30 Eylül 2019, 13:58
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 37-38-39-40. Sayfa Cevapları6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 37, 38, 39, 40 ADSIZ ÇEŞME Metni Etkinlik Cevapları

ADSIZ ÇEŞME

37. Sayfa

1. Etkinlik

“İyilik” kelimesinin çağrıştırdığı kelimeleri aşağıdaki boşluklara yazınız.Cevap:

37. Sayfa

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.“İyilik” kavramını tanımlamanız istense nasıl tanımlardınız?

Cevap: Karşılık beklemeden yapılan yardım ya da eylemler.

Herhangi bir kişiye, karşılık beklenilerek yapılan yardıma iyilik denilebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: hayır denilemez.Çünkü iyilik karşılıksız yapılır.En son kime, hangi iyiliği yaptınız?

Cevap: Komşu teyzeye geçen gün pazardan dönerken elindeki poşetleri taşımaya yardım ettim.

3. Etkinlik

Aşağıdaki özdeyiş ve atasözüyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.“Sana kötülük yapanı, iyilik yaparak cezalandır.”
“İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı.”

Cevap: İnsanlar bize kötülük yapsalar bile biz içimizdeki iyilik yapma duygusunu asla bırakmamalıyız.Çünkü bu bizi yüceltir ve gerçek bir insan yapar.

II. DİNLEME

Dinleme metinlerini, öğretmeninizden ya da bu kitapla birlikte verilen “Dinleme CD’sinden” dinleyeceksiniz. “Adsız Çeşme” adlı metni iki kez dinleyiniz. Ardından metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.1. Yürüyüşe kim çıkmıştır?

Cevap: İki kardeş

2. Mevsim hangi mevsimdir?

Cevap: Yaz Mevsimi.38. Sayfa

3. Hava nasıldır?

Cevap: Çok sıcak bir gün.

4. Yürüyüş kardeşlere niçin zehir olmuştur?Cevap: Çok sıcak olduğu için ve susuz kaldıkları için.

5. Kardeşlerin bulduğu çeşme nasıl bir çeşmedir?

Cevap: Eski bir çeşme.Oluğundan su akan.

6. Kardeşler neyi merak etmektedir?Cevap: Çeşmeyi kimin yaptırdığını merak etmişler.

7. Çeşmeyi kim yapmıştır?

Cevap: Kimin yaptırdığı belli değilmiş.

8. Şair, iyiliği neye benzetmektedir?Cevap: Suya benzetmiştir.

9. Şair, gönüllerimizi neye benzetmektedir?

Cevap: Adsız bir çeşmeye benzetmiştir.

10. Şair, şiiri kime hitaben yazmıştır?

Cevap: Çocuğuna, çocuklara

11. Şiir, hangi sözlerle sona ermektedir?

Cevap: Su yerine iyilikle dol,
Yavrum adsız bir çeşme ol.

Verilen soruların cevaplanmasının ardından metinde anlatılanlardan hareketle yeni düşünce ve hayaller üretmenizi sağlayacak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Şair, iyiliği niçin suya benzetiyor olabilir? “Adsız Çeşme” adlı şiirin şairi siz olsaydınız iyiliği neye benzetirdiniz? Niçin?

Cevap: Su insanlar için çok önemli yaşamsal bir ihtiyaçtır.İyilik de böyle önemli ve gereklidir.Ben olsam iyiliği oksijene benzetirdim.Çünkü oksijen olmazsa insanlar ve canlılar yaşayamaz.İyilik de su kadar oksijen kadar gereklidir bence.

2. Şair, gönüllerimizi niçin çeşmeye benzetiyor olabilir? “Adsız Çeşme” adlı şiirin şairi siz olsaydınız gönülleri neye benzetirdiniz? Niçin?

Cevap: Çünkü gönlümüzde bitmek tükenmek bilmeyen iyilik ve sevgi kaynağı vardır.Ben olsam pınara benzetirdim.

3. Şair, “Yavrum, adsız bir çeşme ol.” sözüyle ne anlatmak istiyor olabilir?

Cevap: Yaptığın iyilikleri başkalarına anlatmana ya da başkalarının bilmesine gerek yok; önemli olan iyiliği yapmaktır.

4. Şair, bu şiir için neden “Adsız Çeşme” başlığını kullanmış olabilir? Siz olsaydınız bu şiir için hangi başlığı kullanırdınız? Niçin?

Cevap: İyilik karşılıksız yapılan bir eylemdir.İyilik yaparken başkalarının bunu bilmesi iyilik yapılan kimseyi rencide edebilir.

B. Söz Varlığı

“Adsız Çeşme” adlı metni bir kez daha dinleyiniz. Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bu kelimeleri defterlerinize not ediniz ve bunların anlamlarını sözlükten öğreniniz.

Cevap:

Bezmek: bıkıp usanmak
Oluk: genellikle dağlardaki pınarlarda, çeşmelerde bulunan, ağaçtan vb. yapılmış, suyun akmasına yarayan, uzunlamasına kesit durumunda, üst yanı açık boru.
Kana kana: kanıncaya, doyuncaya değin, doya doya, bol bol.

Yeni öğrendiğiniz kelimelerin her biriyle birer cümle kurunuz ve kurduğunuz cümleleri defterlerinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:
Kardeşimin sürekli konuşmasından bezdim
Köydeki çeşmenin oluğu kırılmış.
Artık kana kana içebilirim sütümü.

C. Anlama

4. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. “Adsız Çeşme” adlı metnin çocuklara nasihat etmek amacıyla yazılmış bir şiir olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Evet söylenebilir.Çocukların iyilik yapmasını, iyi insanlar olmasını öğütlemektedir.

2. Şiirin en çok hangi bölümünü sevdiniz? Niçin?

Cevap: Çocukların susuz kaldıktan sonra kana kana su içmelerini sevdim.

5. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: İyi olmaktan ve iyilik yapmaktan

• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Çocuklara öğüt vermek için.

• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?

Cevap: İyiliğin gerekliliği ve önemi.

39. Sayfa

6. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “Adsız Çeşme” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: İyilik yapmak için insanların bizi tanımasına bilmesine gerek yoktur.

Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu?

Cevap: Uygun çünkü Adsız Çeşme konuyla çok ilgili.

Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: İyilik Pınarı

7. Etkinlik

7. Etkinlik

Yukarıdaki kelimelerden Türkçe karşılığını bildikleriniz var mı? Varsa açıklayınız. Ardından “kendiliğinden” kelimesinin yukarıdaki yabancı kelimelerden hangisinin Türkçe karşılığı olabileceğini söyleyiniz.

Cevap:

Agresif: Sinirli
Data: Veri
Perspektif: Bakış açısı
Spontane: Kendiliğinden

8. Etkinlik

Aşağıdaki kelimelerden her birinin 7. etkinlikteki yabancı kelimelerden hangisinin Türkçe karşılığı olduğu ile ilgili tahminlerinizi söyleyiniz.

1. zihniyet, anlayış: mantalite
2. uzlaşma: konsensus
3. taklit: imitasyon
4. karamsar: pesimist

5. geri bildirim: feedback
6. bağlantı: link
7. bilgisayar korsanı: hacker
8. eğilim: trend
9. saldırgan: agresif
10. veri: data
11. bakış açısı: perspektif
12. zamanlama: timing

9. Etkinlik

7 ve 8 . etkinliklerin ardından aşağıdaki sorularla ilgili düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmak niçin önemlidir?

Cevap: Dil bir toplumun en önemli değeri, kültürüdür.Şayet dilimiz yabancılaşmaya başlar ise kültürümüz de yok olup gitmeye başlar.

Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmanın Türkçeyi korumak ve geliştirmekle ilgili önemli sorumluluklarımızdan biri olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Evet söylenebilir.Türkçe karşılığı olan kelimeleri kullanmak dilimizi hem zenginleştirir hem de korur.

40. Sayfa

10. Etkinlik

Aşağıdaki sorularla ilgili duygu ve düşüncelerinizi, yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya dikkat ederek açıklayınız.

“Adsız Çeşme” adlı şiiri etkileyici buldunuz mu? Niçin?

Cevap: Evet buldum.Akıcı ve sade bir dil kullanılmış, konusu çok güzel.

“Adsız Çeşme” adlı şiir, çok önemli, çok değerli bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Niçin?

Cevap: Evet çünkü iyilik insanların yavaş yavaş kaybettiği bir değer ve bu değeri tekrar hatırlattığı için.

Yazmaya Hazırlık

“Adsız Çeşme” adlı şiiri, bir kez daha dinleyiniz. Ardından şiirin konusunu ve ana duygusunu hatırlayarak sınıfta arkadaşlarınıza açıklayınız.

Cevap: İyilik insanların yaşamsal kaynakları kadar önemlidir.Bu nedenle iyiliği yaymak ve hayatımızın bir parçası haline getirmek gerekir.

Yazma, Taslak Oluşturma

“Adsız Çeşme” adlı şiirde ele alınan duygu, düşünce, hayal veya olayları geliştiriniz ve yaratıcılığınızı kullanarak defterinize şiir dışındaki bir türde (hikâye, deneme, masal, fabl vd.) bir metin yazınız.

Cevap: Yaşlı komşumuz pazara gideceğini söyledi.Yalnız yaşayan bu teyze pazar alışverişi yaparken ona göz kulak olmak, malzemelerini taşımak istedim.Bunun için annemden izin aldım ve annem benim bu tavrıma çok sevindi ve gurur duydu.Yaşlı teyzeyle beraber pazar alışverişini tamamlayıp eve döndük.O çok mutlu olmuştu.Ben de çok mutlu olmuştum.Çünkü bana dualar etti.Kendimi hiç bu kadar huzurlu hissetmemiştim.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazıda, belirlenen konu ve ana duygu anlatılmış mı?
Cevap: Evet
• Bu yazı, belirlenen türe uygun mu?
Cevap: Evet
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
Cevap: Kelime haznemi arttırarak.
• Bu yazı anlaşılır mı?
Cevap: Evet
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?
Cevap: Komşular, pazardaki insanlar.

Düzeltme

Yazdığınız metni, dil-anlatım, yazım-noktalama ve içerik bakımından değerlendirerek bu değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından sonra metni defterlerinize yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma
Defterinize yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

SONRAKİ METNİN (“NEVRUZ ADLI METİN) İŞLENİŞİNE HAZIRLIK

! Sonraki metin işlenişinin “Okuma” bölümünde yapılacak bir etkinlik için sınıfa A4 ebadında 4-5 kâğıt getiriniz.
! Sonraki metin işlenişinin “Okuma” bölümünde yapılacak bir etkinlik için gruplara ayrılınız. Grubunuzda iş bölümü yaparak “Okuma” bölümünde yapılacak etkinlikte kullanılmak üzere boya kalemleri ve A3 ebadında birkaç kâğıt getiriniz.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 309-310-311-312-313-314 . Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.