06 Ekim 2021, 19:59
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 19-20-21-22-23-24-25-26-27. Sayfa Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 19-20-21-22-23-24-25-26-27 Cevapları ATA Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Kuğular Metni Cevapları 


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 19. Sayfa Cevapları

Hazırlık Çalışması

1. Öğrendiğiniz masalı sınıfta anlatınız.

Cevap:

İki KöpekBir adamın iki köpeği varmış.

Birini ava alıştırmış, ötekini de evine bekçi yapmış.

Ava götürdüğü köpek bir şeyler yakalayınca efendisi alır eve getirir, öteki köpeğin önüne de bir parça atarmış.Ava giden köpek buna kızmış, kapı yoldaşına çıkışmış: “Hep ben yoruluyorum, zahmeti hep ben çekiyorum, sen evde rahat oturuyor, benim getirdiklerimi yiyorsun” demiş.

Öteki köpek: “Bana ne çatıyorsun” demiş, “Sen git de bizim efendiye söyle; beni böyle çalışmayıp hazır yemeye alıştıran o değil mi?”

2. “Yardımsever insan nasıl olmalıdır? Çağımız insanlarının yardımsever olduklarını düşünüyor musunuz?” sorularına verdiğiniz cevapları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Yardımsever insan, insan ayrımı yapmadan yardıma ihtiyacı olan herkese yardım eden insandır. Günümüzde yardımsever insanlar olduğu gibi olmayan insanlar da vardır.6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 24. Sayfa Cevapları

1. Etkinlik

Metinden alınan aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

Cevap:

Tabii: Doğada olan, doğada bulunan, doğal.
Ayrık Otu: Buğdaygillerden yabani bir bitki.
Hüküm Kurmak: İyice düşündükten sonra bir karara varmak.
Şehzade: Padişahların erkek çocuklarına verilen san.
İcra Olunmak: Uygulanmak.
Hiddetlenmek: Kızmak, öfkelenmek.
Gaip: Görünmez âlem.
Şehadet etmek: Tanıklıkta bulunmak.
Cellat: Ölüm cezasına çarptırılanları öldürmekle görevli olan kimse.
Bahtiyar: Mutlu.

2. Etkinlik

Okuduğunuz metinde yer alan aşağıdaki deyimlerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz.Cevap:

arkasına düşmek

 Tahminim: Araştırmak, soruşturmak

etrafını almak Tahminim:  Etrafını sarmak


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 25. Sayfa Cevapları

3. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Nilüfer’i kim, neden çirkinleştirmiştir?

Cevap: Padişahın yeni karısı çirkinleştirdi. Çünkü üvey çocuklarını sevmiyordu.2. Üvey anneleri, Nilüfer’in kardeşlerine nasıl bir büyü yapmıştır?

Cevap: On bir erkek kardeşini kuğuya çevirdi.

3. Nilüfer, kardeşleriyle nerede ve nasıl karşılaşmıştır?

Cevap: Yeşil gölün kıyısında; söğüt ağacının gölgesinde oturarak gölün güzel renklerini seyretmeye dalmıştır, bu anda karşıdan bir beyaz bulutun gelmekte olduğunu görmüştür. Bulut göle yaklaşınca, bunun beyaz kuğular sürüsü olduğunu anlamıştır.4. Şehzadeler, Nilüfer’i nereye ve nasıl taşımışlardır?

Cevap: Altı kuğu bir araya gelerek bir sal şeklini almışlardır. Nilüfer bu salın üzerine oturmuştur. Karşı kıyıya taşıdılar.

5. Nilüfer eski güzelliğine nasıl kavuşmuştur?

Cevap: Nilüfer rüyasında gördüğü süt gölüne girdi ve eskisi gibi güzel oldu.6. Ak saçlı kadın, Nilüfer’e neden ayrık otu toplamasını söylemiştir?

Cevap: Kardeşlerinin büyüden kurtulup eski hallerine gelmesi için.

7. Nilüfer’in tek bir kelime bile söylememesi üzerine padişah ne yapmıştır?

Cevap: Susmak kabul etmektir diyerek, kızı bir arabaya koyarak saraya götürmüş ve nişanlanmıştır.8. Nilüfer kazak örmeyi tamamlayınca neler olmuştur?

Cevap: On bir kuğu etrafına toplanmış, kız gömlekleri birer birer giydirmiş ve hepsi birer şehzadeye dönüşmüştür.

9. Metinden günümüz yazım ve noktalama kurallarına uymayan kullanımları gösteriniz. Bunun sebeplerinin neler olabileceğini açıklayınız.

Cevap: Bağlaçlardan sonra virgül kullanılmıştır.

10. Metinde günümüzdeki yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımlar nelerdir? Örnek veriniz.

Cevap: Yüklemi olan cümleler üç nokta ile bitmiştir. Nokta ile bitmelidir.

Bu kumsalın üzerindeki tepede, çam ormanlarının içinde, ağaçların birbirine geçmesinden, doğal bir köşk ortaya çıkmış…

4. Etkinlik

Metinle ilgili üç soru hazırlayınız, daha sonra bu soruları sınıf arkadaşlarınıza sorunuz.

Cevap: 

Nilüfer’in babası neden kızını ve şehzadeleri aramaya çıkmamış?

Masalın adı neden Kuğular’dır ?

Siz olsaydınız masala hangi ismi verirdiniz?

5. Etkinlik

Aşağıdaki hikaye haritasını “Kuğular” metninden hareketle doldurunuz.

Cevap:

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Padişah, padişahın yeni  karısı, şehzadeler, on bir kuğu, Nilüfer, Nilüfer ile evlenen padişah, padişahın vezirleri, cellat, yaşlı kadın.
Mekan: Hamam, mutfak, göl kenarı, ada, kumsal, saray.
Zaman: Geçmiş zaman.
Olay Örgüsü: Padişahın karısının ölmesi, Padişahın yeni büyücü karısıyla evlenmesi, Üvey annenin Nilüfer ve on bir erkek kardeşine büyü yapması, Nilüferin kardeşlerini kaybedip tekrar bulması, Nilüferin rüyasında yaşlı kadını görüp onun söylediklerini yapması, Nilüferin eski güzelliğine kavuştuktan sonra padişahla evlenmesi, Padişahın Nilüferi büyücü zannederek cellatlara ölü hükmünü vermesi, Nilüferin kazağı bitirerek on bir kuğuya giydirmesi, Büyünün bozulması ve üvey annenin saraydan gönderilmesi.
Anlatıcı:  3.şahıstır.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 26. Sayfa Cevapları

6. Etkinlik

Daha önce okuduğunuz “Vermek Çoğalmaktır” metni ile “Kuğular” metnini aşağıdaki tablo üzerinde karşılaştırınız.

Cevap:

Konu: Vermek Çoğalmaktır metninde konu cömertlik iken Kuğular metninde ise konu kıskançlık ve kötülüktür.
Kişiler: Vermek Çoğalmaktır metninde kahramanlar talebe, aşçı, hoca ve köylü iken Kuğular metninde ise kahramanlar Padişah, padişahın büyücü karısı, şehzadeler, on bir kuğu, Nilüfer, Nilüfer ile evlenen padişah, padişahın vezirleri, cellat, yaşlı kadın.
Olay Örgüsü: Vermek çoğalmaktır bir köylünü verdiği üzümlerin dönüp dolaşıp cömertlik ve paylaşım sayesinde ilk alan kişiye dönmesi anlatılırken Kuğular metninde ise Padişahın karısının ölmesi, Padişahın büyücü karısıyla evlenmesi, Üvey annenin Nilüfer ve on bir erkek kardeşine büyü yapması, Nilüferin kardeşlerini kaybedip tekrar bulması, Nilüferin rüyasında yaşlı kadını görüp onun söylediklerini yapması, Nilüferin eski güzelliğine kavuştuktan sonra padişahla evlenmesi, Padişahın Nilüferi büyücü zannederek cellatlara ölüm hükmünü vermesi, Nilüferin kazağı bitirerek on bir kuğuya giydirmesi, Büyünün bozulması ve üvey annenin saraydan kovulması.

7. Etkinlik

Masalda gelişen olaylardan hangileriyle günlük hayatımızda karşılaşmamız mümkün değildir? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.

Cevap: İnsanların kuğu olması, rüyaların gerçek olması, olağanüstü olaylar.

8. Etkinlik

Seçtiğiniz masal yazarı veya derleyicisini tanıtan hazırlıklı konuşmanızı yapınız.

• Hazırlıklı konuşmanızı yapmadan önce öğretmeninizin hazırlıklı konuşma yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili açıklamalarını dikkatle dinleyiniz.
• Hazırlıklı konuşmanızı yaparken beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya dikkat ediniz.
• Hazırlıklı konuşma yapan arkadaşınızı değerlendirmek amacıyla bir sonraki sayfada yer alan kontrol listesini doldurunuz.

Cevap: Hazırlıklı konuşma yapmak için prova yapmalısınız.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 27. Sayfa Cevapları

Öğretmeninizin, kontrol listesini doldurma yöntemiyle ilgili açıklamalarını dikkatle dinleyiniz.

DEĞERLENDİRİLECEK DAVRANIŞLAR

Konuyu belirlemiş. (✓)
Konuyu sınırlandırmış. (✓)
Konuyu araştırmış. (✓)
Konuşmasıyla ilgili materyalleri eksiksiz getirmiş. (x)
Uygun hitap ifadeleri ve nezaket kelimeleri kullandı. (✓)
Göz teması kurarak konuştu. (x)
İşitilebilir bir ses tonu kullandı. (✓)
Tonlama ve vurgulamalara dikkat etti. (x)
Akıcı ve anlaşılır bir dille konuştu. (✓)
Konuşmasını uygun grafik, görsel ve çoklu medya araçlarıyla destekledi. (✓)
Konuşmasını uygun kapanış cümleleri ile bitirdi. (✓)

9. Etkinlik

Defterinize istediğiniz konuda bir masal yazınız. Masalınızı yazmadan önce aşağıda yer alan taslağı uygun şekilde doldurunuz.

Cevap:

Kurt İle Tavşan

Masalımın Başlığı: Kurt İle Tavşan
Masalımın Konusu: İyilik karşılıksız kalmaz.
Masalımda Yer Alan Kişiler: Kurt, tavşan
Masalımda Olayların Geçtiği Mekan: Orman
Serim Bölümünde Anlatacaklarım: Kurt’un ormanda yaşadıkları
Düğüm Bölümünde Anlatacaklarım: Kurt ve Tavşanın yaşadıkları
Çözüm Bölümünde Anlatacaklarım: İyiliklerin gün gelip karşımıza çıkması.

Kurt İle Tavşan

Eski zamanlarda ormanın birinde gri renkli güzel bir kurt yaşarmış. Bu kurt hiç bir avını kaçırmayan usta bir avcıdır. Avcı kurt bir gün bir tavşan yakalar. Bu tavşan kurda ” beni yeme, serbest bırak” demiş. Kurt ise “Neden böyle bir şey yapayım?” diye sormuş. Tavşan “beni öldürmez serbest bırakırsan bende sana bir iyilik borçlu olurum” demiş. Kurt ise önce gülümsemiş fakat biraz düşündükten sonra zaten aç olmadığını fark ederek alaylı bir tavırla “Sen mi bana iyilik yapacaksın?” demiş. Tavşan, “Neden olmasın elbette benim de yapabileceğim iyilikler olabilir” demiş. Kurt düşündükten sonra ” Tamam” demiş.

Kurt tavşanı serbest bırakmış. Gel zaman git zaman kurdun ayağına diken batmış ve bir türlü dikeni çıkartamamış. Canı da çok yanıyormuş. Ormanda gezinen bir tavşan kurdun canı yanı yandığını görünce yanına gelmiş ve neyi olduğunu sormuş. Kurt “Ayağıma diken battı ve canım yanıyor. Ne yaptım ise dikeni çıkartamadım” demiş. Tavşan “İzin verirsen ben çıkartayım” demiş. Kurt çaresiz bir şekilde kabul etmiş ve tavşan kurdun ayağındaki dikeni çıkartmış. Tavşan Kurt’a “sen beni serbest bırakmıştın ben de senin ayağındaki dikeni çıkarttım” demiş.

Kurt o zaman anlamış ki yapılan hiç bir iyilik asla karşılıksız kalmaz.

Gelecek Derse Hazırlık

1. “Vefa” kelimesinin anlamını araştırınız.

Cevap: Sevgiyi sürdürme, sevgi, dostluk bağlılığı.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 15-16-17-18. Sayfa Cevapları ATA Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


26 Eylül 2022, 20:52

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Bence çok iyi olmus. Türkçe dersime yardım etti. Aslında ben anlamadığım zaman İnternete bakıyorum ama burası çok çok iyi.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.