30 Eylül 2019, 11:44
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 28-29-30-31-32-33-34-35-36. Sayfa Cevapları6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 CEYLANA YARDIM EDENLER Metni Etkinlik Cevapları

28. Sayfa

1. Etkinlik

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.“Dostluğun kolları, birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur.”
“Yalnızca hava, ışık ve dostun varsa hiç üzülme.”
“Dosttur, çöp değildir; onu kırma.”
“Yalnız kendisini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir.”

Cevap: Dost zor bulunan ama buldukları zaman da değerini bilmesi gereken insanlardır.İyi bir dost kardeşten de yakın olmaktadır.Dost insanların iyi ve özellikle kötü günlerinde yanı başında olan gerçek arkadaşlardır.

2. Etkinlik

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.Cevap: Metnin başlığından ceylanın arkadaşlarının ona yardım ettiği anlaşılmaktadır.Resimlerde ise ağa takılan ceylana yardım etmeye çalışan fare, karga, ve kaplumbağa görülmektedir.

3. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sizce “dost” kimdir?Cevap: Dost çok yakın ve her şeyimizi paylaştığımız iyi bir arkadaştır.Özellikle zor zamanlarımızda herkesin uzaklaştığı ama onun asla bizi bırakmadığı kimsedir.

İnsanın dostlarının olması niçin önemlidir?

Cevap: İnsanlar hayatta her şeyi tek başlarına yapamaz, çözemezler.Kendimize yakın olan ortak özelliklerimizin olduğu insanlardan olur dostlarımız.Hayatta aşamadığımız engelleri dostlarımızın yardımı ile aşabiliriz.

“Dost, kara günde belli olur.” atasözüyle anlatılmak istenen nedir?Cevap: İnsanların iyi günlerinde her zaman etraflarında arkadaşları yakınları olur.Fakat zor duruma düşünce onlara ihtiyacımız olduğunda birden kaybolurlar.Böyle zamanlarda yanımızda kalanlar gerçek dostlarımızdır.Onlar bizden maddi yada manevi yardımlarını asla esirgemezler.İşte bu nedenle “dost kara günde belli olur” denir.

A. Akıcı Okuma

“Ceylana Yardım Edenler” adlı metni, soru sorarak okuma yöntemiyle okuyunuz. Bunun için, metni okurken cevaplarıyla birlikte dört soru tasarlayarak bunları defterinize yazınız.

Cevap:1- Ceylan neden koşa koşa suyun yanına doğru geldi?
– Avcıdan kaçıyordu.
2- Ceylan kaplumbağa için neden endişelenmiş?
– Yavaş olduğu ve hızlı kaçamayacağını düşündüğü için.
3-Ceylan neden yaralı numarası yapmış?
– Avcıyı aldatmak için.
4- Yazara göre en büyük servet nedir?
– Gerçek dostlar kazanmaktır.

32. Sayfa

4. Etkinlik

A. Aşağıda, “Ceylana Yardım Edenler”adlı metinden bazı kelimeler çerçeve içinde verilmiştir. Kelimelerin altında ise bu kelimelerin “Ceylana Yardım Edenler” adlı metinde kullanıldığı cümleler, bu kelimeler çıkarılarak verilmiştir. Hangi boşluğa hangi kelimenin gelmesi gerektiğine karar vererek yazınız.Cevap:

a. Bu sözlerden sonra ceylanın korkusu biraz olsun yatışmıştır.
b. Burası verimli bir yerdir. Suyumuz, yeşilimiz boldur.
c. Uzun süre beklemişler ama ceylan gelmemiş. Fare ile kaplumbağa, kargaya “Sen etrafı bir kolaçan et” demişler.
ç. Kadere karşı koymak, elimizden gelmez.
d. Ben, dostluğun gerekliliklerini yerine getirmekle görevliyim. Senin için kendimi tehlikeye atmaktan
çekinmem.
e. Dost, zor günde belli olur.
f. Bir tehlikeyi atlatmadan başka bir tehlikeyle karşılaşıyoruz hayırdır inşallah!
g. Avcı, yorgun ve bitkin bir hâlde geri dönmüş.
h. Ben aklımı mı oynattım yoksa? Niçin böyle tuhaflıklar yapıyorum?
ı. Unutmayalım ki dünyada en büyük servet, gerçek dostlar kazanmaktır.
i. Bütün iplerin koparılmış olduğunu görmüş hayretini gizleyememiş.

B. Aşağıda, çerçeve içinde verilen kelimelerden her birinin “Ceylana Yardım Edenler” adlı metindeki anlamı yer almaktadır. Anlamları okuyunuz ve her anlamın karşısına çerçeve içinde verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.

33. SayfaCevap:

a. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım: gerek
b. Tanrı’nın uygun görmesi, Tanrı’nın isteği, yazgı, alın yazısı: kader
c. Çevrede olup biteni anlamak amacıyla dolaşmak: kolaçan etmek
ç. Verimi iyi ve bol olan: verimli
d. Coşku, sinir, korku vb.nin etkisi azalmak, geçmek, sakinleşmek: yatışmak
e. Sevgisi geçici olmayan, hakikatli: vefalı
f. İyi, yararlı, faydalı: hayırlı
g. Varlık, zenginlik, mal mülk: servet
h. Gücü tükenmiş olan, çok yorgun, argın, aygın, dermansız: bitkin
I. Beklenmedik, garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, şaşırma: hayret
i. Çıldırmak: kafayı oynatmak

5. Etkinlik

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamlarını sözlükten öğreniniz ve bu kelimelerle cümleler kurarak bu cümleleri defterlerinize yazınız. Yazdığınız cümleleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.Cevap:

Servet: Varlık zenginlik mal mülk
Cümle: Benim gerçek servetim kütüphanedeki kitaplarımdır.

6. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.1. Ceylanın korkusunun sebebi nedir?

Cevap: Avcının kendisini vurmak istemesi.

2. Kaplumbağa, korku içindeki ceylana hangi teklifte bulunuyor?

Cevap: Dost olmayı ve birlikte yaşamayı.

3. Karga, kaplumbağa ile fareye hangi haberi veriyor?

Cevap: Ceylanın bir tuzağa düştüğü haberini veriyor.

4. Kaplumbağa, karga ve fare, ceylanı kurtarmak için hangi planı yapıyor?

Cevap: Karga uçarak gözcülük yapacak ,fare ise ağı kemirerek ceylanı kurtaracak.

5. Kaplumbağa, ceylanın “Sen buraya gelmekle iyi etmedin. Çünkü benim bağlarım çözüldükten sonra biz kolayca kaçabiliriz. Karga uçar, fare kaçar, ben de koşarım. Ama sen bu ağırlığınla nasıl hareket edeceksin? ” sözlerine karşılık ne söylüyor?

Cevap: Ben, dostluğun gereğini yerine getirmekle görevliyim. Senin için kendimi tehlikeye atmaktan
çekinmem. Dostluk, kolay kazanılmaz. Sen burada acı çekerken ben keyfime bakamazdım. Dost, vefalı olur. Senin acına ortak olmak için buraya geldim.

6. Kaplumbağa yakalanınca fare ne düşünüyor?

Cevap:Bir tehlikeyi atlatmadan başka bir tehlikeyle karşılaşıyoruz. Hayırdır inşallah! Atalarımız
ne kadar doğru söylemiş: “Başına bela gelmediği sürece en zengin sensin.” Vefalı dostumuz
kaplumbağanın başına bir kötülük gelmesinden korkuyorum. Oysa o, dostluk kurarken hiçbir çıkar gözetmedi. Dostlarının her zaman yanında oldu. Onlar için gereğinde hayatını tehlikeye attı.

7. Ceylan, karga ve fare, kaplumbağayı nasıl kurtarıyor?

Cevap: Ceylan yaralı numarası yapıyor.Karga da onun üstüne konuyor. Avcının dikkatini kendisine çekiyor, fare de hemen ipleri kopartıyorlar böylece kaplumbağa kurtarılıyor.

8. Hangi özelliği ya da özelliklerinden dolayı bu kahramanlardan hangisi olmak isterdiniz?

Cevap: Karga olmak isterdim.Çünkü uçup gelen tehlikeleri görebilmektedir.

9. Sizce bu kahramanlardan hangisinin metindeki rolünün daha önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Niçin?

Cevap: Bence hepsinin rolü önemli.Çünkü birlikte hareket etmişler ve herkes üzerine düşen görevi tam yapmıştır.Şayet birisi olmasa bu başarı sağlanamazdı.

10. Avcıya sonunda ne oluyor?

Cevap: Çözülmüş ipleri görünce hayretler içinde kalıyor,delirdiğini düşünüyor ve hemen oradan uzaklaşıyor.

11. Yazarın metinde, insanlara yönelik bir eleştiride bulunduğu söylenebilir mi? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

Cevap: Vardır.İnsan gibi akıllı bir varlığın, bu hayvanlardan daha iyi bir dostluk sergilemesi, dostlarının sevinç ve üzüntülerine ortak olması ve sözünde durması gerektiğini vurguluyor.

12. Sizce metindeki bütün hayvanların kara gün dostu olduğu söylenebilir mi? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

Cevap: Evet kara gün dostudurlar.Hepsi elinden geleni yapmış ve kimse kendini geri çekmemiştir.

13. Metni etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.

Cevap:Çok etkileyici buldum.Çünkü gerçek dostluk nasıl olur onu anladım.

34. Sayfa

7. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Zor durumda olan bir ceylana dostlarının yardım etmesini anlatıyor.

Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Gerçek dostluğun ne demek olduğunu anlatmak için.

Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?

Cevap: İnsanların en büyük servetlerinin gerçek dostlar olduğudur.Dostluğun önemi.

8. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Ceylana Yardım Edenler” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Metnin ilgi çekici merak uyandırıcı olmasını sağlamak için.

Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uyumludur.Neticede ceylana yardım edenler var ve konu bu şekilde devam ediyor.

Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Dostluğun Önemi

9. Etkinlik

Gruplara ayrılınız. Her grupta, “Ceylana Yardım Edenler” adlı metindeki varlık sayısı kadar öğrenci olmasını sağlayınız. Metni, sessiz okuma yöntemiyle bir kez daha okuyunuz. Metinde anlatılan olayı canlandırmak için 15 dakika süreyle grup olarak hazırlanınız. Hazırlanma süresinin sonunda, öğretmeninizin belirleyeceği sıraya göre grup olarak canlandırmanızı yapınız. Bütün canlandırmalar bitince sınıfla hangi grubun en başarılı, en etkili canlandırmayı yaptığını belirleyiniz.

10. Etkinlik

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. ” ‘Ceylana Yardım Edenler’ adlı metnin kahramanları olan hayvanların insanlaştırıldığını düşünüyorum.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet haklıdır.Çünkü hayvanlar konuşuyor, ve insan gibi özelliklerde davranıyor.

b. “Ceylana Yardım edenler” adlı metinde, kaplumbağa, karga, ceylan ve farenin konuşturulması metni, metnin anlatımını nasıl etkilemiştir?

Cevap: Daha etkili ve inandırıcı olmuştur.

c. ” ‘Ceylana Yardım Edenler’ adlı metinde, hayvanların insan gibi konuşturulması, metni daha çekici, canlı, etkileyici kılmaktadır.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklılardır.Çünkü bu durum metni akıcı ve etkileyici yapmıştır.

B. Ardından aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

Sanat eserlerinde, kelimelerle anlam ve çağrışım ilgileri kurmak; söze güzellik, canlılık katmak
ve sözü daha etkili kılmak için söz sanatları kullanılır. İntak (konuşturma) da bu söz sanatlarından biridir.
İntak, insan dışındaki canlı ve cansız varlıkların konuşturulmasına denir. Fabllarda bu sanattan
sıkça faydalanılır. Fabl türünde bir metin olan “Ceylana Yardım Edenler” adlı metinde; kaplumbağa,
ceylan, fare ve karga konuşturularak intak söz sanatına başvurulmuştur.

35. Sayfa

11. Etkinlik

A. Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

ÖĞRENELİM
Gerçek; yalan olmayan, doğru olan söz, olay ya da durumlardır. Gerçek, yaşamda karşılaşabileceğimiz, rastlayabileceğimiz, olağan şeylerdir. Kurgu; gerçek olmayan, gerçekmiş gibi tasarlanan kişi, olay ve durumlardır. Kurgu eserler; olağanüstü, hayali olay ve kahramanlardan oluşabileceği gibi yaşanması mümkün olay ve olağan özellikler taşıyan kahramanlardan da oluşabilir. Ancak her iki durumda da olay ve kahramanlar gerçek değildir, kurmacadır; yani olay ve kahramanlar, olmadığı halde varmış gibi tasarlanmış, kurgulanmıştır.

B. Aşağıdaki soruları, yukarıda verilen bilgilerden hareketle cevaplayınız.

a. “Ceylana Yardım Edenler” adlı metinde anlatılan olay nedir? Metinde anlatılan olay, sizce gerçekten yaşanmış mıdır; gerçek midir yoksa kurgu mudur? Açıklayınız.

Cevap: Kurgudur.Çünkü gerçekte yaşanması mümkün olmayan bir olaydır.

b. ” ‘Ceylana Yardım Edenler’ adlı metinde anlatılan olay kurgu olduğu için metindeki kahramanlar da kurgudur; metnin yazarı tarafından tasarlanmış, yaratılmıştır.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Evet katılıyorum.Çünkü olayı kurgu olan bir metnin kahramanları da kurgudur.

c. “Ceylana Yardım Edenler” adlı metinde, gerçekte olabilir, yaşanabilir özellikte olan kişi, olay veya durumlar var mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet vardır.Avcının ceylanı vurmak istemesi gerçek olabilir.

ç. Sizce, “Ceylana Yardım Edenler” adlı metinden alınan aşağıdaki bölümde anlatılanlar, gerçekte olabilir, yaşanabilir özellikte midir? Bu anlatılanlar olağan mıdır? Açıklayınız.
“Kaplumbağa, ceylandan çok korkmuş. Hemen suya dalmış. Fare de deliğine girmiş. Karga ise uçarak
bir dala konmuş.”

Cevap: Yaşanabilir özellikte olaylar.Çünkü doğada bazı hayvanlar diğerlerinden korkar ve kendini emniyete alacak yerlere kaçarlar.

d. “Ceylana Yardım Edenler” adlı metinde, gerçek olmayan, gerçekmiş gibi tasarlanan, yani kurgusal olan kişi, olay veya durumlar var mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet.Hayvanların konuşmaları, plan yapmaları kurgudur.

e. Sizce, “Ceylana Yardım Edenler” adlı metinden alınan aşağıdaki bölümde anlatılanlar, gerçekte olabilir, yaşanabilir özellikte midir? Bu anlatılanlar olağan mıdır? Açıklayınız.
“Kaplumbağa, fare ve karga, gölgeliğe gidip sohbet ederlermiş. Üç arkadaş bir gün yine gölgelikte
sohbet etmek için toplanmışlar.”

Cevap: Hayır yaşanabilir özellikte değildir.Gerçekte bu hayvanlar yan yana gelip sohbet etmezler.

f. ” ‘Ceylana Yardım Edenler’ adlı metinde, hem gerçekte olabilecek hem de kurgusal unsurlar yer almaktadır.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Evet katılıyorum.hayvanların konuşması kurgusal iken avcının ceylanı avlamak istemesi gerçek olabilir.

g. Dostlukla ilgili bir anı okumuş olsaydınız ve size “Hangisi kurgu bir eserdir? Okuduğunuz anı mı yoksa ‘Ceylana Yardım Edenler’ adlı metin mi?” sorusu yöneltilseydi ne cevap verirdiniz?

Cevap: Ceylana Yardım Edenler kurgusaldır.Çünkü gerçekte yaşanmamıştır.Anı ise gerçekte yaşanmış olayları anlatır.

12. Etkinlik

Kaynatılmış Tohum” metninin sonunda yapmanız istenen hazırlıktan hareketle sınıfta “dostluğun
önemi” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızın sonunda arkadaşlarınızdan sizi, sesinizi ve beden
dilinizi etkili kullanma ve bağlama uygun konuşma bakımından değerlendirmelerini isteyiniz.

36. Sayfa

Yazmaya Hazırlık

Biraz sonra istediğiniz konuda bilgilendirici bir metin yazacaksınız. Metni yazmaya geçmeden önce şunları yapınız:

a) Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyerek defterinize yazınız.
b) Belirlediğiniz konu ve ana fikre göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarınızın taslağını oluşturunuz ve bu taslağı defterinize yazınız.
c) Konunuzla ilgili günlük hayattan örnekler bulunuz.

Yazma, Taslak Oluşturma

Sınıfa getirdiğiniz çizgisiz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine, “Yazmaya Hazırlık” aşamasında belirlediğiniz konu ve ana fikirde bilgilendirici bir metin yazınız. Yazma çalışmanız sırasında aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:
• Metnin ilk paragrafında yazma amacınızı açıkça ifade ediniz.
• Metninizin “Yazmaya Hazırlık” bölümünde belirlediğiniz konu ve ana fikre uygun olmasına dikkat ediniz.
• Metninizin defterinize yazdığınız taslağa uygun olmasına dikkat ediniz.
• Konuyla ilgili günlük hayattan bulduğunuz örneklere yer veriniz.
• Metninize uygun bir başlık belirleyiniz.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazı, belirlenen ana fikre uygun mu?
• Bu yazı, oluşturulan taslağa bağlı kalınarak yazılmış bir yazı mı?
• Bu yazının amacı, ilk paragrafında ifade edilmiş mi?
• Bu yazıda, konuyla ilgili günlük hayattan örneklere yer verilmiş mi?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebiliriz?
• Bu yazının metinde anlatılanlarla uyumlu bir başlığı var mı?

Düzeltme

Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.

• Yazdığınız yazıda, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız yazıda, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız yazıda, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek metni, sınıfa getirdiğiniz çizgisiz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma

Yazdığınız metni, sınıfa getirdiğiniz bantı kullanarak sınıf panosuna ya da sınıf duvarlarında uygun olan bir boşluğa yapıştırınız ve arkadaşlarınızdan yazınızı okumalarını isteyiniz. Siz de arkadaşlarınızın yazılarını okuyunuz.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 309-310-311-312-313-314 . Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.