11 Aralık 2021, 22:02
Donatello
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 191-192-193-194-195-196-197. Sayfa Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191-192-193-194-195-196-197 Cevapları ATA Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yosun Pilleri Metni Cevapları


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 191. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir.

Yenilenebilir enerji kaynakları kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmada en önemli rolü üstlenmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynakları doğal kaynaklardan sağlanır ve sürdürülebilirliği mümkün olan enerjilerdir.
Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil enerji kaynakları gibi zamanla bitmez, tükenmez.
Tüm yenilenebilir enerjilerin ortak özellikleri çevreye dost, sürdürülebilir ve yerli kaynaklardan elde edilebilir olmasıdır.2. Petrol ve doğal gaz tükendiği zaman yararlanılabileceğini düşündüğünüz enerji kaynaklarıyla ilgili yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap: Petrol ve doğal gaz tükendiği zaman yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılabilir. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerjisi gibi enerji türleri yaygınlaştırılmalıdır. Bunlar tükenmeyen ve çevre dostu enerjilerdir.

3. Metnin görsellerinden ve başlığından hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.Cevap: : Metinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarından bahsediliyor olabilir.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 193. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamlarından hareketle metinde yer alan kelimeleri bularak bulmacayı tamamlayınız.

Cevap:

1. Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası.
2. Yeşil bitkilerin ışıkta basit birleşiklerinden karmaşık yapılı organik moleküller yapması.
3. Çoğu sularda, ağaç veya taşların üzerinde yetişen tatlı bitkilerin ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad.
4. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur.
5. Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.
6. Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi.
7. Toprakta, suda, canlılarda bulunan; çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan; küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan; bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı.
8. Su yosunu.
9. Nem.
10. Doğal yolla yapılan.Çengel Bulmaca


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 194. Sayfa Cevapları

b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri cümle içinde kullanınız.

Cevap:

Roketi atmosfere kadar takip edeceğiz.Bitkilerin fotosentez yapması için güneşe ihtiyaç vardır.

Denizdeki yosunlar epey büyüktü.

Yeni bir tasarım yapmam gerekiyor.

Elektrik faturasını nereye koydun?Bir çölde dolaşmayı çok isterdim.

Bakteriler faydalı veya zararlı olabilir.

Bugün derste algleri işledik.

Ev rutubetli olduğundan hastalanmış.Organik sebze pazarına gidecek miyiz?

2. ETKİNLİK

Metinde yer alan isim tamlamalarını belirleyiniz. Belirlediğiniz isim tamlamalarını örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASIYosun pilleri

Ağaç gövdeleri

Sanayi alanları

Enerji kaynağıElektrik enerjisi

Hava durumları

Kent yaşamı

Çevre dostuBELİRTİLİ İSİM TAMLAMASI

Şişelerin dibi

İhtiyaçlarımızın bir kısmı

3. ETKİNLİK

Aşağıda karışık hâlde verilmiş tamlamaları düzenleyerek oluşturduğunuz tamlamaları karşılarındaki noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

mutfak kapısı balkonunun ⟶ mutfak balkonunun kapısı

müdürünün okul ceketi ⟶ okul müdürünün ceketi

Ozan’ın penceresi evinin ⟶ Ozan’ın evinin penceresi

perdesi odasının oturma ⟶ oturma odasının perdesi

altı masanın ayağının ⟶ masanın ayağının altı

cep tuşları telefonunun ⟶ cep telefonunun tuşları


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 195. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Yazar, yosunu hangi kelimelerle betimlemektedir?

Cevap: Şişelerin dibini kaplar, duvarları yeşile boyar, bahçeleri sarar.

2. Elena Mitrofanova ne tasarlamaktadır?

Cevap: İçine yosun ekilen ve kablolarla birbirine bağlanan içi boş seramik tuğlalardan oluşan bina dış cephe sistemi tasarlamaktadır.

3. Yosun pillerinin hangi özelliği onu güneş enerjili ışık pillerinden daha üstün kılmaktadır?

Cevap: Üretilmesi daha ucuz, kendi kendini onarma yetisine sahip, biyolojik olarak parçalanabilen ve çok daha sürdürülebilir olması daha üstün kılmaktadır.

4. Yosun pillerinin sistemi nasıl çalışmaktadır?

Cevap: Fotosentez sırasında bitkiler güneşten aldıkları enerjiyle atmosferdeki karbondioksiti, karbonhidrat ve protein gibi birtakım organik bileşenlere dönüştürüyor. Yosun fotosentez yaparken bu bileşenlerin bir kısmı, içinde simbiyotik bakterilerin yaşadığı toprağa karışıyor. Bakteriler yaşamak için ihtiyaç duydukları bu bileşenleri parçalayınca içinde elektronların da bulunduğu bazı yan ürünler açığa çıkıyor. Her biri biyo-fotovoltaik görevi gören seramik tuğlaların arasında kurulan seri ve paralel devreler sayesinde bu mikroorganizmaların ürettiği elektronlar elektrik olarak “hasat” ediliyor.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz ve görseller hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Bir olaya tek açıyla bakmak insanı yanıltabilir. Çünkü herkes her olaya kendi bakış açısıyla yaklaşır. Bu nednele başkalarının düşüncelerini dinlemek ve empati yapmak çok önemlidir.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 196. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

a) Metni okurken işaretlediğiniz yerleri neden işaretlediğinizi açıklayınız.

Cevap: Daha sonra tekrar okumak istediğim, önemli gördüğüm bilgileri işaretledim. Böylece bu bilgileri unuttuğumda ve tekrar bakmak istediğimde kolayca görebilirim.

b) Aşağıdaki metinde yer alan bazı bölümlerin farklı renklerde yazılmasının ve “bulutlardır” kelimesinin altının çizilmesinin amacı ne olabilir? Söyleyiniz.

Cevap: Metinde farklı renklerde yazılan cümleler önemli bilgiler içermektedir. Altı çizilen bölüm ise vurgulanmak istenen, akılda kalması istenen bölümdür.

7. ETKİNLİK

Günlük hayatta en çok kullandığınız teknolojik aleti ve bu aleti ne amaçla kullandığınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Günlük hayatta en çok kullandığım teknolojik alet bilgisayardır. Bilgisayarı ödev yapmak, araştırma yapmak, iletişim kurmak, film izlemek, müzik dinlemek gibi amaçlarla kullanıyorum.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 197. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

“Hangi yenilenebilir enerji kaynağından enerji üretmek ekolojik dengeye daha az zarar verir?” sorusunun cevabını “Yosun Pilleri” metninden hareketle düşününüz. Cevabınızı, günlük hayattan örneklerle destekleyerek aşağıya bilgilendirici bir metin yazınız.

Cevap:

GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş, güneş sisteminde bulunan tüm gezegenler için enerji kaynağıdır. Özellikle dünyamızda yaşayan tüm canlılar için vazgeçilmez bir kaynaktır. Özellikle elektrik faturalarında sağladığı büyük düşüşlerle güneş panelleri günümüzde en önemli yenilenebilir enerji kaynakları arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Güneş enerjisi teknolojileri güneş ışınlarını toplayarak ısı veya elektrik üretimini sağlamaktadırlar. Güneş enerjisi ışık, ısı ve elektrik şeklinde değerlendirilmektedir. Güneş enerjisi sistemleri toplanan enerjiyi direkt olarak elektriğe dönüştürmektedir ve bina çatılarına, cihazlara, arabalara yerleştirilebilir. Güneş enerjisi santralleri ayna ve lens düzenekleri ile güneş ışınımlarını küçük bir alana yansıtma esasına göre çalışarak elektrik veya ısı üretimi için kullanılabilir.


GELECEK DER SE HAZIRLIK

1. Çizgi roman hakkında araştırma yapınız ve edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz.

Cevap:

Çizgi roman, bir hikâyenin anlatılış tarzında daha çok çizgilerden ve resimlerden yararlanılan bir çizim sanatıdır. Bu çizimler; dergi, kitap, gazete gibi basılı ortamlarda okuyucu ile buluşur. Çizgi romanlarda, hikayelerden farklı olarak çizimler üzerinden anlatımlar gerçekleşmektedir. Fakat konuşma balonları içerisinde yazılan yazılar da çizgi romanlarda yer almaktadır.

Çizgi romanlar, uzun süre bitmeyen hikayeler içerebildikleri gibi tek seferde biten hikayeleri de konu alabilmektedirler. Çizgi romanların oluşumundan en önemli faktörlerden biri karelerdir. Oluşturulan kareler, çizgi romanların yayımlandığı ortama, romanın uzunluğuna göre değişebilmektedir.

2. Geçmişte veya günümüzde yaşamış bir Türk bilim insanının hayatı ve çalışmaları hakkında araştırma yapınız.

Cevap:

Aziz Sancar

Aziz Sancar, 1963 yılında girdiği İstanbul Tıp Fakültesinden 1969 yılında mezun oldu. Daha sonra Dallas’a giderek Moleküler Biyoloji dalında doktora yaptı. Yale Üniversitesi’nde DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. Sonraki yıllarda DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdürdü.

415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı. Aziz Sancar, Hücrelerin hasar gören DNA’larını nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazandı. Aziz Sancar, Nobel Ödülü alan ikinci, bilim alanında bu ödülü alan ilk Türk vatandaşıdır.

3. Hazırlıklı konuşma yapmak amacıyla bir teknolojik aletin zaman içindeki gelişimini araştırınız.

Cevap:

Bilgisayarın Gelişimi

İlk dijital bilgisayarlar 1945 senesinde üretildi. ENIAC adı verilen bu bilgisayar devasa büyüklüğe sahip insan boyunu geçen bir bilgisayardı. Top atışlarının hesaplanmasında ENIAC adlı bilgisayar kullanılıyordu. Daha sonra 1965 yılında modern bilgisayarlar üretilmeye başlandı. Artık modern bilgisayarlar daha küçük boyutlarda ve herkesin sahip olabileceği gibi ucuz maliyetler ile birlikte üretildi. İtalyan teknoloji firması ilk kişisel bilgisayarları satışa sunmuş oldu. Daha sonra NASA’da bu satılan bilgisayarları satın alarak uzay çalışmaları için kullanmaya başladı. Bu şekilde bilgisayarların kullanım alanı yaygınlaştı ve gelişti.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 184-185-186-187-188-189-190. Sayfa Cevapları ATA Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


06 Nisan 2022, 21:22

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Öncelikle ellerinize sağlık ödevim yaptım sayenizde

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.