15 Ekim 2019, 22:00
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 “Atatürk Orman Çiftliği” Metni Etkinlik Cevapları

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ

74. Sayfa

1. EtkinlikA. Atatürk’le ilgili aşağıdaki anıyı okuyunuz ve bu anıyla ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayınız.

74. Sayfa

Cevap: Atatürk’ün doğaya ve ağaçlara ne kadar çok değer verdiğini öğrendim.Onun ileri görüşlü bir insan olduğunu gördüm.

B. “Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak” adlı metnin türünün özelliklerini kavrayabilmeniz için aşağıdaki soruları cevaplayınız.a. “Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak” adlı metin niçin yazılmıştır?

Cevap: Atatürk’ün ağaçlara verdiği önemi anlamamız için.

b. ” ‘Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak’ adlı metinde yaşanmış, önemli, insanın hafızasında iz bırakan bir olay anlatılmaktadır.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet haklıdır.c. “Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak” adlı metinde kurgulamaya mı başvurulmuş, gerçekten yaşanmış bir olay mı anlatılmıştır? Açıklayınız.

Cevap: Gerçekten yaşanmış bir olaydır ve anı yazısıdır.

ç. ” ‘Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak’ adlı metinde; önemli, tanınmış bir kişinin başından geçen bir olay anlatılmaktadır.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet haklıdır.Atatürk’ün anısı anlatılmaktadır.d. “Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak’ adlı metin, öğretici ve tarihe ışık tutan bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine siz katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Evet katılıyorum. Atatürk’ün yaşadığı bir olay anlatılırken aynı zamanda ağaçlar ve mühendislik çalışması hakkında bilgi veriyor.

75. Sayfa

2. EtkinlikAşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Atatürk’ün kişilik özelliklerinden hangisini ya da hangilerini biliyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: İleri görüşlü, zeki, disiplinli, çalışkan, doğayı seven, vatansever, lider, cesur.

• Atatürk’ün bütün dünyada tanınan, takdir edilen bir lider olması onun hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır?Cevap: Lider oluşu, cesur oluşu, vatanseverliği, ileri görüşlü olması.

• İnsanlık tarihinin en büyük liderlerinden biri olan Atatürk’ün doğayı çok sevmesi, onun hangi özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir?

Cevap: Merhamet, canlıları sevmesi, doğayı sevmeyi.

3. Etkinlik“Atatürk Orman Çiftliği” adlı metni yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda sessiz okuma yöntemiyle okuyunuz. Metni okurken cevaplarıyla birlikte üç soru tasarlayınız. Tasarladığınız soru ve cevapları aşağıya yazınız.

1. Soru
Atatürk kurak arazide nasıl bir yer kurmak istiyordu?
1. Sorunun Cevabı
Arıcılık, tavukçuluk, sütçülük, meyvecilik, sebzecilik ve bağcılık yapılacak bir çiftlik.

2. Soru
Ankara o yıllarda nasıl görünüyordu?
2. Sorunun Cevabı
O yıllarda Ankara, bozkırın ortasında bir Orta Çağ kenti gibiydi.

3. Soru
Ankara’nın toprak özellikleri nasıldı?
3. Sorunun Cevabı
Ankara toprağı kurak, verimsiz ve çoraktı.3. etkinliğin tamamlanmasının ardından, hazırladığınız her soruyu sınıftan bir arkadaşınıza yöneltiniz ve arkadaşınızın cevabını aldıktan sonra kendi yazdığınız cevabı açıklayınız. Arkadaşınızın cevabında bir yanlışlık tespit ederseniz bu yanlışlığı düzeltiniz.

80. Sayfa

4. Etkinlik

“Atatürk Orman Çiftliği” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:a. Sizce bu metnin türü nedir?

Cevap: Hikaye

b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.

Cevap: Evet mümkün.Kişiler yer ve zaman belli olduğu için canlandırılabilir.

Ardından metindeki kişi sayısı kadar arkadaşınızın bulunduğu gruplar oluşturunuz ve aranızda rol dağılımı yapınız. Metinde size düşen bölümleri vurgu ve tonlamaya dikkat etmek ve verilmek istenen duyguları yansıtmaya çalışmak koşuluyla canlandırarak okuyunuz. Bütün gruplar canlandırmalarını bitirdiğinde en iyi canlandırmayı yapan grubu, sınıfın tamamının katıldığı bir oylamayla belirleyiniz.

5. Etkinlik

“Atatürk Orman Çiftliği” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek kelimelerin karşılarına yazınız ve her kelimeyi birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap:

Islah: daha iyi duruma getirme, düzeltme, iyileştirme.
Cümlem: Yeni aldığımız tarlayı ıslah etmek gerekiyor.

6. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metinde anlatılan olay nedir?

Cevap: Atatürk’ün verimsiz bir araziyi elverişli ve verimli bir yer haline getirme ve çiftlik kurması.

2. Hikayeye konu olan arazinin özellikleri nelerdir?

Cevap: Bataklık, çorak, verimsiz, sivrisineklerle dolu, uçsuz bucaksız bir yer.

3. Atatürk, tarım uzmanlarına hangi düşüncesini açıklıyor?

Cevap: Ankara civarında modern bir orman çiftliği kurmak istemesi.

4. Tarım uzmanları Atatürk’ün düşüncesini nasıl karşılıyor?

Cevap: Şaşkınlıkla karşılıyorlar ve Mustafa Kemal’in olmayacak bir iş için zaman harcadığını düşündükleri belliydi.

5. Atatürk’e göre, verimsiz toprakların verimli hale gelmesi nasıl mümkün olabilirdi?

Cevap: Modern tarım sayesinde.

6. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasının neye bağlı olduğunu düşünüyor?

Cevap: Tarıma

7. Uzmanların iyice şaşırmasına ne sebep oldu?

Cevap: Bataklık bölgeyi gösterip bu bölgeyi gezdiniz mi? sorusu üzerine.

8. Tahsin Coşkan kimdir? Atatürk ona ne söylüyor?

Cevap: Genç bir ziraat mühendisidir. “Tahsin! Bir konu hakkında düşünceni almak istiyorum. Bu yüzden seninle bir yere gideceğiz. Haydi benimle gel.”

9. Tahsin, Atatürk’ün niçin hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyor?

Cevap: Arazinin çok verimsiz olması ve hiç bir ürünün yetişmeyeceği düşüncesinde olduğu için.

10. Tahsin, Atatürk’e hangi soruyu soruyor? Atatürk’ten hangi cevabı alıyor?

Cevap: Tahsin: “Bir sürü verimli toprak varken neden burayı tercih ettiniz?” diye soruyor.Atatürk: “Evet, Ankara’nın kenarında batak, çorak ve kötü bir yer burası. Söyle bakalım Tahsin, biz burayı ıslah etmezsek kim gelir de ıslah eder?” cevabını veriyor.

11. Atatürk niçin köylülerle konuşmaya gidiyor?

Cevap: Köylülerin tarım konusunda tecrübelerinden faydalanmak ve bu arazide bir şeylerin yetişip yetişmeyeceğini öğrenmek için.

12. Atatürk köylülere ne soruyor?

Cevap: “Burada ağaç yetişip yetişmeyeceğini bana en kolay yoldan nasıl gösterirsiniz?”

13. Köylüler, Atatürk’e hangi yöntemi anlatıyorlar?

Cevap: Arazinin toprağını kazmasını, su dolu testiyi toprak hizasına kadar gömmesini, iki gün sonra testiyi onlara getirmesini söylüyorlar.

14. Köylülerin tarif ettiği yöntemle gerçekleştirilen deneme başarıya ulaşıyor mu? Açıklayınız.

Cevap: Evet ulaşıyor. Toprak testideki suyu emiyor.

15. Atatürk, Orman Çiftliğini niçin kendi parasıyla yaptırmak istiyor olabilir?

Cevap: Ziraat mühendisleri bölgenin verimsiz olduğunu söylemişlerdi.Eğer gerçekten bir şey yetişmez ise devletin parasının boşa gitmemesi için.

16. Atatürk’ün “Burası vatan toprağıdır, kaderine terk edilemez.” sözüyle vurgulamak istediği nedir?

Cevap: Vatan topraklarının her yerinin değerlenmesi gerektiği ve ilgisiz kalmaması gerektiği için.

17. Atatürk’ün Orman Çiftliği Projesi amacına ulaşıyor mu? Açıklayınız.

Cevap: Evet ulaşıyor. Ağaç yetişiyor.

18. Metinde Atatürk’ün kişilik özelliklerinden hangisi ön plana çıkmaktadır?

Cevap: İleri görüşlü olması, doğa sevgisi, vatan sevgisi, azim ve kararlılığı.

19. Metni etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.

Cevap: Evet buldum. Atatürk’ün azmini ve ileri görüşlülüğü beni çok etkiledi.

81. Sayfa

7. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Atatürk’ün, verimsiz bir araziyi azmi ve çalışkanlığı ile verimli ve ağaçlarla kaplı bir çiftliğe dönüştürmesini anlatıyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Atatürk’ün tarıma çevreye ve doğaya verdiği önemi anlatmak için.

• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?

Cevap: İnsanlar asla ümitsiz olmamalı azim ve cesaret ile her şeyin gerçekleşebileceği.

8. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Atatürk Orman Çiftliği” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Atatürk Orman Çiftliği’nin nasıl yapıldığını anlattığı için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uygun. Atatürk Orman Çiftliği’nin meydana gelişi anlatılmıştır.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Atatürk’ün Doğa Sevgisi

9. Etkinlik

Metindeki hikâye unsurlarını belirlemek için aşağıdaki çalışmaları yapınız.

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. ” ‘Atatürk Orman Çiftliği’ adlı metin, bence bir olay yazısıdır; düşünce yazısı değildir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Katılıyorum. Metinde yaşanmış bir olay anlatılmaktadır.

b. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde anlatılan olay nedir?

Cevap: Atatürk Orman Çiftliği’nin hangi şartlarda meydana geldiği.

c. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde anlatılan olay, yaşanması mümkün olan, gerçek hayatta yaşanabilecek bir olay mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet yaşanması mümkün.

ç. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde anlatılan olay yaşanmış bir olay olabilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Evet olabilir.Oldukça gerçekçi.

d. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde kişilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

Cevap: Verilmiştir.Atatürk, Ziraat mühendisleri, Tahsin Coşkan, köylüler.

82. Sayfa

e. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metnin kişileri, kahramanları kimlerdir?

Cevap: Atatürk, Tahsin Coşkan, ziraat mühendisleri ve köylüler.

f. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı yer ya da yerlerle ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

Cevap: Evet verilmiş. Anakara

g. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı zamanla ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

Cevap: Evet verilmiş 1925 yılı ilkbaharı.

ğ. ” ‘Atatürk Orman Çiftliği’ adlı metin, okurlara haz vermek amacıyla yazılmış bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Evet katılıyorum.Okurken çok haz aldım.

B. Metnin olay örgüsünü ortaya çıkarmak için metinde ana olaya bağlı olarak gerçekleşen bütün olayları belirleyiniz. Birbirleriyle sebep sonuç ilişkisi içinde olanları gerçekleşme, oluş sırasına koyarak “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metnin olay örgüsünü defterlerinize yazınız.

Cevap:
1- Atatürk’ün çiftlik kurma düşüncesi,
2- Tarım uzmanlarını çağırması görüş alması,
3- Uzmanların olumsuz görüşleri,
4- Atatürk’ün bu konuda ısrarcı olması
5- Tahsin Coşkan’la araziye gitmesi,
6- Tahsin Coşkan’ın olumsuz düşünceleri,
7- Arazi hakkında resmi rapor istemesi,
8- Atatürk’ün köylülere danışması
9- Köylülerin Atatürk’e testi önerisi
10- Testi deneyinin başarılı olması
11- Resmi raporun olumsuz gelişi
12- Atatürk’ün raporun üzerine “Burası vatan toprağıdır, kaderine terk edilemez.” yazması
12- Atatürk Orman Çiftliği’nin başarı ile meydana gelişi.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metin, 1. tekil kişi (ben) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.
Hayır.

b. Metin, 3. tekil kişi (o) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.
Evet. Yazar anlatmaktadır.

c. Metindeki anlatıcı “kahraman, gözlemci, hâkim – ilahi” bakış açılarından hangisine sahiptir? Düşüncelerinizi gerekçeleriyle açıklayınız.
Metindeki anlatıcı hâkim – ilahi bakış açısına sahiptir. Bunu, anlatıcının metindeki
kahramanların psikolojik hâlleri, akıllarından geçenler ve duyguları da dâhil olmak üzere
her şeyi bilmesinden, zaman ve mekân engeli tanımaksızın her şeyi görmesinden ve bilmesinden
anlıyoruz.

10. Etkinlik

Aşağıdaki anekdotla ilgili duygu ve düşüncelerinizi ve bu anekdotta Atatürk’ün hangi kişilik özelliğinin vurgulandığını açıklayınız.

“Atatürk’e ‘Ordu yok.’ dediler; o ‘Kurulur.’ dedi. ‘Para yok.’ dediler; o ‘Bulunur.’ dedi. ‘Düşman çok.’ dediler; o ‘Yenilir.’ dedi. Ve tüm dediklerini yaptı.”

Cevap: Atatürk’ün azim ve karalı oluşu, cesur oluşu, lider ve vatansever olması özellikleri.

83. Sayfa

Yazmaya Hazırlık

Metnin konusunu ve ana fikrini hatırlayarak sınıfta açıklayınız.

Yazma, Taslak Oluşturma

Konunun, ana fikrin belirlenmesinin ardından sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine, “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metnin konusu ve ana fikri etrafında, metne uygun bir başlık belirleyerek kendi kelimelerinizle hikâye türünde bir metin yazınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazı, belirlenen ana fikre uygun mu?
• Bu yazı, belirlenen türe uygun mu?
• Yazının başlığı ile içeriği uyumlu mu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazı, “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metnin konusunu ve ana fikrini yansıtan bir metin midir?

Düzeltme

Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.

• Yazdığınız yazıda, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız yazıda, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?…
• Yazdığınız yazıda, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek metni, sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma

Sınıfta gruplar oluşturunuz. Grubunuzdaki bütün üyelerin yazılarını okuyup değerlendiriniz. Grubunuzdaki en etkileyici, en iyi yazıyı bütün grup üyelerinin görüşlerini alarak belirleyiniz ve seçtiğiniz yazıyı sınıf panosuna asınız.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 309-310-311-312-313-314 . Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.