18 Temmuz 2021, 13:37
murat
Yönetici

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 131-132-133. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 131-132-133 Cevapları MEB Yayınları

Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Cevapları


Lila renkli yazılar cevaplardır.

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 131. Sayfa Cevapları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

Cevap:1. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri ile 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alır.
2. Türkiye’de dört mevsimin belirgin şekilde yaşanması Türkiye’nin mutlak konumunun sonucudur.
3. Türkiye’de batıdan doğuya doğru yükselti artar.
4. Yurdumuzda güneyden kuzeye doğru sıcaklık azalır.
5. Ülkemizde kıyılardan uzak iç kesimlerde karasal iklim görülür.
6. Yer şekilleri nüfusun dağılışında etkili olan doğal faktörlerdendir.
7. Sanayi, ticaret ve turizmin geliştiği yerlerde nüfus fazladır.
8. Kutuplara yakın olan yerlerde kutup iklimi görülmektedir.

Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

Cevap:9. Gün içerisinde değişkenlik gösteren hava olayları (e)
10. Sınırları belirli alanda yaşayan insan sayısı (c)
11. Akarsular tarafından derince yarılmış çevresine göre yüksekte kalan düzlükler (b)
12. Herhangi bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu yer (d)
13. Akarsular tarafından yarılmamış çevresine göre alçakta kalan geniş düzlükler (a)
14. Herhangi bir yerde uzun yıllar değişmeyen hava olaylarının yıllık ortalama değeri (f)

a) ova
b) plato
c) nüfus
ç) meridyen
d) coğrafi konum
e) hava durumu
f) iklim


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 132. Sayfa Cevapları

Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

15. Dünya üzerinde farklı iklim tiplerinin etkili olması, bu iklim tiplerinin görüldüğü yerlerdeki insanların yaşamlarını nasıl etkilemektedir? Açıklayınız.Cevap: İklim tipleri insanların yaşamlarını doğrudan etkilemektedir. İklim tiplerine göre insanlar ev şekilleri ve kullandıkları malzemeleri seçmektedir. Ekonomik faaliyetler o iklimin yapısına göre olmaktadır. Örneğin Akdeniz iklimi görülen bir yerde turizm, tarım, hayvancılık ve sanayinin geliştiği görülmektedir. Kıyafet seçimi de yine iklimsel özelliklere göre olmaktadır. Yedikleri besinlerin ağırlıklı olarak o bölgedeki iklim tipine göre olmaktadır.

16. Ülkemizde yükseltinin sıcaklık, ulaşım, ekonomi ve nüfus dağılışı üzerindeki etkilerini açıklayınız.

Cevap:

Yükseltinin az olduğu yerlerde: Sıcaklık oranı yüksek, ulaşımı kolay, ekonomisi gelişmiş nüfusu ise yoğundur.Yükseltinin fazla olduğu yerlerde: Sıcaklık oranı düşük, ulaşımı daha zor, ekonomisi fazla gelişmemiş, nüfusu ise yoğun değil seyrek yapıdadır.

Atlaslarınızdan yararlanarak farklı kıtalardan Akdeniz iklimi, Kutup iklimi, Muson iklimi veya Ekvatoral iklim özelliğinin görüldüğü üç ülke belirleyiniz. Seçtiğiniz ülkeler ile o ülkelerde görülen iklim tiplerini boşluklara yazınız.

Cevap:

Ülke Adı: Yunanistan- Akdeniz İklimiÜlke Adı: Japonya- Muson İklimi

Ülke Adı: Grönland- Kutup İklimi

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumunun sonuçlarından değildir?A) Akdeniz’den Karadeniz’e doğru sıcaklık azalır.
B) Yer altı kaynakları bakımından zengindir.
C) Batıdan doğuya doğru yükselti artar.
D) Üç tarafı denizlerle çevrilidir.

Cevap: A

19. Renklendirme yöntemiyle hazırlanan fizikî haritalarda renkler yükselti basamağını gösterir. Aşağıda verilen şehirlerden hangisi harita üzerinde diğerlerine göre farklı bir renk ile ifade edilir?

A) Antalya B) İzmir C) Rize D) SivasCevap: D

20. Şehirlerin gelişmesinde ve nüfuslarının artmasında tarım, sanayi, ticaret, turizm gibi faktörler etkili olmaktadır.

Buna göre aşağıda verilen şehirlerimizden hangisinin gelişmesinde tarım, sanayi ve turizm faaliyetleri bir arada etkili olmuştur?

A) Çanakkale B) Gümüşhane C) İzmir D) KütahyaCevap: C


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 133. Sayfa Cevapları

Yazları sıcak ve kurak geçer.
-Bitki örtüsü makidir.
-Güneşli gün sayısı fazladır.

Yukarıda verilen özellikler harita üzerindeki numaralandırılmış yerlerden hangisine aittir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4Cevap: C

22.

I. İklim
II. Turizm
III. Toprak
IV. Sanayi

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri nüfusun yeryüzünde dağılışına etki eden doğal faktörlerdendir?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) II ve IV

Cevap: B

23. Yer altı kaynakları bakımından zengin olan yerlerde nüfus fazladır.

Verilen açıklamaya bağlı olarak aşağıdaki şehirlerin hangisinde nüfus fazladır?

A) Bayburt B) Erzincan C) Karaman D) Zonguldak

Cevap: D

24. Verilen grafik aşağıdaki iklim tiplerinden hangisine aittir ?

A) Akdeniz iklimi B) Karadeniz iklimi C) Karasal iklim D) Kutup iklimi

Cevap: B

Bir önceki yazımız olan Monarşilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangileri yer almaz? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


22 Kasım 2022, 16:04

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Derslerimi kendim yapıyorum ama bazen yapamadıklarım için bakmam gerekiyor cevaplarınız güzel teşekkürler

11 Şubat 2024, 14:46

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok güzel çok teşekkür ediyorum böyle şeyleri yapmaya devam etmenizi ve sizi tebrik ediyorum.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.