09 Eylül 2021, 09:18
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 255-256-257. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 255-256-257 Cevapları MEB Yayınları

Ölçme Ve Değerlendirme Etkinlik Cevapları


Lila renkli yazılar cevaplardır.

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 255. Sayfa Cevapları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

Cevap:1.Bakü-Tiflis-Kars... Demir Yolu Projesi ile tarihî İpek Yolu’nun canlandırılması amaçlanmaktadır.
2. Bakü-Tiflis-Ceyhan... Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki boru hattı projesidir.
3. Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütününe
..Popüler Kültür.…. denir.
4. Türkiye, 2017-2021 yılları için …..Unesco…….. Yürütme Kurulunda yer almaya hak kazanmıştır.
5. Türk dilinin konuşulduğu ülkelerde sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarında iş birliği sağla
yan kuruluşa …Tika.. denir.
6. Ülkemizin en fazla ihracat yaptığı ülke…..Irak……..
7. Türk kültürünün araştırılmasını, geliştirilmesini, korunmasını ve uluslararası alanda tanıtılmasını
amaçlayan kuruluş ………Türksoy.

Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

Cevap:8. Türkiye’nin dünyada uluslararası sorunların çözümünde takip ettiği politika (ç)
9. 13 Aralık 2017’de İstanbul’da Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti ilan eden uluslararası kuruluş (g)
10. Uluslararası ilişkilerde karşılıklı güven ve saygı ilkesi (f)
11. Türkiye adına yurt dışında okullar açan kuruluş (e)
12. Bir ülkenin başka bir ülkeden mal alması (dış alım) (a)
13. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsız olan Türk devleti(b)
14. Bir ülkenin başka bir ülkeye mal satması (dış satım)(c)


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 256. Sayfa Cevapları

Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

Cevap:

15. Dış ticaretin ülkelerarası ilişkilerde ekonominin yanı sıra başka hangi alanlarda etkileri olmuştur Açıklayınız.– Sosyal, kültürel, siyasal

16. Millî kültürümüzün popüler kültürden olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için bize düşen görevler nelerdir? Açıklayınız.

– Kültürümüzü daha iyi tanımak, televizyonda çıkan her şeye özenmemek, bilinçli olmak.

17. Aralık 2017’de İstanbul’da toplanan, Türkiye’nin de dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesinin sonuç bildirisine göre, Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin tanındığı ilan edilmiştir. Bu bildiriden yola çıkarak Türkiye’nin uluslararası alandaki rolü hakkında düşüncelerinizi yazınız.– Türkiye İslam ülkelerinde ve bölge ülkeleri arasında lider bir özelliğe sahiptir.

18. Türk Cumhuriyetleri ile olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için neler yapılabilir? Aşağıda verilen boşluklara düşüncelerinizi yazınız.

– İlişkilerimiz arttırmak için ülkeler arasındaki seyahat ve gezileri arttırmak gerekir.Daha fazla iş insanı bölgeye gitmeli ve oralarda yatırım yapmalıdır.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.19. “Dünya milletlerinin mutluluğuna çalışmak, kendi huzur ve mutluluğuna çalışmak demektir.” Mustafa Kemal Atatürk (Ulus Gazetesi, 20. 3. 1937)

Atatürk yukarıdaki sözü ile aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durmuştur?

A) Dünya barışı B) Ekonomik iş birliği C) Vatan sevgisi D) Sanayileşme

Cevap: A
6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 257. Sayfa Cevapları

20.Aşağıda verilenlerden hangisi popüler kültüre ait bir örnek değildir?

A) Sosyal medya akımlarını takip etmek
B) Anne babanın elini öpmek
C) Alışverişleri, alışveriş merkezlerinden yapmak
D) Modaya uygun giyinmek

Cevap: B

21. Ülkemizin en fazla ihraç ve ithal ettiği ürünler yukarıdaki şemada gruplandırılmıştır.Bu gruplandırma içerisinde yer değiştirmesi gereken iki ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haberleşme teçhizat ve cihazları-Tekstil ürünleri
B) Gıda ürünleri (fındık, incir, üzüm)-Kimyasal ürünler
C) Metal ürünler-Petrol ürünleri
D) Giyim eşyası-Tıbbi aletler

Cevap: A

22. İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanlığını yapması
Bosna-Hersek’e destek kuvvet yollanması
Türkiye Maarif Vakfının kurulması
BTK (Bakü-Tiflis-Kars) demir yolunun yapımıYukarıda Türkiye’nin uluslararası alanda gösterdiği gelişmeler ve bunların ilgili olduğu alanlar verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV

Cevap: C

3. Türkiye’nin 1932 yılında Milletler Cemiyetine üye olması dış politikada hangi özelliğini gösterir?A) Yayılmacı bir devlet B) İşbirlikçi bir devlet
C) Karşılık bekleyen bir devlet D) Barışçı bir devlet

Cevap: D

24. “Bizim dostumuz olan Sovyetler Birliği’nin idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür. İnanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür.”

İsmet BOZDAĞ, “ Atatürk’ün Sofrası” s.26-27 (Düzenlenmiştir.)

Mustafa Kemal Atatürk’ ün bu sözlerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Soydaşlarımızla bağlarımızı koparmamaya B) M. Kemal’in gelecekle ilgili düşüncelerine
C) Komşu devletlerin içişlerine müdahale etmeye D) Soydaşlarımıza sahip çıkmaya

Cevap: C

 

Bir önceki yazımız olan Monarşilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangileri yer almaz? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


22 Kasım 2022, 16:25

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Benim işime yarayan bir konu oldu cevaplarımı kontrol ettim ve epey yanlışım varmış çok teşekkür ederim.

12 Mayıs 2024, 19:00

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Teşekkürler çok işime yaradı çok güzel olmuş

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.