22 Eylül 2019, 12:45
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20. Sayfa Cevapları 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 1. Tema ” ERDEMLER ” “Forsa” Metni Etkinlik Cevapları

10. Sayfa

1. Etkinlik

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.“Vatanı terk etmek kadar üzücü bir şey yoktur.”

Cevap: Vatan insanların yuvaları evleri sahiplendikleri yerdir.Bu nedenle insanların vatanlarını savaş ya da başka bir nedenle terk etmek zorunda kalmaları o insanlar için oldukça üzüntü verici ve ağır gelen bir durumdur.

“Vatan aşkını artırmak için en emin yol, bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır”

Cevap: Bazen insanlar elindeki değerlerin kıymetini bilmezler.Bu nedenle insanların vatanlarının değerini öğrenmelerinin en güzel ve etkili yolu bir müddet vatanlarından uzakta kalmalarıdır.O zaman vatanın anlamı ve değeri daha çok belli olur.2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

İnsanlar nelere özlem duyar?

Cevap: İnsanlar bir çok şeye özlem duyarlar.Fakat özlem duyulan şey aslında en mutlu olduğumuz ve o mutluluktan uzaklaştığımız zamanlardır.İnsanlar memleketlerine, sevdiklerine, çocukluğuna, gençliğine, eski bayramlara özlem duyarlar.İnsan vatanını niçin özler?

Cevap: İnsanların vatanı bir yerde evleridir.Doğduğu büyüdüğü, aynı dili konuştuğu, gelenek ve görenekleri yaşadığı yani alıştığı yere özlem duyar.

Vatanınızdan, memleketinizden uzun süre ayrı kalsanız nasıl etkilenirdiniz, neler hissederdiniz?

Cevap: Çok özlerim.Arkadaşlarımdan yakınlarımdan akrabalarımdan uzak kalmak bana zor gelir.Aynı dili konuştuğum insanlardan bildiğim yerleri gezmekten mahrum kalırdım.3. Etkinlik

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Cevap: Üstü başı yırtık tek başına bir adada kalmış bir adama benziyor.Başlığından anladığım kadarı ile bu adam bir kürek mahkumu .

15. Sayfa4. Etkinlik

B. Söz Varlığı

a. “Forsa” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.

Cevap: Forsa, kaftan, mitoloji, levent, kadırga.b. Bu kelimelerin anlamlarını metnin veya cümlenin anlamından tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.

Cevap:

Forsa: Esir
Kaftan: Bir kıyafet
Mitoloji: Eski tarih
Levent: Asker
Kadırga: Büyük gemi.

c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.Cevap:

Forsa: gemilerde kürek çeken mahkûm ya da tutsak erkek.
Kaftan: genellikle ipekli kumaştan yapılan, uzun ve işlemeli üst giysisi.
Mitoloji: mitleri konu alan, doğuşlarını araştıran, anlamlarını inceleyen yorumlayan bilim.
Levent: Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı.
Kadırga: hem yelkenle, hem de kürekle yol alan, özellikle Akdeniz’de kullanılmış olan bir savaş gemisi.

d. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “√ ” işareti koyunuz.

Cevap:Kadırga:√
Levent:√
Kaftan:√
Forsa:√

5. Etkinlik

4. etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin tamamını kullanarak defterinize istediğiniz
konuda bir düşünce yazısı yazınız. Yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap: Ben hep levent olmayı hayal ederdim.Fakat levent olmama rağmen forsa olmaktan kaçamadım.Ben de kaftanlar giyip kadırgalarda savaşmak isterdim.Mitoloji belki beni de bir gün anar.6. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metinde ana kahraman kimdir?

Cevap: Kara Memiş

2. Sizce Kara Memiş, hangi kişilik özelliklerine sahiptir? Onun bu kişilik özelliklerine sahip olduğunu düşünmenizi metindeki hangi ifadeler, cümleler sağladı? Bu ifade ve cümleleri açıklayınız.

Cevap: Vatansever, cesur. Onun bu özelliklerini “Şehit olursam bunu üzerime örtün. Vatan, bayrağın dalgalandığı yer değil midir?” sözünden anlıyorum.

3. Esir düşmüş olmasına rağmen namazlarını kılmaya devam etmesi, Kara Memiş’in hangi özelliğe sahip olduğunu göstermektedir?

Cevap: İmanlı bir Müslüman olduğunu göstermektedir.

4. Sizce Kara Memiş’in namazlarını kılması ile kurtulma ümidini devam ettirmesi arasında bir ilişki var mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet vardır.Çünkü namaz kılarak dua ediyor ve Allah’ın her şeye gücü yettiğini biliyor.Bu da onun her zaman ümitli olmasını sağlıyor.

5. Kara Memiş’in çok meşhur olmasını sağlayan nedir?

Cevap: Genç iken bir geminin kaptanı olması ve çok başarılar sağlaması.

6. “Bir gemim olsa gözümü kapar, Kabataş’ın önüne demir atarım.” sözleriyle Kara Memiş ne anlatmak istiyor olabilir?

Cevap: Memleket hasretinin çok fazla olduğunu gösteriyor.

7. Kara Memiş’in efendisi tarafından serbest bırakılmasını siz de “sözde bir serbest bırakılış”olarak görüyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Hayır.Çünkü artık yaşlanmış ve bir geliri olmayan birisidir.Yardıma ve bakıma muhtaç konumdadır.

8. Kara Memiş’in kırk yıl boyunca gördüğü rüya nedir?

Cevap: Türk gemilerinin bir gün onun olduğu yere gelmeleri ve onu alarak vatanına dönmesidir.

9. Kara Memiş’in ellerini ısırmasının sebebi nedir?

Cevap: Gerçek mi yoksa rüya mı olduğunu anlamak için.

10. Kara Memiş’in karşısına çıkan ilk Türk askerini öpmesinin sebebi ne olabilir?

Cevap: Vatan hasreti ile yanan bir adam olduğu için vatandaşını görünce sevinçten öpüyor.

11. Türk askerleri arasında bir çığlık kopmasının sebebi nedir?

Cevap: Onun Turgut beyin babası olduğunu anladıkları için.

12. Askerler, Kara Memiş’i beylerinin karşısına çıkarmadan önce ne yapıyor?

Cevap: Onun eski elbiselerini çıkarıp yeni kaftan, çakşır ve başına da kavuk koyuyorlar.

13. Bey, niçin Kara Memiş’in ellerini öpüyor?

Cevap: babası olduğunu anladığı için.

14. Karşısındaki Bey’in oğlu olduğunu anlayınca Kara Memiş’e ne oluyor?

Cevap: Sevincinden bayılıyor.

15. Kara Memiş neye itiraz ediyor?

Cevap: Turgut Bey’in savaşa giderken onu gemide bırakma isteğine.

16. Kara Memiş metinde, niçin gençleşmiş bir kaplana benzetiliyor?

Cevap: Vatan sevgisi ile savaşmak istediği için.

17. “Vatan, bayrağın dalgalandığı yer değil midir?” sözünden ne anlıyorsunuz? Bu sözü etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.

Cevap: Etkileyici buldum.Çünkü vatan sadece bulunduğumuz yaşadığımız yer değil bayrağımızın dalgalandığı her yerdir.

16. Sayfa

7. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Genç bir kaptanın esir düşerek 40 yıl vatanından uzak kalması ve vatan sevgisi ile dolu olarak memleketine dönme azmi ve umudunu taşıyan yaşlı bir adamı anlatıyor.

Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Vatan sevgisinin önemini vurgulamak için.

Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?

Cevap: Vatan Sevgisi.

8. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Sizce yazar, okuduğunuz metin için neden “Forsa” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Çünkü çok uzun yıllar forsa olarak ağır şartlarda kalmıştır.

17. Sayfa

Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uyumludur.Çünkü tüm gençlik yıllarında forsa olmak zorunda kalmıştır.

Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Ümidini Yitirme

9. Etkinlik

A. Metindeki hikaye unsurlarını belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “‘Forsa’ adlı metin, bence bir olay yazısıdır; düşünce yazısı değildir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Katılıyorum.Çünkü yaşanmış ya da yaşanması muhtemel bir olay anlatılmaktadır.

b. “Forsa” adlı metinde anlatılan olay nedir?

Cevap: Esir edilmiş bir denizcinin yıllarca süren esaret günleri sonunda umudunu yitirmemesi ve sonunda kendisi gibi denizci olan oğlu ve askerleri tarafından kurtarılması ve vatan aşkıyla yeniden savaşmasını anlatmaktadır.

c. “Forsa” adlı metinde anlatılan olay, yaşanması mümkün olan, gerçek hayatta yaşanabilecek bir olay mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet mümkündür.

d. “Forsa” adlı metinde kişilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

Cevap: Evet Kara Memiş, Turgut Bey, askerler, ve diğer karakterler.

e. “Forsa” adlı metnin kişileri, kahramanları kimlerdir?

Cevap: Kara Memiş, Turgut Bey, Askerler, Kara Memiş’i tutsak edenler, Kara Memiş’in yanında çalıştığı kişi.

f. “Forsa” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı yer ya da yerlerle ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

Cevap: Verilmemiştir.

g. “Forsa” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı zamanla ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

Cevap: Verilmemiştir.Geçmiş zaman.

h. ” ‘Forsa’ adlı metin, okurlara haz vermek amacıyla yazılmış bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Hayır katılmıyorum.Çünkü hikaye edici metindir.

18. Sayfa

C. Yukarıdaki bilgileri okuduktan sonra “Forsa” adlı metnin olay örgüsünü ortaya çıkarmak için metinde
ana olaya bağlı olarak gerçekleşen bütün olayları belirleyiniz. Birbirleriyle sebep-sonuç ilişkisi içinde olanları gerçekleşme, oluş sırasına koyarak “Forsa” adlı metnin olay örgüsünü defterinize yazınız.

Cevap:

Esir düşmesi- forsa olması
yaşlanması – adada satılması
serbest kalması- kulübeye yerleşmesi
Türklerin gelmesi- kurtulması

D. Yukarıdaki bilgileri okuduktan sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. “Forsa” adlı metin, 1. tekil kişi (ben) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.

Cevap: Üçüncü tekil şahıs tarafından.

b. Metin, 3. tekil kişi (o) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.

Cevap: Evet metin yazarı tarafından anlatılmaktadır.

c. Metindeki anlatıcı “kahraman, gözlemci, hâkim – ilahi” bakış açılarından hangisine sahiptir? Düşüncelerinizi gerekçeleriyle açıklayınız.

Cevap:

Hâkim – İlahi Bakış Açısı: Çünkü gördüğü rüyaları ve etiği duaları bile biliyor.

19. Sayfa

10. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

“Hikâye etmek” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Olmuş ya da olması muhtemel bir olayı etraflıca anlatmak.

“Hikâye edici metinlerde, bir olay ve o olayla ilgili diğer olaylar anlatılır.” diyen birinin bu düşüncesine katılır mısınız? Açıklayınız.

Cevap: Evet katılırım.Olay anlatılırken diğer olaylarda anlatılır.

“Hikâye edici metinlerde; zaman, mekân, şahıs ve olay unsurları bulunur.” diyen birinin bu düşüncesine
katılır mısınız? Açıklayınız.

Cevap: Evet katılırım en azından kişilere yer verilir.

20. Sayfa

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

Bu yazı bir hikâye mi?
Cevap: Evet

Bu yazının zaman, mekân, şahıs ve olay unsurları var mı?

Cevap: Evet

Bu yazı, oluşturulan taslağa bağlı kalınarak yazılmış bir yazı mı?
Cevap: Evet

Bu yazıyı yazarken yazım kılavuzundan yararlandım mı?

Cevap: Evet

Bu yazıda, “Forsa” adlı metinden öğrendiğim kelimelere de yer verdim mi?

Cevap: Evet

Yazının başlığı ile içeriği uyumlu mu?

Cevap: Evet

Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?

Cevap: Kelime haznemi geliştirdiğim zaman.

Bu yazı anlaşılır mı?

Cevap: Gayet açık ve sade bir dili var.

Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha Farklı nelere yer verilebilir?

Cevap: Olay biraz daha karmaşık ve akıcı olabilir.

11. Etkinlik

Türkçe dersi ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Ardından kitabınızın sonunda yer alan “Ekler” bölümündeki “Türkçe Dersi Tutum Ölçeği”ni doldurunuz ve doldurduğunuz Formu öğretmeninize gösteriniz.

Cevap: Duygu ve düşüncelerinize göre yapılacak bir etkinlik.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 309-310-311-312-313-314 . Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.