05 Temmuz 2021, 10:32
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 187-188-189. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 187-188-189 Cevapları MEB Yayınları

Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Cevapları


Lila renkli yazılar cevaplardır.

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 187. Sayfa Cevapları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

Cevap:1. Ekonomik faaliyetler üretim, dağıtım ve tüketim olmak üzere üçe ayrılır.
2. Topraklar, sular, ormanlar ve madenler doğal kaynaklardır.
3. Konya Ovası ülkemizin tahıl ambarı olarak bilinen yeridir.
4. Dağlık ve otlakların olduğu yüksek yerlerde büyükbaş hayvancılık yapılır.
5. Deterjan, boya ve kimya sanayilerinde, jet ve roket yakıtı yapımında bor madeni kullanılmaktadır.
6. Sıcak su buharı ile elektrik üreten santrallere jeotermal enerji santrali denir.
7. Ayçiçeği, zeytin ve mısırın yetiştirildiği yerlerde yağ sanayisi gelişir.
8. Alışveriş yaptığımız iş yerlerinden alışverişimizin sonunda mutlaka fiş / fatura almalıyız.
9. Yaptığı mesleğin eğitimini almış, işinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip kişiler nitelikli insan gücü oluşturur.

Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

Cevap:10. Ülkemizde en fazla yetiştirilen tarım ürünleri (ç)
11. Yenilenebilen enerji kaynağı (d)
12. Yatırım yapabilmek için gerekli olan unsurlardan biri (b)
13. Çalışan vatandaşların gelirlerinin bir kısmını devlete vermesi (f)
14. İşini en iyi ve başarılı şekilde yapan kişi (e)
15. Konuşkan ve sabırlı olan kişilerin tercih ettiği meslek (c)

a) ekonomi

b) sermaye

c) öğretmenlikç) tahıllar

d) güneş

e) nitelikli insan gücü

f) vergi
6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 188. Sayfa Cevapları

Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

16. Yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Cevap: 

Yenilenebilen enerji kaynakları:Güneş enerjisi,
Rüzgar enerjisi,
Hidrolik (hidroelektrik) enerjisi,
Jeotermal enerjisi,
Biyokütle enerjisi (biyoyakıt enerjisi de dahil),
Hidrojen enerjisi,
Dalga enerjisi,
Gelgit enerjisi

Yenilenemeyen enerji kaynakları:

Doğalgaz
Petrol
Kömür
Nükleer Enerji

17. Mesleğimizi seçerken kendimize sormamız gereken sorular nelerdir? Açıklayınız.Cevap: 

Yeteneğim nedir?

Hangi meleğe daha yatkınım?

Hangi mesleği seviyorum?Seçeceğim meslek için hangi eğitim süreçleri var?

Seçeceğim meslekte ne kadar para kazanabilirim?

18. Vatandaşlık görevi olan vergilerimizi düzenli olarak vermediğimizde ne tür sorunlarla karşılaşabiliriz? Açıklayınız.

Cevap: Vergilerimizi vermezsek devlet kalkınamaz ve büyüyemez. Halk hizmetleri yeterli olarak alamaz. Hayatın her alanında sorunlarla karşılaşırız. Halk arasında sınıf ayrımları olur. Adalet ve eşitlik ilkesi zedelenir.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

19. – Yüksek sıcaklık ve nem ister,
– Sulak alanları sever.
– Ülkemizde en fazla Edirne’de yetiştirilir.

Verilen bilgiler aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisine aittir?

A) Çeltik (pirinç) B) Mısır C) Pamuk D) ZeytinCevap: A

20. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin ülkemizdeki yetişme alanı diğerlerine göre daha fazladır?

A) Buğday B) Çay C) Pamuk D) Turunçgiller

Cevap: A


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 189. Sayfa Cevapları

21. Yenilenemeyen enerji kaynakları yandıklarında karbondioksit gazı açığa çıkarırlar. Bu zararlı gazların atmosferde birikmesi küresel ısınma ve asit yağmurları dediğimiz olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. Bu olumsuz durumların yaşanmaması için çevre dostu alternatif enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

Buna göre aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi alternatif enerji kaynakları içinde yer alır?

A) Doğal gaz B) Kömür C) Petrol D) Rüzgâr

Cevap: D

22. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde ödediğimiz vergilerin etkisi yoktur?

A) Hastanelerin açılması
B) Evimize eşya alınması
C) Barajların yapılması
D) Köprülerin yapılması

Cevap: B

23. Bir ülkenin gelişmesinde nitelikli insan gücünün büyük katkısı vardır. Bu nedenle nitelikli insan gücünün fazla olduğu ülkeler gelişmiş ülkelerdir.

Buna göre nitelikli insan gücünün fazla olduğu bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?

A) Ülkenin kalkınma hızı artar.
B) Fabrikaların üretiminde kalite artar.
C) Enerji ve zaman verimli şekilde kullanılır.
D) Ülkede işsizlik oranı artar.

Cevap: D

24. Fabrika, araba ve evlerde petrol ile kömür gibi fosil yakıtların kullanılması atmosferdeki gaz oranlarının değişmesine neden olmaktadır. Bundan dolayı dünyada iklim değişikliği yaşanmaktadır. İklim değişikliği bu şekilde devam ederse birçok canlı türü buna uyum sağlayamayacak ve yok olacaktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu sorunu çözmeye yönelik bir çalışma olamaz?

A) Enerji tasarrufuna gitmek
B) Yenilenebilir enerji kullanımını artırmak
C) Fosil yakıtlar kullanmak
D) Fabrikalarda filtre kullanımını yaygınlaştırmak

Cevap: C

Bir önceki yazımız olan Monarşilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangileri yer almaz? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


22 Kasım 2022, 16:17

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3646

Derslerimi daha iyi çalışmamı sağlıyorsunuz ödevlerimi kontrol ediyorum ve hazırlanarak gidiyorum çok teşekkür ederim.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.