağı’nı donatmıştır. Nemrut Dağı’nın tepelerine bir tapınak inşa ettiren I. Antiokhos, daha sonra buraya tanrıları simgeleyen ve uzunluğu 10 metreye kadar ulaşabilen dev heykeller koydurtmuş. Nemrut Dağı’nda bulunan devasa kafa heykellerinin, tüm dinleri ve kültürleri tek bir bayrak altında toplamak amacıyla tasarlandığı düşünülüyor. Tarihe tanıklık eden heykeller, kireçtaşı bloklarından yapılmış. Bu heykeller, Kommagene Kralı I. Antiochos’un tanrılara olan saygısını ifade etmesinin yanı sıra bölgeyi bir tür dini merkez haline getirme amacı ile tasarlanmış.
Volkanik bir dağ olan Nemrut, hem bir doğal hem de insan eliyle şekillendirmiş bir tarihi eser olarak 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı. Kısacası Nemrut Dağı yamaçlarında, antik zamanlarda kalma yapılar ve muhteşem doğa manzaraları ziyaretçilerini beklemektedir.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Deprem sırasında yapılması gerekenleri öğreniniz.

Cevap:  Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

2. Kobe’nin hangi ülkede olduğunu araştırınız.

Cevap: Kobe Japonya’da yer almaktadır. Şehir denize bakan bir tepenin üstünde konumlandırılmıştır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 79-80-81-82-83-84. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada da paylaşıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


05 Kasım 2022, 14:01

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

Konuşma yazısı ve gezi yazısı çoook güzel ya her yerde aynı cevap var ama siz farklı şeyler yapıyorsunuz iyiki varsınız teşekkür ederim

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.