10 Eylül 2019, 21:33
murat
Yönetici

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 81-82-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 81,82,83,84,85,86,87 “Vatan Yolunda” Metni Etkinlik Cevapları

81. Sayfa
VATAN YOLUNDA
1. ETKİNLİK

Millî Mücadele döneminde Anadolu’daki halkın yapmış olduğu yardım ve fedakarlıklara ilişkin bildiklerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım. Aşağıdaki sorular, sınıfta yapacağımız kısa konuşma için bilgi toplamamıza yardımcı olacaktır. Yanıtlarımızı ilgili yerlere not edelim.

Milli Mücadele dönemi ifadesi, hangi zaman dilimi için kullanılmaktadır?

Notlarım: Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatmaktadır.Atatürk’ün Samsuna çıkışı olan 19 Mayıs 1919 ile 30 Ağustos 1922 yıllarını kapsar.“Millî Mücadele” döneminde Türk halkından istenen yardım malzemeleri nelerdir? (Bununla ilgili bir kanun anımsıyor musunuz?)

Notlarım: Tekâlif-i Milliye kanunu.Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için istenen vergi.

Türk ordusu Anadolu’da hangi cephelerde mücadele etmiştir?

Notlarım: Batı cephesi, Güney cephesi, Doğu cephesi.

Savaşların kazanılmasında kadınların etkisi olmuş mudur? Nasıl?

Notlarım: Evet olmuştur.Cepheye yardım taşımışlar, askerlerin mermilerini taşımışlar, yaralı askerlere yardım etmişler ve hatta bazı yerlerde savaşmışlar.
82. Sayfa
2. ETKİNLİK

“Vatan Yolunda” adlı metinde yer alan bazı sözcük ve sözcük gruplarının anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamı verilen bu sözcük ve sözcük gruplarını, metni dikkatlice okuyarak bulalım. Aşağıdaki uygun boşluklara yazalım.Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşma

Cevap: Sıla

Kölelik, tutsaklık, esirlik

Cevap: EsaretAşırı derecede heyecan, coşku duymak

Cevap: Heyecana kapılmak

Özgürlük, hür olma durumu

Cevap: HürriyetÇok sevinerek coşkunluk göstermekten kendini alamamak, aşırı ölçüde sevinmek

Cevap: Bayram çocuğu sevinci

Tehlikeli işlere atılmaktan çekinmemek

Cevap: Cesaret
83. Sayfa
3. ETKİNLİKAşağıda, “Vatan yolunda” adlı metinde geçen bazı sözcükler ve bu sözcüklerin anlamları, karışık biçimde sunulmuştur. Sözcüklerin metinde kullanıldıkları anlamı göz önünde bulundurarak sözcüklerle anlamlarını doğru biçimde eşleştirelim.

Yağız – Ahali – Tella – Yar – Haşin – Sefer – Ufuk

Bir duyuruyu, bir haberi ya da satılacak bir malı vb. halka duyurmak için çarşı pazar dolaşarak yüksek sesle bağırarak ilan eden kimse

Yağız
Cevap: Esmer
Ahali
Cevap: Bir yerde toplanan kalabalık, halk
Tella
Cevap: Bir duyuruyu, bir haberi ya da satılacak bir malı vb. halka duyurmak için çarşı pazar dolaşarak, yüksek sesle bağırarak ilan eden kimse.
Yar
Cevap: Uçurum
Haşin
Cevap: Sert, kırıcı, gönül kırıcı
Sefer
Cevap: Kez, defa
Ufuk
Cevap: Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer.
84. Sayfa
4. ETKİNLİKOkuduğumuz metinde, dilimize başka dillerden girmiş olan yabancı kökenli sözcükler bulunmaktadır. Bu sözcüklerin anlamlarını “Türk Dil Kurumu”nun Genel Ağ sayfası aracılığıyla bulup ilgili kutulara yazalım.

Cefakar: Eziyet çeken, cefakeş

Fer: Güç, kuvvet, canlılık

İdrak: Algılama

Muharebe: Savaşta yapılan çarpışmalardan her biri

Muvasala: Bir yere ulaşma, varma,

Tahliye (etmek): boşaltmak

Vefakar: sevgisi geçici olmayan, hakikatli, vefalı
85. Sayfa
5. ETKİNLİK

Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Metne göre İnebolu, Millî Mücadele döneminde niçin bu kadar önemli bir yerdir?

Cevap: Küçük bir liman olması ve buraya Türk askerine yetiştirilecek olan cephanelerin gelmesi.

İneboluluların yapmış olduğu yardımın Millî Mücadele için önemini belirtiniz.

Cevap: Buraya getirilen cephaneler Ankara ve Anadolu’ya taşınmaktadır.Milli mücadeleyi kazanmak için ihtiyaç duyulan malzemeler buradan karaya taşınmaktadır.Düşman gemileri topraklarını bombalarken İnebolu halkı neden bu durumu umursamamaktadır?

Cevap: Artık cephaneler tamamen taşınmış olduğu için.

9 Haziran 1921 günü İnebolulular için neden bir bayram günüdür?

Cevap: Çünkü son cephanede taşınmış görev başarı ile yerine getirilmiştir.İnebolu üstüne düşen görevi yapmıştır.
86. Sayfa
6. ETKİNLİK

Anı türünün özelliklerini hatırlıyor muyuz? Kendimizi sınamak için aşağıdaki alıştırmayı yapalım.

Bu alıştırmada,Bu alıştırmada, listelenen özellikleri okuyalım. Okuduğumuz özellik anı türüne aitse karşısına onay (✓) işareti, değilse çarpı (X) işareti koyalım. Eğer kafamız karışırsa soru işareti (?) yapalım ve öğretmenimize soralım.Cevap:

1. Genellikle içten bir dil kullanılır. (✓)
2. Tanınmış insanların yaşamları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlarlar. (X)
3. Olayların nerede, ne zaman ve kimler arasında geçtiği belirtilmez. (X)
4. Yaşanmış bir konuyu anlatır. (✓)
5. İnsan belleğinde iz bırakan olay ve durumları anlatır. (✓)
6. Aktarılan olay ve durumun yazar üzerinde bıraktığı etkiden söz edilmez. (?)
87. Sayfa
7. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümleleri inceleyelim. Bu cümlelerde hangi sözcüklerde, ne tür ses olayları vardır? Yanıtlarımızı cümlelerin karşısındaki boşluğa yazalım. Ses olayının nasıl gerçekleştiğini gösterelim.

Örnek: Bu, küçücük bir kuş değil mi? — ünsüz düşmesi – küçü(k)-cük (bu ekin birleşiminde k ünsüzü düşer.)

“9 Haziran 1921 gününü, bugün gibi bütün tazeliği ve canlılığıyla hatırlıyorum.”

Cevap: tazeliği/canlılığıyla – ünsüz yumuşaması (tazelik-i/canlılık-ı)“Ara sıra hocamız sınıfın penceresinden Kerempe burnuna doğru ta uzakları gözlüyor.”

Cevap: burnuna – ünlü düşmesi (burununa)

“Fersiz gözlerini iri yapılı kayıkçıya çevirdi: ‘Koy amca sırtıma’ dedi.”

Cevap: kayıkçı – ünsüz sertleşmesi (kayık(c)ı)

“Evet, biraz sonra düşman gemileri ufukta görünecek.”

Cevap:ufukta – ünsüz sertleşmesi (ufuk – da)

“Cephanemizi taşıdık. Artık ölsek de ne umrumuz.

Cevap:umrumuz – ünlü düşmesi (umurumuz)

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 309-310-311-312-313-314 . Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.