26 Kasım 2021, 19:40
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152’den 159’a Kadar Cevapları Anadol Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157-158-159. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 152. Sayfa Cevapları

A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.

1. Üzerinde henüz bilimsel çalışmalar yapılarak doğruluğu kanıtlanmamış ama bilimsel çalışmalar yapıldığında doğru çıkacağı umulan düşüncelere ne denir?

Cevap: Hipotez.2. Bir aleti, bir aygıtı veya bir yöntemi ilk kez bulma işine ne denir?

Cevap: Buluş.

3. Bir aleti, bir aygıtı veya bir yöntemi ilk kez bulan kişiye ne denir?Cevap: Mucit.

4. İnsanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan ve doğal çevre arasındaki etkileşimi konu edinen bilim dalına ne denir?

Cevap: Coğrafya.

5. Yasal yollar dışında çoğaltılan ve satılan kitap, CD, bilgisayar yazılımı ve oyunları, sinema filmleri gibi bandrolü olmayan ürünlere ne denir?Cevap: Korsan Yayın.

6. Toplumların örf ve adetlerini, yaşam biçimlerini, toplumsal olayların oluşumunu ve gelişimini inceleyen bilim dalına ne denir?

Cevap: Sosyoloji.

7. İnsan davranışlarını ve insanın zihinsel süreçlerini bilimsel yöntemler kullanarak inceleyen bilim dalına ne denir?Cevap: Psikoloji.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 153. Sayfa Cevapları

B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?

Cevap: 8. çıkışa ulaşır.2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?

Cevap: 2, 4, 5 ve 6. kutucuklardaki doğrudur.

3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Cevap: 1, 3 ve 7. kutucuklardaki ifadeler yanlıştır.1. Arkeoloji alanında yapılan çalışmalar ve edinilen bulgular, insanların geçmişteki yaşam biçimleri ve kültürleri hakkında bilgi edinmemizi sağlar.
3. Kaynakça oluşturulurken yararlanılan kaynakların adı, yazarı, basım yeri ve yılının yazılması gerekir.
7. Mazhar Osman, ülkemizde akıl ve sinir hastalıklarının çağdaş yöntemlerle tedavisine öncülük etmiştir.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 154. Sayfa Cevapları

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Cevap:

1. (D) Yetkililer, coğrafya biliminin araştırma yöntemleri sonucu elde edilen bilgilerden yararlanarak yoğun kar yağışının olması beklenen yerlerde okulları tatil edebilirler.
2. (Y) Bilimsel bir araştırma yapmanın ikinci basamağı, araştırma sorusunu belirlemektir.
3. (D) Üç boyutlu yazıcılar, gelecekte insanların yaşamlarını kolaylaştıracak önemli bir buluştur.
4. (Y) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler günümüzde eskiye oranla çok yavaş olmaktadır.
5. (D) Psikoloji biliminin yaptığı araştırmalar sonucunda anne ve babalar çocuklarının büyüme aşamalarını daha kolay takip edebilirler.
6. (Y) Bilimsel araştırma sırasında tek bir kaynaktan yararlanılmalıdır.
7. (D) Telif hakkı saklı olan ürünleri yasal olan yollardan temin etmeliyiz.
8. (Y) Korsan yayınları çoğaltan ve satan kişiler bu işle ilgili devlete vergi öderler.C. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

Cevap:

1. Bireyler tarih bilimi sayesinde ait oldukları milletin geçmişini öğrenir, kültürünü ve millî değerlerini tanır.
2. Felsefe bilimi, insanların olayları eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla değerlendirmesine katkı sağlar.
3. Felsefe biliminde görüş belirten kişilere filozof adı verilir.
4. TÜBİTAK ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayan bir kurumdur.
5. İnsanların, doğada bulunan ham maddeleri kendi işlerine yarar hâle getirebilmek ve yenilikler bulmak için kullandıkları farklı yöntemleri de içine alan tekniklerin tümüne teknoloji adı verilir.
6. Buluş yapan insanın, buluş konusu ürününü belirli bir süre üretme, kullanma ve satma hakkına patent denir.
7. İnsanların her türlü fikri ve emeği ile meydana getirdiği bilgi, düşünce, sanat eseri ve ürününün kullanılması ve kopyalanması ile ilgili hukuken sağlanan haklara telif adı verilir.
8. Kitap, CD, kaset, DVD gibi süresiz yayınların üzerlerinde bulundurması gereken baskılı etikete bandrol denir.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 155. Sayfa Cevapları

D. Aşağıdaki kavram haritasındaki numaralandırılmış kutucukları, verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.Cevap: 

155. sayfa sosyal

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 156. Sayfa Cevapları

E. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanlığa birçok alanda büyük kolaylıklar sağlamakta, insanlar zamanla yeni buluşlar ortaya koymaktadır. Aşağıda verilen alanlarla ilgili, günümüzde hangi bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yapıldığını araştırarak bunların gelecekteki yaşam üzerine olası etkilerini yazınız.

Cevap:Sağlık Alanındaki Gelişmeler

MR ve Tomografi cihazları sayesinde hastalıkların teşhisi kolay yapılmaktadır.

Eğitim Alanındaki Gelişmeler

Akıllı tahtalar sayesinde dersler daha anlaşılır olmaktadır.

Ulaşım Alanındaki Gelişmeler

Hızlı ve emniyetli yolculuklar ve ulaşım sağlanmaktadır.

İletişim Alanındaki Gelişmeler

Cep telefonları ve İnternet sayesinde ekonomik hızlı ve kolay iletişim sağlanıyor.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 157. Sayfa Cevapları

F. 6. sınıf öğrencisi Hande, öğretmeninin verdiği bilimsel araştırma çalışmasını yapmak istiyor. Bunun için bilimsel araştırma basamaklarını takip etmesi gerekmektedir. Bu konuda Hande’ye yardımcı olmak için aşağıda verilen kutucuklara sırasıyla bilimsel araştırma basamaklarını yazınız.

Cevap:

1. aşama: Araştırma sorusu
2. aşama: Hipotez
3. aşama: Kaynak taraması 
4. aşama: Bilgileri sınıflandırmak
5. aşama: Rapor oluşturmak

G. Aşağıda verilen sosyal bilimlerin, toplum hayatına etkileriyle ilgili örnekler yazınız.

Cevap:

Arkeoloji: Kazılar ile eski medeniyetler hakkında bilgi sahibi oluruz.

Tarih: Toplumun birlik ve beraberlik içinde kalmalarını sağlar.

Coğrafya: Coğrafya sayesinde yerleşim alanları belirlenir ve ticaret yön bulur.

Felsefe: İnsanların özgür düşünceleri toplumun yararına kullanılır.

Sosyoloji: Toplum davranışlarını inceleyerek fayda sağlar.
Antropoloji: İnsanların ne zamandan beri yaşadıkları ve nasıl geliştikleri konusunda bilgiler verir.
Psikoloji: Toplum psikolojisin incelenmesi ve buna göre toplumsal faydalar sağlar.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 158. Sayfa Cevapları

G. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. İnsanların geçmişlerini, yaşadıkları çevreyi, yaşam tarzlarını ve kültürlerini inceleyen bilim dallarına sosyal bilimler adı verilir. Sosyal bilimler ile ilgilenen Mehmet, kendine bu alanda bir meslek seçmeyi düşünmektedir.
Buna göre Mehmet’in aşağıda verilen mesleklerden hangisini seçmesi düşünülemez?
A) Antropolog
B) Makine mühendisi
C) Psikolog
D) Sosyolog

Cevap: B

2. Konya Çatalhöyük’te yapılan kazılar sonucunda çanak, çömlek ve takılar bulunmuştur.
Buna göre yapılan bu çalışma aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Arkeoloji
B) Coğrafya
C) Felsefe
D) Psikoloji

Cevap: A

3. • Eski eserlerin ve kalıntıların kazılar sonucu çıkarılmasını sağlar.
• İnsanın içinde yaşadığı doğal çevrenin özelliklerini inceler.
• İnsanların geçmişteki faaliyetlerini sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceler.
Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki sosyal bilim dallarıyla eşleştirilecektir.
Buna göre hangi seçenekte verilen sosyal bilim dalı dışarıda kalır?
A) Arkeoloji
B) Coğrafya
C) Sosyoloji
D) Tarih

Cevap: C

4. Aşağıda verilenlerden hangisi coğrafya biliminin toplum hayatına etkisine örnek olarak verilebilir?
A) Çiftçilerin meteorolojik verileri takip ederek yoğun yağmur ve kar yağışı olması durumunda gerekli önlemleri alması
B) Geçmişteki insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin öğrenilmesi
C) Yaşanan olayların eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi
D) İnsanların içinde yaşadığı toplumun kültürel özelliklerini öğrenmesi

Cevap: A

5. I. Üç boyutlu yazıcıların icat edilmesi
II. Şarj edilebilir kalp pillerinin yaygınlaşması
III. Mars yüzeyinde suyun varlığına rastlanması
Verilen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden hangisinin gelecekteki yaşam üzerinde etkisi olabilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

Cevap: D

6. • Bilgi ve belge toplama aşamasıdır.
• Kitap, gazete, ansiklopedi ve Genel Ağ’dan yararlanılır.
• Araştırma sorusu ile ilgili notlar alınır.
Verilen çalışmalar aşağıdaki bilimsel araştırma basamaklarının hangisinde yapılır?
A) Araştırma sorusunu belirlemek
B) Varsayım oluşturmak
C) Kaynak taraması yapmak
D) Metin oluşturmak

Cevap: C

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 159. Sayfa Cevapları

7. Hidroponik tarım, topraksız ortamda tarım yapılmasına olanak sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde bitkiler, besin üretimi için ihtiyaç duydukları maddeleri özel olarak hazırlanan besin solüsyonundan karşılamaktadır. İnsanlar bu yöntemi kullanarak günümüzde evlerinin teras veya balkonlarında bile tarım yapabilmektedir.
Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalar ülkemizin gelişmesine katkı sağlamaktadır.
B) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanların gelecekteki yaşamları üzerinde etkilidir.
C) Bilimsel çalışmalar tarım alanlarının yok olmasına neden olmaktadır.
D) Bilimsel çalışmalar bilimsel araştırma basamaklarına uygun olarak yapılmalıdır.

Cevap: B

8. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bilimsel çalışmalar yapan bilim insanlarından biri değildir?
A) Mazhar Osman
B) Hulusi Behçet
C) Orhan Veli Kanık
D) Oktay Sinanoğlu

Cevap: C

9. Patent hakkı ülkemizde yasalarla güvence altına alınmıştır.
Buna göre patent hakkının yasalarla korunması aşağıdakilerden hangisini sağlama amacı taşımaz?
A) Buluş faaliyetlerini özendirmek
B) Buluş sahibini para ile ödüllendirmek
C) Ürünlerin yasal yollarla yaygın olarak kullanımını sağlamak
D) Yaratıcılığın korunmasını sağlamak

Cevap: B

10. Günümüzde yasal yollar dışında çoğaltılan ve satılan kitap, CD, bilgisayar yazılımı, oyunlar ve sinema filmleri gibi bandrolü olmayan ürünlere korsan yayın adı verilir.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi korsan yayınla mücadele konusunda tüketicilere düşen görevler arasında yer almaz?
A) Korsan ürünleri satanları yetkili mercilere bildirmek
B) Korsan ürün alanları bilgi vererek uyarmak
C) Bandrolü olan ürünleri satın almak
D) Korsan ürünleri satın almak

Cevap: D

H. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların toplum hayatındaki önemini ifade ediniz.

Cevap: Sosyal olayları inceleyerek topluma katkı sağlar.

2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, bireylerin yaşantısına nasıl etkiler yaptığını açıklayınız.

Cevap: Teknoloji insanların yaşamlarını kolaylaştırırken zamandan da tasarruf sağlamaktadır.

3. Bilimsel bir araştırma yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiniz.

Cevap: 

Problemi Görme – Gözlem ve Araştırma Konusunun Belirlenmesi.
Araştırma Problemini Tanımlama.
Konuyla İlişkili Kaynakların Taranması
Hipotezlerin Yazılması
Araştırma Yöntem ve Modelini Belirleme.
Verilerin Toplanması ve Analizi.
Araştırmanın Sonuçlandırılması ve Araştırma Raporunun Yazılması

4. Telif ve patent hakları saklı olan ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin neden gerekli olduğunu açıklayınız.

Cevap: Emeğe saygı duymak, yeni ürün ve eserlerin oluşması ve gelişmesine katkı sağlamak, vergi vermek, sanat ve sanatçıyı korumak için yasal yollardan temin etmeliyiz.

Bir önceki yazımız olan Monarşilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangileri yer almaz? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


04 Nisan 2022, 20:37

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Müthiş çok işime yaradı tek kelimeyle mükemmel

25 Şubat 2024, 19:38

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok güzel boyle bir uygulama yok

27 Şubat 2024, 16:27

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Güzel bir yer ve bende çok yararlı oldu beğendim

28 Şubat 2024, 21:25

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok güzel yaralı bir uygulama.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.