06 Temmuz 2021, 20:15
murat
Yönetici

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 MEB Yayınları

Yeni Yurt Anadolu Etkinlik Cevapları


Lila renkli yazılar cevaplardır.

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 79. Sayfa Cevapları 

Çağrı Bey’in yukarıdaki konuşmasını nasıl tamamlayabilirsiniz? Söyleyiniz

Cevap: Ben Anadolu’yu yurt edinmek için geldim.
6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 80. Sayfa Cevapları 

Büyük Selçuklu Devleti’nin batı yönünde yaptığı fetihler Anadolu’nun Türkleşmesini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız.

Cevap: Aldıkları Anadolu topraklarına beyler yerleşmiş ve zamanla çoğalmışlardır.


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 82. Sayfa Cevapları 

“26 Ağustos 1071, Türklerin Anadolu’ya geliş tarihi değil; Türklerin Anadolu’ya hâkim oluş tarihidir.” ifadesinden yola çıkarak Anadolu’yu yurt edinme süreci ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?Cevap: Türkler daha önceleri de Anadolu’ya gelmiş yerleşme çabaları içinde olmuşlardır. Fakat Bizans zulmü karşısında yurt edinmekte zorlanmışlardır.1071 Malazgirt zaferinden sonra Bizans ağır bir yenilgiye uğramış ve Türkler Anadolu’ya hakim olmaya başlamışlardır.


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 83. Sayfa Cevapları 

Nizamülmülk’ün Büyük Selçuklu Devleti’ne katkıları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Devlette düzeni sağladı, eğitim ve kültür alanlarında çok ilerlemeler sağlandı. Medreseler kurdu, mimari alanlarda büyük çalışmalar oldu. Bilim alanında ilerlemeler sağlandı.


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 84. Sayfa Cevapları 

Sultan Alparslan beylerine verdiği bu emirle neyi amaçlamıştır? Tartışınız.Cevap: Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerini yurt edinmelerini ve burada kalıcı olmalarını amaçlamıştır. Böylece Anadolu Türk yurdu olacaktır.


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 88. Sayfa Cevapları 

Malazgirt Savaşı ile Miryokefalon Savaşı’nı Anadolu’nun Türk yurdu olmasına katkıları açısından karşılaştırarak değerlendiriniz.

Cevap: Her iki savaşta da Anadolu Türk yurdu olmasında önemli katkıları olmuştur. Malazgirt zaferi ile Anadolu’nun kapıları açılmışken Miryokefalon savaşı ile artık Anadolu kesin olarak Türk yurdu olmuştur.


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 89. Sayfa Cevapları 

Aşağıda, Anadolu’nun Türk yurdu olma sürecindeki önemli gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmeleri okuyunuz ve tabloda bunlarla ilişkili olan savaşı işaretleyiniz.Cevap:

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 89. Sayfa Cevapları 


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 90. Sayfa Cevapları 

Selahaddin Eyyubi’nin hayatı hakkında araştırma yapınız ve elde ettiğiniz bilgileri sınıfta paylaşınız.

Cevap: 1138’de doğdu. 1169’da amcasının yerine Mısır veziri oldu. 1174’te Mısır tahtına oturdu. 1187’de Hıttin Savaşı’nda Haçlıları ağır bir hezimete uğrattı ve Kudüs’ü ele geçirdi. 1193’te hayatını kaybetti.
6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 91. Sayfa Cevapları 

Haçlı askerinin anlattığı metinden yola çıkarak Haçlı Seferleri’nin nedenlerini gruplandırarak yazınız.

Cevap:

Dini nedenler: Papa Kudüs ve Antakya gibi kutsal yerleri ele geçirmek istemesi.

Ekonomik nedenler: Doğu’nun zenginliklerini ellerine geçirmek.Siyasi nedenler: Bizans devletinin yardım istemesi.

Sosyal nedenler : Bazı maceracıların macera peşinde koşması.

1. Haçlılar, bu seferlerde amaçlarına ulaşabilmişler midir? Açıklayınız.

Cevap: Başarı olmamasına rağmen sonuçları itibari ile istedikleri bazı şeyleri, kağıt, pusula, matbaa ve barut gibi şeyler sonradan çok işlerine yaramıştır.2. Haçlı Seferleri’nin nedenlerinden yola çıkarak sonuçları hakkında hangi çıkarımları yapabiliriz? Aşağıya yazınız.

Cevap: 

Dini sonuçlar: Kiliseye güven azaldı.

Ekonomik sonuçlar: Bir çok kent ele geçirilmiştir.Siyasi sonuçlar: Selçuklu devleti başkentini Konya’ya taşımıştır.

Sosyal sonuçlar: Pusula, kağıt, matbaa, barutu öğrenmişlerdir.


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 93. Sayfa Cevapları 

Türkiye Selçuklularının inşa ettikleri bu eserler Anadolu’yu yurt edinme sürecinde kültürel hayata hangi katkılarda bulunmuştur? Açıklayınız.

Cevap: Kervansaraylar sayesinde yabancı insanlar ile kültürel etkileşim olmuştur, farklı diller yaygınlaşmış, bilim insanları Anadolu’ya gelmeye başlamış, Moğol baskısı ilim insanlarının gelişini hızlandırmıştır.
6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 94. Sayfa Cevapları 

Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Anadolu’nun yurt edinilmesinde Anadolu insanını sevgi, birlik ve kardeşlik duyguları etrafında toplayan sufi ve düşünürleri araştırınız. Araştırma sonucunu sınıfta paylaşınız.

Cevap: Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram Veli, Yunus Emre, Hoca Ahmet Yesevi gibi insanlar Anadolu2da birlik beraberlik ve gönül birliğini sağlamışlardır.

Bir önceki yazımız olan Monarşilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangileri yer almaz? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


22 Kasım 2022, 15:29

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Tarih benim en sevdiğim derslerden biri bu yüzden bu konulara hazırlanarak gidiyorum bu site de bana yardımcı oluyor çok teşekkürler

13 Aralık 2023, 11:31

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok yardımcı oldu teşekkür ederim

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.