05 Ekim 2021, 15:31
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 32-33-34-35-36-37-38. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık


 6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35-36-37-38 Cevapları Anadol Yayınları

1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Metni Cevapları


6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 32. Sayfa Cevapları

A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek örnekteki gibi cevaplayınız.

1. Bireylerin dış etkilerden bağımsız olarak isteğine ve düşüncesine göre karar vermesine ne denir?

Cevap: Özgürlük2. Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği, kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin tümüne ne denir?

Cevap: Kültür

3. Vatandaşların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına ne denir?Cevap: Dilekçe Hakkı

4. Yasal olarak bireylere tanınan yetkilere ne denir?

Cevap: Hak

5. Bireyin yaptığı davranışların sonuçlarını üstlenmesine ne denir?Cevap: Sorumluluk

6. İnsanların duygu ve düşüncelerini birbirine aktarmak için sözcükler ya da işaretler aracılığıyla
kurduğu iletişime ne denir?

Cevap: Dil

7. Bir kimse veya bir olayla ilgili yeterli bilgi edinmeden geliştirilen tutumlara ne denir?Cevap: Ön Yargı

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 33. Sayfa Cevapları

B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?

Cevap: 5. Çıkış2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?

Cevap: 3 ve 6

3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Cevap: 1, Bireylerin sahip oldukları sorumluluklar zamanla değişir.5, Din ve dilin insanların duygu ve düşünceleri üzerinde etkisi vardır.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 34. Sayfa Cevapları

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Cevap:

1. (..D…) Bireyler, sosyal rollerine uygun davranışlar geliştirir ve sorumluluklar üstlenir.
2. (..D…) Dil, insanların yaşayışına dair maddi ve manevi değerlerini ifade etmelerini sağlar.
3. (.D.…) Tarih bilinciyle hareket edilmesi toplumsal birlikteliğin oluşmasına yardımcı olur.
4. (..D…) İnsanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan veya herhangi bir konuda araştırma yapmadan kişi ve durumlar hakkında kesin kararlar verilmemelidir.
5. (..D…) Toplumla uyumlu bir şekilde yaşamamızı sürdürebilmek için farklılıklara saygı göstermek
önemlidir.
6. (..Y…) Sosyal yardımlaşmayı destekleyici faaliyetlere katılmak toplumsal birlikteliğin oluşmasını
önler.– Toplumsal birliğin oluşmasını sağlar.
7. (.Y.…) Bireylerin özgürlükleri sınırsızdır.

-Bireylerin özgürlükleri başka bir bireyin özgürlük alanında sona erer.
8. (.D.…) Bir soruna getirilen çözümler hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olmalıdır.

Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

din sosyoekonomik öğrenim sosyal rol eğitim
dayanışma kalıp yargı tarih yardımlaşma topluma uyumCevap:

1. Yaşam döngüsü içinde bireylerin sahip oldukları …sosyal rol.. zamanla değişir.
2. Ülkemizde her bireyin öğrenim………. ve ……eğitim….. hakkı vardır.
3. Maddi ve manevi yardıma ihtiyacı olan insanlara destek olmak …toplumsal uyumun…. artmasına katkı sağlar.
4. Bir grubun bütün üyelerine yönelik abartılmış, genelleştirilen ve sürekli aynı kalan değerlendirmelere ……kalıp yargı……… adı verilir.
5. İnsanlar farklı …sosyoekonomik……. gruplara mensup kişilere karşı saygılı olmalı ve onları
olduğu gibi kabul etmelidir.
6. Bir topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı olarak
bağlanmasına …dayanışma….. denir.
7. Bireylerin çeşitli konularda birbirlerine yardım etmesine ve ortak olarak işlerin üstesinden gelmesine ……yardımlaşma…. adı verilir.
8. Her kültür, ait olduğu toplumdaki insanların inandığı …dini……………. izlerini taşımaktadır.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 35. Sayfa Cevapları

D. Günlük yaşamda karşılaştığımız bazı sorunların çözümünde yardım alınabilecek telefon hatlarından bazıları aşağıda verilmiştir. Bu telefon hatlarıyla ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Cevap:Alo 174 Gıda Hattı: Halkın sağlığını tehdit eden gıda ürünleri.

Alo 155 Polis İmdat Hattı: Emniyet ve güvenlik sorunları.

Alo 175 Tüketici Danışma Hattı: Almış olduğumuz ürünlerde olan sorunlar.

Alo 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi: Sağlık kuruluşlarından randevu almak için.

E. Yaşadığımız bir soruna çözüm getirirken nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili bir metin
yazınız. Metni yazarken aşağıda verilen ifadelerden yararlanabilirsiniz.

Cevap: Bir ürün satın aldığımız zaman bir sorunla karşılaşırsak aldığımız ürünü aldığımız mağazaya geri götürmeliyiz. Ürünleri alırken mutlaka fiş almalıyız. Mağaza sorunlarımız çözmez ise Tüketici Hakem Heyetine başvurma hakkımız vardır.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 36. Sayfa Cevapları

F. Aşağıda Hande Hanım’ın yaşantısı boyunca sahip olduğu sosyal roller karışık olarak
verilmiştir. Bunları kronolojik olarak ilgili kutucuklara yazarak sıralayınız.

a. Hande Hanım, Ahmet Bey ile evlenerek eş sosyal rolüne sahip olmuştur.
b. Hande Hanım, ilkokulda iken okul müzik kulübünde solistlik yapmıştır.
c. Hande Hanım, bir şirkette yönetici olarak iş hayatına başlamıştır.
ç. Hande Hanım, 1978 yılında dünyaya gelmiştir.
d. Hande Hanım ortaokuldayken kardeşi dünyaya gelmiş ve abla sosyal rolünü üstlenmiştir.
e. Hande Hanım, lisede okul meclisi başkanlığı yapmıştır

Cevap: 1-ç, 2-b, 3-d, 4-e, 5-c, 6-a

G. Aşağıda verilen şemayı örnekteki gibi doldurunuz.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın toplumsal birlikteliğe katkıları nelerdir?

Cevap: İnsanların bir arada huzur içinde yaşamasını sağlar.

İnsanlar kendilerini değerli hisseder.

Sosyal adalete katkı sağlar.

Halkın güven içinde olmasına katkı sağlar.

Empati duygusunu arttırır.

Ğ. Aşağıda verilen durumların hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde nasıl çözülebileceğini defterinize yazınız.

Serap Hanım, marketten alışveriş yaptıktan sonra aldığı ürünlerden peynirin son kullanma
tarihinin geçmiş olduğunu fark eder. Serap Hanım bu durumda ne yapmalıdır?

Cevap: Peyniri aldığı markete geri götürmesi ve yenisi ile değiştirmesi gerekir.

Ülkemizde 65 yaş üstündeki kişilere belediyelerin toplu ulaşım araçlarıyla ücretsiz seyahat etme hakkı verilmiştir. 67 yaşında olan Hüseyin Amca bu haktan yararlanmak için belediyeye başvurmuştur. Ancak belediyede çalışan görevli, Hüseyin Amca’ya yardımcı olamamıştır. Hüseyin Amca bu durumda ne yapmalıdır?

Cevap: Belediye ulaşım işlerine başvurması ve yaşını belirterek ücretsiz seyahat kartını alması gerekir.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 37. Sayfa Cevapları

H. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Bireylerin toplumda uyum içinde yaşayabilmesi için farklılıklara saygı gösterilmesi gerekmektedir. Ancak bazı durumlar insanlar arasındaki uyumu bozabilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumda insanlar arasındaki uyumu bozabilecek unsurlardan birisi değildir?
A) Kalıp yargılara göre yaşamak
B) Bireyler hakkında ön yargıyla hareket etmek
C) Farklı etnik ve dinî aidiyetlere saygı duymak
D) Özel gereksinimli bireyleri görmezden gelmek

Cevap: C

2. Hasan ve arkadaşları toplumsal birlikteliğin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla bir proje yapmaya karar verirler. Okul idaresi ve ailelerinin de desteği ile insanların kullanmadıkları kıyafetleri toplayarak ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmak istemektedirler.
Buna göre Hasan ve arkadaşları aşağıdakilerden hangisine önem vermektedirler?
A) Sorunları yasal yollardan çözmeye
B) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya
C) Ön yargıları ortadan kaldırmaya
D) Kültürel değerleri yaşatmaya

Cevap: B

3. Hikmet Bey, mağazadan televizyon satın almış ancak eve geldiğinde satın aldığı televizyonun ekranında çatlak olduğunu fark etmiştir. Durumu hemen televizyonu satın aldığı mağaza yetkilisine bildirmiştir. Ancak mağaza yetkilisi Hikmet Bey’in şikâyetini dikkate almamış ve ona yardımcı olmamıştır. Bunun üzerine Hikmet Bey yaşadığı yerleşim biriminin Tüketici Hakem Heyetine başvurmuştur. Metinde verilen bilgilere göre;
I. Hikmet Bey sahip olduğu hakları bilen bilinçli bir vatandaştır.
II. Mağaza yetkilisi sorumluluğunu yerine getirmemiştir.
III. Tüketici Hakem Heyeti Hikmet Bey’in haklı olduğuna karar vermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Cevap: A

4. Gökçe Hanım, liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına girerek sınavda başarılı olmuş ve istediği bölüm olan bilgisayar mühendisliğini kazanmıştır. Gökçe Hanım, üniversiteden mezun olduktan sonra özel bir şirkette çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Hasan Bey’le evlenip yuva kurmuştur.
Anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisi Gökçe Hanım’ın zaman içinde değişen sosyal rollerinden biri değildir?
A) Anne
B) Mühendis
C) Öğrenci
D) Eş

Cevap: A

I. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sosyal rollerimizin zaman içerisinde nasıl bir değişime uğradığını açıklayınız.

Cevap: Sosyal roller zaman içinde insanların yaş alması ve farklı gruplara girmesi ile değişebilmektedir.Çocuk olan rolü büyüyüp evlenince eş, çocuğu olunca anne veya baba olarak değişmektedir.

2. Toplumsal birlikteliğin oluşmasının bizler için önemini belirtiniz.

Cevap: Toplumsal birliktelik insanları kaynaştırır ve dayanışma içinde olmasına katkı sağlar.Toplumsal birlik aynı zamanda bir güç olur güçlü bir millet oluşur.

3. Farklılıklara karşı ön yargılı olmanın toplumsal uyumu nasıl etkilediğini ifade ediniz.

Cevap: İnsanların başkalarına karşı ön yargılı olması insanların birbirleri arasında olumsuz etkilere neden olur ve sevgiyi, saygıyı ortadan kaldırır. Toplum içinde insanların birbirlerine sürekli olarak ön yargıyla yaklaşması toplumun birik ve beraberliğini bozar.

4. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılmanın toplumsal birlikteliğe nasıl bir katkı sağladığını açıklayınız.

Cevap: Bir toplumda insanlar arasındaki en güzel yardımlaşma ve dayanışma örneği sosyal yardımlara destek vermek, ve yoksul insanların zorluklarını gidermektir.İnsanların hep birlikte hareket etmesi, zor durumlarda olanlara yardım etmesi toplumun da güçlenmesi anlamına gelir.

5. Karşılaşılan bir soruna çözüm getirirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiniz.

Cevap: Özgürlük, hak ve sorumluluğa dikkat etmek gerekir.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 38. Sayfa Cevapları

Öz Değerlendirme Formu

Bu ünitede yaptığınız çalışmalar ve öğrendiğiniz bilgilerle ilgili aşağıda bir form verilmiştir. Bu formdaki soruları cevaplayınız.
Bu ünitede neler öğrendiniz?

Cevap: Sorunlara çözüm bulma, sosyal rollerimiz, kültür ve toplumsal birliktelik, farklılıklara saygı duyma, yardımlaşma ve dayanışmanın önemi, konularında bilgi sahibi olduk.

Bu ünitede başarılı olduğunuz konular hangileriydi?

Cevap: Sosyal rollerimiz, sorunlara çözüm bulma konularında başarılı oldum.

Bu ünitede öğrendiğiniz bilgileri hayatınızın hangi alanlarında kullanabilirsiniz?

Cevap: Hayatımızın her alanında kullanırız. Çünkü bu bilgiler bizlere her zaman gerekmektedir.

Bu ünitede hangi konular ilginizi çekti?

Cevap: Sosyal rollerimizin değişimi.

Bu ünitede öğrendiğiniz bilgilerden size en ilginç gelen hangisiydi?

Cevap: Sorunları çözme yöntemleri.

Bu ünitede hangi konuları anlamakta zorlandınız? Bu konularla ilgili aklınıza takılanlar hakkında kitap, dergi, ansiklopedi ve Genel Ağ gibi kaynaklardan araştırma yapınız.

Cevap: En çok kültür ve toplumsal birliktelik konusunda zorlandım.

Bir önceki yazımız olan Monarşilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangileri yer almaz? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


29 Eylül 2022, 22:35

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Bazı konuları anlamakta sıkıntı çekmiştim. Burası beni memnun etti. Başarıların devamını dilerim.

03 Ekim 2022, 09:47

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Sosyal Bilgiler derslerinde anlamadıklarıma buradan baktım. Çok beğendim güzel açıklamalar var.

23 Eylül 2023, 15:48

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Zor Gelen soruları burdan yararlanarak anladım

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.