25 Kasım 2021, 20:32
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122-123-124-125 Cevapları Anadol Yayınları


 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122-123-124-125 Cevapları Anadol Yayınları

3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 118. Sayfa Cevapları

A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.

1. Dünya’nın Ekvator’dan şişkin, kutuplardan basık olan kendine özgü şekline ne denir?

Cevap: Geoit.2. Dünya’yı tam ortadan ikiye ayırdığı varsayılan hayalî çizgiye ne denir?

Cevap: Ekvator.

3. Bir kutup noktasından başlayarak Ekvator’u dik olarak kesip diğer kutup noktasına doğru uzandığı varsayılan hayalî çizgilere ne denir?Cevap: Meridyen.

4. Dünya üzerinde bulunan herhangi bir yerin paralel ve meridyenlere göre belirtilmesine ne denir?

Cevap: Mutlak konum.

5. Yeryüzündeki derin ve geniş çukurları dolduran büyük su kütlelerine ne denir?Cevap: Okyanus.

6. Ekvator’dan başlayıp kuzey ve güney kutup noktalarına doğru Ekvator’a yatay şekilde uzandığı varsayılan hayalî çizgilere ne denir?

Cevap: Paralel.

7. Kendine bağlı adalarla beraber çevresi sularla kaplı büyük kara parçalarına ne denir?Cevap: Kıta.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 119. Sayfa Cevapları

B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?

Cevap: 5. çıkışa ulaşır.2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?

Cevap: 2, 3, 5 ve 6. kutucuklardaki ifadeler doğrudur.

3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Cevap: 1, 4 ve 7. kutucuklardaki ifadeler yanlıştır. 1. Antarktika Kıtası, Ekvator’un güneyinde yer almaktadır.
4. Dünya yüzeyinde okyanusların kapladığı alan, kıtaların kapladığı alandan daha fazladır.
7. Avrupa kıtası, Ekvator’un kuzeyinde yer almaktadır.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 120. Sayfa Cevapları

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Cevap:

1. (Y) Ülkemizin kuzeyi ile güneyi arasında 111 km’lik uzaklık bulunur.
2. (D) Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği bir yerde bulunması, ülkemizin jeopolitik önemini artırmaktadır.
3. (Y) Yeryüzünde sıcaklık yerden yukarı doğru gidildikçe artar.
4. (D) Ülkemizin ortalama yükseltisi fazladır ve ülkemiz engebeli bir yapıya sahiptir.
5. (Y) Ülkemizde nüfus her yere eşit şekilde dağılmıştır.
6. (D) Yer altı kaynaklarının bulunduğu yerlerde genellikle nüfus fazladır.
7. (D) Eskimolar, avcılık ve balıkçılıkla geçimlerini sağlarlar.
8. (Y) Ekvatoral iklimin görüldüğü yerlerde insanlar genellikle kalın kıyafetler giyerler.Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

Cevap:

1. Göreceli konum bir yerin okyanus, deniz, komşu ülkeler, yer altı ve yer üstü kaynaklarına bakılarak belirtilir.
2. Ülkemiz, mutlak konumundan dolayı ılıman iklim kuşağında yer alır.
3. Ülkemizde dağların kuzey yamaçlarının güney yamaçlarına göre soğuk olması bakı durumundan kaynaklanmaktadır.
4. Karasal iklimin bitki örtüsü bozkır dır.
5. Nüfus sınırları belli bir alan içinde yaşayan insan sayısıdır.
6. Ülkemizin doğusunda nüfusun az olmasının sebebi yeryüzü şekilleri engebeli olmasıdır.
7. Tropikal ürünlerden olan kahve ve kakao ekvatoral iklim bölgesinde yetiştirilir.
8. Muson ikliminin görüldüğü yerlerde yazın yağışlar fazladır.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 121. Sayfa Cevapları

D. Aşağıdaki kavram haritasındaki numaralandırılmış kutucukları, verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.Cevap:

• 1 ve 2 numaralı kutucuklara “Karadeniz iklimi” ve“Karasal iklim” yazılmalıdır.
• 3 ve 5 numaralı kutucuklara “rüzgârlar” ve “bakı” yazılmalıdır.
• 4 ve 6 numaralı kutucuklara “giyilen kıyafetler” ve “ulaşım” yazılmalıdır.
• 7 ve 8 numaralı kutucuklara “Ekvatoral iklim” ve “Akdeniz iklimi” yazılmalıdır.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 122. Sayfa Cevapları

E. Aşağıda paralellerin ve meridyenlerin özellikleri karışık olarak verilmiştir. Bu özelliklerin başındaki numaraları paralel veya meridyen kutularından uygun olana yazınız.

Cevap:Paralellerin özellikleri: 1, 3, 5, 7, 9, 12

Meridyenlerin Özellikleri: 2, 4, 6, 8, 10, 11

F. Aşağıda Türkiye’nin coğrafi konumuyla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bunların mutlak konum ile mi yoksa göreceli konum ile mi ilgili olduğununu noktalı yerlere yazınız.

1. Ülkemiz; Ekvator’un kuzeyinde, başlangıç meridyeninin ise doğusunda yer alır.

Cevap: Mutlak konum.

2. Ülkemize kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı yükseltir.

Cevap: Mutlak konum.

3. Ülkemiz Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahiptir.

Cevap: Göreceli konum.

4. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır.

Cevap: Göreceli konum.

5. Ülkemiz ılıman kuşakta yer alır.

Cevap: Mutlak konum.

6. Ülkemiz zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahiptir.

Cevap: Göreceli konum.

7. Ülkemiz, Asya ve Avrupa kıtalarının kesiştiği yerde bulunur.

Cevap: Göreceli konum.

8. Ülkemizin en kuzeyi ile en güneyi arasında 666 km’lik uzaklık vardır.

Cevap: Mutlak konum.

9. Ülkemiz Orta Doğu petrollerine yakın önemli bir yerde bulunur.

Cevap: Göreceli konum.

10. Ülkemizde dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre daha sıcaktır.

Cevap: Mutlak konum.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 123. Sayfa Cevapları

G. Aşağıdaki Dünya haritası üzerinde numaralandırılan kıtalar rakamlarla, okyanuslar harfle gösterilmiştir. Bunların isimlerini noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

1-Kuzey Amerika

2- Güney Amerika

3- Afrika

4- Avrupa

5-Asya

6- Avustralya

7- Antartika

A-Büyük Okyanus

B- Atlas Okyanusu

C- Hint Okyanusu

Ğ.Aşağıda ülkemizin farklı yerlerinde görülen bazı iklim özellikleri verilmiştir. Buna göre uygun eşleştirmeleri yapınız.

Cevap:

iklim eşleşmesi

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 124. Sayfa Cevapları

H. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Bir yerin mutlak konumunu belirlemek için aşağıdakilerden hangilerini kullanırız?
A) Yükselti ve meridyenleri
B) Meridyen ve paralelleri
C) Paraleller ve dağların denize uzanış yönünü
D) Meridyenler ve denizelliği

Cevap: B

2. Yeryüzü şekilleri dağlık ve engebeli olduğu için bu şehirde iklim şartları uygun değildir. Bu yüzden ulaşım gelişmemiştir. Nüfus ise azdır.
Bilgileri verilen ilimiz aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Adana
B) Ardahan
C) Bursa
D) Gaziantep

Cevap: B

3. Aşağıda verilenlerden hangisi İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi illerimizin nüfuslarının fazla olmasında diğerlerinden daha fazla etkilidir?
A) Sanayinin gelişmiş olması
B) Tarım faaliyetlerinin yapılması
C) Su kaynaklarının bulunması
D) Turizmin gelişmiş olması

Cevap: A

4. • Yıl boyunca sıcaklık yüksek, yağış fazladır.
• Bitki örtüsü gür ormanlardır.
• İnsanlar ince kıyafetler giyer ve ısınmada problem yaşamazlar.
Özellikleri verilen iklim türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akdeniz iklimi
B) Ekvatoral iklim
C) Kutup iklimi
D) Muson iklimi

Cevap: B

5. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin temel beşerî coğrafya özellikleri arasında yer almaz?
A) Nüfusu en fazla olan ilimiz İstanbul’dur.
B) Ülkemizin kıyı kesimlerinde nüfus, iç kesimlere göre daha fazladır.
C) Nüfusun büyük çoğunluğu kentsel alanlarda yaşar.
D) Nüfus, ülkenin her yerine eşit şekilde dağılmıştır.

Cevap: D

6. Emine, Kuzey Amerika kıtasında bulunmaktadır. Gemiyle dünyanın en büyük okyanusunu geçerek nüfusun en fazla olduğu kıtaya ulaşmak istemektedir.
Buna göre Emine’nin sırasıyla aşağıda verilen hangi okyanus ve kıtadan geçmesi gerekmektedir?
A) Büyük Okyanus – Asya kıtası
B) Atlas Okyanusu – Asya kıtası
C) Hint Okyanusu – Avrupa kıtası
D) Büyük Okyanus – Avrupa kıtası

Cevap: A

7. Toprağın verimli olduğu yerlerde tarım, bir ekonomik faaliyet olarak yapılmaktadır. Bu yerlerin çevresinde ise nüfus genellikle fazladır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun seyrek olduğu yerlere örnektir?
A) Çukurova ve çevresi
B) Erzurum Platosu ve çevresi
C) Bafra Ovası ve çevresi
D) Çarşamba Ovası ve çevresi

Cevap: B

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 125. Sayfa Cevapları

8. Aşağıda verilenlerden hangisi nüfus sayımlarının amaçlarından birisi değildir?
A) Ülkenin nüfus artış hızını tespit etmek
B) Ülke kaynaklarının nüfusa göre kullanımını belirlemek
C) İşsiz olan insan sayısını belirlemek
D) İnsanların temel ihtiyaçlarını tespit etmek

Cevap: D

9. Aşağıda verilenlerden hangisine kutup iklimi bölgesinde rastlamak mümkün değildir?
A) İglo evlerine
B) Kutup ayısına
C) Kahve ağacı
D) Kalın kıyafetler giyen insanlara

Cevap: C

10. Türkiye’nin mutlak konumu aşağıdakiler- den hangisinde doğru verilmiştir?
A) 36°-42° Doğu Meridyenleri ile 26°-45° Kuzey Paralelleri arasında bulunmaktadır.
B) 26°-45° Doğu Meridyenleri ile 26°-45° Kuzey Paralelleri arasında bulunmaktadır.
C) 36°-42° Kuzey Paralelleri ile 26°-45° Doğu Meridyenleri arasında bulunmaktadır.
D) 26°-45° Kuzey Paralelleri ile 36°-42° Doğu Meridyenleri arasında bulunmaktadır.

Cevap: C

11. Ülkemizin sadece mutlak konumunu bilen bir öğrenci aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşamaz?
A) Ülkemiz, başlangıç meridyeninin doğusundadır.
B) Ülkemiz, Ekvator’un kuzeyindedir.
C) Ülkemizin kuzeyi ile güneyi arasında 6 paralel fark vardır.
D) Ülkemiz, zengin yer altı ve yer üstü kay- haklarına sahiptir.

Cevap: D

12. • Muson ikliminin görüldüğü yerler yaz mevsiminde bol yağış alır. Bu durum pirinç tarımın yapılmasını kolaylaştırdığı gibi sel felaketlerinin yaşanmasına da sebep olur.
• Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde orman bitki örtüsü hâkimdir. İnsanlar orman ürünlerinden yararlanarak ahşap evler yaparlar.
• Kutup ikliminin görüldüğü yerlerde tarım yapılamadığı için insanlar balıkçılık ve avcılık yaparak geçimlerini sağlarlar.
Bu bilgilere göre ulaşılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklim özellikleri insanların günlük yaşamları üzerinde etkilidir.
B) İklim özelliklerinin insanların geçim kaynaklarına etkisi yoktur.
C) Tarımsal faaliyetler dünyanın her yerinde yoğun şekilde yapılmaktadır.
D) İklim özelliklerinin kültürel çeşitlilik üzerinde etkisi yoktur.

Cevap: A

Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkemizi jeopolitik açıdan dünya üzerinde önemli hâle getiren göreceli konum özelliklerini ifade ediniz.

Cevap:

Üç kıtanın birbirine yaklaştığı yerde.
Yakın bir jeolojik zamanda oluşmuştur.
Ortalama yükseltisi fazladır (1132 m).
Dağlar genel olarak doğu-batı doğrultusunda uzanır.
Yer şekilleri kısa mesafede değişiklik gösterir.
Farklı iklim özellikleri görülmektedir.

2. Aynı gün ve aynı saatte yapılan sıcaklık ölçümlerinde Antalya’nın Erzurum’a göre daha sıcak olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun sebeplerini açıklayınız.

Cevap: Yükseklik farkı, kuzey kutbuna yakınlık oranı sıcaklık farkını meydana getirmektedir.

3. Ülkemizin temel beşerî coğrafya özelliklerinin neler olduğunu belirtiniz.

Cevap:

Sanayileşme

Tarım

Yeraltı kaynakları

Turizm 

Ulaşım

4. Muson ikliminin görüldüğü yerde bulunan insanların yaşantılarının nasıl etkilendiğini açıklayınız.

Cevap: Aşırı yağışlar görülür, sık sık sel olur.İnsanlar  evlerini buna göre inşa ederler. Kılık kıyafetleri de mevsim özelliklerine göre tercih edilir.

Bir önceki yazımız olan Monarşilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangileri yer almaz? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


25 Kasım 2022, 12:06

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3646

Güzel ve faydalı bir site öğrenciler için ben de faydalanıyorum ödevlerimi kontrol etmek için iyi oluyor teşekkürler

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.