15 Eylül 2022, 13:22
Yuri
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları 

5. Sınıf Türkçe Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 40. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Kurtuluş Savaşı” ifadesi size neler çağrıştırıyor?

Cevap: Kurtuluş Savaşı benim için milletimizin vatan için kadın, erkek, yaşlı, genç demeden mücadele etmesi anlamına gelmektedir.

2. “Millî Mücadele’de kahramanlık gösteren Türk kadınları”yla ilgili bulduğunuz görselleri arkadaşlarınızla paylaşınız.Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 40. Sayfa Cevapları 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 40. Sayfa 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları Sayfa 40


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 42. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen bazı kelimeler ve kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri, anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.Cevap:

a) Üzerinde savaşın sürdüğü bölge.
b) Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem.
c) İki veya dört tekerlekli, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası.
ç) Erdemleri bakımından çok büyük, yüce.
d) Üzgün.
e) Belli kimselerde bulunduğuna inanılan, kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında insanlara, eve, mala mülke hatta cansız nesnelere kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, göz.
f) İşlenmemiş sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayakkabı.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 42. Sayfa Cevapları


2. ETKİNLİKAşağıdaki soruları “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirine göre cevaplayınız.

1. Elif, kağnısına hangi ismi vermiştir?

Cevap: “Mustafa Kemal’in Kağnısı” ismini vermiştir.

2. Elif, kağnısı ile ne taşımaktadır?Cevap: Elif, kağnısı ile mermi taşımaktadır.

3. Elif, asker içinde hangi özelliği ile nam salmıştır?

Cevap: Elif, mermiyi çok ve çabuk taşıması ile nam salmıştır.

4. Kocabaş yere yığıldıktan sonra Elif ne yapmıştır?Cevap: Elif, Kocabaş’ın yerine geçerek kağnıyı götürmüştür.

5. Şiirde geçen “İnliyordu dağın ardı, yasla” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Dağın ardında ne yaşanmaktadır?

Cevap: Dağın ardında savaş olduğu için çatışma sesleri gelmektedir.

6. Günlük hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirirken karşılaştığınız zorluklara nasıl çözümler üretiyorsunuz?Cevap: Karşılaştığım zorlukları bir kenara bırakarak düşünürüm. O zorluğu aşabileceğimi düşünürsem farklı yollar denerim veya başkalarından yardım isterim.

3. ETKİNLİK


a) Okuduğunuz şiirin size çağrıştırdığı kavramları ve hissettirdiği duyguları yazınız.

Cevap:Şiirin çağrıştırdığı kavramlar: Vatan, savaş, başarı, sorumluluk, mücadele.

Şiirin hissettirdiği duygular: Vatan sevgisi, kararlılık, azim, inanç, cesaret, fedakarlık.

b) Yazdığınız bu kavramlardan yola çıkarak aşağıdaki cümleyi tamamlayınız.

Cevap: Şiirin ana duygusu, vatan sevgisi ile insan fedakarlık yapıp cesaret gösterebilir.
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 43. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin kahramanı kimdir? Bu kahramanın fiziksel ve kişilik özelliklerini şiire göre belirleyerek ilgili yerlere yazınız.

Cevap:

Şiirin Kahramanı: Elif

Fiziksel Özellikleri: İri, kuvvetli, elma yanaklı, üzüm gözlü, elleri kınalı,Kişilik Özellikleri: Vatan sevgisi ile dolu, kararlı, azimli, cesur.

5. ETKİNLİK

Elif’in yerinde siz olsaydınız Kocabaş öldükten sonra ne yapardınız?

Cevap: Elif’in yerinde olsaydım Kocabaş öldükten sonra yanımdan geçip kağnıyla cephane taşıyan diğer kişileri durdurur, her birinin kağnısına biraz mermi eklerdim. Kalanlarını da sırtımda taşırdım.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

 • Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik,
  Hızlı: Derse yetişebilmek için kızlı olmalıyım.
 • Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi, daim;
  Sürekli: Bu kitabı almayı sürekli unutuyorum.
 • Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar,
  Irak: Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.
 • Nam salmıştı asker içinde.
  Ün: Onun ününü duymayan kalmadı.
 • Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü,
  Önce: Her şeyden önce bir plan yapmalıyız.
 • Kocabaş, çok ihtiyardı, çok zayıftı,
  Yaşlı: Karşıdaki evde yaşlı bir kadın yaşıyor.

7. ETKİNLİK

Şiirde geçen “iyceden iyceden” ifadesini günümüz Türkçesinde nasıl söylersiniz? Şair, bu şekilde niçin kullanmış olabilir?

Cevap: Bu ifadeyi günümüz Türkçesinde “yavaş yavaş” anlamlarında söyleyebiliriz. Yani bu ifadenin geçtiği dize “Düşerim gerilere, iyceden iyceden.”dir. Günümüz haliyle “Düşerim gerilere, yavaş yavaş” şeklinde olabilir. Şair bu ifadeyi Elif’in ağzından kullanmıştır. Yani Elif köyde yaşadığı için yaşadığı yere uygun bir Türkçe kullanmaktadır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 44. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

Şiirden alınmış aşağıdaki dizeleri okuyunuz.

Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi, daim;
Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına.

a) Bu dizelerde insana ait davranışlar gösteren varlıkları ve gösterdikleri bu davranışları yazınız.

Cevap:

İnsana ait davranış gösteren varlıklar: Rüzgar, toprak.

Gösterdikleri davranışlar: Rüzgarın Elif’in ellerinden geçmesi, toprağın gülümsemesi.

b) Siz de aşağıdaki örnekten yararlanarak cümleler kurunuz.

Cevap:

 • Güneş, bu sabah bizlere sımsıcak gülümsüyordu.
 • Bulutlar ağlayınca dışarı çıkmaktan vazgeçtik.
 • Kedicik kendi dilinde bir şarkı söylüyordu.
 • Meyvesini koparınca ağaç sevgiyle baktı.
 • Ay uyuyunca ben de uyumaya karar verdim.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

1. Görsellerde dikkatinizi neler çekmiştir?

Cevap: Görsellerde kadınların cesur görünmeleri ikkatimi çekti.

2. Görsellerle “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiiri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Mustafa Kemal’in Kağnısı şiirinde Elif çok cesur bir şekilde cepheye mermi taşımaktadır. Bu görsellerde de kadınlar savaşta askere yardım etmektedir.

3. Görsellerden ve “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinden yola çıkarak Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadınının fedakârlıklarını ve sorumluluklarını anlatan bir konuşma yapınız.

Cevap: Kurtuluş Savaşı Türk milleti için çok önemli bir savaştı. Bu savaş ile Türk topraklarının kaderi belli olacaktı. Bu yüzden vatan sevgisi ile tutuşan tüm bireyler bu savaşta mücadele etmişlerdir. Türk kadınları da çok büyük fedakarlıklar göstermiş; cepheye mermi taşımış, yaralı askerin başında beklemişlerdir. Onların varlığı savaşta çarpışan askerlerimize umut olmuştur. Kimisi hayvanını, kimisi çocuğunu savaşa göndermiştir. Bu fedakarlıklar karşılıksız kalmamış, savaşın sonunda kazanan onlar olmuştur.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 45. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki dizenin sonunda hangi noktalama işareti kullanılmıştır? Bu işaretin kullanılma sebebi nedir?

Nazar mı değdi göklerden, ne?

Cevap: Soru işareti kullanılmıştır. Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna soru işareti konur.

b) Aşağıdaki cümleleri noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Soru işaretinin kullanım özelliklerini dikkate alarak ilgili açıklamayla eşleştiriniz.

Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 45. Sayfa Cevapları


11. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı şiiri kendi cümlelerinizle hikâyeleştiriniz.

Cevap:

ELİF’ÜN YÜKÜ

Elif, Kurtuluş Savaşı için cepheye mermi götürüyordu. Kağınısına “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adını vermişti. Yine herkesten önce yükünü alıp yola çıkmıştı. Kağnısını Sarıkız ve Kocabaş çekiyordu. Ancak Kocabaş çok ihtiyardı. Sonunda birden durdu. Bunu gören Elif çok üzüldü. Kocabaş devam etsin diye yalvardı. Kocabaş hareket etmediği gibi yere yığıldı. Bunu gören Elif hemen Kocabaş’ın yerine geçti ve kağnıyı çekmeye devam etti.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Atatürk’ün vatan sevgisi ve liderlik özelliklerini yansıtan veciz sözlerini araştırınız.

Cevap:

“Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz.”
” Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez”
“Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.”

2. “Millî Mücadele yıllarında yaşamış olsaydınız vatanımızın düşman işgalinden kurtulması için neler yapardınız?” konulu bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızdan önce prova yapmayı unutmayınız.

Cevap:

Milli Mücadele yıllarında yaşamış olsaydım yurdun hangi köşesinde bana ihtiyaç varsa oraya hiç düşünmeden giderdim. Vatan söz konusu olunca hiçbir fedakarlıktan kaçınmazdım. Çünkü vatan olmadan yaşamımın gerçek bir yaşam olmayacağını bilirim. İnsan ancak vatan dediği toprakların üzerinde bağımsız olabilir. Cephede savaşmaktan, yaralıları iyileştirmekten, mermi taşımaktan gocunmazdım. Herkesi savaşta birlik olma konusunda ikna etmek için çalışırdım. Ancak hep birlikte olursak kazanacağımızı söylerdim.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 36-37-38. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


09 Ekim 2022, 13:41

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

Her zaman başarılı olmak için dersime çok çalışmam gerekir. Ben de buradan derslerimi kontrol ediyorum.Çok beğendim bu siteyi teşekkür ederim.

11 Ekim 2022, 19:10

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

Harika bilgiler var. Bu siteyi daha fazla arkadaşıma tavsiye etmeyi düşünüyorum. Benim bilgilerimi arttırdı. Umarım bundan sonra da daha fazla buradan yararlanırım.

01 Kasım 2022, 16:06

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

Çok iyi olmuş teşekkür ederim?? Hocam yıldızlı 5

verdi

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.