12 Kasım 2022, 15:54
Donatello
Yönetici

6. Sınıf Fen Bilimleri 171-172-173. Sayfa Cevapları MEB Yayınları6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 171-172-173 Cevapları

Ünite Değerlendirme Cevapları 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları

ÜNİTE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.1) Ses bir madde ile karşılaştığında hangi durumlar meydana gelir?

Cevap: Sesin bir kısmı maddeden geri yansır, bir kısmı madde tarafından soğurulur ve bir kısmı da karşı tarafa geçer.

2) Güneş ışınlarını her gün gördüğümüz halde Güneş’te meydana gelen patlamaları niçin duyamıyoruz? Açıklayınız.

Cevap: Boşlukta ses yayılmadığı için Güneş’te meydana gelen patlamalar duyulmaz.3) Aşağıdaki şekillerden hangisi veya hangilerinde ses iletilir? Açıklayınız.

6. Sınıf Fen Bilimleri 171. Sayfa Cevapları

Cevap: 1. ve 2. şekilde ses iletilir.

4) Umut, ses yalıtımının evlerdeki önemini göstermek için bir ev modeli yapmıştır. Umut, yaptığı ev modelinde hangi ses yalıtım malzemelerini kullanmış olabilir?Cevap: Maddelerin sesi soğurma özellikleri birbirinden farklıdır. Lastik, pamuk, yün, keçe ve halı gibi maddeler, strafor köpük gibi ses yalıtım malzemeleri kullanmış olabilir.

B. Ses aşağıdaki ortamlarda bulunan maddelerle karşılaştığında daha çok hangi durum ortaya çıkar? Uygun kutucuğu işaretleyiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri 171. Sayfa Cevapları

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenin doğrusunu altındaki boşluğa yazınız.( Y ) Ses en hızlı gazlarda yayılır.
–>Ses en hızlı katılarda yayılır.
( D ) Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gereklidir.
( D ) Işık sesten daha süratlidir.
( D ) Ses yalıtımında boşluklu ve yumuşak malzeme tercih edilmelidir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1) Aynı sıcaklıkta fakat farklı hallerde bulunan K, L ve M maddelerinde sesin yayılma süratleri büyükten küçüğe doğru sırasıyla “K>L>M” şeklindedir.

K bakır, M helyum gazı olduğuna göre L maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?A) Boşluk
B) Demir
C) Su
D) Tahta

Cevap: C

2) I. Sesin yayılma hızı, hava ortamında su ortamına göre daha fazladır.
II. Yoğunluk, sesin yayılma hızına etki eder.
III. Sesin hızı ışığın hızından büyüktür.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: B

3) Okullarda ses yalıtımını sağlamak için
I. Pencerelerde çift cam kullanmak
II. Duvarları cam yünü ile kaplamak
III. Sınıfları ahşap ile kaplamak

İşlemlerinden hangisi veya hangileri yapılmalıdır?A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II, III

Cevap: C

4) “Ses kaynağının değişmesi sesin farklı işitilmesine sebep olur.”

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bilgiyi doğrulamaz?A) İçi su dolu bir cam şişeye farklı kuvvetlerle vurulduğunda çıkan sesin şiddeti farklıdır.
B) İçi su dolu bir cam şişeyle içi boş bir cam şişeden farklı türde sesler çıkar.
C) Bağlama ve gitar sesi birbirinden çok farklıdır.
D) Porselen ve metal kaseye metal kaşıkla eşit şiddette vurulduğunda çıkan sesler farklı işitilir.

Cevap: A

5) Serhat Öğretmen Fen Bilimleri dersinde sesin yayılması konusunu işlemektedir. Öğrencilerinin
arasından Beril, öğretmene: “Öğretmenim karlı günlerde sokaktan evimize daha az ses geliyor, bunun sebebi nedir?“ diye sorar. Serhat Öğretmen’in bu soruya cevabı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Kar ortamında ses hızlı yayıldığı için
B) Kar sesi daha iyi yansıttığı için
C) Kar ortamında ses yayılmadığı için
D) Kar dışarıdaki sesleri soğurduğu içinCevap: D

6) 6. Sınıfta okuyan Ali akşamları gitar çalar fakat komşuları çıkan sesten rahatsız olmaktadır. Ali bunun üzerine evdeki yumurta kolilerini kullanarak duvarları kaplamıştır. Ali’nin bunu yapma amacı nedir?

A) Odasını yeniden dekore etmek
B) Isı yalıtımını sağlamak
C) Duvarı kalınlaştırmak
D) Ses yalıtımını sağlamak

Cevap: D

7) Akustik teknolojisi, bazen bir ortamdaki gürültüyü engellemek amacıyla bazen de sesin daha uzak noktalara yayılması amacıyla uygulanır.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde akustik mimarinin yapımında “gürültüyü engellemek” amaçlanmıştır?

A) Ses kayıt odası
B) Amfitiyatro
C) Cami
D) Konferans salonu

Cevap: A

8) Ayşe ve Aylin okula giderken yürüdükleri toprak zeminde ve okula girdikten sonra koridordaki mermer zemin üzerinde farklı seslerin çıktığını gözlemliyor.

Buna göre;
I. Farklı ses kaynaklarından farklı sesler çıkar.
II. Sesin türünü ses kaynağı belirler.
III. Farklı şiddetlerde vurulan ses kaynağından farklı büyüklükte ses çıkar.
yargılarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

Cevap: B


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları

9) Aşağıda maddelerin eşit hacimdeki tanecik miktarları, sütun grafiğinde gösterilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri 173. Sayfa Cevapları

Bu maddeler kullanılarak yapılan malzemelerle ilgili aşağıdaki yorumlar yapılıyor.

I. Sesin yayılmasını önlemek için L maddesinden yapılan malzeme kullanılabilir.
II. K maddesinden yapılan malzeme, sesi diğerlerine göre daha iyi iletir.
III. Ses yalıtımında kullanmak için M maddesi tercih edilmelidir.

Yukarıda verilen yorumlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

Cevap: B

10) “Farklı ses kaynaklarına aynı cisimle vurulduğunda çıkan sesler birbirinden farklı olur.” Verilen bilgiyi doğrulamak isteyen Ayşe, aşağıdaki düzeneği kullanarak deney tasarlıyor.

6. Sınıf Fen Bilimleri 173. Sayfa Cevapları

Buna göre Ayşe, aşağıdakilerden hangisini yaparak çıkan sesleri dinlerse amacına ulaşabilir?

A) Cam tabağa tahta kaşıkla, metal tabağa metal kaşıkla vurmalıdır.
B) Tahta kaşıkla her iki tabağa da ayrı ayrı vurmalıdır.
C) Cam tabağa önce cam kaşıkla daha sonra metal kaşıkla vurmalıdır.
D) Metal tabağa önce metal kaşık daha sonra cam kaşıkla vurmalıdır.

Cevap: B


Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları 171-172-173. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Fen Bilimleri 170. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.