11 Kasım 2019, 18:23
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 118-119-120-121-122-123-124. Sayfa Cevapları6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 “Bilmece” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı

BİLMECE

118. Sayfa

1. Etkinlik

Aşağıdaki bilmecelerin cevaplarını bulmaya çalışınız. Cevaplarınızın doğru olup olmadığını, bu metnin işlenişinin sonunda yer alan “Bilmecelerin Doğru Cevapları” bölümüne (124. sayfa) bakarak kontrol edebilirsiniz.• “Baldan tatlı, baltadan ağır.”

Cevap: UYKU

• “İçi bulut, dışı odun.”

Cevap: EKMEK• “Gökte açık pencere, kalaylı bir tencere.”

Cevap: AY

• “Kandilde var, mumda yok; mendilde var, çulda yok.”

Cevap: DİL• “Dağı var, taşı yok; köyü var, adamı yok; ırmağı var, suyu yok.”

Cevap: HARİTA

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.• Bilmece sormayı ya da cevaplamayı sever misiniz? Açıklayınız.

Cevap: Evet severim çok eğlenceli oluyor.

• Bilmecelerin hem eğlendirici hem de düşündürücü olduğu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Evet katılıyorum.Bilmecelerin cevaplarını ararken düşünüyorum ve bulunca yada bulamayınca eğleniyoruz.• Herhangi bir bilmece biliyor musunuz? Biliyorsanız sınıfta arkadaşlarınıza yöneltiniz.

Cevap:

Çarşıdan aldın bir tane eve geldim bin tane: NAR
Bir küçücük fıçıcık içi dolu turşucuk: LİMON

121. Sayfa3. Etkinlik

“Bilmece” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Sizce bu metnin türü nedir?

Cevap: Tiyatrob. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.

Cevap: Uygundur. Kişiler var ve canlandırılabilir.

Ardından metindeki kişi sayısı kadar arkadaşınızın bulunduğu gruplar oluşturunuz ve aranızda rol dağılımı yapınız. Metinde size düşen bölümleri vurgu ve tonlamaya dikkat etmek ve verilmek istenen duyguları yansıtmaya çalışmak koşuluyla canlandırarak okuyunuz. Bütün gruplar canlandırmalarını bitirdiğinde en iyi canlandırmayı yapan grubu, sınıfın tamamının katıldığı bir oylamayla belirleyiniz.

122. Sayfa4. Etkinlik

a. “Bilmece” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterinize yazınız.

Cevap: Tahtakurusu, kubbe, şifa.

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.Cevap:

Tahtakurusu: Bir böcek

Fıçıcık: Küçük fıçı

c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.

Cevap:

Tahtakurusu: Yarım kanatlılardan, uzunluğu 3-5 milimetre, vücudu oval ve yassı, kanatları körelmiş, oturulan, yatılan yerlerde üreyen, kan emerek beslenen, pis kokulu böcek, tahta biti
Fıçıcık: Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap.

ç. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına ✔ işareti koyunuz.

5. Etkinlik

Aşağıdaki her maddede, bir kelime grubu yer almaktadır. Her kelime grubu, “Bilmece” adlı metinden bir cümleyi oluşturmaktadır. Bir grupta yer alan bütün kelimeleri kullanmaya dikkat ederek anlamlı ve kurallı cümleler yazınız.

Örnek:

Kelime Grubu : Sorduğum / şifa / bilmece / hastalara / benim / deva / dertlilere

Anlamlı ve Kurallı Cümle: Benim sorduğum bilmece hastalara şifa, dertlilere deva.

a. aldım / bin / bir / sokakta / tane / oldu / tane / evde

Anlamlı ve Kurallı Cümle:

Cevap: Sokakta aldım bir tane, evde oldu bin tane.

b. hatta / yemek / efendim / gelince / vakti / yedirecekler / bir / tabii / yemek / bize

Anlamlı ve Kurallı Cümle:

Cevap: Efendim, hatta yemek vakti gelince tabii bize bir yemek yedirecekler.

c. bir / ilk /şey / sererler / önce/ ortasına / odasının / yemek

Anlamlı ve Kurallı Cümle:

Cevap: İlk önce yemek odasının ortasına bir şey sererler.

ç. kahve /çay / birer / bize / getirirler / birer / de

Anlamlı ve Kurallı Cümle:

Cevap: Bize birer çay birer de kahve getirirler.

6. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Hacivat, Karagöz’e ne soruyor?

Cevap: Bilmece.

2. Karagöz’ün Hacivat’ın sorusunu kendinden emin bir şekilde cevapladığı söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Evet. Bilmecenin içindeki kelimelerden yola çıkıp hemen acele cevap veriyor.

3. Karagöz ilk bilmeceye hangi cevabı veriyor? Karagöz niçin bu cevabı veriyor?

Cevap: Tahtakurusu cevabını veriyor. Çünkü tahta kuruları hemen çoğalırlar.

4. Karagöz’ün bilmecelere doğru cevap vermekte başarılı olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Hayır söylenemez. Düşünmeden cevap vermektedir.

5. Hacivat’ın “hastalara şifa, dertlilere deva” olarak anlattığı şey nedir? Siz Hacivat’ın bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Limondur. Çünkü limonda C vitamini var ve özellikle kış aylarında çaya ve salatalara sıkılır ve gribi önlemeye yardımcı olur.

6. Hacivat, Karagöz’ü limon cevabına ulaştırmak için hangi ipucunu veriyor? Siz olsaydınız nasıl bir ipucu verirdiniz?

Cevap: Çorbaya sıkılır diyor.Ben olsam ekşi ve salataya sıkılır derdim.

7. Karagöz’ün, söylenenleri yanlış anlayan, alaycı bir insan olduğu söylenebilir mi? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

Cevap: Evet, alaycı ve bilgisiz bir insan olduğu söylenebilir.

8. “Benim bilmecelere karnım tok.” cümlesinden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Ben bilmeceleri bilirim daha fazla öğrenmek istemiyorum demek.

123. Sayfa

9. Karagöz, metnin sonunda Hacivat’ı niçin dövüyor?

Cevap: Hacivat soruları çabuk bildiği için.

10. “Bilmece” adlı metni beğendiniz mi? Açıklayınız.

Cevap: Evet çünkü çok komik diyaloglar var.

7. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Bilmece” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Metin bilmecelerle ilgili olduğu için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uyumludur.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Karagöz ve Hacivat’ın Bilinmeyen Bilmeceleri

8. Etkinlik

“Bilmece” adlı metnin tür özelliklerini fark etmenizi sağlayacak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Yazar, “Bilmece” adlı metni niçin yazmış olabilir?

Cevap: Eğlenceli olsun, insanlar eğlensin diye.

b. “Bilmece adlı metin, bence bir olay yazısıdır; düşünce yazısı değildir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet haklıdır.Bu düşünce belirtmeyen yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan bir olay anlatılmıştır.

c. “Bilmece’ adlı metinde anlatılan olayların gerçekten yaşanıp yaşanmadığı belli değildir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır. Olaylar yaşanmış ya da yaşanmamış olabilir.

ç. “Bilmece’ adlı metinde anlatılan olaylar gerçekten yaşanmış olabilir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır. Yaşanması olası bir durum vardır.

d. “Bilmece” adlı metindeki yay ayraçlar içinde yer alan ifadeler niçin kullanılmış olabilir?

Cevap: Kişilerin o anki durum ve davranışlarını tasvir etmek için.

e. “Bilmece” adlı metin, sahnede canlandırılmaya uygun mudur? Açıklayınız.

Cevap: Uygundur. İki kişi arasında geçen diyaloglar var.

9. Etkinlik

Bu bölümde, sizden empati kurarak (kendinizi bir başkasının yerine koyarak) bir konuşma yapmanız istenmektedir. Bunun için aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

“Siz Hacivat olsaydınız Karagöz’ün her şeyi yanlış anlaması size neler hissettirirdi, hangi tepkiyi ya da tepkileri vermenize neden olurdu?”

Cevap: Ben olsam çok kızar ve Hacivat kadar sabırlı olmazdım.

124. Sayfa

Yazmaya Hazırlık

4. etkinliği yaparken öğrendiğiniz kelimeleri hatırlayınız.

Yazma, Taslak Oluşturma

Defterlerinize, 4. etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin tamamına da yer vereceğiniz istediğiniz konuda bir düşünce yazısı yazınız. Metni yazmayı tamamlayınca metniniz için bir başlık belirleyiniz.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Yazının başlığı ile içeriği uyumlu mu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?

Düzeltme

Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.
• Yazdığınız yazıda, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız yazıda, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız yazıda, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek metni defterinize yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma

Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Bilmecelerin Doğru Cevapları
• “Baldan tatlı, baltadan ağır.” (Uyku)
• “İçi bulut, dışı odun.” (Ekmek)
• “Gökte açık pencere, kalaylı bir tencere.” (Ay)
• “Kandilde var, mumda yok; mendilde var, çulda yok.” (Dil)
• “Dağı var, taşı yok; köyü var, adamı yok; ırmağı var, suyu yok.” (Harita)

Sonraki metin işlenişinin “Yazma” bölümünde kullanılmak üzere sınıfa birkaç adet A4 ebadında çizgisiz kâğıt getiriniz.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 309-310-311-312-313-314 . Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.