24 Eylül 2019, 20:38
murat
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 21-22-23-24-25-26-27. Sayfa Cevapları 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 “Kaynatılmış Tohum” Metni Etkinlik Cevapları

21. Sayfa

1. Etkinlik

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayınız.“Düşünceleriniz yenilse bile dürüstlüğünüz zafer çığlığı atmalıdır.”
“Büyük olmak yolundaki ilk adım, dürüst olmaktır.”

Cevap: Dürüstlük insanların en önemli özelliklerinden biri olmalıdır.İnsanı insan yapan değerlerin başında dürüstlük gelmektedir.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• Sizce dürüst bir insanın diğer özellikleri nelerdir?Cevap: Adil, cesur, inançlı, insanlara önem veren, prensip sahibi.

• Dürüstçe davranışlara hangi örnekleri verebilirsiniz?

Cevap: Yalan söylemeyen, her koşulda doğruyu savunan.Okula geç gelen bir öğrencinin uyuya kaldım demesi yerine tembellik ettim demesi ve gerçek bu ise dürüstçe bir davranış olur.

• Dürüstlük insana neler kazandırır, insanın hayatını nasıl etkiler?Cevap: Diğer insanların ona karşı güvenleri olur, çevresinde sevilen ve değer verilen biri olur, iş hayatında dürüst olduğu için daha çok saygı görür.

3. Etkinlik

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görsellerin ve başlığından hareketle metinde
ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Cevap: Çinli bir hakanın bir konuşma yapması.“Kaynatılmış Tohum” adlı metni, özetleyerek okuma yöntemiyle okuyunuz. Bunun için metni sessiz
okuyunuz ve okuma sırasında aşağıda yer alan soruların cevaplarını defterinize yazınız.

• Metinde anlatılan olay nedir?

Cevap: İhtiyarlayan Çinli bir hükümdarın yerine geçecek olanı hükümdarı seçmek için tüm gençleri toplaması ve en dürüst olanı seçmesi
• Metinde hangi şahıslara yer verilmiştir?
Cevap: Ling, annesi, hükümdar, gençler,muhafızlar.
• Metinde “zaman” kavramıyla ilgili hangi bilgilere yer verilmiştir?
Cevap: Hayır
• Metinde “yer” kavramıyla ilgili hangi bilgilere yer verilmiştir?
Cevap: Çin hükümdarı olduğu için Çin.
• Metnin serim bölümünde ne anlatılmaktadır?
Cevap: İhtiyarlayan Çin hükümdarın yerine geçecek olanı seçmesi için tüm gençleri çağırması ve onlara tohum vererek en iyi yetiştireni hükümdar seçeceğini söylemesi.
• Metnin düğüm bölümünde ne anlatılmaktadır?
Cevap: Saksıya ekilen tüm tohumların yeşermesi ama Ling adındaki gencin tohumu yeşermedi.Ling’in bu duruma üzülmesi, ve utanması ama dürüstlüğünden taviz vermediği için bir yıl sonraki toplantıya sadece toprak dolu olan saksı ile gitmesi.
• Metnin çözüm bölümünde ne anlatılmaktadır?
Cevap: Ling’in dürüst davranması ve aslında hükümdarın herkese kaynatılmış tohum verdiği gerçeğinin ortaya çıkması ve Ling’in hükümdar olarak seçilmesi
• Metnin serim bölümüyle çözüm bölümü arasında hangi değişiklikler meydana gelmektedir?
Cevap: Hükümdarın hangi şartlarda yerine hükümdar seçeceği serim bölümünde yer alırken, Ling’in dürüstlüğünün neticesini alması ve yeni hükümdar olması çözüm bölümünde yer almaktadır.

24. Sayfa4. Etkinlik

“Kaynatılmış Tohum” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki
soruları cevaplayınız:
a. Sizce bu metnin türü nedir?
Cevap: Masal
b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.
Cevap: Evet uygundur.Çünkü karakterlere yer verilmiştir.

5. Etkinlik

a. Aşağıda, “Kaynatılmış Tohum” adlı metinden bazı kelimelerin bazı harfleri yazılmamıştır. Verilen
anlamlardan hareketle bu kelimeleri bulunuz ve eksik harfleri yazınız.
b. Yazdığınız harfleri anahtar cümledeki sırasına yerleştirerek anahtar cümleyi bulunuz.Cevap:

5. Etkinlik

25. Sayfa

25. Sayfa6. Etkinlik

Aşağıda, “Kaynatılmış Tohum” adlı metinden cümleler yer almaktadır. Bu cümlelerdeki altı çizili
kelimelerin cümlenin anlamında yaptığı değişikliği açıklayınız.
a. Üç hafta sonra, Ling’in mahallesindeki gençlerden bazıları tohumların nasıl açtığını, bitkilerin nasıl
büyümeye başladığını anlatmaya başladı. Ling bu sözleri duyduktan sonra her defasında eve gidip kendi
tohumunu kontrol ediyor ancak saksının içinde büyüyen hiçbir şey görünmüyordu.
b. Ling’in sıkıntıdan karnı bile ağrıdı ama annesinin haklı olduğunu bildiğinden dolayı sözünü tuttu.
c. İçinizden sadece Ling, kendisine verdiğim tohumun olduğu saksıyı bana getirme cesaretini ve dürüstlüğünü gösterebildi. Bu yüzden yeni imparatorunuz o olacak.

Cevap: Cümleleri birbirine bağlamıştır.Biri olumlu, diğeri olumsuz yargı bildiren iki cümleyi birbirine bağlamış.

7. EtkinlikMetinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
1. Hükümdar nasıl bir karar veriyor?

Cevap: Dürüst olanı hükümdar seçerek Ling’i seçiyor.

2. Hükümdar, ülkesinin gençlerine ne söylüyor?

Cevap: Bir yıl önce her birinize bir tohum verdim, onu ekip sulamanızı istedim ve bir yıl sonra da
bana getirmenizi istedim. Ama sizlere verdiğim tohumların hepsi kaynatılmıştı ve dolayısıyla da
filiz açmaları mümkün değildi. Ling hariç hepiniz, bana çeşit çeşit ağaçlar, bitkiler ve çiçekler getirdiniz. Tohumunuzun büyümediğini görünce size verdiğim tohumun yerine başka bir tohum ektiniz.
İçinizden sadece Ling, kendisine verdiğim tohumun olduğu saksıyı bana getirme cesaretini ve
dürüstlüğünü gösterebildi. Bu yüzden yeni imparatorunuz o olacak.3. Ling kimdir?

Cevap: Dürüst bir gençtir.

4. Ling, kendisine verilen tohumu ne yapıyor?

Cevap: Eve gidip saksıya ekiyor, güneşletiyor ve her gün suluyordu.

5. Ling, niçin başarısız olduğuna inanmaya başlıyor?

Cevap: Çünkü ektiği tohum uzun zaman geçmesine karşın filizlenmiyordu.

6. Altı ay sonra Ling’in tohumunda herhangi bir değişiklik gözlemleniyor mu? Açıklayınız.

Cevap: Hayır bir değişiklik olmuyor.

7. Annesi, Ling’e hangi öğüdü veriyor?

Cevap: Dürüst olmasını öğütledi.

8. Diğer gençleri güldüren neden nedir?

Cevap: Ling’in saksının boş olması.

9. Gençlerden birkaçı Ling’e ne söylüyor?

Cevap: Boş ver, elinden geleni yapmışsın, dedi.

10. Ling niçin hükümdardan saklanıyor?

Cevap: Utanıyor ve korkuyor.

11. Hükümdar muhafızlara ne emrediyor? Hükümdarın bu emri Ling’in ne düşünmesine neden oluyor?

Cevap: Onu yanıma getirin diyor.Ling beni öldüecek diye korkuyor.

12. Hükümdar niçin gençleri susturma ihtiyacı duyuyor?

Cevap: Çünkü olacakları gençler bilemiyordu.

13. Hükümdar kalabalığa neyi ilan ediyor? Onun bu kararı vermesinde etkili olan neden nedir?

Cevap: Ling’in yeni hükümdar olduğunu.Onun dürüstlüğü etkiliyor.

26. Sayfa

14. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe neden oldu mu? Açıklayınız.

Cevap: Evet bundan sonra hep dürüst olacağım.

15. Metni etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.

Cevap: Çok etkileyici ve güzel.

8. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Dürüstlüğün insana kazandırdıklarından bahsediyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Dürüstlüğün önemi ve kazandırdıkları.

• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?

Cevap: Her koşulda dürüst olmak gerektiği.

9. Etkinlik
Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Kaynatılmış Tohum” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Çünkü gençlere kaynatılmış tohum veriyor ve bunları dikin diyor.Oysa asıl amacı başka.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uygun çünkü kaynatılmış tohum sayesinde gerçekler ve dürüstlük kazanıyor.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Dürüstlük hep kazanır.

10. Etkinlik

Aşağıdaki özdeyişten hareketle sınıfta bir tartışma gerçekleştiriniz. Tartışmayı, birbirinizin haklarına saygı göstererek demokratik bir şekilde gerçekleştiriniz. Tartışma sonunda ulaşılan sonuçları maddeler halinde tahtaya yazınız.

Cevap: Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

27. Sayfa

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

• Bu yazı bir hikâye mi?
Cevap: Masal
• Bu yazının zaman, mekân, şahıs ve olay unsurları var mı?

Cevap: Zaman belli değil.Mekan kısmen verilmiş.Şahıs ve olay mevcut.

• Bu yazı, oluşturulan taslağa bağlı kalınarak yazılmış bir yazı mı?

Cevap: Evet

• Bu yazıyı yazarken yazım kılavuzundan yararlandım mı?

Cevap: Evet

• Bu yazıda, “Kaynatılmış Tohum” adlı metinden öğrendiğim kelimelere de yer verdim mi?

Cevap: Evet

• Yazının başlığı ile içeriği uyumlu mu?

Cevap: Uyumlu

• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?

Cevap: Daha sadeleştirerek.

• Bu yazı anlaşılır mı?

Cevap: Evet anlaşılır.

• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?

Cevap: Olaylar daha sade ama akıcı olabilir.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 309-310-311-312-313-314 . Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.