16 Eylül 2022, 12:15
Yuri
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 6 Mart 1915 Gecesi Metni Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 52. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çanakkale ile ilgili sanal ziyaretiniz sırasındaki gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Çanakkale şehitlerinin ne kadar yüce gönüllü olduğunu anladım. Şehitler Abidesi’nin anlam ve önemi hakkında bilgi sahibi oldum. Bu sanal ziyaret bana savaşların vatanı nasıl etkinlediğini yeniden gösterdi.

2. Sanal gezi sayesinde neler öğrendiniz? Farklı kaynaklardan bilgi edinme konusundaki düşüncelerinizi açıklayınız.

Cevap: Şehitler Abidesi’nin temelinin 1954 yılında atıldığını öğrendim. Bu abide tüm Çanakkale şehitlerinin anısına yapılmıştır ve arkasında da sembolik mezarlar bulunmaktadır. Farklı kaynaklardan bilgi edinmek insanın ufkunu genişletmektedir.3. Nusrat Mayın Gemisi hakkında neler öğrendiniz? Öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Düşman donanmasının boğazı geçeceği kesinleşince elde kalan son 26 mayının Karanlık Liman denilen yere bırakılmasına karar verildi. Mayınlar Nusret Mayın Gemisi ile bırakılacaktı. Yol boyunca dikkat çekmemek için geminin tüm ışıkları söndürüldü. Düşman mayın taraması yapmasına rağmen bu 26 mayını bir türlü göremedi. 18 Mart günü düşmana ait gemiler bu mayınlar sayesinde battı. Bu durum Çanakkale için bir zafer oldu.

4. “Çanakkale Geçilmez!” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.Cevap: Çanakkale Savaşı’nda düşman boğazdan geçmeye çalışmıştır. Düşmanın boğazdan geçmesi demek yurdu işgal etmesi demektir. Onların boğazdan geçmesine izin vermeyerek vatanı koruduk ve Çanakkale’den geçmenin kolay olmadığını kanıtladık. Bunun üzerine buna asla izin vermeyeceğimizi anlatmak için “Çanakkale Geçilmez!” deriz.

5. Çanakkale ile ilgili ezberlediğiniz şiiri sınıfta okuyunuz.

Cevap: Örnek şiir;

ÇANAKKALE DİYARINDADenize takılan kilit
Dünyayı kaldıran yiğit
Alaylar var toptan şehit
Çanakkale diyarında
Kahraman şehit cavuşlar
Şehitliğe uçan kuşlar
Savaşta yeni buluşlar
Çanakkale diyarında

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 54. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Aşağıda anlamları verilen kelimeleri bulup bulmacaya yerleştiriniz. Bulmacada gizlenen şifreyi bulunuz.
1) Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvende olma durumu.
2) Gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay sığınak.
3) Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk, gözetim.
4) Dinlenme, rahat etme.
5) Çok koyu.
6) Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr.
7) İnsan aklının alamayacağı olay.
8) Bilinmeyen, bilinmedik.
Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 54. Sayfa Cevapları
ŞİFRE: N U S R A T

2. ETKİNLİK
a) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuklardaki deyimlerden uygun olanları getirerek cümleleri tamamlayınız.
Cevap:
endişe vermek – ablukaya almak – çaba harcamak – ne pahasına olursa olsun
• Kendinizi göstermemek için ………çaba harcayın……. .
• ……Ne pahasına olursa olsun…….. bu görevin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyordu.
• Uzaktan devriye gezen düşman gemilerinin güçlü projektörleri arada denizi yalarken ……endişe veriyordu…….. .
• Türk kıyılarında bir projektör yandı ve düşman gemisinin projektörünü ……ablukaya aldı………
b) Anlamını öğrendiğiniz bu deyimleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:
  • Başarılı olmak için daha fazla çaba harcamalısın.
  • Ne pahasına olursa olsun oraya gideceğim.
  • Uçurumun görüntüsü endişe veriyordu.
  • Düşman bir anda adamızı ablukaya aldı.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 55. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1) Cevat Bey’in Nazım Bey’e verdiği görev nedir?

Cevap: Nusrat’la kalan son 26 mayını karanlık limana dökme görevi vermiştir.

2) Nazım Bey, görevi ile ilgili ne düşünüyor? Görevini yerine getirme kararlılığı içinde midir? Açıklayınız.Cevap: Nazım Bey görevin ağır olduğunu düşünüyor. Yine de bu görevi eksiksiz olarak yerine getirme kararlılığı içindedir. Çünkü vatanın selameti bu göreve bağlıdır.

3) Nazım Bey, geminin komutanlığı için kimi seçmiştir?

Cevap: Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey’i seçmiştir.

4) Yüzbaşı Hakkı Bey, sağlık sorunu yaşamasına rağmen bu görevi neden kabul etmiştir?Cevap: Hakkı Beyi bu görevi vatan için üstlenmiştir.


4. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinde bazı kelimeler sizce neden koyu yazılmış olabilir?

Cevap: Metinde kişi isimleri, tarihler ve bazı terimler koyu harfle yazılmıştır. Bu kelimeler dikkat çekici olması açısından koyu yazılmış olabilir.b) Koyu yazılı yerlerin metne nasıl bir katkısı vardır? Açıklayınız.

Cevap: Koyu yazılı yerler olayın en vurucu kişi ve olaylarını işaret etmektedir. Bu bölümler akılda kalıcı olması açısından önemlidir.


5. ETKİNLİK

Aşağıdaki hikâye haritasında boş bırakılan yerleri okuduğunuz metinden hareketle doldurunuz.Cevap:

Olayın geçtiği yer: Karanlık Liman

Olayın geçtiği zaman: 7 – 8 Mart gecesi

Kahramanlar: Cevat Bey, Hafız Nazım Bey, Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey, Yarbay GeehlAnlatıcı: Üçüncü tekil kişi

Olay: Nazım Bey’e karanlık limana mayın dökme görevi verilmesi ve bu görev sırasında düşman gemilerin projektöründen kaçınmaları.


6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli kelimeleri bularak örnekteki gibi altlarını çiziniz.Cevap:

• Mayın hatlarını geçti ve hedef olarak seçilen karanlık limana vardı.
• Vatanın selameti bu mayınların denize dökülmesine bağlıydı.
• Düşmanın yüzen kaleleri teker teker yan yatmaya başladı.

b) İşaretlediğiniz bu kelimeleri yukarıda verilen anlamından farklı anlama gelecek şekilde cümle içinde kullanınız.

Cevap:

Var: Elimizde daha fazla kitap vardı.
Bağlı: Her zaman annesine bağlı bir çocuktu.
Yan: Bu sandık geçen hafta yandı.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 56. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

Metni okurken aldığınız notlardan yararlanarak metni defterinize özetleyiniz.

Cevap:

Cevat Bey, Hafız Nazım Bey’e kalan son 26 mayını Nusrat’la karanlık limana dökme görevi verdi. Nazım Bey gemi komutanlığı için Hakkı Bey’i seçti. Böylece 7 – 8 Mart gecesi görevi gerçekleştirmek üzere yola çıktılar. Dikkat çekmemek için gemiden çıkan her ışığı kapattılar. Karanlık limana vardıklarında 26 mayını aralarında 150 metre aralıkla inci gibi dizdiler. Dönüş yolunda düşman gemisinin projektörlerine yakalanma ihtimali belirdi. Ancak Türk projektörleri onları ablukaya aldı. Böylece tekrar döndüler. Ancak zaten hasta olan Hakkı Bey bu heyecana yenik düştü ve hayata gözlerini yumdu.


8. ETKİNLİK

“6 Mart 1915 Gecesi” adlı metinle aşağıdaki Çanakkale şiirini biçim ve tür yönünden karşılaştırınız.

Cevap:

“6 Mart 1915 Gecesi” metni düz yazı şeklinde yazılmıştır. “Çanakkale” şiiri dörtlüklerle yazılmıştır. Metin anı türü sayılabilir, yaşanmış bir olayı anlatmaktadır. Ancak şiir yaşanmış bir olayı olduğu gibi değil, duygularla anlatmaktadır.


9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

1) Son 26 mayını âdeta iri tespih taneleri gibi dizdiler.
2) Âdeta ter muslukları açılmışçasına vücutları ıslandı.
3) Eğer Nusrat Gemisi’ni odaklayarak tararsa her şey bitecekti.

a) Hangi cümlede bir varlık başka bir varlığa benzetilmiştir? Bu cümlede ne, neye benzetilmiştir?

Cevap: 1. cümlede mayınlar tespih tanelerine benzetilmiştir.

b) Hangi cümlede bir işin olması başka bir işin olmasına bağlıdır?

Cevap: 3. cümlede her şeyin bitmesi düşman gemisinin projektörünün Nusret Gemisi’ni taramasına bağlıdır.

c) Hangi cümlede bir durum, olduğundan daha abartılı olarak verilmiştir?

Cevap: 2. cümlede komutanların terlemesi abartılmış ve ter musluktan akıyor gibi ifade edilmiştir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 57. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleyi iki noktanın kullanımına dikkat ederek okuyunuz. İki noktanın cümlelerde niçin kullanıldığını boş bırakılan yerlere yazınız.

Cevat Bey, mayın grup komutanı Hafız Nazım Bey’i çağırdı ve şunları söyledi:
“Oğlum, sana çok önemli bir görev veriyorum.

Cevap:

“Dünkü buluşmada gördüğüm arkadaşlarım: Metin, Buse, Ali, Ayşe.”
– Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur.

Barış: Yarın aynı yerde mi buluşuyoruz?
– Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur.

Bu bilgileri https://www.kultur.gov.tr adresinden aldık.
–  İnternet sitelerinde (genel ağ adreslerinde) kullanılır.

Çiftçi Mehmet yetiştirdiği ürünleri sayar: arpa, yulaf, mısır…
– Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur.


11. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

Cevap:

• Acıları dindirecek tek bir ilaç var ( : ) zaman.
• Geziye katılanlar şunlardır( : ) Kemal, Mert, Aynur, Tülin.
• Ayça ( : )
––– Halk oyunu bir milletin zenginliğidir.
Onur ( : )
––– Halka ait tüm gelenek, görenekler milletin zenginliğidir.


12. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerin sizde uyandırdığı duyguları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Vatan tehlikede olduğunda kimse bundan başka bir şey düşünmez. Geçmişimizde topraklarımız pek çok tehlikeyle karşılaştı. Her zaman Türk milleti bu tehlikelerle mücadele etti, savaştı. Bu uğurda sayısız şehit verildi. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkes pek çok fedakarlıkta bulundu. Onlar sayesinde topraklarımızın bağımsızlığını sağladık. Her milli günde şehitlerimizi anmalı ve onlara dua etmeliyiz.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 58. Sayfa Cevapları

13. ETKİNLİK

Aşağıda verilen Çanakkale Savaşı ile ilgili filmlerin afişlerini inceleyiniz.

a) Çanakkale Savaşı ile ilgili bir film hazırlasaydınız adı ne olurdu?

Cevap: Ölümsüz Kahramanlar.

b) Filminizin içeriğini defterinize kısaca yazınız.

Cevap: Filmim Çanakkale Savaşı ile başlıyor. Zafer ile biten savaştan sonra sağ kalanlar evine dönüyor. Bağımsız olan ülkemizde günlük yaşamdan kesitler gösteriliyor. Savaşı sonuçlarının yansımaları ifade ediliyor. Şehitlerin ailelerinin hayatları hakkında içerikler sunuluyor.

c) Filminiz için bir afiş tasarlayınız. Afişiniz için Çanakkale Savaşı ile ilgili görseller kullanınız.

Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 58. Sayfa Cevapları


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

15 Temmuz gecesi ile ilgili gazete, dergi ve internet sitelerinden araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarınızı sınıfa getiriniz.

Cevap:

15 Temmuz 2016 tarihinde yönetimde bulunan Türk hükumetine, devlet içerisine sızmış Terör Örgütü mensupları tarafından darbe girişimi teşebbüsünde bulunulmuştur. Darbe girişimi, boğaz köprüsünün askerler tarafından trafiğe kapatılması ve TRT televizyonundan yapılan açıklama ile meydana gelmiştir. Bu kapsamda devlet açısından önemi bulunan belirli stratejik bölgelere askerler tarafından baskınlar yapılmış, haberleşme, ulaşım ve güvenlik sağlayan belirli kurumlar istila edilmiştir. Yönetim, elinde bulunan polis güçlerinin yanı sıra bir devletin en önemli halkası olan Türk halkını darbe teşebbüsüne karşı savunmaya davet etmiştir. Meydanlara koşan Türk halkı üzerine düşen görevi yaparak istiklalini kurtarmıştır.Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

 

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 36-37-38. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


05 Kasım 2022, 13:57

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

Çok teşekkür ederim metnin özetine bayıldım!! Çünkü özet yazmak zor ve öğretmen kısa istiyor elinize sağlık.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.